2016 Sierpień
 
01.08.16.
 
Jezus: W Krwi i Wodzie Miłosierdzia Mojego jest umocnienie zdradzonej osoby w małżeństwie, bo ona bardzo mocy Mojej potrzebuje jak lekarstwa co odtruwa zło grzechu. Szatan bardzo nienawidzi współmałżonka, który wiernie trwa na modlitwie i choć strasznie się boryka i walczy, nie opuszcza współmałżonka swego.
To miłość jest prawdziwa i dojrzała, gdy modlitwa współmałżonka jest wytrwała.
 
02.08.16.
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim jest ukojenie duszy i serca zranionego, tu miejsce odpoczynku i miejsce odzyskania pokoju utraconego.
Wielka jest nędza grzesznika, który prawdy unika o grzechu swoim. On Miłosierdzia Mego nie doświadcza i doświadczyć nie może, bo Mego Miłosierdzia doświadcza się w pokorze. Tak dusza, która w kłamstwie żyje, żyje też w niewoli swego grzechu. Każdy grzech, w którym trwa dusza, jest niewolą szatana i tutaj wielkiej łaski trzeba, by niewola została zerwana.
 
03.08.16.
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim jest wytchnienie duszy umęczonej przez walkę i zmaganie z szatanem. Dusza, która wiernie trwa przy swoim mężu, z szatanem walczy i we Mnie zwycięża. Szatan ciągle ją namawia, by obnażyła małżonka swego i oddaliła z życia swego. Gdy modli się i łaski dla współmałżonka wyprasza, szatan dostaje ataków szału i zabić chce duszę wytrwałą. Walką i udręką ta dusza jest wyczerpana, gdyż nie ma chwili wytchnienia od złości szatana. Lecz gdy wytrzyma ten czas próby wielkiej, zasługi w Niebie mieć będzie wielkie. Łaska Moja ją nieustannie ją podtrzymuje, a szatan z tej duszy sobie dworuje, lecz czas jego jest policzony i wkrótce do piekła zostaje strącony. W miłości wiernej współmałżonka jest moc woli wytrwania i nadzieja współmałżonka uratowania.
Tak do końca nikt naprawdę nie jest wierny, lecz trwanie w małżeństwie mimo upadków, zdrad wielu i oszustw jest miarą grzechu, którą wyrównać nie łatwo i tu trzeba wielu ofiar. Zaś dusza, która w grzechu pozostaje, pokutę na wieczność otrzymuje i choć zdarza się, że do czyśca trafia w akcie skruchy ostatnim, to w czyśćcu zaciąga winę na długie lata.
 
05.08.16.
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim jest usprawiedliwienie grzechów ciężkich. Dusza, która w ciężkim grzechu żyje i z daleka jest od Kościoła, nie wie co to Moje Miłosierdzie.
Życie grzesznika jest największą nędzą i dusze, które wnoszą przed Tron Ojca Przedwiecznego modlitwę przebłagalną, są w walce z tronami zła. Trony zła to szwadrony armii szatana i walka przebłagania jest wielką zasługą. Tylko dusza heroiczna i Mi oddana jest zaproszona przed Tron Ojca Mego by wznosić modlitwy przebłagania. Zaś uproszone łaski dla przemiany grzeszników spływają na dusze nie zdolne do przemiany.
Miłość Boga Ojca niesie taką duszę by trwała, i są modlitwą dusze ratowała. Wielkie taka dusza zasługi otrzyma, bo w Niebie będzie mogła wypraszać za duszami w każdej potrzebie. Dusze te są szczególnie wyróżnione, bo już tu na ziemi żyją mocą łaski Mojej.
Tak Aniu, dar modlitwy twojej znów wzrośnie dla potrzeby Mojej, bo pragnę byś modlitwą Mi służyła dla jeszcze większych owoców łaski Mojej.
 
06.08.16.
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim jest zwycięstwo nad szatanem. Jestem Miłosierny i dobry, i pomogę każdej duszy zniewolonej, jednak bez skruchy jest to niemożliwe, bo pyszne serce nie jest Bogu miłe.
Gdy w skrusze do Mnie dusza przychodzi i wyzna swój grzech z otwartym sercem, obmywam jej duszę w Zdroju Łaski i niczym w Ogniu płonie niegodziwość jej. Ja duszę jej oczyszczam i odbudować chcę, jednak wciąż współpracy potrzebuję jej. Im bardziej się otwiera i wyznaje Mi swój grzech, tym bardziej Moja łaska działa w niej.
Lecz dusza, która pokory nie ma nie doznaje oczyszczenia, bo drzwi serca jej są zamknięte i żyje w nieprawości swojej. Choć daję jej napomnienia, trwa w  swym uporze i nie chce się ze Mną spotkać w pokorze. Grzechów swych nie uznaje i choć oszuka spowiednika, odpuszczenia grzechów nie dostaje. Wielka jest nędza takiej duszy i grzechów zniewolenie, bo niemożliwe jest dla niej duszy ocalenie.
Tak dusze Moje Memu Sercu drogie pamiętajcie, że odpuszczenia grzechów doświadcza się w pokorze.
 
08.08.16.
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim jest czas na odpocznienie. Gdy dusza czysta o prawym sercu Mi zaufa, choć udręczona i zbolała, jest pełna ufności i nadzieję we Mnie pokłada.
Ja w dobroci swojej obdarzę ją wielkim pokojem. Niech przytuli swą głowę do Mego Ojcowskiego ramienia, a doświadczy wielkiego ukojenia. Tak dusza co w czystości żyje doznaje ukojenia serca i ukojenia duszy udręczonej. Im więcej we Mnie ufności pokłada tym większą miłość wlewam w jej serce.
Tak dusze Moje piękne i prawe, z ufnością przychodźcie do Mojego Serca jako do Tronu Mojego Miłosierdzia, a Ja w dobroci swojej napełnię wasze serca.
 
09.08.16.
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim jest droga do świętości. Dusza zaproszona do świętości i świętości pragnąca, jak nikt Miłosierdzia Mego potrzebuje, gdyż na nią najbardziej czyha szatan i zgubę jej planuje.
Tak duszo wybrana, chcąc iść drogą świętości, chodź drogą światłości, grzechów unikaj i strzeż się słabości, a dojdziesz na pewno do świętości.
Dusza dążąca do świętości jest pełna obaw, czy podoła, czy sił wystarczy pośród słabości. I tu w Miłosierdziu Moim jest siła, siła do wierności, tu łaska wytrwania, tu moc we wroga pokusach, tu łaska oczyszczenia i sił odnowienia, tu znalezienie prawdy, tu moc życia w wierze, tu powołanie do życia w ofierze.
Tak Aniu, do świętości wyższej twój syn przeznaczony i łaską twej nauki został umocniony, bo słowa ci dane dla niego są pełne ducha i mocy, tak uczysz go życia w wierze. Tak nauczycielką jego się stałaś, to znaczy że uczysz go jako matka nauką serca i ducha. Wielka to łaska nauczania i samej siebie pouczania, podwójna to nauka. Tu korzyść obustronna, bo nie ma lepszej nauki niż nauka z Ducha.
 
10.08.16.
 
Jezus: W Miłości Mojej Miłosiernej jest odkupienie win, bo darem Mojego Miłosierdzia jest i ból, i cierpienie, i choroby. Tak zsyłam jako dar Miłosierdzia Mojego wielorakie cierpienia, by dusze napomnieć dla jej zbawienia i zmiany życia swego.
Bywa, że dusza prze ze Mnie napomniana wraca na drogi prawe i żałuje swego postępowania, lecz są i dusze krnąbrne i uparte, pełne pychy i wymówek. Te dusze do Mnie nie wracają. Wolą leczyć swoje choroby u wielu lekarzy i nie chcą znać przyczyny swego stanu. Wolą uniewinnienia, usprawiedliwienia i tkwią w grzechu mimo swego stanu.
 
11.08.16.
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim jest prawda co w sercu przemawia i każda dusza co sumienie wrażliwe posiada głos prawdy usłyszeć może. Jednak dusza, która w grzechu tkwi, sumienie jej jest zaślepione i znieczulone. Ona głosu prawdy nie usłyszy, ona myśli że czyste ma sumienie przez swoje usprawiedliwienie. Tak żyje i zaciąga wiele win często na wieczność całą, bo w sercu jej duch pychy tkwi, duch samozadowolenia.
 
13.08.16- 16.08.16.
Pielgrzymka do Kodnia.
 
17.08.16.
 
Jezus: Ten czas w Kodniu Aniu był czasem wyjątkowej łaski. Twoja modlitwa w tym czasie była bardzo gorliwa i dzięki temu wiele osób otrzymało łaski. Tobie Aniu powierzam Kodeń jako miejsce przyszłych objawień Bożych przekazywanych przez Maryję. Sanktuarium to rozsławię na świat cały i sprawię, że to miejsce wyjątkowo ożyje. Tak wiele ci Aniu powierzam i Matka Kodeńska ci powierza, bo wierne i ufne jest twe serce i służysz z wielkim oddaniem.                                                                               To prawda, że czasu już ci brakuje, lecz sposobem jest spisanie wszystkich intencji i w miarę możliwości odczytywanie. Wielka jest troska twoja o dusze ci powierzone i mówisz nam ciągle o nich, a dusz tych damy ci jeszcze więcej. I ich imiona i intencje spisz Aniu, bo tym sposobem zyskasz wiele czasu i to będzie łatwiejsze. Ten sposób modlitwy nie umniejszy, a twoje możliwości wstawiania się zwiększą.
Tak Aniu, Duch Mój we wszystkim cię prowadzi i umocni cię Moja łaska, wiedz że wciąż jestem przy tobie i niesie cię Moja łaska.
 
18.08.16. godz. 24:12
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim jest łaska poznania spraw ukrytych. Tu duszy daje wielkie światło i zrozumienie zamysłów Moich. Moc Mojej łaski przenika umysł i serce, tak że dusza w lot poznaje zamysły Moje. Im bardziej dusza jest ze Mną zjednoczona tym łatwiej ją przenikam i mogę przez nią działać. Dusz takich mam teraz niewiele przez co Moja łaska działa powoli a zdarza się, że zniweczona często zostaje i dzieła Moje idą powoli.
Tak Aniu, proszę cię, żeby twoja modlitwa była zawsze gorliwa, bo wstawienników mam mało i proszę też twego spowiednika, by ci we wszystkim pomagał. Powierzyłem mu ciebie, bo mu zaufałem i mam nadzieję, że Mnie nie zawiedzie. Wiem, że często wątpi w słowa tu zapisane i podejrzewa ciebie o ich pisanie, i ty to odczuwasz Aniu. Tak niech Mnie prosi, bym podejrzenia od niego oddalił, i obdarzył łaską słuchania serca.
Tak Aniu, módl się za kierownika swego, by słuchał serca swego, bo w prostej duszy Mam upodobanie, i chcę Mieć w jego sercu mieszkanie. Tak wiele ci powierzam Aniu i ufam, że modlitwa twoja będzie zawsze gorliwa, bo proste i czyste jest serce twoje.
 
20.08.16.
Rekolekcje w Licheniu.
 
21.08.16. godz. 16:24
 
Jezus: W Mocy Mojego Miłosierdzia jest władza wyrwania duszy ze szponów szatana.
Dziś wiele dusz jest zniewolonych, i w wielu duszach szatan mieszka w ukryciu. Łaską Moją jest, gdy ujawni się w duszy działanie szatana, bo to oznacza koniec jego działania. 
Tak Aniu, w Licheniu widziałaś wiele uwolnień i manifestacji szatana. Tak bardzo prosiłaś o Moje zmiłowanie, że do głębi poruszyło się Moje Serce i Serce Mojego Ojca w Niebie.
 
 
23.08.16.  godz. 14:01
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim jest prawda wiekuista. Tylko ta dusza, która prawdy Mojej szuka, może zyskać zbawienie. Dusze, które odrzucają Moją miłość i żyją po swojemu, nie mogą być zbawione, bo sam człowiek nie może dojść do zbawienia. Takim duszom wydaje się, że jak nikomu krzywdy nie będą robić i będą się starać na swój sposób dobrze żyć, to nic więcej nie potrzeba, i to wystarczy by zbawionym być.
Niestety, beze Mnie nie ma zbawienia, a ci co przejdą przez Moje Miłosierne Serce to też przejdą bramę Nieba. Tak kłamstwem jest, że dusza sama zbawić się może i pułapka to jest dla dusz, co wiarę utraciły lub zgubiły swoją drogę.
 
W tym dniu przysłuchiwałam się rozmowie dwóch osób i jedna z nich twierdziła, że jak krzywdy nikomu nie robi i stara się dobrze żyć, to do piekła nie pójdzie.
 
24.08.16. godz. 21:56
 
Jezus: Jestem Bogiem miłości i Miłosierdzia i Mojej woli świętej jest zbawienie duszy.
Dusza, która Mi nie ufa, nie ufa też Moim planom wobec niej, i obawia się, że w woli Mojej dobra dla niej nie ma. To, że myśli sobie, że Mój plan jest niedobry nie rani Mojego Serca ale to, że Mi nie ufa jest bólem Serca Mojego. 
Czyż Moja wola Święta nie jest Miłosierdziem i największym dobrem dla duszy?
Czyż Ja nie pragnę jej dobra i szczęścia, nie mówiąc o zbawieniu duszy?
Tak Aniu, twój syn nie ufa Mojej Świętej woli, i choć powierza Mi sprawy swoje Ja zaufać za niego nie Mogę. Tu modlitwa jest potrzebna o ufne serce dla niego, bo w ufnym sercu Mam upodobanie i ufnemu sercu w nadmiarze daję.
Wiele dusz ma swoje plany i żyje po swojemu, lecz takie życie szczęścia nie daje i człowiek zawodzi się życiem niestety. Dlatego warto i trzeba ufać woli Mojej, bo w woli Mojej są dobra i łaski Moje. Wola Moja nie jest przymusem, lecz zaproszeniem i każda dusza jest zaproszona do życia w woli Mojej. To zaproszenie do życia w szczęściu i bliskości Mojej. Każda dusza, która zaufa temu, co w woli Mojej jej przeznaczyłem, wkracza na drogę do zbawienia i jest w opiece Mojej.
To w Miłosierdziu są odpowiedzi na pytanie o wolę Moją i każda dusza co pyta, doświadczy odpowiedzi Mojej. Dusza, która żyje ze Mną zjednoczona znajduje odpowiedzi w sercu swoim. Dusza, która Mnie szuka lub nie jest tak bardzo zjednoczona, znajduje odpowiedzi w Biblii czytaniu, w ludzi pytaniu, w słuchaniu słowa wypowiedzianemu przez kapłanów, w zdarzeniach, co do myślenia dają. 
Tak żadna dusza co prosi i odpowiedzi szuka nie będzie zostawiona bez odpowiedzi.
Tak sens głęboki jest w woli Mojej szukaniu, jak sens jest w życia poznawaniu, tak życia poznanie i woli Mojej szukanie jest darem.
 
25.08.16.
 
Gdy przyjęłam Pana Jezusa w Komunii Świętej usłyszałam.
 
Jezus: Aniu dam ci łaskę cierpienia. Będziesz wisiała ze Mną na Krzyżu.
 
Jezu Ty pragniesz najbardziej dusz, które Ciebie nie znają i żyją w całkowitej ciemności. Tak bardzo pragnę Ci pomóc.
 
Jezus: Tak Aniu, te dusze  są Moim największym pragnieniem.
 
Godz. 14:09
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim dusza doświadcza wielu łask. Gdy z ufnością Mnie prosi w słabości swojej, daję jej w nadmiarze, bo dusza ufna do głębi porusza Serce Moje.
Tak dusze, które ufne serca macie, proście o wiele, a w hojności udzielę wam wszystkiego w nadmiarze. Szczególnie hojny jestem dla dusz, które w słabości i udręce proszą o Moje Miłosierdzie. Dusze święte często doznają ataków szatana, bo w złości swojej pragnie je zepchnąć z drogi Mojej. Dlatego dusza święta potrzebuje łaski Mojej, bo wielkie są siły i moce zła i nie ma takiej duszy, co mogłaby oprzeć się bez łaski Mojej.
Tak Aniu, proś za duszami świętymi i czystymi, bo one potrzebują modlitwy twojej.
Każdej duszy daje próby i dopuszczam pokusy, by w ogniu walki niczym w tyglu oczyszczenia doznała i mocną się stała.
Dusza oczyszczona w ogniu pokus jest świadoma słabości swojej i tak w cichości i pokorze szuka pomocy Mojej. Wie wtedy, że Moja łaska sprawia, iż w czystości żyć może, i że bez Mojej łaski nic zrobić nie może. Ja w dobroci swojej daję jej upokorzenia i upadki, by mogła dojść do wyższej pokory. Wtedy we wszystkim się na Mnie zdaje i pewnie idzie drogą do świętości. Droga świętych dusz jest usłana cierpieniem i miłością, bo nie ma innej drogi do świętości jak cierpienie w miłości.
To jest Aniu twoja droga i łaską Moją jest, że stałaś się cierpliwa i pokorna. Dusza twoja oczyszczona w ogniu walki stała się mocna mocą Mojej łaski. Tak wielki trud na twojej drodze, wiedz że wszystko ci wynagrodzę.
 
27.08.16.   godz.23:20
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim dusza wzrasta najszybciej. Nic i nikt nie daje takiego wzrostu duszy jak Miłosierne prowadzenie Moje. Wielkim jest zaszczytem, gdy prowadzę duszę Ja sam w Duchu Ojca Mego. Wielki wzrost takiej duszy daję, bo nieomylnie ją prowadzę, i żyje ona zgodnie z tchnieniem woli Ojca Mego. Są to dusze ukryte i wielce spracowane w winnicy Mojej. Służba ich przed światem jest ukryta i to rzecz niesamowita, gdy po śmierci odkryte zostają. To jest los wielu dusz świętych, jak wielkie jest zaskoczenie ich bliskich, gdy życie ich jawne się staje, i jest to niepojęte.
Ty Aniu życie ukryte prowadzisz i szare dla innych wręcz nieciekawe. Upracowanie twe wielkie jest w Mej winnicy, lecz czas ukrycia twego będzie zakończony dla Chwały Mojej i dobra twojego.
 
28.08.16.   godz. 22:29
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim jest łaska przebudowy życia. Jest wiele małżeństw na tym świecie, co łaski przebudowy małżeństwa potrzebują.
Tak często małżeństwa z pozoru szczęśliwe są jego karykaturą, bo w zamkniętych murach domu jest prawda o każdym małżeństwie, i tak z pozoru dobre małżeństwo jest złym małżeństwem. Wiele lat i wielkiej łaski trzeba by przebudować małżeństwo z jego wad. Wadą w małżeństwie często bywa ukrywana prawda o jego sprawach. Wadą też są ukrywane sprawki, oszustwa i kłamstwa; wadą wielką są zdrady i romanse, wadą jest okradanie domu przed współmałżonkiem ukryte. Wadą są zamysły ukryte czyli tajemnice skrywane. Wadą są tajemne spotkania, wadą jest zła przykrywanie, wadą jest brak współpracy w małżeństwie. Wadą są kłótnie i zwady, brak przebaczenia w małżeństwie. Wadą są nałogi i trwanie w nich, co dla współmałżonka jest nieszczęściem. Wadą jest egoizm, co z miłością wygrywa; wadą jest wszystko, co miłości jest zaprzeczeniem i wszystko, co niweczy miłość małżeńską.
Tak wiele trzeba w dzisiejszych małżeństwach przebudować, gdyż w dzisiejszych czasach nie ma już prawdziwie dobrego małżeństwa.
Któż patrzy dziś na obraz Świętej Rodziny, gdzież dobrze rozumiane małżeństwo?
Tak Aniu, i twoje małżeństwo pragnę przebudować, by stało się podobne do Świętej Rodziny.
 
29.08.16  godz. 14:14
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim jest szczęście każdej duszy. Mimo bólu udręki, kłopotów, tu znajdzie łaskę Mojej pociechy. Przez wiele udręk przechodzą dusze święte i bywa czasem, że życie ich jest męką. Ja taką duszę specjalną otaczam opieką, bo życie jej nie tylko jest męką współcierpienia ze Mną, ale i odkupieniem dla dusz. Męką jest śmierć męczeńska, męką jest życiowa udręka, męką jest życie pośród szyderstw, męką jest samotne życie, i małżeństwo może być męczeństwem.
W kapłaństwie też różne bywa męczeństwo, nie tylko śmiercią zadane. I tu jest męczeństwo konfesjonału, męczeństwo wyizolowania, męczeństwo wykluczenia, męczeństwo oskarżania i wyszydzania, męczeństwo choroby i niezrozumienia, i męczeństwo udręk wielorakich.
Tak każdy może zdobyć Palmę męczeństwa. Dusza, która tą Palmę zdobywa jest szczególnie uświęcona, a w Moim Królestwie szata  lśni jej światłem męczeństwa.
Tak dusze, czujcie się szczególnie wyróżnione, lecz wiedzcie, że męczeństwo jest wielkim cierpieniem naznaczone.
 
30.08.16.  godz. 15:46
 
Jezus: Aniu córko Moja, słowa Moje są z Ducha i Prawdy.  Słowa te są Moimi słowami i tylko Moimi. Wątpliwości twojego kierownika nie pochodzą z Ducha Mojego.
Wolą Moją jest byś kontynuowała pisanie, i tu dla potwierdzenia słów Moich spytaj o radę Ks.T.  Do czasu wyjaśnienia nie dam ci słów Moich.