2018 Czerwiec
 

01.06.18.

Pierwszy dzień Oktawy Bożego Ciała.

Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

 

Jezus: Błogosławię ci i całej twojej rodzinie. Mimo sprzeniewierzeń i grzechów Ja Króluje nad światem.

 

Komunia Święta.

 

Jezus: Aniu córko moja, przeprowadzę cię przez wszystkie wydarzenia twojego życia.

Ufaj Mi bezgranicznie, Ja jestem przy tobie.

 

02.06.18.

Drugi dzień Oktawy Bożego Ciała.

Procesja.

 

Jezus: Dusze obojętne ranią Moje Serce. Módl się Aniu wynagradzająco za dusze obojętne.

 

Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

 

Jezus: Błogosławię ci, twojej rodzinie i całej ludzkości.

 

Godz.21:54

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest dar ewangelizacji.

Dar ten jest bardzo potrzebny w dzisiejszym świecie, gdzie człowiek zagubił Ducha Bożego. Gdzie nie zna praw Bożych ani przykazań i żyje według upodobania swego. Gdzie życie wiary jest rytualne i powierzchowne, gdzie Bóg przeszkadza i jest niewygodny, i niewygodne są Jego przykazania.

Tak, nawet osoby wierzące i chodzące do Kościoła nie znają podstawowych prawd wiary i przykazań Moich. Wciąż tylko tkwią w duchowym przedszkolu. Brak wiedzy nie jest wytłumaczeniem dla osoby dorosłej, a nawet gdy nie ma wiedzy starczyć powinno właściwie ukształtowane sumienie. Lecz kto dziś dba o swoje sumienie, gdy chętniej idzie za usprawiedliwieniem.

Tak, Aniu dar ewangelizacji, który jakiś czas temu otrzymałaś będzie wzrastał w miarę twego używania i odwagi, i słów ci nie zabraknie. Bo na tym polega dar ewangelizacji, że Duch Święty taką duszę tak oświeca i prowadzi, że w każdej sytuacji jest wstanie sobie poradzić.

Tak, drogie dusze ubogacone darem ewangelizacji. Wiedzcie i pamiętajcie, że Mój Duch was prowadzi, łaska Moja osłania i moc Moja przez was działa. Tak, że żadne serce nie pozostanie nie poruszone, nawet gdy się buntuje i denerwuje to i tak zostaje skruszone.

 

05.06.18.

 

Komunia Święta – duchowa.

Jezus: Aniu córko moja, czas który ci dałem jest czasem walki z szatanem i jest to dla ciebie próba wytrwałości. Tak, umacniam cię i ochraniam, i wiedz że podtrzymuje duszę twoją, bo zło które cię otacza jest ponad ludzkie siły. Tak, ufaj Mi bez granic i trwaj jak trwasz na modlitwie.

 

08.06.18.

 

Jezus: Aniu córko moja, czas twojej próby zostanie wkrótce zakończony. Moje Serce jest dla ciebie cały czas otwarte, przyprowadzaj dusze do Mojego Serca.

 

Godz.22:19

 

Jezus: Uroczystość Mojego Najświętszego Serca, jest dniem gdy Moje Serce jest całkowicie otwarte dla całej ludzkości. Święto to jest czasem łaski dla całego świata i każda dusza co co przyjdzie do Mojego Serca otrzyma łaskę potrzebną do zbawienia.

Tak, dzieci moje czas łaski, czas Mojego Miłosierdzia zostanie wkrótce zakończony, bo czas Mojego przyjścia jest już bliski. Tak, dusze które żyją w grzechach ciężkich zostaną wkrótce poruszone, w dniu Mego pierwszego Sądu.

Tak, Aniu dusze które do Mnie przyprowadzisz otrzymają łaskę potrzebną do zbawienia i dlatego odnawiam w tobie ten chryzmat. Byś przyprowadzała do Mnie dusze, gdyż wiele dusz potrzebuje łaski zbawienia.

Tak, drogie dusze wiedzcie i pamiętajcie wielką łaską jest Moje Serce otwarte. Lecz czas już się kończy i przyjdzie czas gdy każda dusza, będzie żyć w łasce uświęcającej.

 

 

09.06.18.

 

Komunia Święta – duchowa.

 

Jezus: Aniu córko moja, Moja miłość jest przy tobie. Niech życie twoje będzie ciągłą ofiarą.

Dobra jest twoja postawa, bo więcej warte jest wyrzeczenie i rezygnacja z przyjemności niż post ścisły o chlebie i wodzie. Tak, błogosławię ci na czas życia ofiarnego, Me Serce jest blisko twego, by bić jednym biciem serca.

 

11.06.18.

 

Komunia Święta – duchowa.

 

Jezus: Aniu córko moja, czas twojej pracy wkrótce zostanie zakończony. Staraj się o nową pracę, prowadzi cię łaska Moja. Tak, ufaj Mi bez granic, a zobaczysz jak dobrze ułożą się sprawy twoje.

 

12.06.18.

 

Komunia Święta – duchowa.

 

Jezus: Aniu córko moja, twa ofiara wkrótce zostanie zakończona i dam ci czas wytchnienia. Teraz trwaj jak trwasz na modlitwie, we wszystkim prowadzi cię łaska Moja.

 

Godz.20:15

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest łaska przebaczenia.

Tak, wiele dusz nie chce i nie potrafi przebaczyć, a nawet jeśli mówi że przebacza to nie zapomina. Dobra jest pamięć jako nauka, lecz nie na tym polega łaska przebaczenia, by rozpamiętywać. To prawda, że bywają wielkie zranienia i po ludzku przebaczyć jest to niemożliwe. Ale i są małe zranienia jak małe ukłucia i tu bez łaski przebaczyć jest niemożliwe. Tam gdzie nie ma przebaczenia, tam jest niechęć, złe wspomnienia, niekiedy złość, frustracja i nienawiść, wiele jest zła z braku łaski przebaczenia.

Zaś tam gdzie przebaczenie, tam nie ma rozpamiętywania, tam droga otwarta do przyjaźni, bo miłość patrzy oczami przebaczenia, tak wielką łaską jest łaska przebaczenia.

Tak, Aniu wiele przebaczasz swemu szefowi choć zły duch nim kieruje i wiele będziesz musiała mu przebaczyć, gdy wiele razy nad sobą nie zapanuje.

Tak, drogie dusze wiedzcie i pamiętajcie, że Ja sam daje łaskę przebaczenia i Ja wam daje natchnienie byście prosili o łaskę przebaczenia.

 

13.06.18.

 

Komunia Święta – duchowa.

 

Jezus: Aniu córko moja, ufaj Mi bezgranicznie i wiedz że Moja łaska jest przy tobie. Już niedługo twoja praca zostanie zmieniona, a ty dostaniesz propozycje nowej pracy.

 

14.06.18.

 

Komunia Święta – duchowa.

 

Jezus: Aniu córko moja, ufaj Mi bez granic a wkrótce twoje sprawy się ułożą. Zobaczysz jak Moja łaska działa.

 

15.06.18.

 

Perygrynacja relikwi Świętego Krzyża.

 

Pierwszy dzień.

 

Jezus: Aniu córko moja, twoja próba została zakończona. Jesteś światłem przez ciebie będę zapalał ogień.

 

16.06.18.

 

Dzień drugi.

Msza Święta dla chorych (namaszczenie chorych ).

 

Jezus: Będę działał przez ciebie miłością, będę działał ogniem miłości, będę zapalał przez ciebie dusze.

 

Wylosowany fragment Pisma Świętego.

,, Postąp ze sługą swoim wdług swej łaskawości i naucz mnie twoich ustaw.”

Ps. 119, 124

Ps.108, 1 – 6

 

17.06.18.

 

Trzeci dzień.

Komunia Święta.

 

Jezus: Aniu córko moja, ufaj Mi bez granic. Teraz poddam cię próbie poznania słów Moich. Ja jestem, uważaj na zasadzki szatana. Ta próba będzie jedną z ostatnich prób Moich, później będziesz miała próby jakie niesie życie.

 

18.06.18.

 

Komunia Święta – duchowa.

 

Jezus: Aniu córko moja, twoja postawa w pracy jest bardzo dobra. Wiedz, że czas twojej pracy zostanie wkrótce zakończony i zakończy się misja twoja.

 

19.06.18.

 

Komunia Święta – duchowa.

 

Jezus: Aniu córko moja, ufaj Mi bez granic. Twoja próba zostanie wkrótce zakończona i wtedy dam ci czas wytchnienia , i pocieszenia, bo dusza twoja jest bardzo udręczona.

 

20.06.18.

 

Komunia Święta.

 

Jezus: Aniu córko moja, Ja jestem. Ufaj Mi bez granic, powierzaj Mi wszystkie sprawy twojego serca, a zobaczysz jak wszystko się ułoży.

 

21.06.18.

 

Komunia Święta.

 

Jezus: Aniu córko moja, ważniejsze jest posłuszeństwo niż wzgląd na osoby.

 

23.06.18.

 

Komunia Święta – duchowa.

 

Jezus: Aniu córko moja, twoja miłość jest Mi droga i twoje oddanie. Dlatego skrócę twój czas pracy, bo modlitwa twoja będzie wystarczającym działaniem i dodatkowe ofiary. Tak, miłość i łaska Moja cię prowadzi, miej do Mnie zaufanie.

 

24.06.18.

 

Komunia Święta.

 

Jezus: Aniu córko moja, ufaj Mi bezgranicznie. Będziesz miała udział w Moim Kielichu, a ofiarowanie twoje będzie za wszystkich co się sprzeniewierzyli i obrażają Moje Imię. Umocnię cię na czas ofiary.

 

Ojciec Niebieski: Aniu córko moja, stan ludzkości jest bardzo zły i wiedz, że ludzkość tonie w grzechu. Mało jest dusz ofiarnych, choć wielu męczenników i tu ich krew i oddanie jest cenną ofiarą. Lecz dusz co Mi całe swe życie ofiarowały jest niewiele. Dlatego pragnę byś wzmocniła swe ofiary i by wszystko co czynisz było ofiarą. Tak, niech intencja dnia każdego choć inna niech będzie wzmocniona i zjednoczona z cierpieniem Mojego Syna Jezusa Chrystusa. Tak, twoja ofiara stanie się ofiarą Jezusa Chrystusa, tak znów będziesz bardziej ból duchowych stygmatów odczuwała i dam ci łaskę nową, gdyż pragnę by doskonała była twa ofiara. Tak, teraz błogosławię ci na czas ofiary i wiedz, że Ja Bóg Ojciec będę z tobą.

 

25.06.18.

 

Komunia Święta – duchowa.

 

Jezus: Aniu córko moja, wiedz że Ja jestem przy tobie i prowadzi cię łaska Moja. Dlatego chcę byś zrezygnowała z tej pracy dla dobra swojego i dobra rodziny. Praca, którą dla ciebie przygotowałem będzie dobra dla ciebie. Tak, ufaj Mi bez granic, a zobaczysz jak ułożą się sprawy twoje.

 

26.06.18.

 

Komunia Święta – duchowa.

 

Jezus: Aniu córko moja, czas twojej pracy został zakończony i jutro przyjmiesz nową pracę. Powierz Mi wszystko i zobaczysz jak wszystko dobrze się ułoży.

 

27.06.18.

 

Komunia Święta – duchowa.

 

Jezus: Aniu córko moja, wiedz że prowadzi cię łaska Moja i moc Ducha Świętego osłania. Teraz dam ci czas odpoczynku i wytchnienia. Jednak gdy podejmiesz nową pracę ponownie wystawię cię na próbę i to będzie ostatnia próba Moja. Później będziesz miała próby, takie jakie niesie codzienne życie. Tak, ufaj Mi bez granic i wierz, że wszystko jest w ręku Moim.

 

28.06.18.

 

Komunia Święta – duchowa.

 

Jezus: Aniu córko moja, Moja miłość jest przy tobie. Wiedz, że czas łaski i wytchnienia zostanie wkrótce zakończony. Dlatego dobrze go wykorzystaj i daj sobie odpocznienie. Teraz trwaj na modlitwie i czyń drobne ofiary jak czynisz, i ufaj bez granic.

 

29.06.18.

 

Komunia Święta – duchowa.

 

Jezus: Aniu córko moja, dziś twoja misja została zakończona. Tak, oddałaś Mi Chwałę, gdyż postępowanie twoje stało się wzorem. I teraz dam pragnienie serca współpracownicom twoim, życia w Bogu życia w Bogu i zgodnie z zasadami Ewangelii. Zaś twojemu szefowi dam pragnienie życia w wierze i pragnienie poznania Boga. Tak, życie jego się przemieni i dam mu łaskę opanowania i kontroli nad sobą.

 

30.06.18.

Wyjazd na Górę Świętej Anny.

Komunia Święta.

 

Święta Anna: Aniu, twoja droga świętości stanie się jeszcze trudniejsza. Jesteś tutaj, byś od teraz prosiła przez moje wstawiennictwo i wstawiennictwo Świętego Joachima o łaski dla wszystkich ludzi na całym świecie, a twoje wszystkie modlitwy zostaną wysłuchane.