2018 Kwiecień
 

01.04.18.

godz.21: 57

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim ubogacam dusze. Wielkim darem Moim jest dar bilokacji i tu są jego różne rodzaje. Mamy dar bilokacji duszy i mamy dar bilokacji i ciała i duszy i dar tri- lokacji i czwór- lokacji. Czasem dusza święta w wielu miejscach być musi.

Tak wiele zadań powierzam duszy świętej i ufam, że wszystko wiernie wypełni.

Tak, drogie dusze Ja w majestacie swoim ubogacam dusze. Wiedzcie i pamiętajcie wszystko jest darem Moim.

 

03.04.18.

godz.19:44

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest bogactwo duszy.

Czym jest bogactwo duszy? Bogactwo duszy to dary i charyzmaty Moje. To łaski każdego dnia otrzymywane, to Moja obecność, to obecność Ducha Świętego i Boga samego, to przebywanie we wnętrzu Serca Trójcy Przenajświętszej. Dusza, która we Mnie żyje a Ja w niej przebywam jest życiem dla innych dusz. Wielkie może być przez nią działanie, dla przemiany i nawrócenia dusz. Dusza taka lśni Moim pięknem i jest znakiem dla tego świata, jej życie jest darem i ofiarą dla dusz. Dusza taka jest bogactwem sama w sobie, bo w niej w swym majestacie mieszka Bóg. Jednak służba takiej duszy sprawia, że wciąż ją ubogacam dla dobra dusz.

Tak, Aniu pragnę cię ubogacić, bo pragnę cię posłać do wielu dusz.

Tak, drogie dusze wiedzcie i pamiętajcie Bóg w Trójcy Jedyny jest najwiekszym bogactwem duszy.

 

04.04.18.

 

Komunia Święta – duchowa.

 

Jezus: Aniu córko moja, Moja miłość jest przy tobie i osłania cię łaska Moja. Wiedz, że wkrótce zostaniesz wykluczona ze wspólnoty z twojej parafii, a posługa twoja zostanie zakończona. Wiedz, że to jest łaska Moja i ręka Moja we wszystkim cię prowadzi.

 

Godz. 19:38

 

Jezus: Aniu córko moja, już wkrótce dostaniesz ofertę pracy i chcę abyś ją przyjęła. To będzie dobra praca dla ciebie i twojej rodziny, i da ci to satysfakcje i zadowolenie. Tak, teraz trwaj przy Moim Sercu i Sercu Maryji. I nie trwóż się o nic, bo wszystkie twoje troski są Moimi.

 

05.04.18.

 

Komunia Święta – duchowa.

 

Jezus: Aniu córko moja, życie twojej duszy jest Moim życiem i pragnę byś bardziej o siebie dbała, i dbała o swój odpoczynek. Ja, Bóg Ojciec Niebieski i Duch Święty odpoczywamy w tobie. Wiele ofiar bierzesz na siebie i nawet teraz w czasie Mego Zmartwychwstania rezygnujesz z posiłków. Pragnę byś jutro nie rezygnowała, tylko trwała na modlitwie, niech to będzie twoja ofiara. Ufaj Mi Ja Jestem, a moc Mojej łaski jest przy tobie.

 

06.04.18.

godz.21:03

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest łaska słyszenia Mojego głosu, słyszenia głosu Maryji i słyszenia świętych, i Aniołów których posyłam.

Czym innym jest łaska widzenia Mego Oblicza, Oblicza Matki Mojej, czy świętych i Aniołów. Wszystko to jest możliwe dzięki łasce Mojej, bo świat ducha istnieje tu na ziemi, lecz jest nie widoczny gołym okiem. Dusza mistyczna taką łaskę otrzymuje, gdyż przeznaczyłem ją do życia w wielkiej zażyłości i bliskości. I tak ją oczyszczam już za życia, że życie niebiańskie jest jej dane na ziemi. Wiele prób i cierpienia czka taką dusze i widoczna staje się jej świętość choć chce ją ukryć.

Tak, drogie dusze co drogą mistycznej świętości idziecie. Wiedzcie i pamiętajcie w Miłosierdziu Moim otrzymacie wszystkie łaski których potrzebujecie.

08.04.18.

Niedziela Miłosierdzia.

Godz. 15:00

Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

 

Jezus: Błogosławię ci, całej twojej rodzinie i całemu światu. Dziś Moje światło i miłość rozchodzi się na cały świat, by dotknąć duszy każdego człowieka.

 

Godz.20:23

 

Jezus: Aniu córko moja, w noc Mojego Miłosierdzia wiele dusz otwarło serce na Moją miłość. Czas Mego napomnienia jest już bliski i wiele dusz co doświadczy oświecenia sumienia je odrzuci. Lecz te co je przyjmą i do Mnie powrócą napełnię łaskami i całkowicie odnowię. Te dusze co nie przeżyją swego sadu, będą musiały cierpieć w czyścu do piekła podobnym i to będzie wielką łaską dla nich. Gdyż dusza ich czarna na piekło zasłużyła i to będzie wielką łaską tego sądu. Moce ciemności już się zbierają, by jeszcze z większą mocą i złością zaatakować ludzkość, lecz w dniu Mego pierwszego sądu, Ja będę chronił całą ludzkość. Tak, każda dusza wybierze co woli.

Czy Boga i życie w wierze, czy łatwą drogę gdzie nie ma Boga?

Tak, drogie dusze dzień sądu Mego jest już bliski i to za czym się opowiecie.

Wypatrujcie Mego Krzyża na niebie, dzięki niemu się dowiecie. Zaś dni ciemności nadejdą później i one będą niczym wyrok. Złe dusze już się nie ostaniecie, tylko te które Boga mają w sercu i znamię Moje na czole będą miały życie, taka jest Moja wola. Wkrótce się stanie i dni ostateczne ujrzycie.

 

09.04.18.

 

Komunia Święta – duchowa.

 

Jezus: Aniu córko moja, moc Moja jest przy tobie. To prawda, że wielka jest złość szatana na ciebie, lecz zło nie ma do ciebie dostępu. Ufaj Mi bezgranicznie, Ja pragnę wciąż obdarzać łaskami.

 

Godz.19:48

 

Jezus: Aniu córko moja, mam w tobie upodobanie i łaska Moja jest przy tobie. Teraz dam ci czas próby i zmagania, lecz ty ufaj i wiedz że Ja jestem przy tobie. Wspólnota z twojej parafii wkrótce cię usunie, lecz ty nic nie mów tylko odejdź ze wspólnoty, a Moją łaskę otrzymasz. Twój kierownik duchowy modli się za ciebie i ty go wspomóż swą modlitwą, on też potrzebuje ciebie. Jeśli zaś chodzi o twego przyjaciela O.X., to moc Mojej łaski jest przy nim, niech ufa Ja go poprowadzę. Jeszcze dam mu wiele cierpienia i upokorzenia od jego współbraci, lecz niech ufa Ja jestem i działam.

Tak, drogie dusze co w wyższej świętości drogą idziecie. Wiedzcie, że wiele cierpieć musicie, a w szczególności od bliskich i drogich osób.

 

13.04.18.

 

Komunia Święta – duchowa.

 

Jezus: Aniu córko moja, ufam tobie i pragnę ci jeszcze wiele powierzyć. Dlatego na spotkaniu powiedz swemu kierownikowi duchowemu o tym, iż jest Moją wolą byś pisała w internecie. Słowa dla Polaków i Rządu Polskiego, które będą, pouczeniem, ostrzeżeniem i nadzieją dla wielu Polaków. Tak, proś Ducha Świętego na czas rozmowy i Moje prowadzenie, a spotkanie będzie miało przebieg zgodny z Moją wolą.

Teraz trwaj na modlitwie i ufaj Mi bezgranicznie. Ja Jestem, prowadzi cię miłość Moja.

 

Godz. 21:44

 

Jezus: Dziś Aniu spotkałaś się z kapłanami i bratem zakonnym i to spotkanie było w woli Mojej. Dlatego mogłaś spotkać się z wszystkimi, z którymi związałem duszę twoją.

Tak, wielka radość była z tych spotkań i ubogacenie, dlatego udzielę łask tym kapłanom i bratu zakonnemu. Tak, dam im łaskę poznania swojej duszy jeszcze przed oświeceniem sumień i będą mogli oczyścić swoje serca i duszę. Dam im pragnienie życia w świętości i czystość serca, łaskę by weszli na drogę świętości.

Tak, proszę cię Aniu byś modliła się za nich o te łaski i serca ich otwarte, by przyjęli Moje łaski. Dam ci też słowa prowadzenia dla brata zakonnego i łaskę zrozumienia Moich słów i planów. Tak, już niedługo dam ci światło co do spotkania z pewnym zakonnikiem i on doświadczy Mej łaski i stanie się zupełnie innym zakonnikiem. Tak, Aniu wiele jeszcze pragnę ci powierzyć i wiele przez ciebie czynić. Ufaj Mi bezgranicznie i wierz Mi, Ja wszystko mogę przez ciebie uczynić. Słabość twoja, ani brak umiejętności nie jest Mi przeszkodą, Ja wyrównuje wszystkie braki, a przez słabość działam z jeszcze większą mocą. Tak, w miłości Mojej znajdziesz wszystko czego potrzebujesz, a bracia twoi znajdą przez ciebie wszystkie łaski, których potrzebują.

 

16.04.18.

 

Komunia Święta – duchowa.

 

Jezus: Aniu córko moja, próba twoja została zakończona i oddałaś Mi wielką chwałę w służbie i zmaganiu. Moc Mojej łaski jest przy tobie, teraz daje ci czas wytchnienia.

 

Godz.19:49

 

Jezus: Aniu córko moja, twój kierownik duchowy wciąż się zastanawia jaka jest wola Moja co do pisania słów Moich w internecie. Tak, proszę byś odprawiła Nowennę do Ducha Świętego w intencji poznania woli Mojej Świętej co do twego pisania w internecie.

Tak, wiedz Aniu że wolę swoją przeprowadzę, bo wiele łask przez to otrzyma Rząd Polski i Polacy.

 

17.04.18.

 

Komunia Święta – duchowa.

 

Jezus: Aniu córko moja, twoja praca już niedługo zostanie zakończona. I choć teraz jest ci trudno nadal się staraj, a zobaczysz nawrócenie twego szefa. Łaska Moja jest przy tobie, a miłość Moja cię prowadzi.

 

19.04.18.

 

Komunia Święta.

 

Jezus: Aniu córko moja, moc Mojej łaski jest przy tobie i wiedz, że praca twoja zostanie wkrótce zakończona.

 

21.04.18.

godz.21:47

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest nadzieja duszy.

Czym jest łaska nadziei? To łaska co wypływa z Serca Mojego, nadzieja to siostra miłości.

Nie ma nadziei bez miłości, bo kto kocha ma nadzieję i ufa, że miłość go nie zawiedzie.

Królestwo Moje jest pełne nadziei i ufności i Serce Moje ufa wiernej miłości. Dusza co ma nadzieję wiele przetrwa i zniesie, ona zawsze wierzy i jest ufna.

Tak drogie dusze, co nadzieję w Bogu pokładacie. Wiedzcie i pamietajcie dzięki łasce Mojej nadzieję macie.

 

22.04.18.

 

Komunia Święta

 

Jezus: Aniu córko moja, ufaj Mi bezgranicznie. Czas twego odpocznienia dziś będzie zakończony, jutro rozpocznie się czas próby.

 

Godz.20:10

 

Jezus: Aniu córko moja, czas próby który ci daje jest Moją wielką łaską. Choć będziesz miała trudności we wszystkim cie wspomogę, moc Moja będzie przy tobie.

Tak, ufaj Mi bez granic, a zobaczysz jak wielką łaskę dla ciebie przygotowałem.

 

23.04.18.

 

Komunia Święta – duchowa.

 

Jezus: Aniu córko moja, praca twoja stała się wielkim trudem. Dlatego przyspieszę twoje odejście i nowej pracy dowiesz się już wkrótce. Ja Jestem.

 

24.04.18.

godz.19:37

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest łaska przyjaźni. Przyjaźń to siostra miłości i dar przyjaźni jest darem miłości. Choć jeden przyjaciel co jest jak brat jest wielką łaską Moją, bo przyjaciel wypróbowany jest jak brat, na którego zawsze można liczyć.

Jest przyjaźń między kobietami, jest też siostrzana przyjaźń i braterska przyjaźń. Lecz przyjaźń między kobietą a mężczyzną jest dla osób dojrzałych i wiele trzeba sytuacji, by się przekonać o jej dojrzałości.

Tak, drogie dusze, co dar przyjaźni posiadacie. Wiedzcie i pamiętajcie, Ja daje wzrost waszej przyjaźni.

 

25.04.18.

 

Komunia Święta – duchowa.

 

Jezus: Aniu córko moja, nie wiesz jak wiele dajesz do myślenia semu szefowi. Dusza jego teraz walkę toczy i Ja daje mu wielkie pragnienie życia blisko Boga i poznania Mnie takim jakim jestem. Choć szatan złe podszepty mu daje, to łaska Moja zwycięża. Dlatego teraz módl się za niego o moc łaski Mojej i oddalenie podszeptów szatana. Łaska Moja cię prowadzi i moc Moja jest przy tobie.

 

Godz.19:49

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest nawrócenie duszy.

Czym jest nawrócenie duszy? Nawrócenie duszy jest niczym powrót syna marnotrawnego, to radość całego Nieba z grzesznika nawróconego. Miłość Moja jest wieczna i każda dusza dotknięta Moją miłością tęskni i pragnie Boga żywego. To Ja sam wzbudzam pragnienie duszy, by Mnie szukała i daje jej doświadczenia, by chciała do Mnie powrócić. Dusza co w grzechu żyje bywa bardzo poraniona i wiele w sobie nosi bólu i cierpienia. Życie w grzechu jest wielkim ciężarem i na krótko starczają przyjemności tego świata. Dlatego daje lęk takiej duszy i frustracje, by sensu szukała i prawdy. Wszystko co daje duszy na drodze do nawrócenia jest wielką łaską Moją, czasem muszę dać ciężką chorobę i wielkie cierpienie.

Tak, drogie dusze co drogą nawrócenia idziecie. Wiedzcie i pamiętajcie, to Ja sam przyciągam wasze dusze i prowadzę do nawrócenia.

 

 

26.04.18.

 

Komunia Święta.

 

Jezus: Aniu córko moja, ufaj Mi bezgranicznie. Ja jestem choć nie odczuwasz Mojej obecności, wkrótce próba twoja zostanie zakończona.

 

29.04.18.

 

Komunia Święta.

 

Jezus: Aniu córko moja, ufaj Mi bezgranicznie. Lecz wiedz, że wielka jest złość szatana na ciebie. Dlatego więcej trwaj na modlitwie, by twoja modlitwa stała się nieustanna

godz.21:25

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest łaska modlitwy egzorcyzmowej.

Czym jest modlitwa egzorcyzmowa? To modlitwa wielkiej mocy co związuje szatana.

Krew Moja jest postrachem dla szatana i nie zniesie gdy jest wzywana. Zaś gdy Moje Imię słyszy staje się uległy i posłuszny, on Mej władzy nie zniesie.

Tak, słowa modlitw egzorcyzmowych powinny być odpowiednio dobrane, by szatan związany nie mógł żadnej szkody czynić. Moc modlitwie nadaje Duch Święty i namaszczenie osoby co ma dar modlitwy egzocyzmowej.

Zaś władza dawana przez biskupa jest mocą wielką, która pozwala unicestwić działanie szatana. Dziś niewielu jest kapłanów co mają władzę i autorytet, by skutecznie pozbyć się szatana. Marna posługa jest wielkim złem w oczach Moich, gdyż zła posługa jest pośmiewiskiem dla szatana.

Tak, drogie dusze wielka jest złość szatana na stworzone prze ze Mnie dusze. Dlatego módlcie się o dobrych kapłanów, by wolne stawały się dusze.