2018 Lipiec
 

01.07.18.

 

Komunia Święta.

 

Jezus: Aniu, córko Moja, ufaj Mi bez granic. Wkrótce rozpoczniesz nową pracę i podołasz nowym obowiązkom. Ja sam cię prowadzę.

 

Godz.22:09

 

Jezus: Aniu, córko Moja, przygotuj się na wielki trud, gdyż życie twoje stanie się ciągłą i nieustanną ofiarą. Jednak wiedz, że wspomoże cię łaska Moja. I choć posyłam cię na trud Ja sam będę z tobą, gdyż ofiara twoja będzie z Moją złączona.

Tak, czuwaj na modlitwie i wiedz, że miłe jest Mi oddanie twoje.

 

02.07.18.

 

Komunia Święta.

 

Jezus: Aniu, córko Moja, przez wszystko cię przeprowadzę. Trwaj przy Moim Sercu i Sercu Maryi.

 

03.07.18.

 

Komunia Święta.

 

Jezus: Aniu, córko Moja, ufaj Mi bez granic. Czas łaski jest odpoczynkiem dla duszy. Teraz przygotowuję cię na czas cierpienia i ofiary.

 

Godz.21:55

 

Jezus: Aniu, córko Moja, praca, którą dla ciebie przygotowałem, będzie długo trwała i od ciebie będzie zależało jak długo w niej pozostaniesz. Jednak dobrze zrobisz, jak zostaniesz w niej aż do emerytury, gdyż i tu będziesz ceniona.

Tak, wiedz, że łaska Moja cię prowadzi i moc Ducha Świętego osłoni. Nie obawiaj się niczego i wiedz, że podołasz obowiązkom w nowej pracy.

 

04.07.18.

 

Komunia Święta – duchowa.

 

Jezus: Aniu, córko Moja, czas łaski zostanie wkrótce zakończony. Dlatego staraj się odpocząć, bo wkrótce zacznie się próba twoja.

 

05.07.18.

 

Komunia Święta.

 

Jezus: Aniu, córko Moja, tam gdzie jest miłość nie ma lęku. Trwaj w miłości Mojej, Ja jestem zawsze z tobą.

 

06.07.18.

 

Komunia Święta.

 

Jezus: Aniu, córko Moja, ufaj Mi i trwaj przy Moim Sercu.

 

Godz. 22:17

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest ufność serca.

Co sprawia, że dusza ufna się staje i zawsze ma zaufanie?

Ufność duszy zależy od łaski Mojej i wiary, która wzrasta wraz z zaufaniem. Trudne bywają koleje losu człowieka, lecz gdy ufa i wierzy to nadzieja wypełnia serce człowieka.

Dziś dusze same sobie ufają. Żyją bez Boga i myślą, że same sobie poradzą. Po co im zasady, jakieś przykazania, co ograniczeniem się zdają. Dziś dla człowieka liczą się pieniądze, władza i uznanie, także popularność, przyjemność i używanie.

Któż Mi zabroni? Pyta się dzisiejszy człowiek, ja sam wiem, co mam robić i co mi przynosi korzyść. Tak, człowiek stał się pełen egoizmu, skupiony na sobie, pełen żądań, szuka wciąż uciech nowych. Jednak ja mogę sprawić, że wszystko straci i z niczym nie będzie umiał sobie poradzić. Ja tak urabiam duszę, że sama pragnie Boga znaleźć, a potem uczę jak ma Mnie kochać i ufać, i pytać we wszystkim o radę.

Tak, drogie dusze, co jeszcze mało ufacie, módlcie się o wiarę, miłość i zaufanie. Tak, we wszystkim was wspomogę, bo pragnę zbawić wszystkie dusze, szczególnie te, co odeszły od Boga.

 

08.07.18.

 

Komunia Święta.

 

Jezus: Aniu, córko Moja, ufaj Mi bez granic. Ja jestem przy tobie i cię prowadzę.

 

15.07.18.

 

Komunia Święta.

 

Jezus: Aniu, córko Moja, ufaj Mi bez granic. Bądź w Sercu Moim, a Ja będę w twoim, a gdy będziesz w Moim Sercu, będziesz też w Sercu Maryi.

 

Godz.20:57

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest łaska poznania Serca Mojego.

Serce Moje jest odbiciem Serca Boga samego i Serce to jest tajemnicą, gdyż żadna dusza, co żyje tu na ziemi, nie ma całkowitego poznania Boga. Tylko w części poznaje i w części rozumie, bardziej musi ufać niż rozumieć. Serce Boga to miłość nieprzebrana, nieograniczona i nierozumiana. Tu w Trójcy Przenajświętszej jest ciągła wymiana i wszystko jest dawaniem, wypełnianiem, przymnażaniem, radością i szczęściem ciągłej wymiany miłości.

Któż pojmie Trójce Przenajświętszą i jej wzajemne w sobie przebywanie?

Nie ma doskonalszej relacji i miłosnej wymiany.

Tak, drogie dusze, co pragniecie poznać Serce Boga, trwajcie na Adoracji przed Najświętszym Sakramentem, a dam wam poznać ukryte tajniki Serca Boga. Jest to poznanie czysto duchowe i nie mają o tym pojęcia teologowie, gdyż ich rozważania są płytkie, a czasami mylące, nie wiedzą tego, co jest ukryte, co jest tajemnicą Boga.

Ja swe tajemnice odkrywam przed duszami świętymi, pokornymi i cichymi. Zaś pysznym i ciekawym poznać się nie daję i ich pozostawiam głupimi. Zaś dusza, co zna Moje tajniki, posiada prawdziwą mądrość i niczemu się nie dziwi. Sam Bóg objawia jej swe tajemnice i sprawy przez inne dusze ukryte.

 

16.17.18.

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest łaska pracy.

Praca dla człowieka jest darem, jednak nie każda dusza to rozumie i myśli, że praca jest dostępna dla każdego. Tak, nie docenia swej pracy i na wszystko narzeka, dopiero gdy straci pracę i musi jej szukać wie, jak cennym darem jest praca.

Dziś wiele dusz pracuje ponad siły i całą radość zabiera im praca, gdy nadmierne zmęczenie zabiera radość i wielki smutek daje. Są też dusze, co żadnej pracy nie mają i z powodu swej biedy mają wielki smutek. Tak, dobrze cenić sobie pracę, co byt zapewnia, ale i daje satysfakcje.

I tak, Aniu, praca, którą ci dałem, jest dobra dla ciebie i wiedz, że pokonasz wszystkie trudności. Zaś błędy, które popełniasz, nie będą miały znaczenia, gdyż te błędy Ja sam ukryję i nie będą miały znaczenia, ani twe błędy, ani trudności. Tak, wszystko Mi powierzaj i trwaj w Moim Sercu i Mojej miłości.

Tak, drogie dusze, co w pracy macie trudności, wiedzcie i pamiętajcie, wszystko się odmieni, gdy będziecie ufały Mojej miłości.

 

17.07.18.

 

Komunia Święta – duchowa.

 

Jezus: Aniu, córko Moja, ufaj Mi bezgranicznie. Ja jestem przy tobie i we wszystkim cię wspomagam. Nie dziw się niczemu, tak działa łaska Moja.

 

18.07.18.

 

Komunia Święta – duchowa.

 

Jezus: Aniu, córko Moja, miłość twoja będzie wzrastała i serce twoje stanie się dla Mnie nie tylko mieszkaniem i odpocznieniem, ale i Królowaniem Trójcy Przenajświętszej, bo sam Bóg Ojciec ma w tobie upodobanie.

 

20.07.18.

 

Komunia Święta – duchowa.

 

Jezus: Aniu, córko Moja, czy wiesz, że twoi przełożeni są zadowoleni z pracy twojej i twojego zaangażowania? Zaś, współpracownicy bardzo cię polubili, mimo że o wiele rzeczy pytałaś. Ja sprawiam, że dobrze czują się przy tobie i wiedz, że przez ciebie działam. Tak, praca twoja jest nie tylko dla ciebie darem, ale dla wszystkich, co stawiam na twojej drodze. Jeśli zaś chodzi o zło, które odczuwasz, to złość demonów, które czują się zagrożone. Módl się każdego dnia, by zło zostało związane i unicestwione. Tak, modlitwa egzorcyzmowa, którą ci podałem jest bardzo dobra. Tylko jeszcze dodawaj na końcu modlitwy, że związujesz wszelkie zło mocą Krwi Jezusa Chrystusa i odsyłasz pod Jego Krzyż. Tak modlitwa stanie się jeszcze bardziej skuteczna i pamiętaj, by ją odmawiać tak często jak tylko odczujesz działanie zła.

Tak, z każdym dniem praca twoja stanie się lżejsza, a miejsce to, ze względu na ciebie, wypełni Moja obecność i Moja łaska, którą wyprosisz dla każdego.

 

21.07.18.

 

Komunia Święta.

 

Jezus: Aniu, córko Moja, ufaj Mi bez granic. Teraz daje ci czas łaski i umocnienia, błogosławię ci na ten czas.

 

22.07.18.

 

Komunia Święta.

 

Jezus: Aniu, córko Moja, ufaj Mi bez granic. Ja Jestem przy tobie, a łaska Moja przez twoje serce będzie działać.

 

23.07.18.

 

Komunia Święta.

 

Jezus: Aniu, córko Moja, wiedz że Ja jestem przy tobie i w tej pracy będziesz cierpiała duchowo.

 

24.07.18.

 

Komunia Święta.

 

Jezus: Aniu, córko Moja, Ja jestem przy tobie. Przez wszystko cię przeprowadzę, ufaj bez granic.

 

25.07.18.

 

Komunia Święta – duchowa.

 

Jezus: Aniu, córko Moja, czas łaski wkrótce zostanie zakończony. I dam ci teraz czas cierpienia i wiedz, że będzie to cierpienie duchowe. Ufaj, prowadzi cię ręka Moja.

 

Godz.11:52

 

Jezus: Aniu, córko Moja, choć czas łaski zostanie wkrótce zakończony to wiedz, że moc Moja będzie z tobą i wiedz, że Ja będę działał przez ciebie w wyjątkowy sposób. Tak, wiele dusz przez ciebie uwolnię i przemienię, i dam ci wielki wzrost. Tak, teraz czuwaj na modlitwie i trwaj w Moim Sercu i Sercu Maryi. Ufaj, Ja jestem przy tobie.

 

27.07.18.

 

Komunia Święta.

 

Jezus: Aniu, córko Moja, ufaj Mi bez granic. Ja jestem, trwaj przy Sercu Moim.

 

Godz.22:19

 

Jezus: Aniu, córko Moja, praca twoja jest ciężka dla ciebie. Lecz wiedz, że łaska Moja sprawi, że do tej pracy przyzwyczai się twój organizm i zobaczysz, jak wiele jeszcze będziesz mogła zrobić po pracy. Teraz dałem ci czas choroby, bo potrzebna jest ofiara twoja za dusze, do których cię posłałem, gdyż pragnę, by ich serca stały się otwarte na Moje działanie. Tak, omadlaj swoich nowych współpracowników, a szczególnie tych, których znasz imiona. I tak, zobaczysz jak działa łaska Moja i co może uczynić wierna modlitwa twoja. Tak, błogosławię ci na czas choroby, trwaj na modlitwie i wiedz, że moc twej modlitwy została wzmocniona. To znaczy, że twój dar modlitwy został pogłębiony i odnowiony, bo wiele dusz potrzebuje twej modlitwy i gorliwości o zbawienie dusz.

 

28.07.18.

godz.22:08

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest łaska poznania zła.

Czym jest zło w życiu człowieka?

Największym złem w życiu człowieka jest trwanie w grzechu i upodobanie w takim życiu. Dusza zniewolona grzechem już nie odczuwa zła. To prawda, że za każdym grzechem stoi demon, co namawia do zła, lecz on nie ponosi konsekwencji z powodu zła.

Zadaniem takiego demona jest zwodzenie, namawianie, kuszenie. Lecz gdy człowiek ulegnie jego namowom, wtedy otwiera drogę nowym demonom i one namawiają do kolejnego zła. Tak, dusza co ulega podszeptom szatana i nie walczy, daje przyzwolenie na działanie zła. Dziś świat zalały złe moce i czas to ostateczny, gdy ujawni się działanie zła, bo czasy Apokaliptyczne są czasami, gdy demon z największą wściekłością uderza.

Dlatego nastał czas ostateczny w walce o dusze i zło będzie uderzało z wściekłością i mocą, by zwieść i zniewolić dusze. To czasy ujawnienia Antychrysta i Papieża, co nie jest Moim Papieżem, choć wybranym, by zło mogło być ujawnione.

Tak, niedługo się stanie, że zostaną wprowadzone zmiany w Kościele i Msza Święta będzie źle odprawiana. Gdzie Ciało Moje nie będzie konsekrowane, a Msza stanie się rytuałem bez Boga. Tak, Kościół podziemny powstanie i w nim będą prawdziwe Msze Święte odprawiane przez wiernych Mi kapłanów.

Tak , trzeba wiele modlitwy i ofiary, by wszystko, co się stanie, było Moją Chwałą i jak najwięcej dusz zostało uratowane.

Tak, Aniu, ważna jest modlitwa twoja i ofiara z Krzyżem złączona. Zaś zło, które dla ciebie jawne i widzialne się stanie, Moją mocą będzie do piekła wysyłane. Tak, zapisz modlitwę nową, która sprawi, że zło będzie niszczone bez powrotu.

 

 

,,W Imię Jezusa Chrystusa,

związuję i unicestwiam wszystkie duchy złe,

mocą Krwi Jezusa Chrystusa i odsyłam do piekła na zawsze,

aby nie szkodziły, nie zniewalały i nie dręczyły;

by w miejscu tym nastało Królestwo Jezusa Chrystusa i

Niepokalanej Maryi.”

 

Modlitwa ta ma moc egzorcyzmu i może być wypowiadana zarówno przez osoby świeckie jak i duchowne.

Tak, Aniu, wiele ci powierzam i wiele jeszcze powierzę, gdyż dusza twoja w ogniu walki oczyszczona, stała się mocna i twarda. Wiedz i pamiętaj, prowadzi cię łaska Moja.