2018 Luty
 

01.02.18. godz.21:51

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest moc łaski co prowadzi dusze.

Różne są koleje losu i gdy patrzy się okiem ciała trudno sens zobaczyć, lecz oko duchowe miewa poznanie i przez to oko można sens zobaczyć.

Czym jest oko duchowe?

To oko duszy i serca, i przez to oko człowiek wiele zobaczyć może, gdyż tym okiem świat ducha się ogląda.

Tak, Aniu, i ty poznajesz okiem ducha i daję ci wiele zobaczyć, wielka to nauka. Tak, teraz pragnę byś wgląd miała w przyszłe zdarzenia i wszystko ufnym sercem przyjmowała. Ja i Mój Ojciec Niebieski jeszcze wiele pragniemy ci powierzyć, dlatego dar ten będzie ci wkrótce dany dla zbudowania wielu dusz.

Tak, drogie dusze, co dar prorokowania posiadacie, wiedzcie i pamiętajcie, to Ja otwieram oko waszej duszy.

 

03.02.18. godz.22:11

 

Jezus: Aniu, córko Moja, twoje oczekiwanie na pracę wkrótce zostanie zakończone.

Ufaj Mi bez granic Ja dam ci pracę.

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest łaska pracy.

Łaska pracy to dar od Boga samego. Wiele dusz myśli sobie, że praca im się należy i wszystko sobie zawdzięczają, i wszystko, co mają sami wypracowali. Jednak wszystko ode Mnie zależy i ci, co wielkie dobra posiadają mogą wszystko stracić, a ci, co nic nie mają mogą szybko się wzbogacić. Dusze, co mało posiadają, często patrzą zazdrosnym okiem na tych, co we wszystko opływają. Jednak nie na tym szczęście polega, bo tylko Bóg jest dawcą szczęścia i tylko dzięki Jego łasce można wejść do Nieba.

Mało jest dusz, które w bogactwa opływają i więź z Bogiem zachowują. Łatwiej biednemu człowiekowi wejść do Nieba, niż bogatemu, którego dusza jest biedna.

Tak, drogie dusze, co mało posiadacie, lecz Ja sam Króluję w waszych sercach, wiedzcie i pamiętajcie, Ja Jestem największym bogactwem.

 

04.02.18.

 

Komunia Święta – duchowa.

 

Jezus: Aniu, córko Moja, swoje cierpienie ofiaruj za grzeszników i tych, co Mnie nie znają. Łącz swoje cierpienie z Moim cierpieniem na Krzyżu.

 

05.02.18.

 

Komunia Święta – duchowa.

 

Jezus: Aniu, córko Moja, jestem z ciebie bardzo zadowolony. Ufaj Mi bezgranicznie, a osłoni cię ręka Moja.

 

Godz.21:57

 

Jezus: Aniu, córko Moja, przechodzisz wiele prób i wkrótce bezgranicznie ufna stanie się dusza twoja, a wiara silna i niezachwiana. Teraz dam ci czas odpoczynku i dobrze go wykorzystaj, gdyż poślę cię na trud. Łaska Moja jest zawsze przy tobie, jednak wiedz, że szatan bardzo cię nienawidzi, gdyż wie, jak wiele dusz dzięki twej modlitwie i ofierze straci. Tak, zło będzie też uderzało w twoją rodzinę. Módl się, Aniu, o ochronę dla swojej rodziny. Płaszcz Mojej Matki wszystkie dzieci chroni, proś też Moją Matkę o opiekę i ochronę.

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest ochrona i opieka Matki Mojej.

Matka Moja jest najczulszą z Matek i jej troska i opieka ma wielkie znaczenie. Dobrze robią wszystkie matki oddając Maryi swe dzieci pod opiekę. Jej troska i miłość ponad wszystkie troski, ponad wszelką miłość matczyną.

Tak, jak Święty Józef jest opiekunem rodziny, tak i Maryja jest opiekunką rodzin.

Tak, drogie dusze, co troszczycie się o los waszych dzieci i rodzin, pamiętajcie, że Maryja jest najlepszą opiekunką dzieci i rodzin.

 

08.02.18.

 

Komunia Święta – duchowa.

 

Jezus: Aniu, córko Moja, ta praca jest ci przeznaczona. Teraz wydaje ci się za ciężka, lecz wiedz, Ja cię wspomogę.

 

09.02.18.

 

Komunia Święta.

 

Jezus: Aniu, nie obawiaj się, przeprowadzę cię, będę cię ochraniał.

 

Godz.22:03

 

Jezus: Aniu, córko Moja, czas postu jest czasem łaski, i pragnę, by to był nie tyle czas walki, ale zjednoczenia z Sercem Moim i Sercem Mojej Matki. Walka, która cię czeka, będzie Moją walką i nie ma takiego oblężenia, by nie mogła go przemóc łaska Moja.

Kapłan, który ci towarzyszy w przyjaźni jest wielkim wsparciem twoim. Dziś obdarzyłem go łaską podczas spowiedzi twojej, i tak będzie mógł czytać w sercach ludzkich według woli Mojej. To, co dam mu poznać, będzie służyło modlitwie i ofierze. Dam mu poznać wiele, lecz i wiele będę oczekiwać, bo poznanie serca jest wielką tajemnicą, a także i odpowiedzialnością. I dla niego zbliża się czas walki i zmagania, niech wie i pamięta, moc Moja go osłania.

 

13.02.18.

 

Komunia Święta – duchowa.

 

Jezus: Aniu, córko Moja, wiedz, że Ja cię wspomagam we wszystkim i prowadzi cię Moja łaska. Czas postu jest czasem odnowy, umocnienia, pogłębienia wiary i ufności. Praca, którą ci dałem, będzie dla ciebie próbą. Ufaj Mi bezgranicznie i wiedz, że we wszystkim cię wspomogę.

 

14.02.18.

Środa Popielcowa.

Posypanie popiołem.

 

Jezus: Przeprowadzę cię przez ten Wielki Post.

 

Komunia Święta.

 

Jezus: Aniu, córko Moja, obdarzę cię wieloma łaskami, wyleję na ciebie zdroje łask. Ufaj Mi bezgranicznie.

 

15.02.18.

 

Komunia Święta – duchowa.

 

Jezus: Aniu, córko Moja, nie obawiaj się niczego, poradzisz sobie w pracy. Już teraz twój szef jest zaskoczony widząc jak sobie radzisz. Zło, które go otacza, daje mu ból duszy i wzmaga jego cierpienie. Tak, nie ustawaj w modlitwach, a owocem będzie jego nawrócenie.

 

16.02.18.

 

Komunia Święta -duchowa.

 

Jezus: Aniu, córko Moja, próba twoja została zakończona i teraz dam ci wytchnienie. Wszystko, co czynisz, jest w woli Mojej, nieustannie pytaj o Moją wolę, a łaska Moja będzie zawsze przy tobie.

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest łaska poznania i życia zgodnie z Moją wolą.

Dar ten jest darem przeznaczonym dla dusz świętych. Łaska to wielka, gdyż oznacza życie w zjednoczeniu z Moją wolą świętą. Wiele łask daje takiej duszy, gdyż i wiele cierpienia ona otrzymuje. Bez łaski Mojej nie mogłaby znieść tak wiele cierpienia.

Krzyż Mój Święty jest Tronem Mojej woli, Tronem Mojego Miłosierdzia i Zdrojem Łaski. Krew i Woda, co wypływa z boku Mojego Serca, jest największym darem dla świata. Dusza, która łączy się z Moim cierpieniem również otrzymuje łaskę poznania woli Mojej. Każda dusza, która łączy się z Moim cierpieniem jest Mi bliska i Ja obdarzam ją swoimi łaskami. Tak, jej krzyż przestaje być brzemieniem, a staje się lekki i słodki, i takie staje się jej cierpienie. Dusza święta nie może żyć bez Mojej miłości, bez cierpienia, bo nie ma miłości bez cierpienia. Jak dobrze jest cierpieć w radości.

Tak, Aniu, pragnę ci dać łaskę cierpienia w radości, byś była świadkiem Mojej Miłości.

Tak, drogie dusze, co pojąć cierpienia nie możecie, szukajcie jego zrozumienia w tajemnicy Krzyża Mojej Miłości.

 

23.02.18.

 

Komunia Święta -duchowa.

 

Jezus: Aniu, córko Moja, czas twojej nowej pracy zostanie wkrótce zakończony. Dziś dałaś świadectwo życia w mocy Bożej i twój szef wie, że źle się zachował, jednak nie przyzna się do tego. Teraz staraj się odpocząć, a jutro spotkaj się ze Mną na Spowiedzi Świętej.

Ufaj Mi, Ja Jestem.

 

28.02.18.

 

Komunia Święta – duchowa.

 

Jezus: Aniu, córko Moja, wiedz, że łaska Moja jest przy tobie, a czas twojej pracy szybko minie. I tak się stanie, że praca twa zostanie zmieniona. Teraz trwaj na modlitwie i ufaj Mi bezgranicznie.

 

Godz.19:51

 

Jezus: Aniu, córko Moja, twa ofiara jest Mi miła i wiedz, że twój wysiłek nie będzie bezowocny. Teraz jesteś bardzo utrudzona, lecz wiedz, że Ja twe siły wzmocnię i sprawię, że bez trudu będziesz wszystko robiła. Relacje w twej pracy znacznie poprawię, bo Duch Mój będzie przenikał serca zarówno twego pracodawcy i współpracownic twoich. Tak, staraj się jak starasz, i ucz każdego dnia i wiedz, że prowadzi cię łaska Moja.