2017 Marzec - Kwiecień
 
05.03.- 10.03.17.

Wyjazd do Kodnia.
 
Jezus: Aniu, córko Moja, świętość duszy nie polega na bezgrzeszności, lecz na oddaniu i miłości;  świętość mierzy się miłością.
Tak, dusze, co do świętości zmierzacie, bądźcie zanurzone w Mojej miłości, a wtedy szybko dojdziecie do świętości.
 
14.03.17. godz.21:32
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim jest moc Ducha, co wyzwala z pęt szatana.
Szatan jest królem zła, mściwości i złośliwości, to on wciąż knuje podstępy by zwieść dusze. Gdy złapie duszę i do upadku doprowadzi, wtedy daje jej wyrzuty sumienia, by zła się czuła i nic nie warta, ani w oczach Boga, ani ludzi, by godność swą utraciła i nie czuła się dzieckiem Bożym, by sama siebie znienawidziła.
Taka jest strategia szatana, co ludzi zwodzi i doprowadza do zniszczenia, najpierw duszy a później ciała.
Tak, dusze Moje, pamiętajcie o strategii szatana i nie dajcie zniszczyć godności swojej. Pamiętajcie, Ja Jestem Królem Miłosierdzia i z wszelkiego grzechu was wyzwolę.
Ufajcie Mojemu Miłosierdziu, wyście dzieci Moje. W miłości nie liczy się grzechów, przychodźcie do Mojego Zdroju.
 
17.03.17.godz.22:45
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim jest moc Ducha Świętego, która daje siłę duszom, by mogły składać Mi miłą ofiarę. Im bardziej jest Mi dusza oddana, tym milsza jest Mi ofiara. Ja sam umacniam duszę, i nie jest zdolna do ofiary z życia bez Mego wspierania.
Drogie dusze, co wiele cierpicie, wiedzcie i pamiętajcie. W Miłosierdziu Moim jest szczyt ofiary i szczyt oddania. Bądźcie ze Mną złączone, a umocnię was i sprawię, że radością stanie się wasze cierpienie. Nawet nie zdajecie sobie sprawy jaka to łaska. Dopiero po tamtej stronie, gdzie wszystko stanie się jasne, zobaczycie, jak wielka to łaska.
Tak, drogie dusze, cierpieniem naznaczone, Ja jestem z wami, bądźcie ze Mną złączone, bądźcie wonną, czystą i miłą Bogu ofiarą.
 
22.03.17.
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim jest cud zbawienia duszy.
Któż dziś może być zbawiony, gdy w chaosie żyją dusze?
Wciąż są bombardowane informacjami, muzyką, rozmowami przez telefon, gdzie oczy są wpatrzone w ekrany. Tu uszy serca są zatkane, któż Mój głos usłyszy, Moje napominanie, gdy dusza własnego sumienia nie słyszy. Jak może Mnie słyszeć?
Tak, Aniu, dziś na rekolekcjach ,gdzie w dniu ostatnim byłaś podczas Błogosławieństwa relikwiami O. Pio, o wiele Mnie prosiłaś i wiedz, że wszystko otrzymasz. Dobre to były rekolekcje w Moich oczach i wiele osób otrzymało łaski.
Tak, dusze Moje, Miłosierdzie Moje jest największym przymiotem Moim i w nim zbawiam i ratuje dusze.
 
26.03.17. godz.22:00
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim są drogi łaski nieprzebranej i Dar Świętości jest takim darem.
Dusza, co na drogę świętości wchodzi, jest w szczególnej Mojej trosce i Ja sam ją prowadzę, gdyż narażona jest na wiele niebezpieczeństw. To nie tylko zasadzki szatana, ale także wpływ złych ludzi, co są jego sługami. Zło podstępne jest niesłychanie i często do dobrego namawia, by zło stało się i zło wygrało.
Tak, Aniu, roztropność twoja wielka dzięki łasce Mojej i szybko kroczysz na drodze Mojej. Zasadzki szatana sprytnie omijasz dzięki mądrości Mojej, dobrze robisz, że o wszystko Mnie pytasz.
Tak, dzieci Moje, droga świętości to droga mądrości, roztropności i droga wsłuchania w Serce Moje.
 
29.03.17. godz.22:09
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim jest moc Ducha Świętego, co wyprowadza dusze z opresji lenistwa. 
Duch lenistwa otwiera dusze na wiele zła, i tak otwiera na ducha kłamstwa, usprawiedliwiania, egoizmu, wygodnictwa, przyjemności szukania, obżarstwa, łakomstwa, i innych zniewoleń; tak otwiera się zła szeroka brama.
Tak, Aniu, syn twój w opresji szatana i Krew Moja jako łaska Moja jest dla niego największym darem. Tak zanurzaj syna swego w Krwi Mojej, a obmyje go łaska Moja.
Drogie dusze, szukajcie ratunku w Krwi Mojej Świętej, bo w niej jest moc, w niej jest łaska Moja, w niej obmywam duszę, by mogła się okazać Chwała Moja.
 
06.04.17.godz.21:42
 
Jezus: W Moim Miłosierdziu jest moc Ducha, co przenika duszę i ciało. W Moim Miłosierdziu jest łaska uzdrowienia, w Moim Miłosierdziu jest łaska wiary, co daje ufność w moc Mojej łaski.
Tak, drogie dusze, w Miłosierdziu Moim jest łaska uzdrowienia i duszy, i ciała, lecz Ja daję zdrowie duszy, by zdrowe mogło być ciało.
 
09.04.17.
 
Dziś Niedziela, jednak z powodu choroby nie mogłam pójść do Kościoła na Mszę Świętą. Gdy przyjęłam Komunię Świętą duchową, Pan Jezus powiedział mi.
Jezus: Chleb Mój jest pokarmem z Nieba i nie tylko karmi duszę, ale i ciało.
Tak, proś Mnie Aniu, a udzielę ci wszystkiego, o co poprosisz. Tak, proś Mnie o siłę, umocnienie, ochronę, wspomożenie łaski Mojej. Ja cię przeprowadzę, Ja Jestem.
 
Godz.21:42
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim jest Źródło Życia, co wszystko uświęca.
Są sprawy małe i drobne, i wielkie sprawy wagi państwowej, i ważne decyzje na skale światową, i decyzje małe. Wszystkie te sprawy wielką wagę mają w Moich oczach, bo są złe i dobre decyzje, i sprawy złe i dobre w Moich oczach.
Sprawy małe i wielkie to czyny wasze, zaś decyzje to zamysły serc waszych. Ja znam wasze serca, wasze decyzje i uczynki wasze.
Cóż może być dobre w Moich oczach?
W Moich oczach jest dobre to ,co z miłości wypływa. Gdy w sercu jest miłość, dobra jest decyzja, dobry jest zamysł i czyn dobry z miłości być musi, bo dobre są uczynki miłości.
Jednak, Moje dzieci, wszystko co dobre z Mojej miłości pochodzi i tylko to co z Mojej miłości wypływa jest czynem sprawiedliwym.
Zaś z serca pełnego egoizmu mogą wypływać zamysły i czyny skażone egoizmem.
Dusze święte zaś czynią wszystko z miłości i w ich uczynkach nie ma znamion egoizmu.
Tak, dusze Moje, Moja miłość uświęca wszystko i to co małe i drobne, i to co wielkie i ważne. Proście, bym uświęcał uczynki wasze, proście, bym uświęcał zamysły wasze, proście, by wasze serca były czyste i święte, a wtedy Ja wszystko uświęcę.
 
10.04.17. godz.21:48
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim jest prowadzenie duszy w największym trudzie, w podstępnym knowaniu szatana, chorobie i wyczerpaniu.
To, jak zachowa się dusza jest uzależnione od warunków, w których jest postawiona. Tylko w trudnych warunkach ujawnia się prawda o duszy, wtedy widać czym się kieruje i co ma w duszy. 
Tak, po uczynkach można poznać prawdę o duszy, i tu widzisz Aniu, z kim musisz pracować. Dusze te są zapatrzone w siebie i dbają o swój dobry wizerunek, nie myślą w pracy wiele i robią tak, by mieć minimalny wysiłek.  Tak, utrapieniem stały się twoje współpracownice i
trudu dostarczają ci wiele. Tak się dzieje, gdy człowiek kieruje się egoizmem.
Tak, Aniu, dzięki Mej łasce znosisz wiele, lecz teraz przyszedł czas, byś im mówiła o tym, jak masz po nich pracy wiele. Słowa twe niech nie będą wyrzutem lecz informacją o tym, co robisz, gdy po nich przychodzisz. Ja reszty dokonam i dam im niespokojne sumienie.
Tak ,drogie dusze, Moje oko widzi uczynki, zamysły, myśli wasze. I to, że poddaję was próbie, jest łaską, by się okazało co macie w duszy i jakie są serca wasze.
 
11.04.17. godz.22:00
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim jest łaska posłuszeństwa, łaska co uległą dusze czyni, bez buntu, bez pytań, „dlaczego tak mam czynić?”
W posłuszeństwie jest łaska pokory, co podporządkowania nie odczuwa, tylko pragnie pełnić Moją wolę.
Duch pokorny sprzeciwia się szatanowi, bo szatan jest wielki w swej pysze i złości, i nic go tak nie złości jak dusza pokorna. Tu bezradny się staje i wyje ze złości, bo wie, że takiej duszy nie skusi, i odejść musi.
Tak, Aniu, szatan już od dłuższego czasu nic wskórać nie może, choć widzisz i słyszysz jak wyje. Ja sam cię ochraniam, i każdą duszę, co pokornie czuwa przy Sercu Moim.
Tak, dusze, posłuszeństwo woli Mojej jest cnotą dusz pokornych i cichych. Bądźcie pokorne i wpatrzone w Serce Moje.
 
13.04.17. godz.22:09
Wielki Czwartek. Pierwszy dzień Triduum paschalnego.
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim ustanowiłem Kapłaństwo i jest to wielki dar, jeden z największych darów.
Zaś w kapłaństwie jest wiele darów i charyzmatów, którymi obdarzam każdego kapłana.
Czym tak naprawdę jest kapłaństwo?
Kapłaństwo jest nie tylko służbą i oddaniem życia swego Bogu i Maryi, to łaska, co stanowi o życiu kapłana jako przykładzie dla innych.
Co znaczy być przykładem?
To znaczy być wzorowym, być przezroczystym i być godnym kapłanem. Dobry kapłan przyciąga wiernych do Boga, do Eucharystii, do Sakramentu Pokuty i Pojednania. To wzór i przykład Chrześcijanina, co wskazuje na Chrystusa Największego Kapłana.
Czym zaś jest godność kapłana?
To łaska bycia pokornym, czystym i oddanym kapłanem, zawsze gotowym do służby Mojej.
Drodzy Kapłani przeze Mnie powołani, bądźcie Mi oddani boście przeznaczeni do służby Mojej, boście Mi potrzebni jako ręce Moje, boście Mi potrzebni jako nogi Moje, bo wam powierzam dzieci Moje.
To, że ustanowiłem Eucharystię jest znakiem obecności Mojej i was potrzebuję do odprawiania Mszy Świętej, byście byli narzędziem Moim.
 
16.04.17. godz.21:47
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim jest moc Ducha Świętego co duszę przemienia.
Dusza, co bez Boga żyje, jest pełna egoizmu i wyrachowania. Myśli jak i co zyskać, jak dobrze się urządzić czyimś kosztem, jak oszczędzić sobie wysiłku. Tu nie ma miejsca na myślenie o innych, na zrozumienie czy współczucie. Pycha i egoizm rani inne dusze i prowadzi do życia w wielkim zaślepieniu. Jak nędzne są takie dusze.
Tak, drogie dusze, egoizm i pycha bardzo Mi się nie podobają, i dusze wasze, co nędzą są samą jeno w Moim Miłosierdziu ratunek mają.
 
23.04.17. godz.21:07
Niedziela Miłosierdzia.
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim jest przemiana świata całego.
Dziś świat tkwi w otchłani grzechów. Duch zamętu, kłamstwa i zwodzenia zdaje się być panem tego świata. Zło i grzech wszelki zawładnęły ziemią, a ziemia jęczy z bólu, gdyż nie może znieść panowania zła. 
Tak, szybkim krokiem zbliżają się czasy ostateczne i zbliża się
dzień, gdy przyjdę jako Sędzia Sprawiedliwy.
Teraz jest jeszcze krótki czas, gdzie działam Swoim Miłosierdziem, gdzie rana boku Mego jest otwarta dla każdego. Miłość Moja Miłosierna pragnie cały świat przemienić.
Dusze wierne, dusze święte, wzywajcie Mojego Miłosierdzia, bym w Krwi Swojej jako Baranka ofiarnego obmywał świat cały, bo to jest ratunek dla świata całego.
Tak, Aniu, zanurzaj w Miłosierdziu Moim świat cały podczas ofiarowania na każdej Mszy Świętej i proszę, abyś prosiła o to znajomych kapłanów.
 
Choć świat przeze Mnie stworzony jęczy w bólu, Krew Moja, Miłosierdzie Moje jest dla niego ratunkiem.
 
27.04.17. godz.22:13
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim jest moc duszy, którą daję w przeciwnościach i trudnych sytuacjach.
To moc Rycerzy walczących w armii Mojej, to duch niezłomnych, choć pokorny i poddany woli Mojej. To wiara, co daje ufność bez granic.
Tak, Aniu, czas twojej pracy zbliża się ku końcowi i poprowadzi cię łaska Moja. Choć nie masz widoków na nową pracę, wiedz i ufaj, że nie pozostawię cię bez pracy. Dusza twa wierna Moim natchnieniom się stała i mężna w pokonywaniu przeciwności. I czas nadszedł, byś ufała bez granic.  Wszystko jest w woli Mojej. To znaczy, że nic co się dzieje
nie dzieje się bez woli Mojej. Nawet gdy zło dopuszczam, to ma to cel wyższy i ma wielkie znaczenie dla dobra duszy, dla ludu całego, całej ziemi. Tak, Aniu, miłość Moja jest przy tobie i prowadzi cię łaska Moja, ufaj Mi bez granic.
Tak ,drogie dusze, nie darmo jest powiedziane, że ten, co wierzy i ufa, wiele dostaje.
W Miłosierdziu Moim prowadzę i umacniam wszystkie dusze; wielka jest łaska Moja.
 
28.04.17.godz.21:49
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim jest łaska wiary niezłomnej i niezachwianej.
Miłość Moja przymnaża wiary i we wszystkim wspomaga. Dusza, co z prostym i czystym sercem zwraca się do Mojego Miłosierdzia, wszystko otrzyma i będę się przychylał do jej prośby zwłaszcza, gdy prosi o łaski dla innych.
Wstawianie się za innymi duszami jest niezwykle cenne i wiele łask udzielam duszom, gdy dusza prosi za innymi z prostym i czystym sercem.
Tak, dzieci moje, w Miłosierdziu Moim jest wzrost duszy, wzrost wiary, wzrost miłości, wzrost nadziei i ufności. W Miłosierdziu Moim wzrastają dusze.
Tak, Aniu, miłość Moja przymnożyła ci wiary i ufność twoja stała się niezachwiana. Tak, teraz trwaj przy Sercu Moim i bądź pełna zaufania.
Tak, drogie dusze, nic nie rani tak Serca Mego jak brak zaufania.
Ja wam ufam i wierzę w was; miejcie do Mnie zaufanie.
 
29.04.17.godz.21:51
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim jest łaska przejścia duszy do życia wiecznego.
Czym jest śmierć?
Są dwie śmierci, jedna co prowadzi do życia wiecznego, i druga, co sprowadza dusze na wieczne potępienie.
Czym jest śmierć zwierząt?
To także przejście do życia bez bólu, do życia w radości wiecznej.
Bywają złe zwierzęta, nad którymi demon ma władzę, lecz zwierzęta nie mają woli ni rozumu ludzkiego, kierują się tylko instynktami. Dlatego po śmierci wszystkie do siebie przygarniam i mam dla nich miejsce w Niebie.
Tak Aniu, przyszedł kres życia dla waszego kotka, co był przyjacielem i towarzyszem dla rodziny waszej. Choć cierpiał z powodu swojej choroby i powyginanych łapek, był szczęśliwy w waszym domu, bo był przez was kochany. Teraz Ja wezmę go w Swoją opiekę i otoczę go troską Swoją.  Wiele jest zwierząt w Moim Domu. 
Modlitwa twoja była dobra za niego i dam ulgę w cierpieniu, i nie będę przedłużał przejścia jego.
Tak, drogie dusze, i w Moim Domu, czyli w Niebie, jest miejsce dla waszych zwierząt. Nie zawsze troska wasza jest dobra dla nich i wiedzcie, że zostaniecie osądzeni z miłości do zwierząt, bo Ja Mam wiele troski o nie. Ci, co zabijają zwierzęta dla zysku, hodują w nikczemnych warunkach i je krzywdzą, miarę grzechów szykują sobie wielką i tą miarą na Sądzie Moim zostanie im odmierzone.
Tak, dzieci moje, zabijając zwierzęta pamiętajcie o śmierci swojej.
 
W Miłosierdziu Moim jest moc łaski, co dusze przeprowadza, i w tym czasie posyłam Aniołów Swoich, co dusze wspomagają i towarzyszą w modlitwie, by zło zostało oddalone.
Kim jest Anioł Śmierci?
To czysty duch przeze Mnie stworzony, by dusze przeprowadzał do życia wiecznego. Towarzyszy im, by nie zgubiły się w drodze.
Kim są dusze zagubione?
To dusze, co za nim iść nie chciały, bo bały się, że do piekła je sprowadzi, bo z ziemi odejść nie chciały z powodu win swoich i spraw nie załatwionych.
Są też dusze, które są przywiązane do ziemi, bo były bardzo związane z rzeczami materialnymi. I są też dusze, co myślą, że dalej życia nie ma, że życie jest tylko na ziemi.
Tak, drogie dusze, wiedzcie i pamiętajcie, że w Moim Miłosierdziu jest przejście dla duszy.
 
30.04.17. godz.21:58
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim jest moc łaski Mojej, co wspomaga dusze.
Dusza słabnie, gdy jest pod nieustannym wpływem szatana, i bez łaski Mojej nie byłaby w stanie funkcjonować.
Dziś zło wszędzie jest obecne i nie ma prawie już takich miejsc, gdzie jest tylko Moja miłość.
 
Czym jest moc Moja z wysoka?
To łaska Ducha Świętego, co ochrania duszę, tak że się staje niedostępna dla szatana i może się stać też niewidzialna dla niego, i jest to Moja łaska specjalna dla dusz, co są zagrożone nawet śmiercią. Ja sam je chronię przed wzrokiem szatana.
Tak, drogie dzieci, w Miłosierdziu Moim jest łaska mocy, co chroni duszę i oślepia szatana.