2018 Maj
 

01.05.18.

 

Godz.20:17

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest łaska poznania prawdy o sobie. Łaska poznania prawdy o swojej duszy i prawdy o sercu swoim ma źródło w Sercu Moim. To, łaska Ducha Świętego i taka łaska będzie dana całej ludzkości, gdy przyjdę z darem oświecenia sumień. Tu każda dusza pozna swoje błędy i grzechy skrywane, te nie wyznane i pozna wszystkich ludzi co zraniła swymi grzechami. Tak, wiele dusz wstrząs przeżyje, jednak nie wszystkie przejmą się tymi grzechami, lecz pójdą za podszeptami szatana.

Zaś dusze co święte życie prowadzą staną się jeszcze doskonalszymi duszami i te dusze się ostaną.

Zaś dusze czarne zabiorę do siebie, by w czyścu szanse miały i życie swe odpokutowały.

Tak, drogie dusze czas oświecenia sumień zbliża się nieuchronnie, przygotujcie swe dusze.

 

03.05.18.

Święto Maryji Królowej Polski.

Msza Święta.

 

Maryja: Dzieci moje, Ja jestem z wami. Mój Syn pragnie, by tutaj w Polsce był Nowy Kościół. Ufam wam, jesteście Moją nadzieją.

 

Komunia Święta.

 

Jezus: Błogosławię ci Aniu, dziś czas łaski dla ciebie i twojej rodziny. Proś Mnie o wszystko przez ręce Mojej Matki Maryji.

 

Godz.19:30

Maryja: Aniu córko moja, dziś Moje Święto jako Królowej Polski. I dziś z okazji tego Święta Bóg wylał wiele łask na kraj Polski. Wiele jest dusz co Mnie umiłowało i zwraca się do Mnie z wielką ufnością, lecz niewielu jest Mi wiernych kapłanów i sióstr zakonnych, których życie Bogu by się podobało.

Tak, dziś jest dzień modlitwy za Polskę, Rząd Polski i Polaków, lecz trzeba też modlitwy o wiernych kapłanów, bo przez nich przyjdą zmiany. Tak i wierne dusze zostaną poddane próbie i ci co zostaną jako wierni i oddani odbudują Kościół na nowo.

Tak Polska i Polacy są zaczynem Nowego Kościoła i ten naród tak wielu próbom poddany będzie ratunkiem dla Kościoła. Ja Matka tego narodu co wierność swą łamie, wzywam was drogie dzieci byście odmawiały Różaniec. Byście wiary swej nie zdradzili i nie porzucali dla pieniądza i dla próżnej chwały. Bo wyście stworzeni na Chwałę Boga, jako lud wierny i Bogu oddany, to na was ma być Nowy Kościół odbudowany. Gdzie wszystkie kraje znajdą schronienie, gdzie moc łaski Boga, gdzie Moja obecność i opieka.

Tak, drogie dzieci wzywam was do wierności Bogu i do powrotu do wiary i wierności Bogu.

Tak, cieszą Mnie wierne dzieci co Boga kochają, a jakże smucą te co go ranią i zdradzają.

Tak przez łzy Matki proszę was byście Boga Mego Syna Jezusa nad wszystko kochały i Jemu przez Me ręce swe życie oddały.

 

04.05.18.

 

Komunia Święta – duchowa.

 

Jezus: Aniu córko moja, czas łaski zostanie wkrótce zakończony i dam ci dni ciemności.

W tym czasie wystawię cie na próbę wierności i wiedz, że już niedługo będę poddawał cie ciężkim próbom. Gdyż bardzo wzrosła twoja dusza w miłości i miłujesz każdego człowieka bez względu na jego biedę. Ta ciemność jest wielką łaską Moją, ufaj Ja jestem i Ja cię wielce umiłowałem.

 

06.05.18.

 

Komunia Święta.

 

Jezus: Ja jestem, będę jeszcze bliżej ciebie. Czas ciemności został rozpoczęty.

Aniu córko moja, czas ciemności ofiaruj za tych którzy Mnie nie znają.

 

07.05.18.

 

Komunia Święta – duchowa.

 

Jezus: Aniu córko moja, Mój Duch jest przy tobie i prowadzi cię Moja łaska. Teraz nie czujesz Mojej obecności, lecz wiedz Ja jestem. Twa ciemność zostanie pogłębiona i dam ci osamotnienie, i całkowity brak Mojej obecności. Lecz co do służby usłyszysz słowa Moje. Trwaj jak trwasz na modlitwie i ufaj Mi bez granic.

 

13.05.18.

Niedziela Zmartwychwstania.

Komunia Święta.

 

Jezus: Ja jestem z wami, jestem z tobą Aniu. Twoja ciemność jeszcze trochę potrwa, trwaj na modlitwie przy Moim Sercu i Sercu Maryji.

 

17.05.18.

 

Komunia Święta – duchowa.

 

Jezus: Aniu, ufaj Mi. Twoja ciemność będzie wkrótce zakończona.

 

18.05.18.

 

Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

 

Jezus: Tronem jest Miłosierdzie, nie ma większej miłości.

 

19.05.18.

Zesłanie Ducha Świętego.

 

Jezus: Czas twojej ciemności został zakończony, żyj w świetle. Daje ci czas łaski, pytaj Mnie o wszystko.

 

20.05.18.

 

Komunia Święta.

 

Jezus: Aniu córko moja, Ja jestem i z tobą jest moc Mojego Ducha. Proś o moc Ducha Świętego, a żadne zło cię nie przytłoczy, Ja nie pozwolę na to.

 

Godz.20:34

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest Zesłanie Ducha Świętego. Ja i Mój Ojciec Niebieski działamy mocą Ducha Świętego. I w każdej duszy pragniemy działać, jednak dziś niewiele dusz otwiera się na działanie Ducha Świętego, bo gdzie nie ma Boga tam nie ma Ducha Świętego. Jakże inny byłby świat gdy byłaby przyjęta Moja łaska. Jednak dziś nie kocha się Boga, lecz siebie i tu nie może działać Moja łaska. Duch Święty może ożywić i przemieniać każde życie. I wciąż spływa na ziemię Moja łaska, a czasem daje deszcz i ogień, by w wietrze Ducha Świętego działała Moja łaska.

Każdy dzień jest dniem działania Ducha Świętego, lecz w Święto Zesłania Ducha Świętego w szczególny sposób działa Moja łaska.

I tak w tym dniu dałem ci Aniu szczególny dar, dar odczuwania bliskości Ducha Świętego i poznanie Jego działania.

Tak, drogie dusze co pragniecie życia w łasce Boga. Wzywajcie Ducha Świętego, a On wam pokaże jaka jest najprostsza droga.

21.05.18.

 

Komunia Święta – duchowa.

 

Jezus: Aniu córko moja, miłość Moja jest przy tobie i wiedz że dochowam obietnicy swojej co do pracy i ukrytej służby twojej. Tak, ufaj Mi bez granic, prowadzi cie łaska Moja.

 

Godz.20:22

 

Jezus: Aniu córko moja, wiedz że wspólnota z twojej parafii jest podzielona i teraz nikt nie podejmie decyzji co do twego odejścia ze wspólnoty. Tak, decyzja usunięcia ciebie została odroczona, dlatego teraz decyzja zależy od ciebie. Wspólnota ta jest droga Mojemu Sercu jednak nie mogę w niej działać, gdyż pyszne są ich serca.

Tak, w woli Mojej jest byś usunęła się sama ze wspólnoty, jednak najpierw chcę byś powiedziała o tym swemu kierownikowi duchowemu. Ja dam mu tchnienie Ducha Świętego i powie ci czy to jest dobra decyzja i pochodzi od Ducha Świętego. Jeśli zaś chodzi o twoją posługę i tu dobrze zrobisz gdy się wycofasz, i będziesz się tylko za nich modliła i za tych co przychodzą prosić Mnie o łaskę uzdrowienia. Tak, dam ci nową posługę i nowe miejsce, bo posługa twoja bardzo Mi się podoba, gdyż czyste jest serce twoje.

Jeśli zaś chodzi o twego patrona i założyciela zakonu Oblatów Eugeniusz, to wiedz że jego życie było burzliwe i pełne zwrotów. Wszystko co czynił będąc w zakonie było pełne mocy Ducha Świętego. Dlatego jego posługa była pełna mocy, zaś wszystko co czynił Mi powierzał i ty dobrze zrobisz jak tak będziesz czynić.

Dziś zakon Oblatów Maryji Niepokalanej jest w wielu miejscach świata, lecz w niewielu pozostanie, gdyż zagubił swe chryzmaty i niewielu służy na wzór swego założyciela.

Tak, módl się za Oblatów, by do Mnie należeli i do swej Matki Maryji.

 

22.05.18.

 

Komunia Święta – duchowa.

 

Jezus: Aniu córko moja,twoja praca niedługo zostanie zakończona. Dlatego iż warunki twej pracy zostaną zmienione i tak dam ci nową pracę dawno przez ciebie oczekiwaną. Tak, ufaj Mi bez granic prowadzi cię łaska Moja.

 

Godz.19:45

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim są dobre decyzje.

Gdy pytamy Boga co mamy czynić dostępujemy tchnienia Ducha Świętego i On nam mówi jaką mamy pojąć decyzje, jaki wybór, jaką drogę obrać i co czynić.

Wiele osób myśli, że postępuje według woli Boga, lecz według własnej myśli czyni. Tam gdzie jest Duch Święty nie ma przynaglenia ani przymusu. Tchnienie Ducha Świętego jest zaproszeniem i tu może być tylko przynaglenie. Łaska Moja może działać w każdej duszy i Ja udzielam się każdej duszy według jej usposobienia. Usposobienie zaś, to dyspozycja duszy na przyjęcie Mego tchnienia. Dusza uległa i wsłuchana we Mnie słyszy i odbiera każde Moje tchnienie. Zaś dusza co szuka siebie, myśli że jej myśli pochodzą z Ducha Świętego. Zaś dusza co nie zna Boga jest zamknięta na tchnienie Ducha Świętego i często ulega podszeptom demona.

Tak, drogie dusze co pragniecie poznać Moją wolę, wsłuchujcie się w Moje słowa i Moje tchnienia. Ja dam wam poznanie jaka jest Moja Święta wola.

 

23.05.18.

 

Komunia Święta – duchowa.

 

Jezus: Aniu córko moja, twoje troski są Moimi troskami i wszystko co Mi powierzasz jest w Mojej trosce, i w Mojej mocy są twoje trudności. Tak, trwaj na modlitwie i ufaj Mi bez granic.

 

25.05.18.

 

Komunia Święta – duchowa.

 

Jezus: Aniu córko moja, życie twoje jest w Moim ręku i wszystkie twoje włosy są policzone. Tak, błogosławię ci na poszukiwanie nowej pracy, poprowadzi cię łaska Moja. Ufaj Mi bez granic.

 

Godz.22:21

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest łaska pracy.

Dziś wiele osób nie ma pracy z różnych powodów i tak się zdarza, że nie może znaleźć pracy. Czasem jest tak, że nie chce zawsze pracować, czasami wręcz unika pracy. Ja pragnę dać pracę każdemu człowiekowi i godziwy byt, bo bieda jest złem i złem może być nadmierny dobrobyt. Jedno i drugie może niszczyć człowieka i zepchnąć go z drogi zbawienia.

Tak jak we wszystkim najlepsze jest umiarkowanie, umiarkowanie w pracy i umiarkowany odpoczynek, a także byt człowieka powinien być umiarkowany. To znaczy, że tryb życia człowieka powinien być odpowiednio wyważony. Nie jest ważne co kto je i co wypije, ważne jest by nie chodził głodny. I ważne jest to, że życie człowieka jest darem dla innych, a także służbą, a nie dogadzaniem sobie. Tak, gdy dusza żyje w Bogu wtedy o wszystko pyta Boga i wie jak i co ma robić.

Tak, Aniu nadszedł dla ciebie czas na zmianę i wiedz, że ułatwię ci poszukiwanie, dam ci światło i pokierowanie. Praca do której cię teraz poślę będzie bardzo dobrą zmianą, ufaj Mi i bądź we Mnie wsłuchana.

Tak drogie dusze, praca jest łaską Moją. Tak, dziękujcie za pracę a dam wam zadowolenie, radość i zysk z wykonywanej pracy.

 

28.05.18.

 

Komunia Święta – duchowa.

 

Jezus: Aniu córko moja, proszę byś Mi ufała i rozpoczęła poszukiwanie pracy, nie zmieni się twój rodzaj pracy lecz stanowisko. Proś o światło Ducha Świętego, a poznasz która praca jest dla ciebie.

 

29.05.18.

 

Komunia Święta – duchowa.

 

Jezus: Aniu córko moja, twoja próba została zakończona i wiedz, że poddałem cię próbie ufności i posłuszeństwa. I tak Mi zaufałaś i wiedz, że łaska Moja cię prowadzi, ufaj Mi bez granic, a zobaczysz że wszystko się wypełni.

 

31.05.18.

Boże Ciało.

Pierwszy Ołtarz.

 

Jezus: Umiłowałem całą ludzkość, lecz nie przyjęli Mnie. Módl się Aniu o otwarcie serc wszystkich ludzi na Moje przyjście.

 

Drugi Ołtarz.

 

Jezus: Niech twa modlitwa będzie wynagrodzeniem za znieważanie i lekceważenie Mszy Świętej i profanacje Najświętszego Sakramentu.

 

Trzeci Ołtarz.

 

Jezus: Niech twa modlitwa będzie wynagrodzeniem za sprzeniewierzenia i grzechy kapłanów i sprzeniewierzenia i grzechy Bożego ludu.

 

Procesja.

 

Jezus: Moje dzieci się źle mają, bo mało jest dla Mnie miejsca. Spuszczam deszcz łask na Boży lud.

 

Czwarty Ołtarz.

Końcowe Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

 

Jezus: Błogosławię całemu światu i obdarzam wieloma łaskami, ze względu na dusze tobie podobne co wstawiają się za wszystkich ludzi i wynagradzają. One niosą cały świat.

 

Komunia Święta.

 

Jezus: Aniu córko moja, ufaj Mi bezgranicznie. Twoje ofiary są bardzo cenne, wytrwaj w ofiarach swoich. Błogosławię ci na resztę dnia.

 

Pierwszy dzień Oktawy Bożego Ciała.