2016 Wrzesień
 
01.09.16.
 
Dzisiaj rozmawiałam z Ks.T. Powiedział, że słowa zapisywane w tych zeszytach są słowami Jezusa i wolą Boga jest, abym je zapisywała, bo to jest bardzo ważne.
 
02.09.16.   godz.23:47
 
Jezus: Aniu córko Moja, podejrzliwość twojego kierownika jest spowodowana brakiem wiary w odczucia serca, gdyż słowa Moje sercem się poznaje.
Teraz dam ci nowego kierownika i on na słowa tu zapisane będzie patrzył oczami wiary.
Daru poznania wewnętrznego udzielę mu na twoją prośbę, Aniu.
 
W Miłosierdziu Moim prowadzę dusze. Dusza, która jest we Mnie wsłuchana, poznaje tajniki przed innymi skrywane. Ja sam daję światło takiej duszy, by lepiej Mi w modlitwie służyła, by się nie zagubiła, by zamysły innych poznała, by we wszystkim sobie radę dała.                                     Dar roztropności daję takiej duszy i wrażliwości, by zamysły serc poznawała. Tak nikt takiej duszy nie oszuka, gdyż Ja sam poznanie jej daję.
Miłość Moja prowadzi taką duszę, miłość Moja ją ochrania i podtrzymuje, w Miłości Mojej dusza taka wszystko otrzymuje.
Tak Aniu, ufaj Mojej miłości, bo ona nigdy cię nie zawiedzie i wiedz, że czuwa nad tobą ręka Mojej Opatrzności.
 
04.09.16.
 
Jezus: W Moim Miłosierdziu jest życie ukryte. Dusza, która w ukryciu trudzi się w Mojej winnicy jest cenną perłą i światłem dla innych dusz. Dusza, która w skrytości pracuje jest niewidoczna dla innych dusz i często jest tak, że sama pragnie swego ukrycia, i to ukrycie jest szczęściem dla niej, bo wie, że Ja Jestem nagrodą dla niej samej.
 
05..09.16.  godz.22:02
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim jest moc duszy. Dusza, która na pozór zdaje się być bardzo słaba, dzięki Mej łasce sił nabiera i w niczym się nie poddaje. 
Ja z głębi Miłosierdzia swego udzielam takiej duszy mocy Ducha swego. Im bardziej dusza w swej słabości się korzy i błaga Mnie o siłę, tym bardziej otrzymuje ją i wzrasta w siłę. Tak postępują dusze co wiedzą, że bez Mej pomocy i bez Mej siły nie poradzą sobie. Prócz siły dobrze jest, gdy dusza prosi o szczególną łaskę prowadzenia pośród trudności. Jak jej brakuje zdrowia, umiejętności, roztropności, wiedzy, rozeznania, niech prosi a wszystkiego jej udzielę z Mego Serca z hojności Mojego Miłosierdzia.
 
 
06.09.16.  godz.22:45
Jezus: W Miłosierdziu Moim wspomagam dusze, i dusza choć sama z siebie zdaje się być słaba, to dzięki Mej łasce może pokonać wszelkie przeszkody. Bo łaską Moją jest, gdy dusza mimo burz nieustannie się zmaga. To Ja odnawiam jej siły, to Ja zagrzewam do walki, to Ja sam sprawiam, że wciąż ma nowe siły i jest dla innych darem.
Wielkie jest Moje Miłosierdzie co dusze słabe silnymi czyni. Tak dusze, o jedno proszę, niezachwianie Mi ufajcie.
 
08.09.16. Narodzenie Najświętszej Maryi Panny.                                              godz.22:45
 
Jezus: Aniu córko moja, w tym czasie kiedy nie masz kierownika, Ja jestem twoim kierownikiem i Moja miłość cię prowadzi. O.K. podejmie dobrą decyzje i dobrze jest, że modlisz się za niego teraz bardziej. Potrzebuje czasu, bo nie wierzy w swoje siły i uważa, że możliwości ma małe, i z tym co już ma ledwie sobie radzi. Tak Aniu, módl się za niego, by uwierzył bez reszty w moc Mej łaski, bo na ile uwierzy na tyle otrzyma z ręki Mojej.
Tak teraz pamiętaj Aniu, na czas kiedy nie masz kierownika Ja jestem twoim kierownikiem i Ja cię prowadzę.
 
W Miłosierdziu Moim jest nadany kierunek duszy. Dusza, która jest jako święta, tym bardziej potrzebuje kierownictwa, bo na nią szatan wciąż czyha i chce doprowadzić do zagubienia. Wielkie wysiłki czyni szatan, by doprowadzić taką duszę do zagubienia, i tutaj jest niebezpieczeństwo dla takiej duszy. 
Tak dusze szczególnie święte, proście Mnie o kierownika dla waszej duszy, choć Ja sam jestem waszym kierownikiem. Wielką łaską Moją jest, gdy daję kierownika duszy. Tak dusze, proście Mnie, bym dawał wam kierownika duszy.
 
11.09.16.
godz.21:55
 
Jezus: Aniu, łaską Moją jest cierpienie twoje. Teraz jest dla ciebie bardzo trudny czas i duch twój słabnie, bo radości masz niewiele. Dusza w smutku się marnuje i niewiele Moja łaska w niej zdziała, gdy szczęśliwa być nie umie.
Tak Aniu, myśl, że to co złe się kończy i czas dla ciebie lepszy nadejdzie. Teraz nie widzisz tutaj sensu swego istnienia, lecz sens jest we Mnie, we Mnie jest szczęście i wytchnienie duszy. Wszystko znajdziesz we Mnie.
 
W Miłosierdziu Moim jest radość duszy. Teraz wiele dusz jest w smutku i sprawy zewnętrzne radości duszy nie dają. Prawdziwa radość jest we Mnie.
Tę radość dusza może doświadczyć, gdy w bliskości ze Mną żyje, bo Ja sam jestem jej radością. Lecz wielka jest nędza duszy co w grzechu żyje, bo ona nie zna Mojej radości. Tak przez to w rzeczach zewnętrznych szuka swoich małych radości i pocieszenia szuka w ułudach życia tego, i tak nie znajduje niczego, co wypełni serce.
Wiele dusz teraz myśli, że radość to dostatek, to brak kłopotów, wygodne życie, dobre zdrowie, to spełnianie zachcianek, to miłość kupiona, to wypoczynek w dalekich krajach, i tak puste staje się jej życie, bo ułuda szczęścia nie daje.
Tak dusze, tylko we Mnie jest sens życia, tylko we Mnie jest prawdziwa radość, tylko we Mnie szczęście prawdziwe, bo tylko Moja miłość wypełnia serce.
 
15.09.16. godz.21:46
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim jest moc łaski. Moc łaski to moc Ducha Świętego, która umacnia dusze, wspomaga w trudnościach, obdarza pokojem. Moc łaski to moc z wysoka dana duszy, która prosi o pomoc. Ja w hojności swojej nie tylko daje jej moc i ochronę, ale udzielam jej Ducha swego w obfitości, tak że innym się zdaje, że dusza ta jest bardzo silna. Nic ją nie martwi nie załamuje, jednak dusza ta dobrze wie, że wszystko zawdzięcza   Mojej łasce.
Tak Aniu, łaska Moja działa w tobie nieustannie i daję ci wszystko w obfitości, bo pragnę, byś tutaj mimo wszystko szczęśliwa była. Pamiętaj, wszystko we Mnie znajdziesz, nie tylko pokój i miłość, ale wszelką łaskę.
Tak dusze, które czujecie się słabe, wiedzcie, że Ja i Bóg Ojciec pragniemy szczęścia waszego i bądźcie pewne, że mimo trudu, przeciwności, trosk i kłopotów życia, możecie być szczęśliwe szczęściem Boga waszego.
 
16.09.16. godz.14:22
 
Jezus: Aniu, w miłości Mojej nie ma wątpliwości, że to co powiedziałem, wypełni się. W Woli Mojej jest wszystko zawarte, wszystkie twoje decyzje zgodne z Moją Wolą i te, które są jej przeciwne. Tak i decyzje innych ludzi, którzy szukają Woli Mojej lub nie mają wpływu na twoje decyzje, i to wszystko sprawia, że proroctwa, które ci daję, są zgodne z Moją Wolą. 
Lecz decyzje ludzi sprawiają, że zdarzenia się zmieniają. To co jest przewidziane może zmieniać się stale.
Tak Aniu, w pytaniu o Wolę Moją na dany moment Mam upodobanie, a zależności te pozornie wydają się skomplikowane. W Woli Mojej jest wszystko zawarte, lecz pragnieniem Moim jest dobro. I to co dobru się sprzeciwia jest odstępstwem od Woli Mojej. Wtedy trzeba wielu modlitw, i jest więcej cierpienia. Tak zauważyłaś sama, że przez modlitwy, posty, pokuty, Mszy Świętych odprawianie są łagodzone skutki grzechów i kary zmniejszone. Lecz to, co postanawiam przeprowadzić jako Bóg Wszechmogący, nie może ulec zmianie. Zmianie podlegają tylko sposoby, a to co powiedziałem jest stałe.
Tak Aniu, nie zważaj na sposoby jak i co się stanie, bo Wola Moja nie podlega wpływowi szatana. Wiedz też i pamiętaj, że cierpliwy jestem nieskończenie, i com obiecał wypełnię.
 
18.09.16.  godz.21:31
 
Jezus: Aniu, w Miłosierdziu Moim jest nauka i dar nauczania i pouczania zgodnie z tchnieniem Mego Ducha. I tak sprawiam, że daję ci słowa nauki i argumenty, i tchnienie Ducha Świętego, co trafia do głębi Serca słuchającego. To dary potrzebne ci nie tylko do nauczania ale i do nawracania, bo serca ludzkie słuchają Mego Ducha. Tak serce poruszone przez Ducha Świętego spokoju nie zaznaje, bo dręczy je ta nauka.
Wielkie jest Moje Miłosierdzie, co kierunek duszy daje, bo w dobrym ukierunkowaniu jest moc wyrwania duszy z rąk szatana, jest moc i łaska z Bogiem pojednania, jest moc sił odzyskania, jest łaska postępu duszy w dobrym, jest łaska uświęcenia duszy i łaska życia duszy w Bogu. Tak wiele łask otrzymuje dusza, co dobrze jest ukierunkowana. I ciebie Aniu uczyniłem kierownikiem dusz. To odpowiedzialność wielka i o tym wiesz, lecz pamiętasz, że to Ja sam jestem kierownikiem dusz. 
Tak każdy, komu duszę daję do prowadzenia niech pamięta, że Ja sam duszę prowadzę do zbawienia i Jestem kierownikiem dusz. Kierownik zaś jest narzędziem w Moich rękach, i im bardziej się zdaje na Mnie w prowadzeniu dusz, tym bardziej mu swego ducha daje dla prowadzenia dusz.
Tak Aniu, dobra jest twoja postawa i to, że jesteś we wszystkim na Mnie zdana, bo przez to, że w niczym Mi nie przeszkadzasz, Ja jestem kierownikiem dusz.
 
20.09.16.  godz.14:19
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim jest czas, gdy duch Mój podnosi dusze słabe. Tylko dzięki Mojej łasce dusza słaba może iść dalej, tylko dzięki Mojej łasce ma moc i siłę by iść dalej, i tylko dzięki Mojej łasce może cieszyć się życiem. Szatan szczególnie czyha na dusze utrudzone, które w umęczeniu idą, on słabość każdą wykorzysta i udręki przymnaża. 
Dusza, która jest w udręce i w słabości upada niech wie, że jej siła jest w Mej męce, i niech z Mej męki czerpie siłę.
Tak dusze mimo utrapień, udręk, trosk i kłopotów bądźcie Mi wierne, bo Ja jestem Bogiem wiernym i w swoim ręku trzymam wierną duszę. Zaś w smutku i braku radości Ja Jestem radością i oddalam wszelki smutek. Dusze, oddajcie Mi swój smutek, oddajcie wszystko to co radość zabiera, a Ja sam pocieszę i podniosę waszą duszę.
Tak dusze, w Moim Miłosierdziu jest radość, w Moim Miłosierdziu jest spokój, Miłość co wypełnia duszę.
 
21.09.16. godz.14:00
 
Jezus: Aniu córko moja, w Miłosierdziu Moim jest nie tylko siła i pokój, lecz i umiar w ilości prac wykonywanych. Dziś w pracy zrobiłaś bardzo wiele dzięki umocnieniu Memu, lecz pamiętaj, ty sił nie masz wiele i łatwo możesz się doprowadzić do wyczerpania organizmu. Tak dzisiaj więcej prac nie wykonuj i wracaj prosto do domu, tam dam ci odpoczynek od pracy znoju. Czas próby, który ci dałem został zakończony i teraz dam ci czas pociech i wytchnienia. Czas próby przeszłaś zwycięsko dzięki łasce Mojej. Tak uczę cię wytrwałości w walce, wytrwałości w utrapieniu, wytrwałości w cierpieniu. Teraz wlewam w duszę twoją radość i czujesz ją mimo zmęczenia. Tak Aniu, trwaj przy sercu Moim, trwaj w dziękczynieniu.
 
W Miłosierdziu Moim dusza mimo trudu i zmagania idzie bez potykania. Tak Moja łaska działa, że dusza mimo walki i zmagania Moje światło widzi, bo Miłosierdzie Moje jest światłem z wysoka.
Tak dusze, wiedzcie i pamiętajcie, Jam światłem jako sam Bóg żywy. Kto w Bogu żyje nie zgubi światła, bo Ja i Mój Ojciec jesteśmy Żywym Światłem.
 
 
22.09.16.  godz.21.11
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim jest wszelka łaska. Łaska, którą obdarzam jako dary Moje w potrzebach materialnych i duchowych. Łaska, która działa w człowieku i oświeca jego umysł i serce. Łaska, co ducha podtrzymuje i ciało, także wszystko wokół i wszystko co się w ciele  i duszy stało, jest łaską Moją, bo za Moją przyczyną się stało.
Tak dusza, która myśli, że coś sobie zawdzięcza nie zna łaski Mojego Miłosierdzia. 
Są dusze wyniosłe, co w Bogu tylko przeszkody widzą, i dusze takie mają wielkie mniemanie o sobie i sobie wszystko przypisują. 
Są dusze, które mają małą wiarę, i te dusze o wszystko się same starają, bo Mi nie dowierzają. 
Są dusze niecierpliwe,  i one też same się troszczą, same obmyślają, bo one nie potrafią czekać cierpliwie.
Są też dusze, co gorycz w sercu mają, bo myślą, że dałem im złe życie i szczęścia nie zaznają, i one sobie życie i swe sprawy po swojemu układają.
Są też dusze czyste wpatrzone w Me Oblicze, one w pełni Mi ufają. Te dusze oddają Mi życie i w Mej łasce żyją.
Tak Aniu, dusza twa czysta i wyczekuje wciąż Mej łaski, i w tobie nieustannie działa Moja łaska. Wszystkie swe sprawy, nawet te najdrobniejsze, oddajesz w Moje ręce i przez to we wszystkim działa Moja łaska. Tak teraz Aniu jest czas dla ciebie odpoczynku we Mnie, wiedz że nigdy nie opuści cię Moja łaska, bo żyjesz we Mnie.
Tak dusze wielkim Mym pragnieniem i Ojca Mego jest byście z ufnością przychodziły do Miłosierdzia Mego i w stanie łaski żyły, bo świętość jest pragnieniem Mym i Ojca Mego pragnieniem, byście w świętości żyły. To tchnienie Ducha Mego, gdy dusza pragnie uświęcenia swego, bo świętość jest stanem, w którym jest Mojej łaski działanie. W takiej duszy, gdy Ja wszystko jej daję, jest Moje działanie, Moje prowadzenie, Moje umocnienie i we wszystkim wspomożenie.
Tak dusze, we wszystkim upatrujcie Mojej łaski, bo w Mojej łasce jest chcenie i czynienie.
 
25.09.16.  godz.17:30
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim jest dar przebaczenia. Dar ten jest jednym z największych Moich darów, bo żadna dusza nie zdoła sama z siebie przebaczyć. Wiele jest ran w duszach, przykrości i urazów, Ja  jestem tego czasu najlepszy lekarzem. Jednak dusza, która w sercu przebaczenia nie ma, nie doświadczy Mego uleczenia.
Tak dusze, Ja znam serca wasze i waszą historię, i Ja sam jestem waszym najlepszym lekarzem. Jednak wiedzcie i pamiętajcie, Ja sam daje przebaczenie krzywd i urazów.
Jeśli dusza myśli, że sama z siebie przebaczyć zdoła niech wie ,że przebaczenie jest Moje.
Tak Aniu, na prośbę twoją i twoje błaganie, dałem ci nie tylko przebaczenie ale i ran zabliźnienie. Ślady ran zawsze pozostają w duszy, i daję duszy tchnienie jako zapomnienie. Rany w duszy są wtedy jako brzemię, brzemię które daje doświadczenie, to jest miłości nauka.
Drogie dusze, pamiętajcie, Ja każdą duszę do zbawienia prowadzę, a w Moim Miłosierdziu jest łaska przebaczenia.
 
Godz. 21:47
 
Jezus: Aniu, twój syn wchodzi w wielki smutek duszy, gdyż trwa w swoim uporze i Mi nie dowierza, że pragnę jego dobra i zbawienia duszy. Tak myśli sobie, że po swojemu sobie życie ułoży i wtedy będzie szczęśliwy, gdy będzie tylko od siebie zależeć.
Jednak to droga do szczęścia nie jest i nie jest to droga zbawienia. To jest droga cierpienia i goryczy, to droga do życia zatracenia, to droga,  która duszę niszczy.
Tak Aniu, powierz Mi duszę jego dla ratunku jego, bo woli swe życie zniweczyć niż Mi zaufać i uwierzyć. Tak modlitwa jest potrzebna o duszy zbawienie i knowań szatana zniweczenie, bo zły podszepty mu daje, że w małżeństwie nie będzie szczęśliwy.
 
W Miłosierdziu Moim jest życie i droga życia zgodna z powołaniem. Ja już przy stworzeniu duszy przeznaczam powołanie jako drogę do szczęścia, zbawienia i świętości.
Wielką Moją łaską jest rozeznanie powołania, a Moją radością jest zgodna odpowiedź duszy na łaskę powołania. Dusza, która idzie drogą powołania do świętości idzie nawet jak się zmaga.
Tak wiedzcie dusze, nie ma lepszej drogi dla was jak droga świętego powołania. W tej drodze, choć krzyżem naznaczonej, Ja sam idę i jestem z duszą naznaczoną krzyżem.  Im droga cięższa się wydaje, tym większa Moja łaska wspomaga tą duszę.
Tak Aniu, ty idziesz drogą swego powołania, i to droga, która uświęca twą duszę.
 
26.09.16.  godz.14:27
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim jest radość duszy. Tu dusza czerpie radość naczyniem ufności, naczyniem ufnej miłości. Dusze moje drogie, bądźcie Moją radością, bo Ja sam pragnę udzielać wam swojej radości. Jednak wiedzcie, że tym szczęściem jest także wasze czyste serce. Tylko czyste serce jest mieszkaniem radości.
Dusze czy wiecie, że Moje Serce jest waszym szczęściem? To w nim wszystko znajdziecie jako w morzu miłości. Serce Moje jest Niebem dla duszy i powinno być największym pragnieniem. Każdy kto Me Serce miłuje doświadczy tu na ziemi szczęścia duszy.
 
27.09.16.  godz.23:01
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim jest moc Ducha, co daje siłę do walki. W Miłosierdziu Moim jest siła do walki z szatanem. Tutaj jest siła i wiara co zło oddala.
Każda dusza co zwraca się do Miłosierdzia Mojego może otrzymać uwolnienie duszy. 
Ja i Mój Ojciec pragniemy, by dusze żyły w wolności dzieci Bożych. Tak dusze, które żyją w niewoli duszy i ciała, nie znajdziecie nigdzie obrony jak tylko w Miłosierdziu Moim.
 
29.09.16.  godz.21:30
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim jest moc co działa w sercu. Ja jestem lekarzem serc i dusz. To Ja oczyszczam duszę i serce, to Ja leczę rany zadane, to Ja zmieniam i odbudowuję, to Ja wlewam w serce miłość i wypełniam duszę.
Tak Aniu, syn twój wkrótce otworzy serce na Me działanie i zrozumie, że wszystko, co dla niego przygotowałem, jest dobrem.
Tak dusze, wierzcie i ufajcie Mojemu działaniu, bo wszystko, co czynię i w duszy i w sercu, jest dobrem i łaską wielką.
Dusza o czystym sercu jest poddana woli Mojej i woli Mojej szuka. Dusza ta jest miła Bogu i miłość Boga wypełnia jej duszę. Dusze moje, życie w woli Mojej jest tchnieniem ducha, tchnienie to jest poznaniem woli Mojej.
Są dusze, co rozeznają wolę Moją na modlitwie, są dusze, które rozmyślają i medytują, są dusze, które w słowach Pisma Świętego szukają i poznają, są dusze, które przez słowa od innych dusz wolę Moją poznają. I są dusze święte, które słowa Moje dostają i Ja sam im daję poznanie woli Mojej.
Tak dusze, wiedzcie, że czyste serce jest szczęściem, a szczęście jest w Miłosierdziu Moim.