2016 Styczeń
 

Wersja audio cz.1

Wersja audio cz.2

01.01.16.

 

Jezus: W tym roku dam ci wyjątkowy wzrost. Dziękuj za swoją rodzinę, dziękuj za mamę. Będziesz jej coraz bardziej potrzebna.

 

02.01.16.

 

Jezus: Podoba Mi się, że ciągle uciekasz się do Mojego Miłosierdzia. Wszelka próżność zostanie w tobie zniweczona. Pytaj, czy to się tobie podoba, Jezu.

 

03.01.16.

 

Jezus: Aniu, związałem cię z wieloma duszami więzami duszy, byś mogła poznać kiedy potrzebują modlitwy.

Będę przenosił cię w pobliżu tych dusz, abyś mogła zobaczyć ich potrzeby i sytuację, będziesz wypraszać im cuda. Moja miłość cię poprowadzi, ufaj Mi bez granic. Proś o dar kontemplacji.

 

- Prosiłam...

 

Jezus: Masz ten dar. Wpatruj się w Moje Oblicze codziennie kilka minut.

 

05.01.16.

 

Jezus: Choć nie jesteś dziewicą, obcuję z tobą tak blisko. Choć nie jesteś konsekrowana, obcuję z tobą tak blisko. Pragnę być z tobą w takiej bliskości, bo ty pragniesz całkowitego oddania. Ja daję ci to pragnienie.

 

06.01.16.

 

Jezus: Będziesz żyła w oderwaniu od rzeczywistości. W niczym to nie będzie ci przeszkadzało. Będziesz poruszała się w Mojej miłości, łączność Moja z tobą będzie nieustanna. Chcę, żebyś bardziej Mi ufała. Tych, których Mi powierzasz sam strzegę Moją ręką.

 

07.01.16. Modlitwa wstawiennicza o uzdrowienie.

 

Jezus: Błogosławię ci na tą posługę we Wspólnocie Jerozolima. Będę twoim światłem, nie obawiaj się niczego, bądź otwarta. Te osoby, nad którymi będziesz się modliła, doświadczą Boga.

 

08.01.16.

 

Jezus: Przyjdzie czas, kiedy będę jeszcze bliżej ciebie. Będę pouczał cię w sercu o swoich zamysłach, ufaj Mi bez granic. Moje słowa cię poprowadzą, miłość twoja będzie coraz większa. Twój spowiednik zostanie zmieniony. Ten, co jest teraz, nie pozostanie już długo. Nowym spowiednikiem będzie O.J.

 

09.01.16.

 

Jezus: Miłosierdzie Moje jest największym darem.

W Moim Miłosierdziu miej upodobanie. Wiele dusz zaprowadzisz do Mojego Miłosierdzia. Choć wiele dusz idzie teraz na zatracenie, rana Mojego serca jest wciąż dla nich otwarta. Jakże cierpię ,gdy gardzą Moim Miłosierdziem, pragnę zbawienia tych dusz. Tak, wiele ich teraz tracę. Módl się, Aniu, za grzeszników, bo ich pragnę najbardziej. Każda modlitwa jest dobra, a najlepsza jest Koronka do Miłosierdzia i post.

Pragnę , żeby Kapłani odprawiali Msze Święte ku czci Mojego Miłosierdzia, by wynagrodzić Mi za zniewagi i lekceważenie Mojego Miłosierdzia. Wkrótce Przymierzem Krwi naznaczę twoje serce.

 

10.01.16.

 

Jezus: Piękno, które złożyłem w tobie, będzie wzrastało. Będę upiększał cię każdego dnia, zamysły Moje całkowicie się w Tobie wypełnią. Podoba Mi się, że nie stawiasz Mi żadnego oporu, mogę działać w tobie bez przeszkód. Podoba Mi się twoje oddanie i wdzięczność, to że niczego sobie nie przypisujesz i wiesz, że wszystko zawdzięczasz Mojej łasce. Będę czynił przez ciebie wielkie rzeczy, zasłonę Moich zamysłów będę odkrywał krok po kroku.

 

11.01.16.

 

Jezus: Wielkie są Moje zamysły wobec ciebie, trwaj w pokorze. Chronię cię pod skrzydłami Mojego Miłosierdzia.

 

13.01.16.

 

Jezus: Powierzaj Mi swojego syna każdego dnia, a będzie w Moim ręku.

 

Miłosierdzie Moje jest nie tylko po to, by o nim mówić, ale po to by je czynić.

Kapłani wiążą Mi ręce przez jałowość swojego życia zakonnego. Ich serca są głuche na Moje słowo, są cierniem Mojego Serca. Jakże pragnę oddanych Mi Kapłanów służących Mi z czystym sercem bez osobistych pobudek i korzyści.

Aniu, módl się o dobrych, prawych Kapłanów, do których będę mógł przemawiać i przez których będę Mógł działać Moim Miłosierdziem. Te drogie dusze zagubiły się nieco, a Ja pragnę przez nie działać. Modlitwa wielu dusz jest potrzebna, módl się o tchnienie Mojego Ducha dla wiernych dusz, by modliły się o to.

 

14.01.16.

 

Jezus: Słowa Moje są nie tylko nauką, ale są życiem. Przemawiam przez dusze ciche i pokorne.

 

15.01.16.

 

Jezus: Cierpię przez dwie dusze, które Mi się sprzeniewierzyły i służą szatanowi. Męka Moja jest tym większa, gdyż Miłość Moja jest samotna.

Dusze wierne są Mi ochłodą, pragnę aby dzieliły Moją Mękę i wynagradzały Mojej miłości. Wszystko wynagrodzę im w niebie a i tutaj doświadczą wielu łask.

Wielkie jest Moje Miłosierdzie i nie podoba Mi się gdy jest lekceważone.

Tak, bardzo pragnę bliskości dusz czystych, one są Mi ochłodą.

Każde słowo zapisane w tym zeszycie pochodzi ode Mnie. Dusze, które będą je czytały odniosą wielki pożytek.

 

17.01.16.

 

Jezus: Wiele razy będziesz modliła się wstawienniczo. Twoje ubogacenie będzie budziło zazdrość, czasem niezrozumienie.

 

18.01.16.

 

Jezus: Wprowadzę cię w głębie Mojej miłości, ukarzę ci sprawy ukryte. Mogę pouczać cię częściej, wsłuchuj się w Moje Serce.

 

19.01.16.

 

Jezus: Odkrywasz wszystko na nowo, bo Moja miłość jest zawsze świeża i nowa. Dziękuję, że trwasz zawsze przy Moim Sercu, bardzo Mi się to podoba.

Twój krzyż pracy jest zbyt ciężki, wiem o tym, wytrwaj jeszcze chwilę.

 

21.01.16.

 

Jezus: Wierni Mi Kapłani teraz szczególnie cierpią i nie są to tylko cierpienia fizyczne, ale najbardziej cierpią w duchu.

Nadchodzą już czasy ostatnie i niewielu pozostanie Mi wiernych. Jakże pragnę, by wytrwali. Miłość Moja jest zawsze gotowa im pomóc, są tak ofiarni, że pragną nawet za Mnie umrzeć. Jestem hojny i obdarzę ich wszystkim, czego pragną, Jestem Bogiem wiernym. Te dusze tak Mi miłe są Mi ochłodą. Módl się Aniu, aby niczym się nie zrazili i wytrwali w Mojej wierności. Twoje ukryte życie będzie wynagrodzone, każda modlitwa za nich jest dobra.

 

22.01.16.

 

Jezus: Daję ci miecz do szczególnej walki ze złem. Używaj miecza św. Michała Archanioła. Karmię cię swoim Ciałem i Krwią każdego dnia. W tym czasie choroby przyjmuj Mnie duchowo, będę cię umacniał, bądź silna w walce i trwaj na modlitwie. Miłość Moja cię prowadzi bądź dzielna. Wyjątkowo cię umiłowałem, wszystkie troski twojego serca są w Moim Sercu. O nic się nie martw ani o rodzinę, ani o pracę, ani o problemy finansowe. Wszystko jest w Moim ręku.

 

23.01.16.

 

Jezus: Aniu, zważaj na każde swoje słowo, bo daję moc twoim słowom. Moc Moja jest wielka i namaszczam twoje usta, by głosiły prawdę i dawały życie.

Dar słowa jest wielkim darem, bo dotyka serce i je porusza. Uzdalnia władze duszy, by pragnęły pójść za Mną i miłowały Mnie bardziej.

Jestem życiem twojego życia, jestem wszystkim ci, Aniu. Miłosierdzie Moje wciąż jest dla ciebie otwarte, miłość Moja będzie w tobie działać wyjątkowo. Trwaj na modlitwie, módl się za grzeszników i wskazane ci osoby. Proś, a będę hojny dla nich. Teraz jest czas łaski dla ciebie, modlitwa twoja jest Mi kadzidłem.

 

24.01.16.

 

Jezus: Krew Moja Święta zbawia świat, nie ma w innym Imieniu zbawiania tylko w Jezusie Chrystusie.

Łaską jesteście zbawieni na drzewie Krzyża, odkupieni w Krwi Mojej. Obmyci, dostępujecie Mojego Miłosierdzia. Mogę uczynić was wolnymi z wszelkiego zła jeśli tylko z ufnością będziecie przychodzić do Mojego Miłosierdzia.

Moje Miłosierdzie jest największym darem.

Najbardziej pragnę, by przychodzili do Mnie grzesznicy, czekam na nich, tak niewielu przychodzi.

Módl się, Aniu, aby Moja miłość ich przyciągała tak żeby nie mogli się oprzeć. Pragnę ich zbawić.

 

25.01.16.

 

Jezus: Mogę uczynić wszystko dla ciebie, ale pragnę, żebyś cierpiała w cichości. Pomogę ci we wszystkim , bądź ze Mną zjednoczona.

 

26.01.16.

 

Jezus: Moja miłość cię umocni i poprowadzi każdego dnia. Bądź spokojna o wszystko, bo moc Moja jest w tobie. Niczego się nie obawiaj, ufaj bez granic. Korona chwały czeka na ciebie w niebie.

 

28.01.16.

 

Jezus: Chwalebne jest Moje Imię. Przez Moje Imię Jezus, błogosławię ci, byś była znakiem wiary dla swoich braci i sióstr. Pokładam w tobie wielką nadzieję i ufność, bo łaską jesteś zbawiona i przez ciebie udzielę łask wielu. Prośby twoje są Mi bardzo miłe, słucham z miłością. Wsłuchuj się we Mnie, Aniu, bądź przy Mnie, wzywaj Mego Imienia. Ten czas Jerycha będzie dla ciebie bardzo trudny, proś o łaskę wspierającą.

 

30.01.16.

 

Jezus: Obdarzam cię darem odwagi i męstwa i sprawiam, że nie będziesz zwracała uwagi na to, co inni myślą i mówią , tylko będziesz miała Mnie na względzie, aby Mi się wszystko podobało.

 

- Spraw, Panie, aby moje czyny Ci się podobały.

- Spraw, Panie, aby moje słowa Ci się podobały.

- Spraw, Panie, aby moje myśli Ci się podobały.

 

31.01.16.

 

Jezus: Bądź darem dla innych podczas Jerycha. Umocnię cię i udzielę ci swego pokoju, nie obawiaj się niczego, jestem przy tobie.