2016 Luty
 

Wersja audio cz.1

Wersja audio cz.2


01.02.16.

 

Jezus: Owocem nadchodzącego Jerycha będzie wzrost cierpliwości. Wzywaj Mego Imienia, jestem przy tobie, Aniu.

 

02.02.16.

 

Jezus: Ufaj bardziej. Przygotowałem dla ciebie bardzo dobrą pracę, dowiesz się o niej w czerwcu, możesz być spokojna o wszystko. Pod koniec sierpnia zmienisz pracę. Będę pouczał cię jak masz postępować i co masz mówić. W pracy o twojej sytuacji zachowaj milczenie, nie znajdziesz zrozumienia. Wielka jest pycha tych, co cię zatrudniają, módl się o ich nawrócenie i przemianę życia.

 

08.02.16.

 

Jezus: Miłość Moja prowadzi dusze wierne i Mi oddane, umacniam je i obdarzam łaską każdego dnia. Pokładam w nich wielką nadzieję i pragnę, żeby Mi ufały. Szatan czyha na nie w sposób szczególny, ale Moja ręka je chroni. Te , które zwiódł szatan, są Moim cierniem i zasmucają Moje Serce. Pragnę, by do Mnie powróciły. Modlitwa za nie będzie Mi bardzo miła.

 

09.02.16.

 

Jezus: Moja miłość oczyszcza cię z egoizmu w taki sposób, że w największym cierpieniu i zmęczeniu zapomnisz o sobie. Nic nie zachwieje twojego pokoju, nawet największa burza. Będziesz całkowicie we Mnie zanurzona.

Miłosierdzie Moje jest całkowicie otwarte i wciąż ubolewam, że tak mało grzeszników przychodzi do Mnie. Moje Serce cierpi z tego powodu.

Chcę, żebyś ten czas Postu ofiarowała szczególnie za grzeszników. Dam ci wiele sposobów do cierpienia i umartwienia. Wkrótce powiększę twoje siły fizyczne, zadbaj o siebie. Ja teraz sam dbam o twoją rodzinę. Krew Moja obmywa ją każdego dnia, możesz być spokojna o wszystko. Czas Jerycha był dla ciebie czasem wyjątkowej łaski, owoce zobaczysz już wkrótce. Pamiętaj, że wciąż jestem przy tobie.

 

10.02.16.

Środa Popielcowa.

 

Jezus: Aniu, walcz dzielnie w czasie tego Postu. Owocem Postu będzie mężne serce.

Kiedy myślisz, że Mnie nie ma, jestem przy tobie tym bardziej. Wsłuchuj się w Moje Serce, tam są wszystkie odpowiedzi na twoje pytania.

Zakon, w którym pracujesz nie podoba Mi się, Mój Duch nie chce w nim mieszkać. Bracia, którzy w nim mieszkają, oddają się próżnym zajęciom, choć nie wszyscy. Ale tych dwóch Braci nie jest w stanie wyrównać Mojej sprawiedliwości, dlatego że pycha pozostałych jest zbyt wielka.

Cierniem Mi są takie zakony, które same sobie służą i nie ostoją się długo. Czas, kiedy przyjdę jako Sędzia Sprawiedliwy, jest już blisko. Modlitwa wielu dusz jest potrzebna za takie zakony. Proś o tchnienie Ducha dla dusz, które są Mi wierne.

 

11.02.16.

 

Jezus: Zakony, które Mi się sprzeniewierzyły, niedługo przestaną istnieć. Moje Serce wciąż cierpi z tego powodu. Pragnę być dla nich litościwy, ale miara już się przebrała. Teraz jest czas Miłosierdzia, czas Mojej łaski i jedynego ratunku dla nich. Zakon, w którym pracujesz pozostanie, ale trzeba wielu modlitw, ofiar i postów. Mów o tym zaufanym Kapłanom, wskażę ci ich.

Nic nie czyń bez Mojego pozwolenia, będę cię prowadził w sposób wyjątkowy, mam zaufanie do ciebie. Wielu Kapłanów nawróci się dzięki tym modlitwom, ofiarom i postom. Pamiętaj, nic beze Mnie uczynić nie możesz, a wszystko jest ze Mną możliwe.

 

13.02.16.

 

Jezus: Miłosierdzie Moje jest otwarte nie tylko dla grzeszników, ale i dla sprawiedliwych wiernych Mi dusz.

Krew i Woda, w których ich obmywam jest dla nich umocnieniem, oczyszczeniem i łaską pomocną, by dojść do doskonałej świętości. Wierne Mi dusze proszą o wiele, wypraszają za innymi, często zapominając o sobie. Pragnę ich obdarzyć łaskami, niech nie zapominają o sobie, hojne jest Moje Miłosierdzie. Wielka jest ich nagroda w niebie, ale już i tutaj pragnę im dać radość nieba, by byli świadectwem dla dusz niewierzących, wątpiących, niezdecydowanych i pogubionych na tym świecie, gdzie szatan króluje już w całej pełni i myśli, że zwyciężył.

Proście Mnie dusze wierne, a dam wam wszystko.

 

14.02.16.

 

Jezus: Miłość Moja prowadzi dusze czyste i prostego serca, pragnę by żyły wsłuchane we Mnie, i w posłuszeństwie Mojej woli. Szatan czyha na te dusze w sposób szczególny . Niech uciekają się do Mojego Miłosierdzia i powierzają Mi wszystkie swoje troski. Zanurzone w Moim Miłosierdziu nabierają wielkiej wagi.

 

15.02.16.

 

Jezus: Miłosierdzie Moje jest bramą do nieba.

Najwięksi święci potrzebowali Mojego Miłosierdzia. Mogę wszystko uczynić dla dusz świętych i czystych, ale one nie ufają Mi zbytnio. Jakże pragnę ufności bez granic i niczym niezachwianej wiary w Moją Miłosierną dobroć. Ci, co są chwiejni w swej wierze, niech proszą o przymnożenie wiary. Ufność zaś jest aktem ich woli i tu uczynić nic nie mogę.

Wielkość Moja polega na nieskończonym Miłosierdziu Moim i żadna istota ludzka tego pojąć nie może. Przychodźcie do Mnie dusze czyste i święte, i ufajcie Mi bez granic. Czekam na was nie tylko w konfesjonale, ale w każdym waszym akcie woli zanurzenia się w Moim Miłosierdziu Jestem obecny, ufajcie.

 

16.02.16.

 

Jezus: Czas Postu jest polem walki ze słabościami, Wszystko, co wyznałaś w spowiedzi jest polem twojej walki, dam ci radość zwyciężania. Twój spowiednik wkrótce zrozumie twoje słowa i będą poruszały tak, że nie będzie mógł przejść obojętnie, oddalę wszelkie jego wątpliwości. Będzie świętym kapłanem, umiłowałem go na wieki. Moja prawica go prowadzi i umocni w trudny czas próby i zmagania. Palma świętości jest dla niego przygotowana.

Podoba Mi się twoje dążenie do doskonałości, jesteś Mi ochłodą i ukojeniem. Serce Moje pragnie, byś wsłuchiwała się w nie bardziej, twoje ukorzenie podoba Mi się. Gdy pozbędziesz się egoizmu, jeszcze lepiej będziesz znosić upokorzenia. Nieustannie wlewam pokój w twoje serce, trwaj przy Mnie w cichości i pokorze i słuchaj Mojego Serca. Będę ukazywał ci rzeczy ukryte. Wspomogę cię, wszystkie troski złóż w Moim Sercu.

 

17.02.16.

 

Jezus: Aniu, miłość Moja poszerza twoje serce bez granic. Żadne Moje słowo nie upadło na ziemię, i tak się stanie ze słowami zapisanymi w tym zeszycie.

 

Miłosierdzie Moje oczekuje wciąż na grzeszników.

Chcę, abyś modliła się za nich więcej w połączeniu z drobną ofiarą. Wystarczy, że zrezygnujesz z jakieś przyjemności. Będę wypełniał twoje serce radością, gdy będziesz czyniła te ofiary. Nic nie czyń bez Mojego pozwolenia, w razie wątpliwości pytaj kierownika twej duszy, O.X. będzie wiedział, oświecę jego umysł.

Pokój serca nie zależy od pragnienia duszy, ani od specjalnych ćwiczeń, ale całkowicie zleży od Mojej łaski. Żadna dusza sama z siebie nie może osiągnąć pokoju Bożego.

Miłosierdzie Moje nie tylko oczyszcza dusze, ale także wlewa pokój w serce nawet największego grzesznika.

Przychodźcie do Mnie dusze, a Mój pokój wypełni wasze serca. Niczego tak nie pragnę, abyście do Mnie przychodziły.

 

18.02.16.

 

Jezus: Miłosierdzie Moje jest znakiem nowego życia, Bramą nieba i zbawieniem dla całego świata.

Miłość Moja prowadzi dusze czyste i proste, ale całą mocą przyciągam dusze grzeszne i pogubione, które uwiódł szatan i tkwią w pozornej wolności.

Wolność tego świata jest niewolą szatana, znieczula dusze tak, że tkwią w swej nieprawości i błędnym mniemaniu. Największym jego kłamstwem jest twierdzenie: Boga nie ma, to wy jesteście bogami i decydujecie o swoim życiu, sami o sobie stanowicie. Wy decydujecie i kreujecie swoje życie według własnej wygody. Nie ma potrzeby liczyć się z nikim i z niczym sami sobie ze wszystkim poradzicie. Po co wam Bóg, tylko was ogranicza i nie pozwala cieszyć się przyjemnościami tego świata. Macie władzę, a wiara jest ciemnym zabobonem, ja szatan mogę wam dać pieniądze i władzę, i wszystko czego zapragniecie. Po co wam jakieś niebo, którego pewnie i tak nie ma, skoro wszystko możecie mieć tutaj i cieszyć się przyjemnościami tego świata. To są podstawowe pokusy szatana.

Wołajcie o litość Mojego Miłosierdzia, a zły nic wam nie będzie wstanie uczynić. Krew i Woda z Serca Mojego jest mu największą odrazą, niczym ogień nie do zniesienia.

Tak, daję wam niezastąpioną broń w walce z szatanem, abyście nie pomarli i mieli życie wieczne. We Mnie możecie być już tutaj szczęśliwi, pragnę tego dla was najbardziej, ufajcie Mojemu Miłosierdziu. Matka Moja jest waszą największą orędowniczką. Dusze wątpiące przyprowadza do Mojego Miłosierdzia. Przychodźcie też do Mojej Matki, a będzie waszą największą orędowniczką.

Moje dzieci , pamiętajcie, Moja Miłość jest zawsze z wami.

 

19.02.16.

 

Jezus: Miłosierdzie Moje jest drogą do zbawienia i umocnienia dusz słabych, które nawet sobie nie ufają.

Łatwo ulegają swojej słabości i tłumaczą sobie, że takie je stworzyłem. W każdą duszę wlałem wielki potencjał, ale szatan przytłacza taką duszę, a ona myśli, że jest do niczego.

Moje kochane dusze, możecie być wielkie i mocne Moją mocą. Im słabość większa, tym Moja moc w takiej duszy może się bardziej objawić. Moc w słabości się wydoskonali i oczyści dusze niczym kryształ. Proszę, nie ulegajcie swojej słabości i bądźcie mężne.

Hart ducha zdobywa się w walce. Orężem walki jest Moje Miłosierdzie, w nim zwyciężacie mocą Mojej Miłosiernej Miłości.

Zasadzką szatana jest to, iż wmawia wam, że jesteście zbyt słabe, że nie warto walczyć, bo Bóg i tak wam wszystko wybaczy. W tym podstępie chce was uczynić niewolnikami swojej słabości.

Moje dzieci, stworzyłem was do wolności i wszystko uczynię, byście mogły cieszyć się jej szczęściem. Bądźcie ufne w Moje Miłosierdzie, nie po to przyszedłem na świat, by was pozostawić samymi. Moja miłość was nigdy nie opuści, ukochałem was na wieki. Gdy już będziecie tak słabe, że będzie wam się zdawało, że nic i nikt wam nie pomoże, rzucajcie się ufnie w Moje Miłosierdzie. Ja dla was jestem Kołem ratunkowym.

 

20.02.16.

 

Jezus: Miłosierdzie Moje jest mocą z wysoka.

Dusze wierne i czyste mogą w każdej chwili czerpać z niego moc. Wtedy oczyszczam jej duszę, umysł i serce. I obdarzam swoją łaską, by mogła iść bez potknięcia po przeznaczonej drodze.

Umiłowane dzieci, Miłosierdzie Moje prowadzi dusze czyste d zbawienia i świętości życia, jest drogą do świętości.

Krew i Woda Mojego Miłosierdzia uświęca dusze, obdarzam je charyzmatami i obmywam bielą najbielszą Ducha Świętego. Do życia w mocy Mojej Miłości jesteście stworzeni, a Miłosierdzie Moje jest wam opoką. Dary i charyzmaty, którymi obdarzyłem dusze ukryte, są w Moim Sercu. To z Mojego Miłosiernego Serca je dostajecie. Ubogacam was w hojności Mojej, byście Mi służyły wiernie i niczym się nie chlubiły, bo wszystkie dary Moje są i dałem wam je w dzierżawę do służby Mojej.

Duszom, które w przewrotności swojej chcą coś zyskać albo się nimi chlubią, odbieram łaskę służby w Mojej winnicy a dary są im zabrane.

Tak, dusze hojnie obdarowywane i te, które niewiele darów jeszcze mają pamiętajcie, tylko pokorna służba Mi się podoba i tylko taka da wam radość i Chwałę Ojca Mego.

Dusze pokorne i oddane Mojemu Ojcu wywyższę przy tronie swoim, a chwała ich będzie na wieki. Wiele z nich dojdzie do świętości, tak ich wspomogę we wszystkim w Miłosierdziu Moim. Proszę, bądźcie mi posłuszne i ufajcie, Moja wierna miłość nigdy nie zawodzi.

Szatan, król tego świata, chce was zniszczyć najbardziej i kuje go wasz widok, bo Chwałą Moją jesteście. Nic wam uczynić nie może, bo moc Moja osłania was bezustannie, próżne jego zawodzenie. Król tego świata jest marnym robakiem dla was, nie obawiajcie się jego zasadzek i knowań. Trwajcie przy Mnie całą duszą, całym sercem, całym umysłem swoim, nic wam nie uczyni, bo Moja miłość jest większa.

W Miłosierdziu Moim osłonięte przejdziecie przez każdą trudność, a pokój w waszych sercach będzie panował nieustannie. Wielka jest moc Mojego Miłosierdzia, ufajcie Mu bez granic.

 

21.02.16.

 

Jezus: Miłosierdzie Moje każdego może uczynić świętym.

Ja daję pragnienie świętości takiej duszy, i uzdalniam ją do przyjęcia daru świętości. Szatan kusi taką duszę pokazując jej we wspomnieniach wszystkie złe uczynki, a szczególnie te, których wstydzi się najbardziej. Przez to czuje się niegodna i myśli, że świętość nie jest dla niej. Zdarza się, że ten wielki dar, dar świętości, odrzuci.

Moje drogie dusze, choć nie zawsze byłyście Mi wierne, Ja waszych niewierności nie pamiętam, wszystkie wasze grzechy spłonęły w ogniu Mojej Miłosiernej miłości. Godność wasza jest w synostwie, boście dziećmi Moimi, to i dziedzicami. Moja Miłość podnosi was do Mojej godności i w niej jesteście Mnie godni.

Miłosierdzie Moje jest otwarte dla was w szczególny sposób, byście mogły przychodzić do Mnie w każdej chwili. Pragnieniem Moim jest, byście żyły w bliskości Mojej i szczególnej zażyłości. Wielka złość szatana jest o to, bo odrzucił Moją miłość. Pamiętajcie, Miłosierdzie Moje jest wam skałą, opoką i bronią przeciwko szatanowi. Trwajcie wiernie przy Moim Sercu i wsłuchujcie się w Moje natchnienia, poprowadzę was nieomylnie po swoich śladach, bo Moją drogę przejść musicie, boście Moi wybrani, szczególnie umiłowani, perły Kościoła Mojego. Ufajcie, bo Jestem.

Wszystko znajdziesz w Moim Miłosierdziu, ufaj bezgranicznie, trwaj przy Mnie na modlitwie.

 

22.02.16.

 

Jezus: Moja córko, pisz też słowa kierowane do ciebie, one też zaowocują dla innych.

Miłość Moja jest umocnieniem, bo dusza w swej kruchości nie wie do czego jest zdolna.

Miłość Moja Miłosierna oświeca taką duszę i ukazuje potencjał, który w nią wlałem. Kiedy umacniam taką duszę, zdaje się jej, że jest w stanie pokonać wszelkie trudności i przeciwności losu. Jednak, gdy tylko zdejmę z niej rękę, widzi czym jest sama z siebie. Moje dusze kochane, pragnę was nieustannie umacniać. Umocnienie wasze jest zależne od ufności w Miłosierdzie Moje.

Żadna dusza nie pójdzie na zatracenie, która pokłada ufność w Moim Miłosierdziu. Krew i Woda Miłosierdzia Mojego obmywa nieustannie dusze, które się do Mnie uciekają i ufnie wołają o Moją pomoc. Miłość Moja nie po to przyszła na świat, byście sobie ufali, ale po to, byście żyli we Mnie.

Moje dusze, przychodźcie do Mojego Miłosierdzia i bądźcie ufne. Nigdy was nie opuściłem i nie opuszczę, wszystkiego wam udzielę według wiary waszej.

Wasz wróg, szatan, zwodzi dusze i odciąga je od Kościoła Mojej Matki. Nic nie wskóra, Moje dzieci, gdy będziecie przychodziły do Mojego Miłosierdzia. Jego dni są już krótkie, choć myśli, że zawładnął już tym światem. W swojej pysze myśli, że do niego należcie i nie przeczuwa końca swego. Tak, pragnę, abyście Mi ufały bez granic i czerpały Moją Miłosierną Miłość. Kochane dzieci, zawsze czekam na was. Nic i nikt nie broni wam, byście do Mnie przychodziły, tylko same zechciejcie, Ja, Miłość, czekam.

W Miłosierdziu Moim każda dusza oczyści i odnowi swoje życie, by szczęścia Mojego zaznać już tutaj.

 

23.02.16.

 

Jezus: Miłosierdzie Moje jest największym przymiotem Mojego Serca.

Miłość Moja pragnie, aby dusze, które do Mnie przychodzą, były ufne. Ja umarłem dla nich, a i teraz Moje cierpienie jest nieustanne. Krew i Woda Mojego Miłosierdzia zdaje się być niczym dla tego świata. Cierpienie Moje zwiększa się, bo wciąż tracę dusze, ból Mojego Serca i Serca Mojej Matki staje się nie do zniesienia. Teraz Nasze Serca obleczone są już trzecim cierniem, ale mógłbym cierpieć dla was jeszcze więcej, abyście tylko do Mnie wróciły. To największe Moje pragnienie i Mojej Matki.

Miłosierdzie Moje oczekuje na was jako Brama nieba, jako szczęście wieczne, jako zbawienie wasze.

Tak, przychodźcie do Mnie Moje dusze, bo tęsknie za wami. Ukochałem was miłością pierwszą i utkałem w łonie Matki, kocham was nad życie swoje. Czas jest już krótki i niedługo przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy. Zapewniam was, niewiele czasu jeż zostało, bądźcie Moimi tak, jak Ja wasz jestem.

 

24.02.16.

 

Jezus: Moc Mojego Miłosierdzia przenika wszystkie dusze, które przychodzą do niego jako zdroju wody żywej.

Moc Mojego Miłosierdzia umacnia dusze i prowadzi je bez potknięcia. Koroną zbawienia jest Moje Miłosierdzie, jestem Królem i Panem Miłosierdzia. Ufajcie, Moje dusze, bo z wami jestem w bliskości, królestwo Moje jest w niebie, ale i tutaj pragnę królować w waszych sercach i być mocą waszej duszy. Miłość Moja tęskni za wami i oczekuje waszego powrotu.

Jestem Ojcem Miłosierdzia i ukochałem was ojcowską miłością.

Tak, wiele dusz idzie teraz na zatracenie, nie chcą znać Mojej miłości.

Król tego świata zwodzi dusze przez przyjemności zmysłów, niszczy dusze przez kłamliwe obietnice, jest ojcem kłamstwa. Żadna dusza nie jest wolna od kuszenia, dlatego pragnę, byście przylgnęły do Mnie całkowicie, tylko we Mnie jesteście bezpieczni. Ten czas, kiedy przyjdę jako sędzia sprawiedliwy, zbliża się nieuchronnie.

Moje dzieci, ten czas Miłosierdzia jest wam dany jako nieustająca ofiara dla was. Pragnę, byście go wykorzystały jak najlepiej. Umiłowałem was na wieki, jakże pragnę waszej miłości i oddania.

Kochane dzieci, jestem dla was. Moja miłość jest dla was, Moja Krew i Woda jest dla was, Serce Moje płonie ogniem żarliwej tęsknoty. Tak was umiłowałem, abyście byli Moimi na wieki. Królestwo Moje jest w niebie, i tam jest wasz dom, ojczyzna wasza w Moim szczęściu.

Aniu, córko Moja, słowa zapisane w tym zeszycie są Moje, tylko Moje.

 

25.02.16.

 

Jezus: Miłosierdzie Moje jest Orężem walki.

Szatan wyjątkowo nienawidzi Mojego Miłosierdzia i chce, abyście utraciły wiarę w Moją Miłość. Podszeptuje, byście odczuły zwątpienie w Moje Miłosierdzie i Moją miłość do was. Wmawia wam, że jesteście Mi obojętni, że jestem Panem na wysokości nieba i tylko sobie patrzę na was z góry, że los wasz jest Mi obojętny i nic Mnie nie obchodzi wasze życie. Sami musicie sobie radzić, bo nikt wam nie pomoże.

Otóż, dzieci Moje, jestem Bogiem z wami, żyję w waszej bliskości i mieszkam w waszych sercach. Moje cierpienie jest znakiem miłości do was. Niczego tak nie pragnę, abyście Mi wierzyły i ufały. Królestwo Moje jest w niebie, a Ja pragnę królować w waszych sercach.

Miłosierdzie Moje jest otwarte dla was każdego dnia, w każdej chwili, w każdym momencie. Nic nie zdoła zadość uczynić Mojej miłości, ale Moje Miłosierdzie jest zadośćuczynieniem.

Kochane dzieci, tak was umiłowałem, iż pragnę za was umrzeć wiele razy, a Moje cierpienie trwa ustawicznie. Kielich Mój już jest pełen, gorycz przepełnia Moje Serce, umiłowałem was na wieki i Moje niebo jest puste bez was.

 

Ja, Ojciec, czekam na was, Moje dzieci, i pragnę was widzieć mieszkańcami nieba. W Moim Miłosierdziu jest otwarte niebo. Umiłowałam was, Ja, Ojciec wasz, w Synu Moim Jezusie, i On waszym usprawiedliwieniem, Bramą nieba, i patrzę na was przez Jego Serce, tak was umiłowałem.

Bądźcie moimi, Ja, Ojciec wasz, za wami tęsknię i pragnę waszej miłości. W wieczności nic nie ma granic, bo do tego szczęścia was stworzyłem i przeznaczyłem. Kocham was na wieki, wyście Moją radością i Koroną stworzenia.

 

26.02.16.

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim wiele dusz ukoi swe serce.

Moje dzieci, wasze serca są pełne ran i blizn. Zranienia te są skutkiem waszych grzechów, ale także zgubnego wpływu osób, którymi manipuluje szatan. Jestem lekarzem waszych serc, pragnę was uleczyć.

W Miłosierdziu Moim znajdziecie lekarstwo i uleczenie od waszego bólu.

Cierpienia waszych serc są Mi znane, bo przenikam wasze serca na wskroś. Miłość Moja was uleczy da ukojenie i pokój, mogę sprawić że wasze serca odżyją nowym życiem i staną się czyste jak w dniu waszego stworzenia. W waszych sercach jest zalążek nieba, cząstka Mojej boskości i na tym fundamencie mogę zbudować swój tron, bo pragnę być Królem waszych serc. Szczęśliwe są serca, w których Ja mieszkam. Mieszkam w was w cichości i pokorze, i tylko w takiej duszy mogę zamieszkać, która wzrasta w pokorze. Miłość Mojego serca jest miłością takiej duszy, jej serce bije Moim rytmem, bo jedność jej ze Mną jest jednością krwi. Moje kochane dzieci, do takiej jedności was przeznaczyłem, w niej znajdzie szczęście tu na ziemi. Krew i Woda Mojego Miłosierdzia jest lekarstwem dla dusz i ciał, bo we Mnie jest wszelkie uleczenie. Są dusze heroiczne, które z miłości do Mnie godzą się na cierpienie, które są współofiarą z Moim cierpieniem, są naznaczone cierpieniem i mają swój udział w zbawieniu świata. Udział ten polega na tym, iż łączą swoje cierpienie z Moją ofiarą na Krzyżu.

Miłosierdzie Moje jest lekarstwem dla dusz złamanych na duchu, które cierpią na smutek duszy. Jedno Moje dotknięcie może spowodować, że taka dusza zostanie napełniona Moją radością. Choroba smutku duszy spowodowana jest wpływem szatana. Niszczy on taką duszę przez nieustawiczny wyrzut i przypominanie złych uczynków, przez co wprowadza ją w poczucie winy i brak samo przebaczenia. Chce ją doprowadzić do złamania, a w konsekwencji do samobójstwa.

W tych czasach ostatnich tak wiele dusz choruje na smutek, jakże Mi was żal. Ja, Bóg Miłosierdzia, stworzyłem was do radości i życia w szczęściu, nie traćcie ducha nadziei. Nie ma takiego smutku, nie ma takiej choroby, z których nie mógłbym was uleczyć, wystarczy Mi wasze zaufanie i wiara w to, że mogę to uczynić.

Miłosierdzie Moje jest lekarstwem i mocą życia, wierzcie Mi i ufajcie, a otrzymacie wszystko, o co prosicie. Każdy krok uczyniony w stronę Mojego Miłosierdzia jest krokiem do uzdrowienia. Pragnę, abyście byli zdrowi i cieszyli się swoim szczęściem.

 

 

 

27.02.16.

 

Jezus: Miłosierdzie Moje jest znakiem czasów ostatnich.

Wiele dusz idzie na zatracenie, zwodzą je ziemskie przyjemności. Samolubne postępowanie grzeszników przelewa miarę Mojej goryczy.

Miłosierdzie Moje nie jest po to, by grzeszyć zuchwale. O, jak pełne pychy są ich serca, kolcem Mi są, gdy od kratek konfesjonału odchodzą z sercem pełnym pychy. Życie ich jest pełne wzgardy dla innych i z lubością poniżają tych, nad którymi mają władzę. Życie ich jest uciskiem dla innych, nie mają miary w swoim egoizmie i przymuszają innych do pracy bez litości, a serca są ich pełne złości na głos sprzeciwu. Biedne te dusze, które są w ich ręku. Jeśli uratuję ich dusze od piekła, wielka czeka ich odpłata, by mogły powrócić do życia w łasce.

Miłosierdzie Moje nie znosi próżności i pychy, a jest wciąż otwarte dla pokornych i cichych. Mam wielkie upodobanie w pokorze i udzielę jej każdej duszy, która o to poprosi. Tak, dusze choć grzeszne, jak przychodzicie w pokorze, wylewam na was zdroje łask i nie ma żadnej przeszkody, byście były święte.

Miłosierdzie Moje jest zawsze otwarte, a duszy grzesznej proszącej w pokorze udzielę wszystkiego w nadmiarze. Zaś dusze pyszne wiedzcie, że odejdziecie z niczym, bo wasze serca są zamkniętą bramą i mieszkaniem złości. Ja, Bóg, jestem bezradny wobec takiej duszy.

Aniu, módl się o nawrócenie dusz pysznych bo Moje Serce tęskni za nimi.

 

28.02.16.

 

Jezus: Moja Aniu, lęk, którego dzisiaj doznałaś, był próbą Mojej ufności. Modlitwa jest ci ratunkiem, ufaj Miłosierdziu Mojemu wciąż jestem przy tobie.

Miłość Moja Miłosierna jest ratunkiem przed zepsuciem tego świata.

Wierne Mi dusze umacniam tak, by przeszły bez szkody przez zasadzki tego świata. Szatan wykorzystuje każdą okazję, by zwieść dusze. Ta walka trwa bezustannie. Jednak Ja, Miłosierny Bóg, posyłam wam Moje Anioły, by was strzegły. Ufajcie Mi dusze bez granic, bo Ja jestem zwycięzcą.

Teraz są czasy ostatnie, złość szatana jest u szczytu i zaciekle walczy o dusze. Wykorzystuje do tego wszelkie środki nawet te, które wydają się z pozoru dobre. Tylko dusza roztropna, żyjąca w Mojej bliskości, jest w stanie uratować się od jego zasadzek. Mój duch czuwa nieustannie nad takimi duszami i chroni je mocą z wysoka. Moje dzieci, jestem wam obroną we wszystkim. Tylko w Moim Miłosierdziu doznacie, co jest dla was dobrem, i bez szkody przeprowadzę was do zbawienia.

 

Miłosierdzie Moje jest Skałą, Opoką i Twierdzą bezpieczeństwa życia w łasce.

Tak, dusze Moje, dla was jest Miłosierna opieka Moja, Miłosierdzie Moje jest troską o was. Oddajcie się Mojej Miłosiernej opiece i trosce, a z lekkim sercem przejdziecie do życia w wieczności. Król tego świata chce zniweczyć wszystko, ale na wezwanie Mojego Miłosierdzia nic nie może uczynić, wiąże go Moje Miłosierdzie. Umiłowane dzieci, Ja, troskliwy Miłujący Ojciec, pragnę, byście do Mnie przychodziły. Moje Serce tęskni za wami, bo Chwałą Moją jesteście i dom mój bez was jest pusty, czekam na was w tęsknocie. Ból Mojego Serca zwiększa się, gdy odrzucacie Moją miłość, lecz Moja litość nad wami jest większa. Tak, Ja, Ojciec wasz, czekam na was z otwartym Sercem byście żyli w Mojej miłości.

 

29.02.16.

 

Jezus: Moja Aniu, czas Postu jest czasem oczyszczenia twojego serca.

Ciemność, którą dla ciebie przygotowałem, jest wielkim darem. W tym stanie, choć dusza czuje się osamotniona, jestem z nią w największej bliskości. Miłość Moja będzie prowadzić twojego spowiednika tak, że przejdziesz bez potknięcia. Będę cię umacniał, w Moim Miłosierdziu znajdziesz wszystko. Ufaj, Moja miłość jest bez granic, trwaj na modlitwie.

 

W Miłosierdziu Moim jest ukojenie dla każdej duszy.

Pokój Boży jest darem nieba. Moc Mojego ducha osłania dusze czyste. Czas, Moje dzieci, jest już krótki ,dlatego pragnę, abyście przychodziły do Mojego Miłosierdzia. Moc Mojego ducha osłania was ustawicznie, bo troska Moja o was jest wielka.

Świętość duszy nie polega na tym, że stara się nie popełniać błędów, ale na tym że czuwa przy Moim Sercu ustawicznie. W nierozerwalnej jedności jest świętość duszy.

Umiłowane dzieci , pragnę waszej świętości, pragnę byście były blisko Mnie.

Miłosierdzie Moje okrywa dusze święte, by mogły bez uszczerbku przejść do życia w całkowitym zjednoczeniu ze Mną, to jest w niebie. Nadeszły czasy ciemności i wielkiego ucisku dla takich dusz. Widzę, jak wiele muszą znosić.

Krew i Woda Mojego Miłosierdzia jest dla nich orężem do przetrwania. Te dusze są Mi bardzo bliskie, gdyż dzielą Moją Mękę każdego dnia i piją z Mojego kielicha udręki. Ukochałem je najbardziej, są radością i ukojeniem Mojego serca. Choć jest ich tak niewiele, podtrzymują one świat i wiążą Moją Sprawiedliwość.

Moje dzieci, ciągle noszę was w sercu, umacniam bezustannie, wylewam na was morze łask, a największym darem jest niezachwiany pokój waszych serc. Wciąż wzrastacie w Mojej miłości i ubogacam was bezustannie.

Tak, Ja, Król waszych serc, w waszych sercach mam mieszkanie. Nie jesteście tylko Koroną stworzenia, ale także Koroną Mojej chwały, Ja chlubię się w was, bo chlubą Moją jesteście.

Ja, Ojciec wasz, czekam na was, byście żyły ze Mną u boku Mojego tronu i cieszyły Moje oczy. Choć teraz służycie Mi z oddaniem na ziemi, pragnienie Mojej tęsknoty jest największe, byście wespół królowały ze Mną w niebie.