2016 Kwiecień cz.2
 

12.04.16.

 

Jezus: Dusze doskonałe idą drogą bardzo wąską, ich zmaganie w codzienności jest drogą w miłości, jest drogą w jedności ze Mną, jest walką o zbawienie dusz. Dziś bardzo niewiele jest dusz na tej drodze, bo prawie każda dusza żyje dla własnej wygody i wpatrzona jest we własne potrzeby. Dziś nadeszły czasy egoizmu, to czasy smutku, bo smutne te dusze, które żyją same dla siebie. Radosna ta dusza, która żyje dla innych, której życie jest ofiarą całopalną, tej duszy nie skąpię żadnej łaski. Dusze wyniszczające się podtrzymują ten świat łącząc się ze Mną w ofierze. Tą ofiarą jest ich życie w pełni oddane, jako ofiara dla dusz. Piękno jest ich wielkie, a polega ono na tym, że Moja łaska działa w nich ustawicznie. Dusze te w niczym nie opierają się na sobie, lecz wpatrzone w Moje Oblicze żebrzą Mojej łaski. To dusze doskonale wpatrzone w Moją wolę i nią żyjące. Pokarmem tych dusz jest życie Eucharystyczne i łączenie się z Moją ofiarą na Krzyżu. Dusza doskonała niczego nie przypisuje sobie, lecz wszystko Mi oddaje i zawsze szuka Mojej Chwały. Tak, dzieci Moje, pragnijcie nie tylko świętości, ale i doskonałości, bo doskonałość i świętość idą razem w parze. Ja miłuję wszystkie dusze, lecz wielką pociechą i odpoczynkiem Mojego Serca są dusze święte. Żadna dusza bez Mojej pomocy nie dojdzie do świętości, tylko Moja łaska może sprawić, że się wydoskonali i oczyści niczym szata anielska, a i w niebie będzie podobna do Aniołów.

Moja Miłosierna miłość jest drogą dusz doskonałych. Dusza doskonała powinna często czerpać ze Zdroju Mojej łaski, w Nim wszystko znajdzie i nigdy nie ustanie mimo przeciwieństw. Dusze, które dążą do doskonałości, są szczególnie Mi drogie, i Ja sam jestem im nauczycielem.

Dusze wierne, świeckie i zakonne, pragnę byście były święte i otwarte na drogę doskonałości. To nie tylko droga szczególnie wybranych, ale droga dostępna dla wszystkich złączonych ze Mną przez Chrzest jako członki Mojego Mistycznego Ciała.

Pragnieniem Moim jest byście do Mnie należały w świętości życia. Świętość jest dostępna dla każdego, każdą duszę stworzyłem i przeznaczyłem do świętości. Wszyscy są zaproszeni, nikomu nie poskąpię łaski, tylko proście a otrzymacie, proście ufnym i prostym sercem. Ja i Ojciec Mój Niebieski niczego wam nie odmówimy, bo pragniemy byście się uświęcili mocą Ducha Świętego, który wszystko oczyszcza, który wszystko przemienia, odnawia, wypala i ulecza. To ogień zbawienny, który płonie lecz nie parzy, to ogień Miłości Mojej.

Tak, dzieci moje, bądźcie święte, jak Ja Jestem Święty. Ja i Ojciec Mój pragniemy waszej świętości i czystości życia.

 

- Dziś słuchałam fragmentu Dzienniczka Św. Faustyny, dotyczył doskonałości ( zeszyt 5).

 

13.04.16.

 

Jezus: Aniu, ten dzień spędziłaś w całkowitej jedności z Moim Sercem. To, że nie włączyłaś telewizora i nie słuchałaś radia sprzyja w wsłuchaniu się w Moje Serce. Słuchanie słów z Dzienniczka Św. Faustyny utwierdziło Cię w tym, co piszesz, bo wiele już zapisała ta święta dusza. Teraz tobie przypada w udziale rozsławienie Mojego Miłosierdzia, by stało się ono powszechne i bardziej rozumiane. Nie miej wątpliwości czy to pisanie jest potrzebne, bo te wątpliwości podsuwa ci szatan. On nienawidzi Mojego Miłosierdzia i mówi ci, że wszystko jest już napisane. Dobrze córko, że nie poddajesz się tym zniechęceniom. Wiedz, że te trudności świadczą tylko o prawdziwości słów, które piszesz. Powierzyłem ci to dzieło, bo ufam ci, i wybrałem cię do rozsławienia Mojego Miłosierdzia. Wiem, jak czujesz się słabą i niezdolną, ale Ja Miłosierny, pomagam ci we wszystkim. Twoja nieudolność nie przeszkadza Mi, bo jesteś Mi oddana i mogę działać bez przeszkód. To Moja miłość sprawia, że słyszysz w swoim umyśle Moje słowa i poznajesz je bez przeszkód, jako Moje są. Te słowa są życiem dla innych i darem Miłosiernego Boga. Tak, Aniu, ufaj Mi bez granic, te słowa Moje są, wsłuchuj się w Moje Serce, Ono nieomylnie cię poprowadzi.

 

- Szatan dręczył mnie mówiąc, że już wszystko jest zapisane i nie tacy jak ja, ale święci, wszystko lepiej zapisali. Po co piszę?

 

14.04.16.

 

Jezus: Drogie dusze, słowa tutaj spisane mają być dla was zbawiennym umocnieniem. Łaska Moja pragnie was prowadzić, byście miały życie we Mnie.

Miłosierdzie Moje jest życiem wiary, wiara zaś jest darem Mojego Miłosierdzia.

Tak, dzieci Moje, pragnę was prowadzić pośród zamętów życia tego, abyście szły drogą prostą, drogą Mojej miłości. Dusze, które uciekają się do Mojego Miłosierdzia nigdy nie zbłądzą, ich losem Ja kieruję, Moja prawica je prowadzi. Moja Matka wyprasza za takimi duszami, by trwały wśród burz przy Moim Sercu.

Tak, dusze, jednym aktem skruchy sprawiacie, że Zdroje Wody Żywej was obmywają. Akt skruchy i pokora wasza zjednają Moje Serce i nie pamiętam już grzechów waszych. Litość Moja większa jest od sprawiedliwości. Teraz jest czas łaski, czas uświęcenia, czas, gdy dusza może być odnowiona, odnowiona mocą Ducha Świętego. Dusza podatna na działanie Mojej łaski zajdzie daleko, jakoby bez wysiłku. Ta zaś, która myśli, że sama wiele zdziała, mało postąpi i niewiele zrozumie, bo serce jej pyszne zamknięte na działanie łaski.

Moje Miłosierne Serce obfituje w łaski i pragnie je rozdawać wszystkim duszom w obfitości. Jednak nie wszystkie dusze je przyjmują, bo nie dowierzają Mi, biorą jakby naparstkiem, a Ja pragnę serca ufnego i otwartego na Moje działanie. Zdroje łask wypływają z Mojego Miłosierdzia. Drogie dusze, bierzcie łaski w obfitości sercem ufnym i prostym. Jestem Bogiem łask, Bogiem wszelkiego dobra, Bogiem Miłosierdzia. Moja dobroć pragnie wam dawać wszystko w obfitości niejako w nadmiarze. Zasmucone jest Moje Serce, gdy ich nie chcecie, serca wasze oschłe, niedowierzające. Ale Moja miłość się nie zatrzymuje, ani nie zniechęca. Moja miłość ściga dusze, Moja miłość czaka pokornie u bram waszych serc.

Jakże pragnę działać w waszych sercach, jakże pragnę waszego szczęścia, jakże pragnę, abyście Mi ufały. Zbolałe jest Moje Serce na oschłość waszą. Dzieci Moje, drzwi Mojego Serca są zawsze otwarte, to Ja Bóg Miłosierdzia czekam, aż bramy waszych Serc się otworzą. Miłe Mi są te dusze, których serca otwarte są Mi mieszkaniem i odpoczynkiem. Drogie dusze, Ja i Ojciec Mój Niebieski, przygotowaliśmy dla was zdroje łask, by życie to tutaj było waszym szczęściem i przedsmakiem Nieba. Bądźcie ufne, bądźcie otwarte na łaski Moje, a niebo stanie się waszym udziałem już tutaj.

 

 

15.04.16.

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest ucieczka od chaosu tego świata.

Dusza umęczona cierpieniem i zmaganiem znajdzie tu wytchnienie. W Źródle Mojej miłości jest odpoczynek dusz upracowanych, dusz które na służbie Mojej utraciły siły, tam odnowa tych sił. Aniu, córko Moja, czerp za Źródła Życia, w Nim znajdziesz wszystko. Dałem ci czas odpoczynku, lecz ty ciągle znajdujesz sobie zajęcie przez co ostatnio nie zaglądałaś do Pisma Świętego. Tak słabo znasz tę Księgę, pragnę abyś poznała ją i zrozumiała władzami duszy. Niczego przed tobą nie ukryję, tylko pytaj.

Wiele dusz nie rozumie słów zapisanych w Biblii. Proście Mnie o światło, światło Mojego Ducha, a wyjaśnię wam słowa niezrozumiałe. Pismo Święte jest drogą poznania Serca Mojego, listem Mojego Ojca do dzieci swoich. W tym liście są prawdy o was samych, niewyczerpane Źródło nauki, to słowa miłości wiekuistej pełne Ducha Świętego. Każda dusza, która czerpie z tego Źródła nauki, będzie zbawiona, bo dusza jej wzrasta w Duchu słowa Mojego. Słowo Moje jest pokarmem i chlebem, rozkoszą dusz wiernych.

Drogie dusze, czerpcie z Mojego słowa jako ze Źródła Życia, bo słodkie i pełne miłości są słowa Mojego pouczenia. Pismo Święte jest darem Mojego Miłosierdzia, darem łaski niewyczerpanej. Czerpcie z Niego niejako ze Źródła wody Żywej. Gdy serce otwarte i pełne ufności, przyjmuje Moje słowo z wdzięcznością i nie szuka usprawiedliwienia. Zawsze, Moje dzieci, pragnę waszego dobra i napominając was, wasze dobro Mam na względzie.

Biblia Tysiąclecia jest dość wiernym tłumaczeniem. Są też tłumaczenia mniej dokładne, a niektóre nawet zmieniają znaczenie słów. Jednak wiedzcie, że nie w literze Mój duch działa, lecz w mocy i prawdzie, która przemawia do waszych serc. Tak, czytajcie Pismo Święte, byście przez otwarte serce, pełne ufności czytały Pismo kierowane do was. Biblia jest darem Mojego Niebieskiego Ojca. Historia w niej zawarta jest nauką życia i postępowania.

Tak, dzieci Moje, przez Ducha was pouczam, przez Ducha w was działam, przez Ducha daje wam zrozumienie. Kochane dzieci, czytajcie Pismo Święte, łaska Mojego Ducha będzie z wami. Ten Duch was poprowadzi i pouczy, ten Duch was nie zawiedzie, bo miłość Moja nie zawodzi.

 

- Pan Jezus dał mi Światło, bym czytała Pismo Święte codziennie po kilka stron. Zapomniałam o tym i robiłam różne drobne rzeczy.

 

16.04.16.

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest moc Ducha Świętego, która przenika dusze.

Ja sam przyciągam dusze do siebie mocą Mojej miłości. Miłość ta sprawia, że dusza pragnie spotkania ze Mną ponad wszystko. Teraz jest czas łaski, czas w którym Moja miłość wysila się, by przyciągnąć najwięcej dusz. Dusza, która jest przyciągnięta Moją miłością, szuka Mnie i usilnie pragnie spotkania ze Mną. Ja sam wskazuję jej drogę, choć wtenczas nie poznaje Mojego działania, działanie Moje jest subtelne i pełne delikatności.

Miłosierdzie Moje jest pełne łask dla dusz poszukujących. To Ja daję im poznanie Mojego działania, bo łaską jest poznać je i nim się zachwycić. Szatan sprawia, że dusze są ślepe na Moje działanie, i nawet cuda, które czynię, postrzegają jako rzeczy zwyczajne. Tylko Moja łaska sprawia, że spostrzeżenie Mojego działania jest jawne dla duszy.

Dzieci Moje, wokół was każdego dnia dzieją się rzeczy nadzwyczajne. Łaski Moje wylewam na was z hojności Mojego Miłosierdzia. W Nim jest zaczątek i źródło wszelkich cudów, w Nim jest moc uzdrowienia Mojego, w Nim dar życia, w Nim kres cierpienia i wszelkiego bólu, w Nim szczęście i radość każdej duszy.

Miłosierdzie Moje jest drogą do wolności, wolności życia we Mnie. Tu żadna dusza nie dozna zawodu, gdy pozna, czym wolność jest. W wolności Mojego Miłosierdzia dozna szczęścia prawdziwego, szczęścia poznania Mojego Oblicza i Serca.

Dzieci Moje kochane, tylko Moje Miłosierdzie może sprawić, że będziecie prawdziwie wolne, wolnością dzieci Bożych. Szatan, wróg wasz, wmawia wam, że wolność jest życiem według własnej woli i upodobania. Ten kłamca wmawia wam, że szczęściem jest posiadanie i wygodne życie, dogadzanie swoim zachciankom. To złudne życie pełne pustki i ułudy, smutku serca.

Dzieci Moje, Jam szczęściem waszym, Moja miłość największym bogactwem, skarbem nad skarbami. Nie ma takiego bogactwa, ani takiej majętności czy posiadania, które mogłoby choć w nikłym stopniu uszczęśliwić duszę, a co dopiero wypełnić pustkę serca. Każda dusza, która poznała Moją miłość jej pragnie najbardziej i oddałaby całą swoją majętność i posiadanie, by posiadać miłość Moją, to skarb nad skarby, radość i pokarm duszy.

Kochane dzieci, pragnieniem Moim jest, abyście czerpały z Mojego Miłosierdzia jako ze Zdroju Wody Żywej.

Kto pije z tego Zdroju już łaknąć i pragnąć nie będzie. W tym Zdroju wszystkie pragnienia są wypełnione i zaspokojone, bo w Miłosierdziu Moim jest Źródło, które ma moc wszystko wypełnić i zaspokoić. Tam pokój duszy, tam źródło miłości, tam odnowa życia, tam źródło siły i mocy, tam wszystko wasze co Moje jest. Bo Ja i Ojciec Mój Niebieski dajemy wam wszystkiego w obfitości, a Miłosierdzie Boga Wiekuistego nie ma granic ni miary. Tam, dzieci Moje, wszystko znajdziecie, bo wszystko wasze jest.

 

17.04.16.

 

Jezus: Ten czas, który jest dany jako zbawienny, czas działania Mojego Miłosierdzia, prowadzi dusze do zbawienia. To czas walki o dusze o ich zbawienie i wyrwanie z mocy złego. Nieprzyjaciel wasz przeciąga dusze na swoją stronę i myśli, że zwyciężył. To on, uwodziciel dusz słabych, podcina wiarę, nadzieję i miłość. Zaciemnia plan Mojego Stworzenia, by dusza myślała, że wszystko jest bez sensu. Szczególnie łatwo jest mu zwodzić dusze, których wiara jest słaba, nie umacniana Moją łaską przez sakramenty. Król kłamstwa, ułudy i bałwochwalstwa, marne jego zamysły, bo w Moim Miłosierdziu niknie wszelkie zło i nie ma takiego grzechu, który w Nim nie spłonie. To ogień miłości, ogień zbawienia, ogień oczyszczenia dla każdej duszy. Marne są zamysły szatana, władcy tego świata.

Dzieci Moje, wiele jest cierpienia na tym świecie. To cierpienie złączone z Moim zbawia dusze i podtrzymuje istnienie tego świata. Trudno jest przyjąć cierpienie, trudno je nieść przez trudy życia wypalając się dla innych. Jakże jest bolesne cierpienie małych dzieci, niewinne cierpienie, jak trudno to zrozumieć i przyjąć. Powiecie, gdzie jest Bóg, gdzie jego Miłosierna opieka.

Otóż, dzieci Moje, jestem zawsze blisko moich dzieci, a szczególnie cierpiących. To cierpienie jest bólem Mojego Serca ,podtrzymuję dusze cierpiące, te niewinne szczególnie Mi drogie. Nikt nie jest Mi obojętny, szczególnie dusza cierpiąca. Dusza cierpiąca jest odbiciem Mojego cierpienia w Ogrójcu, w drodze na Golgotę, w ukrzyżowaniu Moim i męce na Krzyżu. Nikt nie zrozumie duszy cierpiącej, jej bólu, lęku, samotności, odrzucenia, bólu umierania, utraty tego życia.

Wiedzcie dusze, z duszą cierpiącą jestem szczególnie zjednoczony, jej ból jest Moim bólem, jej męka jest Moją męką. Czyż nie wiecie, że przez cierpienie was odkupiłem i wyrwałem z władzy szatana?

Miłosierdzie Moje jest odkupieniem i zbawieniem dusz.

To cierpienie niewinnych dusz podtrzymuje świat, by zło tego świata go nie zmogło. Gdybyście zwrócili się do Mojego Miłosierdzia i szli drogą prawości, czyż cierpienie byłoby potrzebne?

Zamysłem Boga jest życie w szczęściu i to jest cel waszego życia. Dzieci Moje, jestem z wami we wszelkim bólu i pragnę, byście w każdej sytuacji zwracały się do Mnie, bo nie ma takiego cierpienia, w którym Ja Bóg Miłosierdzia nie ukoję serc waszych. Serce Moje jest pełne Miłosiernej miłości i ta miłość jest waszą ucieczką i ukojeniem. Cierpień tutaj przeżytych nie można przedkładać nad to, co czeka duszę po śmierci. W Moich ramionach nie pamięta ona ni bólu, ni cierpienia duszy. W życiu nowym przeszłość nie ma znaczenia, bo czas nie istnieje, liczy się tylko teraz, bo nie ma postrzegania czasu.

Kochane dzieci, bądźcie ufne w Moje Miłosierdzie, w Mój plan wobec każdej duszy, bo Ja żadnej nie przeznaczam na zatracenie. Bądźcie pewne, że przez cierpienie doprowadzam dusze do świętości, bądźcie pewne, że cierpienie jest darem Mojego Miłosierdzia.

Tak, drogie dzieci, zawsze jestem z wami, abyście wy mogły być ze Mną w szczęśliwości Nieba.

 

- Dziś dowiedziałam się o śmierci pewnego chłopca, który od kilku lat zmagał się z chorobą nowotworową.

 

18.04.16.

Jezus: W Miłosierdziu Moim wzrastają dusze, Miłosierdzie jest drogą wzrostu duchowego.

Teraz tak wiele dusz idzie na zatracenie, gardzą Moim Miłosierdziem, choć to ich jedyny ratunek. Miłe Mi są dusze, które w Moim Miłosierdziu mają ucieczkę. Kratki Konfesjonału są miejscem spotkania ze Mną. Dusza, która często spotyka się ze Mną podczas spowiedzi świętej, wzrasta duchowo i szybko pozbywa się swoich wad i złych przyzwyczajeń. Warunkiem jednak jest, by współpracowała z łaską Moją. Gdy spowiedź będzie traktowała automatycznie i będzie zamknięta na działanie Mojej łaski, nie postąpi wiele na drodze zbawienia. Żadna dusza, która upatruje w sobie mocy, nie postąpi w niczym, bo nie mogę działać w jej sercu. To dusza zarozumiała, myśląca że wszystko wie najlepiej. Jednak bezradna jest wobec swoich słabości i nie postąpi w niczym, dopóki Moja łaska jej nie wspomoże. Duszy zaś pokornej i cichej udzielam wszystkiego w obfitości, i choć czasem wydaje się jakoby w miejscu stała, to wciąż idzie do przodu. Ja oczyszczam ją w ogniu Mojej miłości i wzrastam w jej sercu, choć ciężko kuszona zniechęca się i upada, Ja nigdy jej nie opuszczam. To droga uświęcenia, droga Mojej łaski, która oczyszcza duszę. Świętość jej polega na tym, że wiernie trwa przy Mnie i wciąż błaga o Moją pomoc. Jestem Bogiem Miłosierdzia, nie opuszczam duszy nawet gdy ciężko upada, Moja miłość jest zawsze przy niej. Jej ból jest Moim bólem, jej upadek jest Moim upadkiem, jej smutek jest Moim smutkiem.

Tak, dusze Moje, bądźcie ufne w Moją Miłosierną miłość, bo ona jest zawsze z wami, bądźcie wierne Mojej łasce, bo ona was nigdy nie zawiedzie. Choć kuszone i dręczone bywacie, trwajcie przy Moim Miłosiernym Sercu, Ono was nigdy nie zawiedzie. Jestem Bogiem wiernym i do świętości pragnę doprowadzić każdą duszę, tylko Moja łaska może to uczynić. Miłosierdzie Moje jest drogą do świętości, to droga pewna, niezawodna, droga dusz walecznych i wiernych Mojej miłości.

Dzieci Moje, wasza świętość jest pragnieniem Mojego Serca, bo do świętości was stworzyłem. W Moim Miłosierdziu droga do uświęcenia jest pewna i prosta. Tylko dusza wierna i prosta w obfitości czerpie ze zdroju łask. Bądźcie wierne Mojej łasce, a niezawodnie zaprowadzę was do świętości.

 

- Dziś mój spowiednik wyjechał i wróci dopiero za tydzień. Brakuje mi spowiedzi, będę musiała iść do innego kapłana.

 

21.04.16.

Jezus: W Miłosierdziu Moim otaczam wszystkie dusze opieką, to matczyna opieka pełna matczynej miłości.

To przez miłość daję poznać duszy jak ją ukochałem, poznanie to jest dotykiem serca. Serce jest ośrodkiem Mojej miłości. Ta dusza, która została tak dotknięta, nigdy nie zapomni tego dotyku i wszystko odda, by czuć Moją miłość. Dusze tak dotknięte to dusze wybrane. Wybieram je nie tylko do służby w Kościele, ale także są to dusze świeckie. Te ostatnie posyłam na trud walki, by żyły w świecie i przez świadectwo swojego życia pokazywały, że Ja Jestem. Miłość Moja w tych duszach może działać bez ograniczeń, jeśli tylko są poddane Mojej Woli świętej. Są już tutaj bardzo szczęśliwe, mimo trudów i zła które je otacza.

Jestem Bogiem miłości, Moje Serce jest ośrodkiem miłości, przez to Serce wypływa Moja Miłosierna miłość, i w tym Sercu każda dusza zostaje uświęcona przez miłość Moją. Proście Mnie dusze, aby Serce Moje było mieszkaniem waszym. W tym mieszkaniu jest wypełnienie wszelkich pragnień. Znam wasze pragnienia, bo początek i zasiew wam daję, wypełnienie zaś ich zależy od odwagi waszego serca i wiary w to, że wszystko Mogę wypełnić.

Tak, dzieci Moje, miłość Moja bez granic jest, to źródło niewyczerpane, to źródło radości i szczęścia. W Mojej miłości wszystko znajdziecie i nie ma takiej pustki, którą ona wypełnić nie może. Bądźcie pewni Mojej miłości, bo ona niezwyciężona jest. Tylko miłość może zniweczyć zło tego świata. Wielka jest siła miłości, miłość jest niezwyciężona, miłość jest nieograniczona, miłość jest wypełnieniem wszelkich braków i pragnień. To ona jest życiodajną siłą tego świata, to ona podtrzymuje jego istnienie a także wszystkich istot.

Moje dzieci, pragnę was obdarować Moją miłością, jako Źródłem szczęścia, bo do szczęścia stworzeni jesteście. Miłość Moja jest przymiotem Miłosierdzia Mojego, w Nim jest sedno Mojej miłości.

 

23.04.16.

 

- W dwudziestą piątą rocznicę ślubu pojechaliśmy z mężem do Lichenia. Na Mszy Świętej odprawianej za rodziny i małżonków, którzy przyjechali tam w swoją rocznicę ślubu, było odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Gdy omawialiśmy przyrzeczenie usłyszałam...

 

Jezus: Obwiązuję Stułą kapłańską wasze ręce, odnawiam wasze małżeństwo, by w waszym małżeństwie wszystko było nowe.

 

- O godz. 21.00 był Apel Jasnogórski i Nabożeństwo z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Podczas Błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem usłyszałam…

 

Jezus: Błogosławię waszemu małżeństwu, Błogosławię całemu światu.

 

- Potem była Procesja ze świecami. Gdy powróciliśmy do Sanktuarium, kapłan odmówił modlitwę zawierzenia Matce Bożej Licheńskiej. Maryja powiedziała...

 

Maryja: Pan Jezus wiele Ci powierza, bądź wierna mężowi, bądź oddana Bogu. Ja modlę się z tobą i jestem obecna, kiedy prosisz.

 

- Podczas zasłonięcia obrazu Maryi, Matka Boża powiedziała.

 

Maryja: Jestem z wami, Moje dzieci, jestem z wami moje dzieci, jestem z wami, Moje dzieci...

 

29.04.16.

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim ginie wszelki grzech.

Jestem Bogiem Miłosierdzia i pragnę na was wylewać łaski. Teraz jest czas próby, gdzie dusze wierne są doświadczane i one cierpią najbardziej. Szatan, wróg wasz, nienawidzi dusz czystych i wiernych, są mu odrazą, bo w nich widzi miłość Boga. Szczególnie atakowani są kapłani, ich zwodzi najbardziej, liczne są jego podstępy, ale większa jest Moja łaska.

Tak, kapłani, nawet jak upadniecie, nie trwóżcie się, bo wielkie jest Moje Miłosierdzie, i droga powrotu zawsze jest otwarta. Wam jest najtrudniej, i dlatego tym bardziej udzielam wam łask Moich. Ufajcie Mojemu Miłosierdziu, ufajcie bez granic. Gdybyście wiedzieli jak wielka jest Moja troska o was. Tak, wielu się sprzeniewierzyło, tak wielu Mnie zdradziło, tak wielu zapomniało, jak żyć w Mojej łasce, a serca ich są przepaścią zła. Ubolewam nad wami i zbolałe jest Serce Moje i Serce Mojej Matki. Słudzy Moi umiłowani, wybrani i przeznaczeni do służby Mojej, zgubiliście Moje wybranie i żyjecie w nędzy tego świata.

Moje dzieci, kapłaństwo jest wielkim darem, życie w czystości powinnością, służba w Mojej winnicy zadaniem i odpowiedzialnością. Tak, wiele wam powierzam, tak bardzo wam ufam i pragnę, abyście byli wierni powołaniu waszemu. Ja i Bóg Ojciec Niebieski pragniemy, by służba wasza była znakiem istnienia Boga, byście promieniowali świętością i służyli Mi z oddaniem. Teraz jest czas próby, czas działania szatana. Tylko nieliczni przejdą przez ogień prób, tylko nieliczni pozostaną Mi wierni, ale oni wystarczą, by na świat mogło przyjść nowe życie. To życie w Duchu Świętym, to życie Nowej ery, to życie radości, to życie Nowej Ziemi.

Tak, dzieci Moje, teraz jest czas działania szatana, jego złość jest coraz większa, a zawiść sięga szczytu. Bądźcie blisko Mnie, ufajcie Mi, ufajcie Mojej miłości, jesteście w Mojej trosce i opiece. Kocham was, jestem z wami i nigdy was nie opuszczę.

Tak, trwajcie, dzieci Moje, przy Moim Miłosiernym Sercu i nie trwóżcie się, Moja miłość was przez wszystko przeprowadzi. W Moim Miłosiernym Sercu wszystko znajdziecie, ufajcie tylko i bądźcie Mi wierni.

 

- Na Mszy Świętej podczas ofiarowania usłyszałam słowa Pana Jezusa.

 

Jezus: Łaska Moja może działać przez każdego kapłana, jednak przez dusze czyste działa bez przeszkód.