2017 Lipiec
 

Zeszyt 5

 

02.07.17. godz.21:23

 

Gdy przyjęłam Pana Jezusa do serca usłyszałam.

Jezus: Aniu, ufaj Mi bez granic. Dobrze wykorzystujesz czas na pracę w domu, zachowaj umiar pracując w domu.

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest łaska umiaru.

Umiaru w czynie, umiaru w słowie, umiaru w planowaniu. Tam, gdzie jest umiar, tam jest równowaga, tam i harmonia Moja. Czas płynie szybko i prac wielu, w krótkim czasie nikt nie wykona.

Ty, Aniu, masz bardzo dużo pracy w domu i martwią cię zaniedbania, lecz sama wszystkiego nie wykonasz. Staraj się zrobić co możesz, od innych powinnaś wymagać.

Tak, drogie dusze, w Miłosierdziu Moim jest umiar i rozsądek, czas na pracę, na modlitwę, na Słowa Boga czytanie. Dobre jest Moje planowanie, bo w Moim planie jest umiar.

 

03.07.17. godz.21:45

 

Komunia Święta.

Jezus: Ufaj, siła łaski Mojej cię umocni.

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest łaska umocnienia, łaska co siły odnawia, łaska co w pracy wspomaga.

Jest wiele dusz upracowanych pracą zawodową, troskami i kłopotami, wychowaniem dzieci i zajmowaniem domem, pracą w winnicy Mojej. Dziś wiele dusz jest przytłoczonych przez co w ogromnym smutku żyją i nadziei mało mają.

Czym jest radość życia?

Radość życia , to życie zgodne z wolą Moją, to życie w harmonii zgodne z przykazaniami, to życie blisko Serca Mego i Mojej Matki, to czystość duszy, co radością wypełnia serce.

Ty, Aniu, jesteś szczęśliwa mimo sytuacji swojej, jednak radości ci brakuje przez upracowanie twoje. Wiele czynisz dnia każdego i wciąż brakuje ci czasu. Ufaj Mi, wszystko zdążysz zrobić w swoim czasie.

Tak, dusze Moje, wiedzcie i pamiętajcie, dobre jest upracowanie, lecz nadmiar pracy wyniszcza i siły wasze zabiera. Dobrze jest mieć umiar w pracy i dobrze czerpać siły z Mego Serca przez wstawiennictwo Niepokalanej Maryi.

 

04.07.17. godz.21:39

 

Komunia Święta.

Jezus: Ufaj, przeprowadzę cię i umocnię.

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest łaska, co przysparza sił witalnych.

Choć dusza słaba fizycznie z natury, to Ja mogę sprawić, że najcięższe prace wykona bez trudu. Ja sam sił dodaję i umacniam. Wtedy taka dusza może zobaczyć jak działa łaska Moja, co znaczy moc Moja.

Tak, dusze słabe, sił witalnych pozbawione, przychodźcie do Mnie i czerpcie łaski Moje naczyniem ufności i wiary. Ja dam wam ponad miarę, byście siły na wszystko miały.

Tak, Aniu, dziś sił ci dodałem i radość w pracy ci dałem, i satysfakcje, że dzieło skończone. Choć jeszcze wiele pracy w domu pozostało, ty teraz zacznij szukać pracy na nowo. Teraz daje ci czas na szukanie pracy, taka jest Moja wola.

W Miłosierdziu Moim jest moc nieprzebrana, co odnawia siły fizyczne, ducha wspomaga i umacnia w trudnych sytuacjach.

W Miłosierdziu Moim jest wszelka łaska.

 

05.07.17. godz.22:10

 

Komunia Święta.

Jezus: Ufaj, przeprowadzę cię. Teraz jest czas szukania pracy.

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest czas na pracę, na odpoczynek, na modlitwy czuwanie, czas relaksu i czas na zabieganie. Wszystko się mieści w Moim czasie dobrze ułożonym i to wie dusza co jest w Sercu Moim. Gdy dusza żyje w rytmie Serca Mojego, w jej duszy

jest harmonia i w jej duszy jest pokój. Jest ona radością Serca Mojego.

Tam, gdzie serca złączone tam jedna wola, wsłuchuj się Aniu w Serce Moje. Ja rytm wyznaczam dnia każdego, a rytmem tym jest Serce Moje.

Tak, drogie dusze, bądźcie blisko Serca Mojego, wsłuchujcie się w Serce Moje, a Ja dam wam życie zgodne z wolą Moją.

 

06.07.17. godz.21:51

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest niezłomna nadzieja.

Nadzieja mimo trudności, mimo braku światła, nadzieja mimo zła co obraz zaciemnia, nadzieja co zawsze ufa, że wszystko jest dobrem, choć wydaje się nieszczęściem.

Czym jest niezłomna nadzieja?

Niezłomna nadzieja jest ściśle z wiarą i ufnością związana. To łaska Moja, co duszy iść pozwala mimo trudu i przeciwności. Nadzieja jest jak Źródło miłości, kto czerpie za Źródła miłości ten nadziei nie traci, bo trwa w miłości.

Tak, Aniu, nadzieja twoja czasem słabnie, lecz ty wiesz czym jest miłość Moja, trwaj w nadziei i miłości Mojej.

Tak, drogie dusze, choć wiele jest zła na świecie silniejsza jest miłość Moja, ona daje nadzieję. Tak, ufajcie miłości Mojej, byście zawsze trwali w nadziei Mojej i przychodźcie do Źródła Mojego Miłosierdzia.

 

08.07.17. godz.21:43

 

Komunia Święta.

Jezus: Aniu ufaj, przeprowadzę cię. Ja Jestem twoim pokojem.

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest łaska Mojej opieki.

Czym jest opieka Moja?

Opieka Moja to czuwanie, czuwanie Ojca nad dzieckiem swoim. To nie tylko spojrzenie miłości, to opieka i ochrona przed złem wszelkim, to łaska ostrzeżenia. To moc łaski Mojej, co nie pozwala zejść duszy z drogi zbawienia. Gdy miłość Moja otacza duszę, to zło nie ma do niej dostępu, to wielka łaska Moja. I choć dusza wiele ran nosi i ma drogi dostępu,

które są widoczne dla szatana, to on nic nie może zrobić, niedostępne są te furtki dla szatana. Furtki te chroni łaska Moja i moc Moja dostępu broni. Nie ma władzy szatan, prócz kuszenia nie może nic zrobić.

Tak, dusze, choć bardzo poranione jesteście i często jest tak, że kto inny was zranił i kto inny jest winien. Bądźcie pewne pieczęci Mojej miłości. Szatan nie pokona miłości, mimo waszych ran i słabości. Kto ufa w miłość Moją, ten ma pewność i pokój zachowa, nie ulegnie kuszeniu ani słabości.

Tak, dzieci Moje, zło nigdy nie pokona miłości. Trwajcie w Mojej miłości, oko Moje czuwa nad wami, nie ma lepszej opieki i większej pewności.

 

09.07.17. godz.21:47

 

Komunia Święta.

Jezus: Aniu ufaj, czka cię wielki trud. Moja miłość jest przy tobie.

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim są chwile próby.

Każda dusza będąca na drodze Mojej przechodzi chwile próby. Tylko w trudnym czasie się okazuje jaka jest dusza i jak postępuje. Dusza wierna, pozostanie wierna przykazaniom i Mojej nauce. Zaś dusza, co wierności nie dochowa, przegraną ma próbę. Wtedy daje jej wyrzuty sumienia, by mogła się poprawić, a jeśli Mnie nie słucha, daje jej łaskę cierpienia, by mogła się nawrócić. Dusza, co zwycięsko przeszła próbę, ma wielkie zasługi i łaski otrzymuje, ona jest Moją chlubą.

Tak, dusze Moje, w Miłosierdziu Moim jest czas próby. Trwajcie w miłości Mojej, bo daję wam łaskę poznania samych siebie. Łaskę wzrostu i przemiany, wszystko wam daję, byście mogły być ze Mną w Niebie.

Tak, Aniu, teraz dam ci czas próby, byś mogła mieć zasługi dzięki łasce Mojej. Nie obawiaj się trudu, Ja Jestem przy tobie.

 

10.07.17.

 

Komunia Święta.

Jezus: Ja Jestem.

 

11.07.17. godz.22:19

 

Komunia Święta.

Jezus: Bądź w Moim Sercu. Moje Serce jest twoją twierdzą.

 

12.07.17. godz.21:20

 

Komunia Święta.

Jezus: W Miłosierdziu Moim wszystko znajdziesz. Ufaj i trwaj na modlitwie.

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim wytrwała dusza wszystko znajdzie.

Czym jest wytrwałość nadprzyrodzona?

To wielka łaska wybranym duszom dana, to łaska

dla niezłomnych dusz, co w wierze i nadziei trwają. Dusza wciąż wzrasta i wzrasta jej wytrwałość. Jednak są bardzo trudne sytuacje i nie wystarcza ludzka wytrwałość, bo sił brakuje i sensu nie widać, a szatan ciągle kusi i knuje.

Tak, Aniu, wytrwałość twoja teraz będzie poddana próbie, lecz ufaj, Mnie wołaj, Ja wspomogę cię w tej próbie. Tu nie wystarczy wytrwałość twoja.

Tak, drogie dusze, choć wierne jesteście, wytrwają tylko nieliczne dusze i nieliczne dojdą do mety. Poprowadzi was Moja miłość, choć szatan czyni wszelkie wysiłki by zepchnąć was z drogi wiary. Ja Jestem, Moja miłość nie zwodzi i uczy co to wytrwałość.

 

13.07.17. godz.22:21

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest łaska trwania.

Czym jest trwanie duszy na modlitwie?

Trwanie duszy na modlitwie to nieustanna obecność przy Sercu Moim. To czuwanie, to wpatrywanie w Serce i Oblicze Moje. Łaska trwania związana jest z wiernością, dusza wierna trwa i jest pełna zaufania. Gdy nawet nie jest w stanie się modlić, jest wpatrzona we Mnie i ufa, to najwierniejsze trwanie.

Tak, dusze Moje, w trwaniu jest ufność, ufność w Mą dobroć, w Mą miłość, w łaski Miłosierdzia Mojego. Dusza co trwa jest ufna i wierna, taka dusza jest święta.

Tak, Aniu, teraz poddaję cię wielu próbom. Trwaj, a dam ci zwycięstwo, trwaj i ufaj.

W miłości Mojej wytrwa każda dusza, wszystko jest możliwe dzięki łasce Mojej.

 

14.07.17.

 

Komunia Święta.

Jezus: Jestem, Ja Króluję.

 

15.07.17.

 

Komunia Święta.

Jezus: W Miłosierdziu Moim każdy wszystko znajduje.

 

16.07.17.

 

Komunia Święta.

Jezus: Moja miłość jest przy tobie, ufaj i bądź cierpliwa.

 

Godz.21:35

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest łaska nadprzyrodzonej cierpliwości.

Wiele pracy trzeba i spokoju, by dusza cierpliwa się stała, by cierpliwie wszystko znosiła, by pokorę w sercu miała.

Cnota cierpliwości jest ściśle związana z pokorą. Zaś dusza, co nie ma miłości nie ma też cierpliwości, i nie potrafi znosić wszystkiego z pokorą.

Czym jest nadprzyrodzona cierpliwość?

Nadprzyrodzona cierpliwość to wielka łaska, co sprawia, że dusza bez wysiłku wszystko znosi. Nie odczuwa zdenerwowania czy irytacji. Jest tak blisko Mnie, iż dusza jej jest zanurzona w Mojej miłości, to jej ochrona. Szatan dusz pokornych i cichych nie znosi, on

wszystko czyni, by duszę zirytować, by nie potrafiła nad sobą zapanować.

Ty, Aniu, wielce postąpiłaś w cierpliwości, lecz udręka twoja już do szczytu dochodzi. Tak, pragnę cię obdarować łaską nadprzyrodzonej cierpliwości, byś pod skrzydłami Mymi była, pod osłoną Mojej miłości.

Zaś twój przyjaciel, co wiernie jest przy tobie, tą łaskę wkrótce otrzyma i wiele innych, bo podoba Mi się jego wierność, i to, co czyni w winnicy Mojej.

Tak, dusze Moje, są cnoty Boże z Serca Mojego otrzymywane i są cnoty nadprzyrodzone, jako dary dawane. Dar cierpliwości nadprzyrodzonej daję duszom, co wiele znoszą w cichości. Im wiele daję, bo pragnę, by wzrastały w Mojej miłości.

 

17.07.17.

 

Komunia Święta.

Jezus: Błogosławię ci na ten dzień, ufaj i bądź cierpliwa. Twoja cierpliwość zostanie wynagrodzona.

 

18.07.17.

 

Komunia Święta.

Jezus: Aniu Ja Jestem, ufaj i trwaj na modlitwie.

 

21.07.17.

 

Komunia Święta – duchowa.

Jezus: Aniu ufaj i trwaj na modlitwie. Cierpliwość jest ci nadal bardzo potrzebna, niczego nie komentuj.

 

22.07.17.

 

Komunia Święta.

Jezus: Ufność bezgraniczna jest wielkim darem. Dar ten jest ci dany.

 

23.07.17.

 

Komunia Święta.

Jezus: Przeprowadzę cię, żyjesz w ufności.

 

Godz.22:02

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest łaska bezgranicznej ufności.

Co znaczy ufać bez granic?

Ufać bez granic to trwać w przekonaniu, że miłość Boga czuwa nad wszystkim, to przekonanie, że każde zdarzenie nawet najbardziej tragiczne ma sens. To przekonanie, że wszystko, co się zdarza jest dobrem i łaską, choć sprawy się komplikują i po ludzku sensu

nie mają. To przekonanie, to wiara, co nigdy nie ustaje jak miłość Boga co przenika duszę.

Wielka jest wiara duszy, co ufa bez granic i wielka jest miłość tej duszy.

Tak, Aniu, obdarowałem cię tym darem, byś zawsze miała zaufanie, byś miała wiarę, co zaraża dusze, byś o Mej miłości mówiła zawsze z przekonaniem. Teraz dam ci wzrost duszy i obdarzę cię nowym darem.

Tak, drogie dusze, wszystko wam daję, byście wzrastały i były dla innych darem.

 

25.07.17. godz.21:42

 

Bóg Ojciec: W Miłosierdziu Moim jest łaska uwielbienia Boga.

Na cóż Bogu uwielbienie?

Ja, Bóg Ojciec, uwielbienia nie potrzebuję i Syn Mój, Jezus Chrystus, nie potrzebuje uwielbienia, i Duch Święty nie potrzebuje uwielbienia dusz. Modlitwa uwielbienia jest łaską dla dusz, łaską, co dusze otwiera, łaską, co daje pozwolenie na działanie Boga.

Łaska uwielbienia jest ściśle związana z łaską wdzięczności. Dusza niewdzięczna nie jest zdolna do uwielbienia.

Czym jest modlitwa uwielbienia?

Modlitwa uwielbienia to hymn wdzięczności Bogu, tu wdzięczna dusza za wszystko uwielbia Boga. Nie tylko za dary i łaski, za przymioty Boga, ale również za trudy, choroby, tragedie i zło wszelkie, bo ona we wszystkim widzi rękę Boga. Tak dusza usposobiona wiele łask otrzymuje i Bóg ją trzyma w swoich ramionach.

Ty, Aniu, wiesz co znaczy uwielbić Boga i Ja ci łask nie żałuję, ty potrafisz chwycić za Serce samego Boga, bo mówi przez ciebie miłość.

Tak, drogie dusze, każda modlitwa jest dobra i ta ,w której prosicie, i ta w której dziękujecie. Ale najlepsza dla was, drogie dusze, jest modlitwa, gdy Mnie wielbicie, wtedy Moja Chwała w was się objawia, a Moja łaska w was działa.

 

27.07.17. godz.22:06

 

Komunia Święta.

Jezus: Ufaj, trwaj.

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest łaska, która pozwala niezachwianie trwać duszy przy Bogu.

Czym jest wierne trwanie?

Łaska wiernego trwania jest ściśle związana z łaską oddania. Dusza oddana Bogu trwa przy Nim wiernie i niezachwianie. Wiele dusz trwa przy Bogu, gdy się im dobrze powodzi, wtedy łatwo trwać. Lecz gdy przychodzi czas doświadczenia wiele dusz odchodzi. Dlatego bez łaski żadna dusza nie wytrwa przy Bogu, gdy przyjdzie ciężki czas. Trwanie zaś i

ufność razem chodzą pod rękę i jedno bez drugiego istnieć nie może. Zaś trwanie i ufność podtrzymuje wiara. Nikt bez wiary trwać i ufać nie może.

Ty, Aniu, już dawno otrzymałaś łaskę trwania przy Bogu i teraz trwasz w zaufaniu. Proś o wiarę, której żadne zło nie przemoże i trwaj w zaufaniu.

Tak, drogie dusze, trudna jest droga doskonałości, idą nią wierne dusze.