2017 Sierpień
 

04.08.17. godz.21:51

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest czas próby i czas, gdy odpoczynek duszy daje.

Dusza w ogniu walki się hartuje i mocy nabiera. Zaś dusza, co wiele prób przeszła staje się groźna dla przeciwnika, gdyż szatan czystość duszy widzi i widzi w niej przeciwnika.

Tak, Aniu, czas twojej próby został pomyślnie zakończony i dzięki łasce Mojej zwycięsko przeszłaś czas próby. Wiele jeszcze prób przed tobą i trudnych sytuacji, pamiętaj, Ja zawsze będę z Tobą, nie obawiaj się, to Moja Miłość walczy. Wiedz, że pragnę Ci wiele powierzyć i czynię Cię gotową byś mogła te łaski przyjąć.

Tak, dusze Moje, w ogniu walki wypróbowuję dusze, lecz i tak łaski daję, by dusza próbę przejść mogła. Czy wiecie jak jesteście słabe bez łaski Mojej? Żadnej duszy ponad siły nie daję. Podczas próby, trudu i pokus jestem najbliżej duszy i zwycięstwa jej daję. Jej zasługa jest Moją zasługą, a jej chwała Moją Chwałą. Radują Mnie mężne dusze, w ich czystych sercach Mam upodobanie.

 

05.08.17. godz.22:18

 

Komunia Święta.

Jezus: Króluję w każdej chwili twojego życia. Królestwo Moje nie jest z miedzi, ani ze złota, ani z cennych kamieni. Królestwo Moje jest z Ducha.

 

Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Jezus: Błogosławieństwo Moje jest wielkim darem. Ufaj, wszystko kładź pod Moje stopy.

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest łaska prowadzenia duszy.

Czym jest kierownictwo Moje?

Kierownictwo Moje to łaska prowadzenia duszy poprzez natchnienia, poprzez Pisma Świętego czytanie, poprzez łaskę słyszenia słów Moich. Dusza, która nie ma kierownika duszy w kapłanie, idzie niczym w osamotnieniu. Choć wie, że Ja ją prowadzę, potwierdzenia nie ma, co do natchnień i Mojego prowadzenia.

Ty, Aniu, zawsze możesz liczyć na O.X, że rozezna słowa Moje, lecz inne dusze idą po omacku bez potwierdzenia. Dałem Ci też kierownika duszy, lecz nie masz z nim kontaktu i idziesz bez jego kierownictwa. Niedługo będzie możliwe odnowienie kontaktu i będziesz mogła liczyć na swego kierownika.

Tak, dusze Moje, łaską Moją jest prowadzenie duszy i wielką łaską jest, gdy daję kierownika duszy w postaci kapłana. Módlcie się, drogie dusze, o godnych kapłanów, co potrafią prowadzić dusze.

 

06.08.17. godz.21:48

 

Jezus: Ja Jestem.

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest łaska cierpienia.

Czym jest cierpienie niewinnych w planie Bożym?

Cierpienie niewinnych jest trudne do zrozumienia i przyjęcia dla człowieka śmiertelnego. Cierpienie dzieci, niewiniątek nieskalanych, osób niepełnosprawnych, osób schorowanych.

Tak, wiele jest cierpienia na tym świecie. Tak, wiele grzechów i nieprawości.

Cierpienie niewinnych jest zbawieniem dla świata, ich utrudzenie jest bólem; poniżenie, cierpienie psychiczne, ból wewnętrzny duszy, wielorakie jest cierpienie. Są dusze, które stwarzam dla cierpienia. Mężne to i dzielne dusze, wierne, one potrafią iść drogą cierpienia. Te dusze są zbawieniem dla świata pełnego nieprawości.

Są też dusze, co cierpieć nie potrafią i nie chcą się nauczyć. Dla nich cierpienie jest drogą odkupienia za grzechy i drogą do zbawienia.

Są też dusze, co w buncie znoszą cierpienie, ich cierpienie jest zgubą dla ich duszy.

Ty, Aniu, cierpliwie znosisz cierpienie i czas ten, choć trudny, starasz się wykorzystać. Trudne jest duchowe cierpienie, życie w przytłoczeniu, zmęczeniu i udręce. Niedługo dam ci odpocznienie i ulgę, byś miała wytchnienie, bo dusza nie może żyć w ciągłej udręce.

Tak, drogie dusze, choć każda z was cierpieć musi nie znaczy, że cierpienie jest nieszczęściem. Wielka jest wartość cierpienia co zbawia duszę, prowadzi do nawrócenia, jest zbawieniem dla świata całego.

Łaska cierpienia jest ściśle związana z łaską oddania. Dusza oddana jest zdolna do wielkiego cierpienia. Dusza, co ma udział w zbawieniu świata, cierpi wiele i Ja daję jej wielki wzrost i łaskę, by cierpieć umiała, by w radości cierpiała, by cierpienie stało się jej szczęściem.

Tak, dusze , co w cierpieniu wzrastacie, wiedzcie i pamiętajcie, tak najszybciej uświęcam duszę.

 

07.08.17. godz.21:45

 

Komunia Święta.

Jezus: Moja miłość nie ucieka od grzechu. Moja miłość najbardziej pragnie grzesznika, Moja miłość szuka grzesznika.

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest moc co przyciąga grzesznika.

Ja mieszkam w każdej duszy, lecz w duszy grzesznika Moja miłość jest jak ziarno, które czeka na czas wzrostu.

Żadne ziarno nie wzrośnie bez wody, bez słońca, bez gleby, co pokarm daje. Ono czeka niczym uśpione na czas wzrostu, na czas Mego działania.

Co jest pokarmem dla wzrostu ziarna Mojej miłości?

Tym źródłem jest nie tylko Eucharystia, spowiedź święta, inne sakramenty czy modlitwa. Tym źródłem jest łaska Mojego Miłosierdzia, co działa w duszy, sercu i umyśle.

Wielkie jest pragnienie Mojego Serca i Serca Maryi, by dusze grzeszników do Mnie powróciły. To pragnienie jest zawarte w Krzyżu Mojej Miłości, w męce Mojej i agonii, w wołaniu ,,pragnę” podczas konania.

Jak ważna jest modlitwa za grzeszników?

Modlitwa za grzeszników wyrywa dusze z władzy szatana, to droga działania Mojej łaski. Teraz, gdy szatan myśli już o swoim

zwycięstwie, walka jest jakby podwojona i modlitwy za grzeszników trzeba więcej.

 

Dziś dusze, co dobrze żyją i często się spowiadają, są zagrożone przez zasadzki szatana i jego knowanie.

Tak, drogie dusze, wiedzcie i pamiętajcie o łasce Mojej, co przyciąga grzeszne dusze. Ale i o modlitwie za grzeszników nie zapominajcie, bo szatan wciąż walczy o wasze dusze.

 

Wyjazd do Kodnia.

13.08.17. godz.17:59

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest los ludzi, i los ludzi zamieszkujących Kodeń.

Dziś ludzie w wielu miastach, miasteczkach i wsiach mają ciężkie warunki bytowe. Tak i wielu mieszkańców Kodnia wciąż się boryka i narzeka na swój los. Wiele próśb i lamentów wysłuchuje Matka Moja i wstawia się za mieszkańcami Kodnia.

Jej prośba jest Moją prośbą, i ważne jest wstawiennictwo twoje, post, ofiara, wyrzeczenie. Niech modlitwa twoja obejmuje cały Kodeń. Tu też mam prośbę do O.X., by wstawiał się za mieszkańcami Kodnia. Miła jest Mi jego ofiara.

W Miłosierdziu Moim jest los ludzi, los Kodeńczyków, los ludzi całego świata.

 

Pierwszy dzień Odpustu w Kodniu.

14.08.17. godz.13:16

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest łaska, co daje moc duszy do cierpienia.

Czym jest cierpienie duchowe?

Cierpienie duchowe to ból duszy, ból serca, to ciągłe umieranie duszy dla bliźnich.

Cierpienie duchowe ma wielką wartość i wiele może wyprosić dusza, co cierpi.

Cierpienia potrzebuje Kodeń. Kodeń oczyszczę i przemienię przez cierpienie, cierpienie wiernych dusz.

Tak, drogie dusze, które teraz przyjeżdżają do Kodnia, łaski otrzymują i otrzymują niektóre łaskę cierpienia za Kodeń.

Tak, drogie dusze, co w Kodniu zamieszkujecie, wiedzcie, że wielką łaską są pielgrzymi, co przyjeżdżają do Kodnia, i oni wam łaski wypraszają. Tak, Kodeńczycy, czy wiecie jaką ma wartość wasza modlitwa za pielgrzymów, a jaką wartość dla was mają pielgrzymi?

Oni zmienią życie Kodnia, tak, że cały Kodeń się przemieni.

Tak, drogie dusze, w Miłosierdziu Moim jest cierpienie, co niesie inne dusze. Ten ból duszy i serca jest zbawiennym cierpieniem.

 

Drugi dzień Odpustu w Kodniu.

15.08.17.

 

Maryja: Proś o łaski, proś o wiele łask. Zdroje łask wypłyną w tym miejscu. Pragnę rozdawać łaski, a Mój Syn Jezus pragnie je dawać.

 

Godz.19:13

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest łaska świętości, to dar dla dusz wybranych.

Czym jest świętość za życia?

Świętość za życia to życie w czystości, to gotowość duszy do cierpienia, to wiara niezłomna, to życie w Bogu i Jego łasce. To życie ofiarne i pełne wyrzeczeń, to miłość, co sercem wszystko obejmuje, mimo bólu.

Dziś trudno o dusze święte, świętość nie jest w modzie. W tym świecie liczą się pieniądze, znaczenie, stanowiska, wpływy i powiązania. Tak jest w świecie, ale i w zakonach. Nikt nie ceni świętości, a dusze święte niosą świat.

Tak, Aniu, od dziś wstąpiłaś na drogę świętości i wiedz, że wielkie jest twoje wybranie i czeka cię wielki trud. Tak, i brat twój i przyjaciel dar ten otrzyma, bo wasza droga jest wspólną drogą, a jego dusza wkrótce na ten dar będzie gotowa.

Tak, drogie dusze, życie świata jest krótkie i przemijające, i gubią się w nim dusze, i życie swe tracą. Zaś świętość jest łaską i darem nieprzemijającym, i łaską, co sprawia, że bramy Nieba stoją otworem.

 

Godz.22:07

Maryja: Jam Pani Podlasia, i miłość Moja pragnie, by Moje dzieci były Mi wierne i oddane.

Jak cenne jest powołanie kapłańskie, jak łatwo je zniweczyć. Dziś czasy są okrutne i nie ceni się daru kapłaństwa. Dziś ceni się wygodne życie, a tak cenny jest dar kapłaństwa.

Tak, synowie Moi, Oblaci ofiarowani Maryi, jakże pragnę waszej ofiary i oddania. Nie pozwólcie, by szatan wygrywał, bądźcie Mi ofiarowani.

 

16.08.17.

Wyjazd z Kodnia.

Odsłonięcie obrazu Matki Bożej Kodeńskiej.

Maryja: Witajcie Moje dzieci. Ufajcie Mojemu Synowi, Ja jestem z wami.

 

Godz.21:09

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest opieka Ducha Świętego.

Czym jest opieka Ducha Świętego?

Opieka Ducha Świętego to Jego osłona. Miłość Moja to działanie Ducha Świętego, to przebywanie w jego obecności. Dusza, co przebywa w

obecności Ducha Świętego, jest otwarta na Jego natchnienia i słyszy głos Ducha Świętego.

Duch Święty kieruje, prowadzi, daje natchnienia, jest szafarzem łask.

Ty, Aniu, żyjesz w obecności Ducha Świętego i teraz nadszedł czas byś się wsłuchiwała w natchnienia Jego każdego dnia.

Tak, drogie dusze, duch Mój zamieszkuje w każdym z was, lecz tylko dusze, które żyją w obecności Ducha Świętego, doświadczają opieki Boga samego.

 

17.08.17. godz.21:57

 

Bóg Ojciec: W Miłosierdziu Moim jest łaska pracy.

Czym jest łaska pracy?

To łaska co sprawia, że dusza czuje się potrzebna, to łaska, co pozwala służyć, to łaska obdarowania innych uczynkiem, to łaska, co byt pozwala zapewnić.

Ja, Bóg Ojciec Wszechmogący, stworzyłem swe dzieci do pracy i dusze upracowane są Mi miłe. Krzyżem jest nadmiar pracy, bo zabiera wszystkie siły. Lecz praca, która daje radość i jest przyjemnością, to wielka łaska, i taką pracę ci daję, córko Moja, bo pragnę, byś Mi

służyła i owoc przynosiła.

Tak, drogie dusze, wiedzcie i pamiętajcie, że praca jest łaską Mojego Miłosierdzia. Zaś nadmiar pracy jest złem, i tu szatan ma swoje działanie. On sprawia, że pracownik jest nadmiernie obciążany i źle wynagradzany. Tak, drogie dusze, co w wyzysku się trudzicie, módlcie się za swych pracodawców o uwolnienie od zła i nawrócenie, bo praca nie jest dla

wyzysku. Zaś dusze, które pracę dajecie, wiedzcie i pamiętajcie, że za każdy wyzysk odpowiecie.

Tak, drogie dusze, Ja wasz Bóg Ojciec Wszechmogący, troszczę się o wasz byt i pragnę waszej radości, byście w szczęściu pracowały i satysfakcje z pracy miały.

 

18.08.17.

 

Bóg Ojciec: W Miłosierdziu Moim jest łaska życia w obecności Boga samego.

Czym jest życie w Bogu?

To wielki dar, który otrzymuje dusza święta, to dar który sprawia, że dusza wciąż jest złączona ze swoim Stwórcą. Choć mała jest niczym kruszyna, nie trwoży się przed majestatem Boga, jest z Nim złączona nicią miłości. Tak, Bóg Stworzyciel w swej delikatności obcuje z duszą i otacza swą miłością. Tak, bliskie obcowanie sprawia, że dusza czuje się szczęśliwa i promieniuje miłością Boga samego.

Ty, Aniu, dar ten otrzymałaś i trwasz ze Mną w miłosnej rozmowie. Wiedz, Aniu, że prosić Mnie możesz o wiele, niczego ci nie odmówię, bo wiem, że będziesz prosić zgodnie z Moją wolą.

Tak, drogie dusze, co drogą świętości idziecie, wiedzcie i pamiętajcie, dzięki Mej łasce żyjecie w Mojej obecności. Mówcie do Mnie językiem miłości i uwielbienia, by Moja Chwała mogła w waszym sercu zagościć.

 

20.08.17. godz.21:35

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest czas wiernego trwania na modlitwie. Dusza ufna trwa na modlitwie i czeka na działanie Moje. Wszystko się mieści w woli Mojej prócz grzechu.

Grzech nie jest w woli Mojej, jak i niewierność, i wszelkie zło, co jest dziełem szatana, nie jest w woli Mojej. Zaś ufna modlitwa toruje drogi woli Mojej i wiąże knowanie szatana. Ufna modlitwa jest wytrwała i jest drogą Mojej łaski działania. Dusz wiernych i świętych szatan nienawidzi i dusze te doświadczają ataków szatana. Ich cierpienie i modlitwa jest

zbawieniem dla świata, bezcenna jest ufna i wierna modlitwa.

Dusze te, co charyzmat modlitwy posiadają, mogą wiele wyprosić, mogą mocą modlitwy zniweczyć knowanie szatana.

Tak, drogie dusze, co wiernie trwacie przy Sercu Moim na modlitwie, wiedzcie i pamiętajcie, modlitwa wasza jest zbawieniem dla świata całego.

 

21.08.17. godz.19:11

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest dar przebaczenia.

Czym jest przebaczenie?

Przebaczenie jest aktem woli, ale także zrozumieniem, to przede wszystkim jest łaska Moja. Żadna dusza nie jest w stanie nikomu przebaczyć przez akt woli i dobre nastawienie.

Tylko w Moim Miłosierdziu jest możliwe przebaczenie.

Tak, drogie dusze, wiedzcie i pamiętajcie, przebaczenie nie jest aktem woli, ani słowa tu nie wystarczą. Przebaczenie jest zawsze Moim darem, a i uleczenie zranień łaską Mojego Miłosierdzia.

 

25.08.17. godz.21:45

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest łaska głębokiej i niezachwianej wiary. Wiara ta jest pokarmem dla duszy, a także zaraża inne dusze, że tracą wątpliwości i potrafią patrzeć oczami wiary.

Czym jest życie bez wiary?

Życie bez wiary jest pustką, beznadzieją i smutkiem bez miary.

Życie to sensu głębszego nie ma i jest ciągłym poszukiwaniem, czym jest i po co się toczy.

Smutne jest życie człowieka bez wiary, bez relacji z Bogiem, bez miłości, co pustki serca wypełnia.

Tak, drogie dusze, w Miłosierdziu Moim jest łaska wiary. Łaska to bezcenna, szczególnie wtedy, gdy ubogacam dusze łaską niezachwianej wiary.

 

26.08.17. godz.22:05

 

Maryja: Jam Czarna Madonna, dziewica Maryja, Jasnogórska Pani, Bogiem sławiena Maryja. Dziś święto Moje jako Jasnogórskiej Pani, i tak proszę dzieci swoje, by Mnie nie tylko kochały ale do Boga swego wracały. By życie swe z miłości do Boga zmieniały, by

złego życia się wyrzekały. Bo Moja miłość i miłość Mojego Syna jest bardzo stęskniona za dziećmi swoimi.

Tak, Polska kraina, jest narodem wybranym przez Mojego Syna i tu pragnie sam Bóg Ojciec Wszechmogący działać swą łaską, by przygotować świat na przyjście swego Syna.

Czas jest już niedługi, gdy zmiany pójdą prędko i zmieni się świat na przyjście Mego Syna.

Tak, dzieci Moje, Ja jako Matka, jestem blisko was i wciąż błagam za wami u swojego Syna.

Już niedługo będzie Nowy Świat, lecz teraz jest czas działania szatana. Zbliża się czas wielkiego ucisku, gdzie plewy od ziarna zostaną oddzielone i czas zagłady zła, i czas, gdy wszystko zostanie odnowione. Dusze złe i pełne podstępu zostaną zgładzone przez demony zła, zaś dusze wierne i święte zostaną ocalone. Bóg je ocali od zła.

Czas zmian jest już bliski i wzywam wierne dusze do pokuty i modlitwy, do postu i ofiary, dla odkupienia i powstrzymania zła. Teraz szatan rządzi światem i myśli, że jego jest świat, lecz i on jest stworzeniem, to Bóg stworzył świat.

Tak, dzieci Moje, bliski jest czas zmian. Czy wiecie jak cenne jest wstawiennictwo Moje i opieka Moja? Walczcie i módlcie się, by was nie zwyciężył świat.

Rok ten jest pełen rocznic Moich, rok ten jest przygotowaniem do zmian. W tym roku chroni was orędownictwo Moje, lecz w następnym bądźcie gotowi do zmian.

Ja, Maryja, kocham swe dzieci na całym świecie, lecz dzieci Polskie najbardziej umiłowałam, tak jak i ten piękny kraj.

 

27.08.17. godz.21:02

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest łaska Chrztu Świętego.

Czym jest Chrzest Święty?

To nie tylko łaska włączenia do Kościoła, to łaska włączenia do Mojego ciała i dar życia w mistycznym ciele. To łaska wylania Ducha Świętego, to wejście na drogę życia chrześcijanina, to wielka łaska czuwania Opatrzności Bożej nad życiem.

Tak, drogie dusze, Chrzest Święty jest włączeniem do Mojego Ciała, a także nowym życiem. To obmycie z grzechu pierworodnego, lecz nie uwalnia on od skutków tego grzechu, i tak natura ludzka pozostaje skażona i podległa słabościom i skłonności do grzechu. To piękny moment, gdy na ziemię zstępują Aniołowie, gdzie Niebo raduje się i

cieszą się Aniołowie Stróżowie, i Święci Patroni dzieci są obecni, i wszyscy proszą Boga za tymi dziećmi. By dusze ich pozostały na zawsze czyste i nieskalane, by Boga poznały, by święte się stały.

Tak, wśród śpiewów Gloria i Alleluja cała uroczystość się odbywa, oddać Chwałę Bogu, by Go uwielbić i za dar życia wiecznego dziękować.

Tak, wielka to uroczystość i wzniosła, i pełna Ducha, bardzo podniosła. Zaś dla niektórych jest to tylko rytuał, bo nie ma wiary, nie

ma zrozumienia jak wielką łaską jest Chrzest Święty, co znaczy włączenie do Kościoła.

Jednak mimo to Bóg Ojciec Wszechmogący swej łaski nie skąpi, bo On widzi wszystko oczami miłości i wszystkim daje w obfitości.

Tak, zło na ten czas zostaje związane, bo to czas łaski dla dzieci chrzczonych, rodziców, rodzeństwa, ojców i matek chrzestnych, to czas Bożego działania.

Tak, Aniu, twój chrześniak jest w Moich ramionach i ramionach Ojca Mego. Jak prosiłaś, obdarowałem go łaską wiary, co żywa się stanie i dla innych przykładem. Tak przez jego wiarę zmienię życie jego rodziny, takie będzie Moje działanie, bo Ja cuda czynię przez wiarę dusz czystych i niewinnych.

Tak, drogie dusze, wiedzcie i pamiętajcie czym jest Chrzest Święty. Jak w ten czas działam w duszy, jak ważnym jest Chrzest, co znaczy i jak wielkim jest darem dla duszy.

 

28.08.17. godz.21:18

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest moc łaski co sprawia, że dusza pewna siebie się staje tak, że nie tylko wierzy i Mi ufa, wierzy też w umiejętności które w nią wlałem. Gdyż wszystko jest Moim darem, nawet rzeczy drobne, co dusza potrafi zrobić i umiejętności, i lotny umysł, i szybkie pojmowanie. Każdy wie, że podczas nauki uczeń się myli, nie

wszystko od razu się potrafi, i każdy ma prawo się mylić. Lecz gdy czas nauki mija okazują się zdolności duszy, jej umiejętności, i łaski Moje się ukazują. W każdej pracy jaką człowiek wykonuje potrzebne są dary łaski, bo jak się okazuje nie w każdej pracy dusza się sprawdza, i zdarza się, że źle ją wykonuje.

Ty, Aniu, podołasz nowej pracy, choć teraz widzisz ile masz do nauczenia, lecz wiedz, że poradzisz sobie w nowej pracy, masz do niej potrzebne łaski i uzdolnienia. Tam darem będziesz dla ludzi, tam znajdziesz radość mimo trudu i wiedz, że tam będę posyłał dusze, by doświadczyły dobra w tym świecie pełnym cierpienia.

Tak, drogie dusze, Ja jestem siłą, mocą i pewnością duszy, bo w Miłosierdziu Moim są łaski i dary potrzebne w życiu każdej duszy.

 

29.08.17. godz.21:08

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest łaska szybkiej nauki.

Łaska ta jest związana z łaską dobrej pamięci i łaską pojmowania. Dusza, co dary te posiada, w lot wszystko pojmuje i zapamiętuje; wielka to łaska. Nikt nie wie wszystkiego, a każda dusza powinna uczyć się

przez całe życie, bo i w szkole Mojej jest nauka, a ta nauka nie przeminie. Wiedza tego świata jest tylko tu potrzebna. Niczym jest wiedza tego świata, wszelka nauka i teologia.

Gdy dusza staje przed Obliczem Boga widzi marność wiedzy tego świata.

Tak, Aniu, twa nauka będzie krócej trwała niż myślisz i dasz sobie radę we wszystkim.

Szatan chce wprowadzić w twe serce niepokój. Oddaj Mi wszystkie swoje myśli.

Tak, drogie dusze, wiedzcie i pamiętajcie, łaską Mego Miłosierdzia jest umiejętność nauki, łaska pamięci i zdolność szybkiego pojmowania. Lecz najważniejszą nauką jest Moja nauka, bo w wieczności przyda się tylko nauka nabyta w szkole Mojej miłości.