2017 Październik
 

01.10.17. godz.00:17

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest ufność bez granic.

Łatwo jest ufać duszy, gdy dobrze jej się powodzi i układa niczym z płatka. Zaś kiedy na drodze są kłody, ciągłe niepowodzenia, ból, cierpienie fizyczne i duchowe, nieuleczalna choroba, tu zaufanie poddane jest próbie.

Gdy dusza czuje się całkowicie bezsilna, okazuje się czy i na ile potrafi ufać.

Ty, Aniu, podlegasz ciągłym próbom i dusza twa jest wyczerpana, dlatego dam ci czas wytchnienia i odpoczynku, byś mogła być zregenerowana. Jednak wiedz, że życie twoje jest ciągłym bojowaniem i dam ci jeszcze wiele prób, byś wzrastała i we Mnie zwyciężała.

Tak, drogie dusze, co mało Mi ufacie, wiedzcie i pamiętajcie, że Ja daję wzrost dzięki łasce i waszemu zaufaniu.

 

02.10.17. godz.21:14

 

Jezus: Aniu córko Moja, czas twojej choroby będzie wkrótce zakończony i wtedy dam ci inne cierpienie, będzie to cierpienie duchowe.

Tak, posłałem cię do dzieci swoich, byś była światłem dla nich, lecz Ja odczucie swojej obecności ci zabiorę. Wiedz i pamiętaj, że będę blisko ciebie i mimo, że będziesz odczuwała ciemność, to Ja będę promieniował światłem Bożej miłości przez ciebie. Ty niczego nie będziesz odczuwała i będziesz się czuła jakby w oddaleniu ode Mnie, i Mej miłości nie będziesz odczuwała.

Twoja modlitwa i ofiara tym bardziej będą cenne, a każda twoja prośba będzie wysłuchana. Czas ten nie potrwa zbyt długo i będę dawał ci chwile światła. Pamiętaj, twe życie to ofiara, modlitwa, ekspiacja i wyniszczanie się dla drugich.

Teraz z Serca ci Błogosławię i całej twojej rodzinie.

 

03.10.17. godz.22:03

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim doświadczam dusze. 

Cóż warta jest dusza bez doświadczenia? Dusza, co mało ma w swoim życiu przeciwności, nie wie, jak wiele ma słabości i co się z nią dzieje, gdy ciężki krzyż wybrać musi.

Tak widzi ile ma wiary, ile siły, ile nadziei, by trwać przy Mnie i nieść swój krzyż.

Wiele o Krzyżu napisali teologowie, a i tak nic nie wiedzą o Krzyżu, na którym umarłem i który niesie Mój lud. 

Nie ma miłości bez Krzyża i nie ma większej miłości od tej, która umarła na Krzyżu za swój lud. Królestwo Moje to Królestwo Krzyża, to jest Mój Tron, Tron odkupienia ludzkości.

Czym jest teologia Krzyża?

Teologia Krzyża to historia zbawienia ludzkości. To nie jest żadne zdarzenie historyczne, które jest zakończone. To jest historia miłości Boga Ojca Mego, co wciąż daje Syna swego i ofiaruje Jego Ciało i Krew. To historia nie zakończona, która dzieje się każdego dnia, by każda dusza do końca świata była zbawiona. Ja umieram za dusze każdego dnia, umieram na wszystkich ołtarzach świata. Umieram z tęsknoty za duszami i pragnę dusz każdego dnia, pragnę by były zbawione.

Jakże cenne są dusze, co idą za Mną na Golgotę, one wraz ze Mną zbawiają świat.

Droga świętości jest drogą cierpienia i nie docenia tego świat. Ja pragnę dla całej ludzkości zbawienia, lecz zatracił się świat. Szatan każdego dnia zabiera Mi dusze i jest pewien, że to on zwyciężył świat.

Lecz słowo Boga Ojca Mego jest pierwsze i ostatnie, do Boga należy świat.

Tak, dusze Moje, co w ostatecznych czasach żyjecie, wiedzcie i pamiętajcie, to Krzyż Chrystusa zwyciężył świat.

 

04.10.17. godz.21:44

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest moc łaski, co wspomaga dusze.

Wiele jest ciemności tego świata, a jedną z nich jest brak Mojej łaski. Dusza w ciemności bez łaski Boga umiera, i choć widzimy wielu żywych ludzi jak poruszają się jedzą i śpią, to dusze ich są niby trupy, i to jest największa nędza duszy.

Jest też ciemność niewiary, gdy dusza żyje bez poznania Boga. Wtedy żyje jakby nie żyła, bo dusza jest zawsze martwa bez Boga.

Jest także ciemność, którą Ja sam dopuszczam na dusze dla jej uświęcenia. To ciemność, która jest bólem dla duszy, lecz to Ja w ukryciu ją chronię i opromieniam.

Jest też ciemność, gdy dusza odda się we władzę szatanowi. Tragiczna to ciemność, co do utraty zmysłów prowadzi, lecz to nie jest ostateczna ciemność.

Gdy dusza odwraca się do Mnie plecami, także w jej życie wchodzi ciemność.

Ciemnością jest  zniewolenie duszy przez zło, co ma dostęp do duszy przez grzechy popełnione. I ciemności doświadczają dusze przez grzechy niezawinione.

Tak, wiele jest ciemności, lecz łaska Moja czuwa nad wszystkimi duszami, bo taka jest miłość Moja i Ojca Mego w Niebie.

 

05.10.17. godz.20:54

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest głęboka pokora.

Dusza pokorna najbardziej podoba się Bogu, i różne są stopnie pokory dane duszy jako łaska.

Czym jest pokora prawdziwa?

Prawdziwa pokora jest jak perła, co przyozdabia duszę. Dusza pokorna i cicha w niczym siebie nie szuka i zawsze innych wywyższa. Ona jest Chwałą Boga, a Bóg sam otacza ją chwałą. Dusza ta jest radością Boga. Zawsze jest zadowolona, choć jej sprawy źle się układają. Zawsze trwa w pokoju Boga, nawet gdy źle jej czynią, krzywdzą i obmawiają.

Potrafi cierpieć w cichości i poddaniu woli Boga, ona wie o swojej wartości, choć szuka ostatniego miejsca przy stole.

W dzisiejszym świecie pokora nie jest w cenie. Teraz każdy siebie najbardziej ceni i siebie wywyższa i czeka na pochwały. Prawie każdy chce błyszczeć i być podziwiany, bo liczy się sukces, majętność i władza, ważne jest, by mieć i posiadać.

Cóż skromność, gdzie bezwstyd i rozpusta. Gdzie czystość obyczajów, gdy liczy się wolność obyczajów?

Teraz egoizm jest panem czasów i dbałość o własne ciało. Wszystko to niszczy duszę i prowadzi do wyniszczenia duszy.

Tak, drogie dusze, co pragniecie życia w pokoju, zadbajcie o czystość duszy i pytajcie czym jest pokora.

 

07.10.17. godz.22:07

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest czas modlitwy, co szturmem się na Niebo nazywa.

Wiele dusz modliło się dzisiaj i jeszcze się modli. I takie jest tchnienie Ducha Mego, że wiele dusz podejmie ciągłą modlitwę za pokój na świecie, za Polaków, rząd Polski, bym wybawił wszystkich ludzi na świecie.

Dziś wiele łask otrzymała Polska i będę w niej działał mocą swoją, bo to Mój naród wybrany, krwią cierpienia odkupiony. Teraz dopełnia się miara czasu i zło podnosi swój łeb, by pożreć wszystkie narody. Ja jednak na to nie pozwolę i dam szansę każdemu narodowi.

Nie ma na tym świecie większej broni niż Różaniec i tą modlitwą przez ręce Maryi szatan zostanie zwyciężony. Teraz jest czas walki między dobrem a złem, teraz każda dusza jest polem walki, lecz zwycięży Moja Krew, Krew Baranka.

 

Maryja: Dzieci Moje, dziś raduje się Moje Serce, gdyż morze modlitwy spłynęło na Kodeń, na Polskę i świat. Wierne i oddane są dzieci Moje i one zwyciężą świat. Choć szatan zniszczy Moją piętę, to i tak zwycięży Bóg, mocą Krwi Przenajświętszej.

Wiele dzieci zginie, a i w Polsce szatan wyleje swój jad. Lecz Polska jest nową Jerozolimą i w Polsce wszystkie dzieci nie zginą, bo tu będzie nowy świat.

Bóg jest hojny w dawaniu łask i dziś jest czas łaski, czas przemiany, czas poruszenia serc, czas przygotowania na zmiany.

Tak, pragnę jak i Mój Syn, by dzieci Moje trwały na modlitwie i nie ustawały, bo ważą się losy świata i Polski całej.

 

12.10.17. godz.22:34

 

Jezus: Aniu córko Moja, teraz widzisz co znaczy ciemność braci i sióstr twoich, co żyją w lęku i niepokoju. Teraz doświadczasz wielkiego trudu i zdaje ci się, że praca, którą ci przeznaczyłem nie jest dla ciebie. Jednak wolą Moją jest byś tam pracowała mimo trudu i zmęczenia. Nie będziesz tam długo pracowała i wiedz, że czas tam spędzony jest łaską dla ciebie. Ja cię prowadzę i wspieram, i daję poznanie woli Mojej. Ja wiem, co jest najlepsze dla ciebie. 

Tak, ufaj Mi Aniu, choć teraz doświadczasz opuszczenia Mego. Trwaj na modlitwie i wiedz, że Ja jestem blisko ciebie.

 

13.10.17. godz.23:13

 

Maryja: Dziś dzień łaski dla świata całego. W rocznicę objawień Moich wiele osób przybyło do Fatimy i wiele Różańców dziś na całym świecie odmówiono.

Niestety, objawienia Moje są wciąż aktualne i wciąż wzywam dzieci Moje do modlitwy pokuty, bo świat tonie w swym zepsuciu, gdzie aborcja jest zalegalizowana, gdzie związki homoseksualne mają miejsce, gdzie dzieci są zepsute przez Internet i gry komputerowe, gdzie w życiu i codzienności dla Boga nie ma miejsca.

Tu liczy się, by nie tylko byt mieć zapewniony, ale by opływać w dostatek i wygody, by jak najwięcej posiadać, a potem się chlubić. Marne życie cieszy się poważaniem, tak mało ludzi chce żyć blisko Boga.

Ja, Maryja, ubolewam nad tym dnia każdego i cierpi Serce Moje i Mojego Syna, bo tak wielu ludzi nie zna Boga. Tak, proszę was drogie dzieci, byście w modlitwach, postach i ofiarach nie ustawali, bo każda chwila jest droga. Czas jest bliski, gdy Mój Syn Jezus Chrystus przyjdzie jako Sędzia Sprawiedliwy. Teraz jest jeszcze czas, by wyrywać dusze szatanowi, jest czas na nawrócenie, teraz jest czas na dusz ratowanie. Czas kar jest bliski i przyjdą na ziemię kataklizmy i krwi rozlew, i choroby, i klęski urodzaju. Czas, w którym tylko wierne dusze przetrwają, tak wiele pójdzie na zatracenie. Módlcie się Moje dzieci i czyńcie ofiary dla ratowania swych współbraci.

Ja, Maryja, jestem zawsze blisko was i pragnę byście były blisko Mnie i Mojego Syna, byście Mnie o wszystko z wiarą prosiły, byście swoje życie oddały na wzór Mojego Syna i na Jego wzór żyły.

 

23.10.17. godz.21:54

 

Jezus: Aniu córko Moja, ty wiesz jak ważne jest posłuszeństwo i wypełnianie woli Mojej. 

Tak, teraz proszę byś wymówiła pracę szefowi i dłużej już nie czekała na podpisanie umowy. Dusza jego stała Mi się obrzydliwą przez pychę i złą wolę. Tak, nie chcę byś była w jego towarzystwie, lecz tylko się modliła za niego i jego żonę. Ja teraz pragnę dać ci nową pracę i zobaczysz, jak wszystko będzie ułożone. Ufaj Mi, już czas byś zrezygnowała z tej pracy.

 

26.10.17. godz.21:51

 

Komunia Święta.

 

Jezus: Anie czas twojej ciemności został zakończony. Teraz będziesz w Moim świetle i będziesz odczuwała Moją obecność.

 

Jezus: Czas łaski jest czasem radości duszy i taki czas daje ci, Aniu.

Dobrze się stało, że praca w tym miejscu została zakończona i dałaś do zrozumienia szefowi, że to przez niego nie chcesz pracować. Teraz czeka cię nowa praca i nowe zadania. Wykorzystaj czas oczekiwania na pracę na odpoczynek i regenerację sił.

Nie obawiaj się, to nie będzie trudna praca i choć wydaje ci się, że jej nie dostaniesz, Ja sprawię, że się tam dostaniesz.

Teraz trwaj na modlitwie przy Moim Sercu i przy Sercu Maryi.

 

27.10.17. godz.21:27

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest łaska uwolnienia ze szponów szatana.

Co dzieje się z duszą zawładniętą przez szatana?

Dusza, w której wnętrzu zamieszkuje szatan, wszystkie zmysły ma przytłumione. Jej wola, umysł i postrzeganie są niejako we władzy szatana. Jednak demon nie może całkowicie zawładnąć wolą człowieka, decyzja zawsze jest w ręku człowieka.

Ja łaską specjalną podtrzymuję taką duszę i życie jej trzymam w swoim ręku.

Jak to się dzieje, że demon wchodzi w duszę?

Tu mamy wiele przyczyn, lecz zawsze dzieje się to przez grzech, z wyjątkiem ofiarowania duszy za grzechy innych dusz.

Tak widzisz, Aniu, dusza X została uwolniona i jest to wielka łaska Moja. I prawdą jest, że łaski doświadczyły dusze, które się za nią wstawiały, bo ona wcześniej modliła się za te dusze. Wszystko jest łaską Moją. Teraz X twej opieki modlitewnej potrzebuje, by trwała w łasce i bym oświecał jej duszę.

Demon jest duchem kłamstwa i podstępu i często przez dobro namawia do zła. Najczęściej dostaje się przez pychę człowieka, a także przez naiwność, przekupstwo, obietnice szczęścia. Także przez dobrowolne oddanie duszy, którą kupuje za różne dobra i przywileje. Jak często podpisywany jest pakt, nie tylko krwią, lecz i aktem woli, często pod przymusem, a i z ciekawości. Lecz szatan przyjmuje wszystkie akty i są one jego radością, choć tak naprawdę nie odczuwa radości, to tylko rechot zła.

Tak, dzieci Moje, wiele jest zasadzek szatana i każda dusza może ulec wpływowi szatana, lecz Ja na to nie pozwalam. Ja czuwam nad duszami, Ja je osłaniam i krzyżuję zamysły szatana. Tak, drogie dusze, wielki jest podstęp szatana, lecz wiedzcie i pamiętajcie, Moja łaska was osłania.

 

28.10.17. godz.22:11

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest całkowite oddanie duszy na służbę Moją.

Dusze całkowicie oddane Bogu są niczym żywe hostie. Ich życie, obecność, słowo i czyn są darem dla innych dusz. Zaś one same w każdej duszy widzą Boga, Jego radość i Jego cierpienie. Wszystko czym żyje dusza, która na wzór Chrystusa daje się zjeść niczym Hostia, jest oddaniem, wyniszczeniem, ofiarowaniem dla dusz.

Cierpienie staje się radością takiej duszy, gdyż nie potrafi żyć bez cierpienia, bez ofiarowania, bez wyniszczania dla dusz. Dusza taka upodabnia się do Chrystusa i w niej żyje Chrystus, co cierpi dla dusz. Wielka to tajemnica życia Chrystusa w duszy i tajemnica życia duszy w Chrystusie.

Tak, Aniu, pragnę byś żywą Hostią była, byś powiedziała Mi swoje tak, byś Moim życiem żyła tak, jak Ja żyję dla dusz.

Tak, drogie dusze, które pragniecie swe życie oddać Bogu, wiedzcie i pamiętajcie, czym jest całkowite oddanie Bogu.

 

30.10.17. godz.22:02

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest ofiarowanie duszy.

Czym jest ofiarowanie duszy?

Ofiarowanie duszy, to oddanie życia na służbę Moją. Wiele dusz Mi mówi, że oddaje swoje życie, ale tak naprawdę go nie oddaje, bo woli w głębi duszy zachować swoje życie i nie ufa Mi całkowicie. Tylko dusza ufna staje się oddana. Nie ma oddania bez zaufania.

Czym jest wierność oddanej duszy?

Wierność oddanej duszy to ciągłe trwanie przy Sercu Moim, to we Mnie wpatrywanie, to pytanie Mnie o wszystko, to Mnie zadawalanie. Dusza wierna i oddana Bogu wszystko czyni ze względu na Boga i jej szczęściem jest wola Boga.

Tak, drogie dusze, co drogą świętości idziecie, wiedzcie i pamiętajcie, wasze życie jest Mi miłe, gdy żyjecie w oddaniu i ofierze.

 

31.10.17. godz.22:16

 

Na Mszy Świętej podczas ofiarowania usłyszałam.

 

Jezus: Życie Hostii jest życiem ofiary.

 

Jezus: Dziś Halloween, to dzień, w którym demony zbierają swe łupy. To nie tylko święto szatana, ale czas, gdzie praktyki okultyzmu są odprawiane i ofiary szatanowi składane.

To czas, gdzie dzieje się wiele zła. Za niewinną zabawą i przebieraniem kryje się pułapka zła, i tu żartów nie ma, bo żaden z demonów nie zna się na żartach.

Czy wiecie, że szatan nie musi się w tym dniu przebierać? Wiele demonów bezkarnie krąży po domach i ulicach, w tym dniu zło może jawnie działać. I wiele dusz szatan tego dnia Mi zabiera, i w wielu duszach zasiewa ziarno zła.

Tak, wiele w tym dniu modlitwy trzeba, by uchronić dusze, wiele z nich zeszło z drogi zbawienia.

Tak, Aniu, bardzo potrzebna jest twoja modlitwa i ofiara. Trwaj, Ja umacniam twą duszę.

Tak, drogie dusze, które widzicie jak zgubnym świętem jest Halloween, wiedzcie, że i wasze dusze mogą być w niebezpieczeństwie. Bo wszystko, co choć ma pozór zła, może być zgubne dla duszy, a co dopiero święto zła co niszczy dusze.