2018 Marzec
 

01.03.18.

 

Komunia Święta – duchowa.

 

Jezus: Aniu córko moja, czy wiesz jak wielkie w pracy poczyniłaś postępy. Ja działam swoją mocą i przenikam serca tych osób, z którymi pracujesz i serce twojego pracodawcy. Teraz nie widzisz Mojego działania, lecz niedługo widoczne się stanie i zobaczysz Moje działanie.

 

02.03.18.

 

Komunia Święta – duchowa.

 

Jezus: Aniu córko moja dziś znów dałaś świadectwo wiary i wiedz, że łaska Moja działa w sercach współpracownic twoich. Zaś serce twego pracodawcy odrzuca wszystko, dlatego potrzebna jest dodatkowa ofiara. Zanurzaj jego duszę każdego dnia w Miłosierdziu i Krwi Mojej i czyń w jego intencji drobne ofiary. Tak, z serca ci Błogosławię i wiedz, że łaska Moja jest przy tobie.

Godz.21:34

 

Jezus: Aniu córko moja, czas twej ofiary jest zakończony. Jednak pragnę byś każdego dnia podejmowała ofiary i czas swój wykorzystywała na pracę, modlitwę i ofiarę. I tak twe życie stanie się nieustanną modlitwą i ofiarą. Nie ma większej bliskości ze Mną niż nieustanne złączenie z Moją ofiarą na Krzyżu Świętym. Tak Aniu, łaska Moja cię prowadzi, ufaj Mi bez granic, a ujrzysz co znaczy nieustanna modlitwa i ofiara.

 

03.03.18.

 

Komunia Święta.

 

Jezus: Ufaj Mi bezgranicznie, przeprowadzę cię przez wszystkie koleje losu. Jestem i zawsze będę z tobą.

 

04.03.18.

 

Komunia Święta.

 

Jezus: Ufaj Mi Aniu, ofiara którą będziesz podejmować będzie zbawienna również dla ciebie. Prowadzi cię łaska Moja, ufaj Mi bezgranicznie.

 

Godz.19:43

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest ofiara z ciała o duszy.

Na czym polega ofiara z duszy? Ofiara z duszy to modlitwa ofiarna, która polega na przebłaganiu i przeproszeniu za grzechy innych dusz. To ciche trwanie na modlitwie dziękczynnej, to ofiarowanie pociech swojej duszy, by inne dusze mogły być pocieszone.

Zaś ofiara z ciała polega na służbie dla innych, to ofiara z czasu, to praca co wyręcza innych, to rezygnacja z przyjemności i podejmowanie tego co trudne i nieprzyjemne. To ciche znoszenie krzywd, obmów i oskarżeń, krytyki i niesprawiedliwości. To ciągłe umieranie w sobie z miłości do Boga i bliźnich. Dusza ofiarna całkowicie zapomina o sobie i siebie w niczym nie szuka. Ja jestem dla niej wszystkim i ze Mną złączona jest w całopalnej ofierze.

Tak Aniu, przeprowadzę cię i pouczę, byś była ze Mną złączona w nieustannej ofierze.

Tak drogie dusze, co drogą doskonałości idziecie. Wiedzcie i pamiętajcie tylko we Mnie drogę ofiary znajdziecie.

 

05.03.18.

 

Komunia Święta – duchowa.

 

Jezus: Aniu córko moja, wiedz i pamiętaj że Moja miłość jest przy tobie i prowadzi cię Moja łaska. Dobrze zrobisz, gdy zrezygnujesz z pracy, nie obawiaj się twojego szefa. Wkrótce pośle cię do nowej pracy, dlatego zastosuj się do Moich zaleceń, bo tu twoja misja została spełniona.

07.03.18.

godz.19:55

 

Jezus: Aniu córko moja, czas twego odejścia z pracy jest przesądzony i nie daj się zwieść twojemu pracodawcy. Teraz módl się za niego o nawrócenie i przemianę życia, a także by zbawienne było dla niego doświadczenie, które przygotowałem dla niego. Moc Mojej łaski cię prowadzi i siły twe wzmacniam. Jestem przy tobie i wiedz, że wszystkie swe obietnice wypełnię.

 

09.03.18.

Adoracja.

Jezus: Aniu córko moja, czy wiesz jak wiele znaczy obecność twoja w tej pracy. Wiem, że wolałabyś mieć inną pracę i tak się stanie. Jednak teraz dobrze zrobisz zgadzając się pozostać i na te zmiany. Czas, w którym będziesz tam pracować będzie dla ciebie zbawienny i dla twojego szefa. Zaś jeśli chodzi o twoje współpracownice to wkrótce wejdą na drogę nawrócenia. Teraz pragnę byś była świadkiem wiary, świadkiem życia chrześcijanina, świadkiem radości i szczęścia mimo cierpienia, znakiem i drogowskazem.

Tak, próba której cię poddałem była bardzo trudna i wymagająca od ciebie całkowitego posłuszeństwa. Ja cię przeprowadziłem i umocniłem, tak że przeszłaś ją zwycięsko. Teraz oddaj Mi wszystko i powierz, a zobaczysz jak Moja łaska będzie działała w twojej pracy.

Ufaj Mi bezgranicznie i wiedz, że wolą Moją jest byś pozostała w tej pracy.

 

Komunia Święta – duchowa.

 

Jezus: Aniu córko moja, miłe Mi są twoje ofiary i Mam w nich upodobanie. Tobie wydają się małe, lecz nie ważna jest wielkość ofiary, lecz zaufanie i oddanie. Tak, trud twój pragnę wynagrodzić i dam ci wielką łaskę, by życie twe stało się ciągłą modlitwą i ofiarą. Teraz trwaj na modlitwie przy Moim Sercu i Sercu Maryji.

 

10.03.18.

 

Komunia Święta – duchowa.

 

Jezus: Aniu córko moja. Moja miłość cię prowadzi i łaska Moja jest przy tobie, ufaj Mi bezgranicznie. Choć jesteś bardzo utrudzona, wiedz że wzmocnię twoje siły, umocnię cię i we wszystkim wspomogę. Teraz trwaj na modlitwie i ufaj Mi bezgranicznie.

 

11.03.18.

godz.16:30 Niedziela Radości.

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest ciche życie cierpiących dusz.

Dusze co cierpią w cichości są szczególnie miłe Bogu, to one wraz z Chrystusem zbawiają świat. To ukryte życie pełne pokory i oddania Bogu jest życiem heroicznym i ofiarnym. Tu nie ma miejsca na egoizm, czy pamiętanie o sobie. Dusza taka trwa nieustannie przy Bogu w jedności z Jego cierpieniem, z przebitym bokiem, w cierniu Koronowaniem i z wyszydzeniem, w umieraniu na Krzyżu. I w każdej chwili drogi Krzyżowej, a także w złożeniu do grobu. I tu każde Zmartwychwstanie jest jej udziałem i radość Nieba, i z Bogiem bliskie przebywanie.

Dusze takie są Koroną Boga samego i w nich największe ma upodobanie. W duszach tych Bóg żyje, umiera i zbawia świat, w ich sercach jest Królestwo Boga Najwyższego. To świętość prawdziwa, to świętość życiem świadczona, zawsze czytelna, zawsze mocna w Bogu i w Nim uświęcona.

Tak, Aniu do takiej świętości pragnę cię doprowadzić, byś była świadkiem wiary i życia chrześcijanina, by świętość twoja promieniowała, byś była znakiem dla tego świata.

Tak drogie dusze, wiedzcie i pamiętajcie. Ja daje świętość duszy, Ja prowadzę i daje łaskę, by dusza mogła dojść do świętości i pragnęła żyć ze Mną a najwyższej bliskości.

 

12.03.18.

 

Komunia Święta – duchowa.

 

Jezus: Aniu córko moja, ta praca którą teraz masz jest chwilowa, dlatego czas który ci w niej dałem szybko minie. Czy wiesz jak łaska Moja działa przez ciebie? I choć doznajesz udręczenia szatan nie ma dostępu do ciebie. Tak, teraz trwaj na modlitwie i ufaj Mi, a zobaczysz Ja zmieniam dusze i je nawracam.

 

15.03.18.

godz.17:44

 

Jezus: Aniu córko moja, praca twoja jest dla ciebie trudnym doświadczeniem, lecz wiedz prowadzi cię łaska Moja. Wstawiennicy, którzy się wczoraj za ciebie modlili doświadczyli łaski pokoju i Ja pogłębiłem ich wiarę. Tak modlitwa twoja za nich została wysłuchana, lecz ich modlitwa nie była przeznaczona dla ciebie, lecz dla osób które przyszły na wielbienie. Tak, modlitwa zawsze przynosi owoc.

Tak, teraz proszę cię Aniu byś swój czas nadal dobrze wykorzystywała, trwała na modlitwie, czyniła ofiary według wskazań Ducha Świętego i trwała przy Moim Sercu i Maryji.

 

16.03.18.

 

Komunia Święta -duchowa.

 

Jezus: Aniu córko moja, dziś obdarzyłem cię łaską przebaczenia twojej rodzinie. I wiedz, że ta łaska będzie działała nieustannie w tobie, gdyż wiele zła doświadczysz od własnej rodziny. Lecz wiedz, że łaska Moja będzie działała przez ciebie i doprowadzę twoją rodzinę do nawrócenia. Teraz stosuj się do Moich zaleceń i nie pracuj ponad siły.

 

18.03.18.

 

Komunia Święta.

 

Jezus: Aniu córko moja, nie obawiaj się ochraniam cię i twoją rodzinę. Zło nie ma do ciebie dostępu.

 

Godz. 13:28

 

Jezus: Aniu córko moja, pytaj Mnie o wszystko by każda chwila twojego życia była zgodna z Moją wolą. Wkrótce takie życie będzie ci dane i twoja wola będzie z Moją złączona choć wolna pozostanie. Tak, uchroniłem cię od fałszywego proroka i nauczyciela, gdyż troska Moja jest nieustanna o ciebie. Choć dałem ci słowa poznania i ostrzegłaś swych współbraci i siostry, nie wszyscy słowa te uznali. Dlatego osoby, które były na spotkaniu i brały udział w modlitwie o uzdrowienie stały się zagrożeniem dla wspólnoty, gdyż otwarły się na działanie złego ducha. Dlatego powinny być wykluczone z grup wstawienniczych, za które odpowiadasz. Proś Mnie o Ducha Świętego bym cię poprowadził w rozmowie. I daj im pouczenie, że jeśli wyrzekną się tej nauki i wyspowiadają mogą powrócić do grupy wstawienników. Taka jest twoja rola i odpowiedzialność. Tak, miłość Moja jest nieustannie przy tobie i ochrania cię od wpływu szatana.

 

19.03.18.

 

Komunia Święta – duchowa.

 

Jezus: Aniu córko moja, bądź pewna że łaska Moja działa w twojej pracy, a słowa które ci daje działają jak miecz obosieczny. Tak, przez to co mówisz i myślisz utwierdzam cię w wierze. Tak, że zawsze dasz o Mnie świadectwo i nigdy się nie zachwiejesz. Teraz trwaj na modlitwie i powierzaj Mi swego pracodawce i współpracownice.

 

20.03.18.

godz.18:39

 

Jezus: Aniu córko moja, osoby które brały udział w warsztatach z fałszywym prorokiem i nauczycielem nie dowierzają twojemu poznaniu. Jednak Ja nie dam im pokoju, tak długo aż słów Moich nie uznają. Tak , jutro powiedz im na spotkaniu, że człowiek tan wszedł w układ z szatanem i zaprzedał swą duszę przez podpisanie cyrografu za sławę i popularność. Szatan zaś dał mu za to nadzwyczajny dar uzdrawiania i dar wymowy. Tak, szafuje słowami Pisma Świętego zwodząc nawet teologów, a co dopiero osoby co dobrze nie znają Pisma Świętego. Tak, jego nauka wydaje się dobra i prawidłowa, jednak używa słów Moich do błędnych nauk i nie ma Mojego autorytetu, ani Mojego daru uzdrawiania.

Zaś osoby przez niego nauczane i te co biorą udział w modlitwie o uzdrowienie niech wiedzą, że są narażone na wpływ szatana nawet o tym nie wiedząc. A sami będąc otwarci na zło i innych na zło narażają. Dlatego potrzebne jest wyrzeczenie jego nauki i wszelkiego zła z nią związaną, a także Spowiedź Święta jako przypieczętowanie. Tak, prócz tego potrzebna jest modlitwa za wszystkie osoby, które są zwiedzione i przekonane o prawdziwości tej nauki bym przyszedł im z pomocą. I za wszystkich tych co wierzą w jego uzdrawianie bym ich chronił i uwolnił od zła.

Moje uzdrowienia są pełne, całkowite i trwałe. I nikt co modli się w Moje Imię nie modli się, by zło nie wróciło. Bo tylko szatan cofa dar, a Ja niczego nie odbieram.

 

21.03.18.

 

Komunia Święta.

 

Jezus: Aniu córko moja, przeprowadzę cię a miłość Moja będzie przy tobie.

 

Godz.20:39

 

Jezus: Aniu córko moja. Czy wiesz, że twoja wspólnota z parafii nie tylko nie uznaje słów Moich, ale wielu ci zazdrości tego daru. Tak, wolą myśleć że masz go od szatana i sama się zagubiłaś niż przyznać, że to słowa Moje. Dlatego, gdy spotkasz się ze swoim kierownikiem przekaż mu słowa poznania. Spytaj się też czy masz się spotkać z koordynatorem Odnowy w Duchu Świętym i czy nadal masz pisać Moje słowa.

Tak, Aniu dałem ci trudny czas samotności i odrzucenia, lecz wiedz że więcej może dusza święta co w ukryciu służy. Jeśli zaś chodzi o pisanie słów Moich w internecie, jest Moim wielkim pragnieniem byś Moje słowa spisywała dla dobra rządu, Polski i Polaków. Gdyż Polsce trzeba nadziei, pokierowania i napomnienia. Trzeba też modlitwy, by przyjmowała Moje ostrzeżenia i naukę, i trzeba by serca Polaków doznały Mojego ukojenia. Tak łaska Moja działa w sercu twego kierownika i przyjdzie czas, że znów ponowię polecenie pisania słów Moich w internecie.

 

22.03.18.

 

Komunia Święta.

 

Jezus: Aniu córko moja, Ja Jestem. Ufaj Mi bezgranicznie, przeprowadzę cię.

 

Godz.19:45

 

Jezus: Aniu córko moja, wiedz że dusze święte wiele cierpią, a najwięcej cierpią od bliskich osób i tych, które wdawały się przyjazne. Niedługo dam ci wytchnienie i czas odpoczynku. A jeśli chodzi o spotkanie twoje z kierownikiem, wiedz że łaska Moja będzie przy tobie i udzielę swego światła twemu kierownikowi. Tak, każe ci odejść ze wspólnoty twojej parafii i zaprzestać posługiwania z nią związanego. Jeśli zaś chodzi o spotkanie z koordynatorem Odnowy w Duchu Świętym to bądź na nie gotowa. Lecz Ja tak pokrzyżuje plany, że nie dojdzie do spotkania i twój kierownik zrozumie, że nie ma potrzeby takiego spotkania. Tak, ufaj Mi bezgranicznie i wiedz, że miłość Moja cię nie opuściła, a ciemność która cię otacza jest darem Moim.

 

23.03.18.

 

Komunia Święta – duchowa.

 

Jezus: Aniu córko moja, twój czas w pracy niedługo zostanie zakończony, gdyż chcę byś przeszła do inne pracy. Tak, ufaj Mi bez granic i trwaj przy Sercu Moim i Sercu Maryji.

 

24.03.18.

godz.22:05

 

Jezus: Aniu córko moja, rozmowa z twoim kierownikiem była zgodna z prowadzeniem Ducha Świętego. I choć kierownik twój nie dał ci pozwolenia odejścia ze wspólnoty z twojej parafii i pozostawił ci wolny wybór co do spotkania z koordynatorem Odnowy w Duchu Świętym to wiedz, że Ja dałem mu takie natchnienie. Gdyż nie ma woli Mojej abyś spotkała się z koordynatorem, zaś jeśli chodzi o wspólnotę z twojej parafii to nie ma tam miejsca dla ciebie. I tu twoja decyzja nie ma znaczenia, gdyż według wspólnoty jesteś zagubiona i będziesz przez nich oddalona. Tak, wina na nich spadnie i odpowiedzialność, którą ty miałaś. Zaś rola twojej wspólnoty ograniczona i zobaczą swoją słabość. Tak, dam im udrękę i wyrzuty sumienia, by poznali że łatwo rzucać oskarżenia, lecz cofnąć ich już nie można. Tak, dusza twoja Aniu dozna ukojenia i radości z łaski cierpienia.

 

25.03.18.

 

Komunia Święta.

 

Jezus: Aniu córko moja, Moja łaska jest przy tobie i cię prowadzi. Wszystko co dla ciebie przygotowałem jest wielką łaską Moją.

 

Godz.20:02

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest wielka łaska co sprawia, że dusza największe cierpienia cicho i pokornie znosi. Duch Święty co prowadzi taką duszę osłania ją mocą swej łaski i żadne zło nie ma dostępu do takiej duszy. Bo gdzie pokora i cichość tam jest Duch Święty, tam jest Moja miłość. Choć szatan przez pokusy szuka dostępu do takiej duszy, gdy ona trwa wiernie przy Moim Sercu nie ma on dostępu do takiej duszy. Dusza co przejdzie taką próbę lśni mocą Mojej łaski i Ja jeszcze bardziej ubogacam taką duszę.

Tak, Aniu próba którą cię poddałem była bardzo trudna dla ciebie i zniosłaś wiele udręk i pokus szatana. Wierna twa dusza jeszcze bardziej przylgnęła do Serca Mojego, dlatego pragnę jeszcze bardziej ubogacić twą duszę. Radość Zmartwychwstania Mego wypełni twe serce i duszę i dam ci łaskę dawno już zapowiedzianą, by jeszcze bardziej ubogacić twą duszę.

Tak, dusze wierne co wiele prób przechodzicie. Wiedzcie i pamiętajcie, Ja sam jestem największym bogactwem duszy.

 

26.03.18.

 

Komunia Święta – duchowa.

 

Jezus: Aniu córko moja, miłość Moja jest przy tobie i wiedz, że prowadzi cię łaska Moja.

Słowa oskarżenia ranią niczym miecz i jest to działanie zła. Teraz członkowie wspólnoty z twojej parafii nie będą chcieli się przyznać do tego zła i będą szukać usprawiedliwienia, i ciebie będą obwiniać taka jest natura zła. Tak, ufaj Mi bez granic i o nic się nie martw Ja Jestem.

 

27.03.18.

 

Komunia Święta – duchowa.

 

Jezus: Aniu córko moja, życie twoje w Moim ręku i żadne zło nie ma do ciebie dostępu. To prawda, że jesteś kuszona i dobrze czynisz jak wszystko Mi powierzasz. Teraz trwaj na modlitwie i ufaj Mi bezgranicznie.

 

Godz.18:51

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest łaska poznania prawdy.

Dusza pokorna i cicha słucha słów prawdy i pragnie je usłyszeć, zaś dusza pyszna prawdy nie szuka lecz usprawiedliwienia. Dusze wierne i pokorne są miłe Bogu, zaś dusze pyszne nie znają Oblicza Boga i nie chcą słuchać prawdy o sobie. Dlatego pragnę ci powiedzieć Aniu, że wspólnota z twojej parafii zgubiła Boga i teraz nie słyszy Mego głosu. Modlitwa twoja została wysłuchana, lecz ich dusze muszą dokonać wyboru.

Tak, teraz zgodnie z poleceniem twego kierownika duchowego nie podejmuj żadnych decyzji co do bycia we wspólnocie i posługi twojej. Inicjatorka tej wspólnoty mało martwi się o ciebie, lecz o to co zrobi gdy zabraknie cię we wspólnocie. Tak, myśli pokrętnie jak wybrnąć z sytuacji i wszystko załagodzić. Jednak Ja pokrzyżuje jej wszystkie plany i pozna swój egoizm, zaś osoba która cię tak okrutnie oskarżyła nie chce widzieć swojej winy i wciąż się usprawiedliwia. Teraz obmyśla argumenty, by przekonać wspólnotę jak się zagubiłaś i jak się pozbyć ciebie ze wspólnoty. Tak, język jego stanie się oszczerczy i kłamliwy, a zawiść i niepokój zamieszka w jego sercu. Dusze, zaś pozostałych członków wspólnoty wypełnię smutkiem i dam,i gorycz i Mój niepokój.

Tak, Aniu módl się za wspólnotę z twojej parafii, bo waży się los tej wspólnoty i jeśli nie posłucha Mego napomnienia nie przetrwa i nie otrzyma łaski nawrócenia.

 

28.03.18.

 

Komunia Święta – duchowa.

 

Jezus: Aniu córko moja, twa modlitwa porusza Moje Serce, dlatego dam ci poznać tajemnice Męki Mojej. Bądź blisko Mojego Serca i ufaj Mi bezgranicznie.

 

Godz.18:57

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest poznanie Męki Mojej.

Nauka Kościoła przedstawia Moją Mękę od skazania Mnie na śmierć do oddania życia na Krzyżu, lecz nie jest to cała Moja Męka. Męka Moja rozpoczęła się już w Betlejem w dniu Moich narodzin. Już tam ofiarowałem swoje życie dla wszystkich ludzi. Czas Wielkiego Postu jest czasem łaski, lecz czas Wielkiego Tygodnia jest czasem Drogi Krzyżowej, aż do śmierci Mojej zbawiennej. Niedziela Zmartwychwstania to czas radości i wszystkie dusze co wiernie trwały przy Mnie doświadczą Mojej radości. Dusza co idzie drogą Mojej miłości idzie też drogą Mojego Krzyża. Nie ma większej wierności niż wierność aż do Krzyża.

Tak, Aniu dam ci poznać tajemnice Męki Mojej i ujrzysz i doświadczysz co cierpiało Serce Moje.

Tak, drogie dusze co drogą Krzyża iść pragniecie. Wiedzcie i pamiętajcie, mocą Mojej łaski na nią wejść możecie.

 

29.03.18.

Wielki Czwartek

Komunia Święta.

 

Jezus: Aniu córko moja, dziś wieczorem bądź ze Mną w Ogrójcu, jutro na Drodze Krzyżowej i śmierci na Krzyżu. Ja jestem i we wszystkim ci Błogosławię.

 

30.03.18.

Wielki Piątek

 

Komunia Święta.

 

Jezus: Aniu córko moja, ufaj Mi bezgranicznie. Mój Krzyż będzie ci dany, obdarzę cię wielką łaską.

 

Ewangelia.

 

Jezus: Śmierć Moja jest początkiem Zmartwychwstania.

 

Odniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu.

 

Jezus: Po śmierci byłem w grobie i w otchłani. Gdy byłem w otchłani byłem też na ziemi.

 

31.03.18.

Rezurekcja.

 

Jezus: Ja Zmartwychwstały przychodzę zbawić każdego człowieka. Módl się bym Mógł przyjść do serca każdego człowieka. Radość Zmartwychwstania jest ci dana, masz udział w Mojej Chwale.