2016 Marzec
 

01.03.16.

 

Jezus: Miłość Moja Miłosierna jest dla wszystkich ludzi, bo Ja nie mam względu na osoby.

Pragnę, byście do Mnie przychodzili bezustannie, bo miłość Moja jest stęskniona. Szatan król ciemności wmawia wam, że nie jesteście godni Mojej miłości. Godność wasza jest we Mnie. Tak was umiłowałem, drogie dzieci, że umarłbym za was na Krzyżu po tysiąckroć, i to jeszcze mało, byście tylko były ze Mną. Dusze wasze są Mi skarbem. Diabeł kusi was bezustannie przyjemnościami tego świata wmawiając wam, że to jest szczęście. W szczęściu ziemskim znajdziecie tylko gorycz i smutek, smutek serca. Miłość Moja szuka was każdego dnia i pragnie waszej bliskości. Ja, Bóg, jestem samotny bez was i tęsknie za wami.

Moje dzieci, Miłosierdzie Moje jest Zdrojem życia i wypełni wszystkie wasze pragnienia. Pustka waszych serc jest znakiem braku Mojej obecności. Tylko zdroje wody żywej, wody żywej Mojej miłości są w stanie ją wypełnić. Żadna dusza nie spocznie, tylko we Mnie ma spoczynek. Troski wasze są Moimi troskami. Ja, Ojciec wasz, troszczę się o was w każdej chwili waszego życia. Moje czujne oko spoczywa na was, a jest to spojrzenie miłości Ojca.

Moje dzieci, ufajcie Mi bez granic, Ja, Ojciec wasz, troszczę się o was, bo Moimi jesteście. Królestwo Moje jest w niebie i niebo jest przygotowane dla was jako miejsce wiecznej radości. Czas Mojego Miłosierdzia jest krótki, dlatego pragnę, byście przychodzili. Kocham was całym swoim jestestwem i nikt tej miłości wam nie odbierze.

 

02.03.16.

 

Jezus: Miłość Moja jest miłością oblubieńczą. Miłosierdzie Moje jest jak czuła Matka, która troskliwie przytula swoje dzieci i całuje pocałunkiem miłości.

Moje dzieci, Moja miłość zazdrosna jest zazdrością troski i współczucia, bo drogi wasze nie są zawsze drogami Moimi. Te drogi zgubne są drogami szatana, złodzieja dusz. Tylko Moja droga jest właściwa i na niej znajdziecie szczęście i radość, radość dzieci Bożych.

 

Miłosierdzie Moje jest darem dziecięctwa Bożego, w nim poczujecie się synami i córkami Moimi.

Teraz jest czas skruchy, czas łaski powrotu na Moją drogę, drogę miłości. Tylko ta droga może was doprowadzić do życia we Mnie. Jestem Światłością świata. Moja droga jest drogą światła, żadne zło jej nie przemoże, bo ci, co idą po Moich śladach Moimi są.

 

Moje dzieci kochane, pragnę, abyście odnalazły Moją drogę, drogę światłości, bo jesteście dziećmi światła, a nie ciemności. W miłości Mojej oblubieńczej znajdziecie pokój i światło duszy. Tak pragnę, abyście do Mnie powróciły. Ja, Ojciec, czekam na was i szukam was, abyście mogły Mnie znaleźć. Zbolałe jest bez was serce Moje i pełne tęsknoty. Tak wielu z was się pogubiło i tkwi w błędnym mniemaniu, a szatan, ociec pychy, zwodzi was kłamstwami złudnego szczęścia.

Moje dzieci, Miłosierdzie Moje jest drogą prostoty, drogą ufności, drogą zawierzenia oddania Mojej miłości.

Ufność wasza jest ukojeniem Mojego serca. Moje serce jest ostoją waszą i źródłem życia. Ta miłość nigdy nie ustaje i jak zdroje wody żywej wypływa z Mojego Miłosiernego serca. Jestem źródłem życia, życia wiecznego.

Tak, przychodźcie dzieci do źródła życia, by mieć życie w wieczności. Wieczność jest celem waszego życia i domem odpoczynku, w tym domu wieczności Ja, Król Niebios, czekam na swoje dzieci, by w wieczności były ze Mną, bo miłość Moja jest wieczna. Kocham was miłością oblubieńczą i czekam na was wyczekującym sercem.

 

Jezus: Trwaj w Mojej ufności, jestem przy tobie. Teraz otwiera się przed tobą droga ciemności, nie obawiaj się, pójdziesz Moimi śladami. To będzie próba wierności, ufaj. Czas próby jest polem walki, ten czas nie będzie długi, jednak bolesny dla duszy. Umiłowana córko, jestem przy tobie.

 

03.03.16.

 

Jezus: Miłość Moja odnawia się w duszach czystych, działam w nich przez Sakramenty.

Kochane dzieci, oddaję się wam cały podczas Eucharystii, w Najświętszej Ofierze. Moja Ofiara łączy niebo z ziemią.

Tak, przez tą ofiarę daję wam cząstkę nieba, oczyszczam też wasze dusze, umysły i serca. Wszystkie sprawy powierzone Mi w tym czasie , są uświęcone mocą Mojej Krwi. Msza Święta jest darem nieba, każdy kto w niej uczestniczy i przyjmuje Moje Ciało i Krew jest Moim bratem poprzez pokrewieństwo ducha. Miłosierdzie Moje jest łaską ołtarza, tam Moja Krew i Woda spływa najobficiej. Każdy, kto przyjmuje Moje Ciało i Krew, uczestniczy w Mistycznej Ofierze i ma udział w Mojej Męce. Jestem chlebem życia, pokarmem wieczności, zdrojem wody żywej.

Moje dzieci, gdy pijecie Moją Krew i spożywacie Moje Ciało macie życie wieczne. Moje oddanie dla was jest całkowite, oddaje wam się cały. Pokarm Mój jest chlebem Aniołów, jest manną wieczności, chleb Mój to cząstka serca Mojego. To serce nie tylko was kocha, ale i karmi, podtrzymuje wasze dusze i umacnia mocą z wysoka. W ten sposób Jestem w waszych sercach i działam w waszej duszy.

Dziękczynienie jest otwarciem waszego serca, uwielbienie jest znakiem zgody, prośby ujmują Moje serce.

Miłosierdzie Moje jest mocą Eucharystii. To w nim są skarby łask. Proście Mnie o wszystko w czasie Ofiarowania, a udzielę wam z hojności serca. Serce Moje jest otwartym Miłosierdziem, każdy musi przejść przez Moje serce, bo ono jest bramą Miłosierdzia, bramą nieba, bramą do wieczności.

Moje dzieci, przychodźcie do zdroju życia Mojej Eucharystii, to zadatek życia wiecznego. Ja, Ojciec wasz, pragnę was obdarować swoją łaską i radością, bo radością Moją jesteście. W tej radości pragnę was prowadzić do nieba, waszego domu. Czas jest już bliski, korzystajcie ze zdroju życia Mojej Eucharystii. Sprawiedliwość Moja się wstrzymuje, bo pragnę, byście byli moimi tak, jak Ja Jestem wasz, wasz Ojciec Niebieski, kocham was i czekam.

 

11.03.16.

 

Jezus: Bądź spokojna o wszystko, wszystko jest w Moim ręku, twoja rodzina, twoja praca, wszystkie osoby które Mi powierzasz. Pamiętaj o modlitwie wstawienniczej, słucham twoich modlitw z uwagą. Błogosławię ci, Aniu.

 

12.03.16.

 

Jezus: Twoja czystość jest czystością serca, umiłowałem cię i pragnę naznaczyć cię Moimi Ranami. Niedługo otrzymasz ranę Mojego Serca. Będziesz cierpiała tylko w piętki. Będę dawał ci też jeden cierń, ale nie zawsze, niczego się nie obawiaj. Twoja wierność Mi się podoba, trwaj w ufności Mojej, w Sercu Moim znajdziesz wszystko. Mogę dać ci wszystko, a ty wciąż prosisz za innymi. Podoba Mi się to, Aniu. Ja sam Mam cię w trosce, wszystkie twoje włosy są policzone, a oko Moje czuwa nad tobą. Tak, Aniu, trwaj na modlitwie jak trwasz i ufaj Mi bez granic.

 

14.03.16.

 

Jezus: Ta spowiedź była dla ciebie bardzo ważna. Uczucia są częścią twojej osobowości, nie wszystkie reakcje są dobre i tylko Ja mogę to zmienić. Zamykasz się w sobie, gdy jest zbyt dużo bólu, to naturalne. Chcę, żebyś Mi mówiła o swoich uczuciach, a zmienię je, pragnę twojego szczęścia. Ta praca zostanie niedługo zmieniona, bądź cierpliwa.

 

26.03.16.

Rezurekcja

 

Jezus: Jesteś w świetle, uwierz Mi. Błogosławię całej twojej rodzinie, nie martw się o A..., Jestem z nim.

Aniu, córko Moja, ten czas próby jest już zakończony. Wielce postąpiłaś na drodze świętości, choć tego nie odczuwasz. Wiele zmieniło się w twoim wnętrzu. Ból, który odczuwasz w swoim sercu jest utratą ego. Twój egoizm został zniweczony. Serce zostało bardzo poszerzone, tak że ci się zdaje, że możesz objąć cały świat, i tak jest. To wielka zdolność duszy, która obejmuje swoją modlitwą wszystkie krańce ziemi. Bez przeszkód może duchowo znaleźć się przy każdej duszy.

Teraz będę oświecał twój umysł i serce, że zrozumiesz wszystko to, co jest w Moim Sercu na tyle, na ile jest to możliwe dla istoty ludzkiej. To wielkie światło i zrozumienie spraw nadprzyrodzonych dostępne tylko nielicznym. To nauka serca, szkoła miłości, tu tkwi Moje Miłosierdzie i jego bezkres mocy, mocy Ducha. Tak bardzo pragnę być twoim Nauczycielem. Bądź we Mnie wsłuchana. Mowa Mojego Serca jest tchnieniem i życiem. Życie Moje jest w tobie, wystarczy, że będziesz we Mnie wsłuchana i będziesz spisywała Moje słowa, słowa te będą przydatne dla wielu dusz. Pragnę, by Moje słowa były bardziej poznane, a Miłosierdzie bardziej rozumiane.

Tak, córko Moja, próbę wierności przeszłaś zwycięsko, a nagroda twoja jest wielka, bo Ja, twój Mistrz, należę do ciebie, i Jestem z tobą w bliskości i wielkiej poufałości, bo twoja dusza stała się bardzo drogą - perło Moja. Ufaj Mi bez granic, twoje troski są Moimi troskami. Wierność twoja i miłość są balsamem Serca Mojego, w Nim jesteś i przebywasz jako w mieszkaniu swoim.

Moja droga kochana Aniu, bądź przy Mnie sercem, umysłem i duszą, a stopa twoja nigdy się nie zachwieje, i przejdziesz wszystko bez szwanku. Moja miłość jest zawsze przy tobie, Jestem Bogiem wiernym, i dam wielki wzrost twojej duszy. Miłość twoja będzie wzrastała każdego dnia, a duch twój będzie tak wzmacniany, że nie będziesz odczuwała fizycznych cierpień. Cierpienie będzie pokarmem twojej duszy, twoje cierpienie będzie świadectwem życia we Mnie. Pokój twój będzie niezachwiany, a moc Moja będzie działała przez ciebie. Już teraz tak się dzieje, ale w nieznacznym stopniu. Miłosierdzie Moje pragnie działać przez ciebie.

Tak, Aniu, wiele ci powierzam jako twój Nauczyciel, ale i mąż zaślubiony, bo ufam ci i widzę twoje oddanie. Dusza twoja jest Mi droga nad życie i nie pozwolę, by stała ci się jakakolwiek krzywda. Na wezwanie Moje będą ci służyły Anioły, bo do wielkich zadań będę cię posyłał. Wzywaj zawsze Mojej pomocy, a będę, i nikt cię nie skrzywdzi, choć będą próbowali. Złość szatana jest wielka na ciebie, ale on nic ci nie może uczynić, marne są jego wysiłki. Teraz jesteś w świetle, wsłuchuj się we Mnie, zapisuj Moje słowa i bądź pewna słów Moich.

 

28.03.16.

 

Jezus: Królestwo Moje jest Królestwem Serca. Serce Moje jest bramą nieba. Miłosierdzie Moje jest otwartym Sercem.

Teraz wiele dusz idzie na zatracenie, nie ufają Mojemu Miłosierdziu, myślą, że wiara jest ułudą i ten świat da im wszystko czego potrzebują. Posiadanie nie daje szczęścia tylko gorycz pustki serca. Pogoń za pieniędzmi czyni ludzi niewolnikami, to niewola materializmu, złudna pogoń za szczęściem. Szatan, władca tego świata, trzyma w niewoli dusze, które pragną posiadać więcej niż potrzebują. To on podpowiada im czego wciąż im brakuje i tak zapędza ich do ciągłej gonitwy za pragnieniami. Te złudne pragnienia wciąż dręczą dusze i nie potrafią poprzestać na tym, co posiadają, nie mówiąc o wdzięczności za dobra które im daje każdego dnia.

Tak, dzieci Moje, troska Moja jest o was wielka, tak i Ja jak i Mój Ojciec Niebieski dajemy wam wszystko czego potrzebujecie, jako swoim dzieciom.

Serce Boga Ojca waszego jest skarbnicą wszelkich dóbr o jakich wam nawet się nie śnił. Wszystko to należy do was jako dzieci Moich. Największym skarbem Mojego Miłosiernego Serca jest Moja Miłosierna Miłość, a ona w sobie zawiera wszelkie dobra doczesne i wieczne. Wielkość Mojego Miłosierdzia Nie ma granic, a Ojciec Mój da wam wszystko, co wam jest niezbędne byście mieli życie. Tak nie poskąpi wam ani w dobrach doczesnych, ani w potrzebach waszej duszy czy ciała.

Krew i Woda wypływająca z Mojego Serca jest źródłem życia, w Nim wszystko znajdziecie. Jestem wam wszystkim, nie ma takich potrzeb, abym nie mógł ich spełnić, tylko bądźcie Moimi.

Moje kochane dzieci, pragnę zawsze waszego dobra i to dobro mam zawsze na względzie. Nie udzielę wam niczego, co mogłoby wam zaszkodzić. W małości swojej nie widzicie, że nie wszystkie prośby są dobrem dla was, a Ja, Ojciec wasz, w troskliwości wam wszystkiego udzielam dla dobra waszego i tylko to mam na względzie.

Ufajcie Mi, drogie dzieci, hojne jest Moje Serce i nie ma względu na osoby. Miłość Moja nie ma granic to i hojność jej nie ma. Proście Mnie o wszystko czystym sercem, a Ja z Serca swego wam udzielę.

Prosta i czysta dusza nie prosi o wiele, bo dobro innych ma na względzie, żyje zatroskana o innych. Te dusze są Moim skarbem i Ja sam troszczę się o nie, już tutaj daje im szczęście Nieba.

Kochane dzieci, jestem wsłuchany w wasze modlitwy i prośby, żadna Mi nie umyka, i udzielam wam z dobroci Mojej wszystkiego, co jest dobrem dla was. Ufajcie Mi, duszy wdzięcznej udzielam ponad miarę.

 

30.03.16.

 

- Otrzymałam polecenie od spowiednika, by dodawać też własne doświadczenia do zapisywanych słów od Pana Jezusa.

 

Jezus: Córko Moja, miłość Moja prowadzi cię nieomylnie. Pragnę żebyś zapisywała Moje słowa, będą przydatne wielu duszom, będę też ci mówił, co masz pisać dodatkowo. To Ja poddałem twojemu spowiednikowi tę myśl, byś pisała też o swoich przeżyciach. Teraz będę cię prowadził przez spowiednika, słuchaj jego rad. Postąpiłaś bardzo na drodze świętości, trwaj przy Mnie sercem, duszą i umysłem.

 

- Nie mogę się doczekać aż pewna osoba się nawróci. Tkwi w swoim uporze tak, że mam wrażenie, że tak będzie tkwiła. Może w obliczu śmierci się nawróci.

 

Jezus: Miłość Moja Miłosierna jest nowym życiem, życie w łasce zawiera się w Moim Miłosierdziu.

Tak wiele dusz idzie na zatracenie, nie chcą Mojej łaski, gardzą nią. Miłość Moja bardzo cierpi z tego powodu. Pragnieniem Moim największym jest, aby dusze grzeszne przychodziły do Mojego Miłosierdzia. Miłość Moja Miłosierna cierpi z tego powodu, że grzesznicy omijają Mnie z daleka, myślą, że Mnie nie potrzebują choć nędza ich jest wielka, myślą że beze Mnie będą szczęśliwi. Wciąż żyją w lęku. Największym ich lękiem jest lęk przed śmiercią. Nic i nikt nie pomoże takiej duszy, jeśli będzie trwała w swym uporze. Niektóre myślą, że Mnie nie ma, albo poddają w wątpliwość Moje istnienie. Żal Mi ich bardzo, bo samotnie dryfują przez trwogi tego świata, nikomu i niczemu nie ufają, w samotności swojej same usiłują sobie ze wszystkim radzić. Gdy szatan dostanie taką duszę we władanie wpiera jej, że Boga nie ma, by brała wszystko we własne ręce, żyła po swojemu, by wydrapać z tego życia trochę szczęścia. Nic takiej duszy się nie udaje, a drobne jej zdobycze zamiast szczęścia dają smutek. Bezradna jest taka dusza i nic wskórać nie może. Toteż zły prowadzi ją poprzez podszepty do załamania, wmawia jej, że nie warto żyć, i chce ją doprowadzić do samobójstwa. Wiele modlitw i ofiar trzeba od dusz sprawiedliwych, by mogła być uratowana. Jestem bardzo zasmucony tymi duszami, czekam na nie stęskniony. Miłosierdzie Moje jest stęsknione takich dusz. Chciałbym, aby do Mnie powróciły. Cierpię bardzo z tego powodu, jest to cierpienie, które wypowiedziałem na Krzyżu. Pragnę zbawić te dusze i widzę jak je tracę, to niewypowiedziany ból.

Tak, Moje drogie dusze, czekam waszego powrotu, drzwi Mojego serca są wciąż otwarte, ufam że powrócicie. Serce Moje tęskni za wami i zazdrość Moja jest wielka o was, bo jesteście Mi drogie. Mój Ojciec Niebieski ma dla was mieszkań wiele i tam jest wszystko w obfitości. Choć czujecie, że to ziemskie życie jest dla was stracone, to wiedzcie, że nigdy nie jest dla was za późno, a dla Mnie jest wszystko możliwe.

Miłość Moja miłosierna nigdy się nie wyczerpie, bo miłość Moja nie ma początku ani końca. Tak kocham was bez granic i proszę, abyście powrócili, bo bez was Moje szczęście nie jest pełne. Jesteście Moim szczęściem i Ja, wasz Ojciec, pragnę was uszczęśliwić. Kocham was miłością pierwszą i zazdrosną, i czekam na was z tęsknotą wyczekującego Ojca byście powrócili i mieli życie na wieki.

 

 

31.03.16

 

- Za tydzień mam zabieg usunięcia żylaka, nie będzie mnie ponad tydzień w pracy, mam pewne obawy związane z pracą. Na modlitwie usłyszałam w sercu, że mam iść do Kaplicy, usiąść z przodu przed Najświętszym Sakramentem, wyjąć kartkę i pisać.

 

Jezus: Królestwo Moje nie jest z tego świata. Światłem są dusze Mi poddane. Jesteś światłem, które świeci dla innych. Nie oczekuj od nikogo zrozumienia, bo nie należysz do tego świata. Świat gardzi takimi osobami jak ty, i wiele osób myśli, że marne jest Twoje życie , a Ty jesteś perłą Mojego Serca. Teraz czekają cię trudne dni w pracy przez nieporozumienia i obmowy. Nie tłumacz się z niczego. Milczenie, choć trudniejsze, będzie bardziej owocne. Podaruj oprócz modlitwy także post za te osoby. Nie obawiaj się niczego, przejdziesz bez szwanku. Pytaj o radę kierownika duszy. Błogosławię ci na ten czas, bądź spokojna o wszystko, trwaj przy Moim Sercu.

 

- Po tych słowach Pana Jezus nie odczuwałam żadnych dolegliwości, odczuwałam wyjątkową bliskość Jezusa i Jego pokój.