2018 Sierpień
 

04.08.18.

 

Komunia Święta.

 

Jezus: Aniu, córko Moja, ufaj Mi bez granic. Módl się za swojego nowego kierownika.

 

Później.

 

Jezus: Aniu, córko Moja, dobrze się stało, że nic więcej nie powiedziałaś swojemu kierownikowi o darze poznania. Teraz sam się zastanawia, co o nim możesz wiedzieć i czy Bóg da ci poznanie o nim.

Tak, spowiedź twoja była bardzo dobra, lecz nauka słaba i nie Moja. Kapłan, który stuły nie zakłada, nie ma Mojego Błogosławieństwa, choć Ja przez niego działam. Tak, spowiedź twoja jest ważna i wiedz jak brzmi Moja nauka.

Aniu, córko Moja, miłość mierzy się ofiarowaniem. Tak, dam ci czas, gdzie nieustanna stanie się twoja ofiara, a Duch Mój będzie przez ciebie działał. I wiele serc się nawróci, a niektóre odkryją swe powołanie do służby Mojej jako kapłani i siostry zakonne.

Tak, życie nieustannej modlitwy jest ci dane, a będzie ci dane życie nieustannej ofiary. Tak, ufaj Mi i zobaczysz, kto teraz będzie twoim kierownikiem duchowym. Proś o Moje wskazanie, a zobaczysz, że on jest ci teraz przeznaczony, gdyż Mam w nim upodobanie. Łaska Moja cię prowadzi, miej do Mnie zaufanie.

 

05.08.18. godz.21:17

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest łaska otwarcia serca.

Czym jest otwarcie serca przez dusze?

Otwarcie serca przez duszę, to przyzwolenie na Moje działanie. Tylko łaska Moja może sprawić, że dusza otworzy serce dla Mnie. Szczególnie, gdy nie ma zaufania, jest pełna lęku i niepewności, gdy boi się zmiany. Nic w życiu człowieka nie może się zmienić, gdy ma zamknięte serce, bo wtedy tak naprawdę jest daleko od Boga, a wszystko, co robi jest rytuałem albo przyzwyczajeniem.

Tak, modlitwa takiej duszy jest jałowa i marne są uczynki, bo gdy nie ma miłości Boga, człowiekiem kieruje egoizm i własne korzyści. Tu nie ma bezinteresowniej miłości, gdy serce jest zamknięte dla Boga. Sumienie w sercu staje się głuche, a z czasem kłamliwe i bardziej usprawiedliwia niż prawdę pokazuje. Serce zamknięte na Boga staje się kłamliwe, pełne pychy i egoizmu, i tu mamy otwarcie dla grzechu. Biedne są serca ludzkie, które miłości Boga nie znają, ani Jego pokoju, a nadziei Bożej nie mają. To serca twarde i zarozumiałe, wyniosłe, serca takie są Mi odrazą.

Dlatego wielkie mam upodobanie w sercach pełnych prostoty, cichości, gdzie wnętrza ich są posprzątane, pełne Mojego światła, są Moim przebywaniem, odpocznieniem i mam w nich ukojenie. To ufne serca, pełne pokory, w niczym nie szukają siebie. To w nich Króluje Trójca Przenajświętsza i przez nie Bóg działa dla zbawienia świata całego. To są Moje umiłowane serca.

Tak, drogie dusze, co pragniecie być mieszkaniem Boga samego, czeka was wiele pracy, by mieć na to serce przygotowane.

 

06.08.18.

 

Komunia Święta.

 

Jezus: Aniu, córko Moja, mam w tobie upodobanie, ufaj Mi bez granic.

 

Godz.22:17

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest łaska umocnienia duszy.

Czym jest łaska umocnienia duszy?

To łaska, która nie tylko umacnia duszę i serce człowieka, to łaska, co wzmacnia ciało i siły witalne. Zło, działanie szatana, który niszczy duszę, serce i ciało, sprawia, że dusza sił nie ma wcale i to niezależnie od wieku, cały organizm osłabia.

Czyż dzisiaj ludzie młodzi nie są bez energii, żyją jakby sił nie mieli wcale? Łaska Boża sprawia, że człowiek szybko odzyskuje siły i zbytnio się nie męczy. Dziś pożywienie nie daje człowiekowi siły, gdyż jest pozbawione wielu składników wartościowych, a często zatruwa organizm. Tak, mało ludzi szuka u Boga siły, a ci, co Mnie proszą, mało w to wierzą i często tak jest, że chcą, bym zabrał im cierpienie i dał zdrowie i siły. Mało dusz Mnie prosi o siły do cierpienia, siły by zło pokonać i swe słabości, a Ja daję łaskę każdej duszy dla jej dobra i zabawienia duszy.

Tak, Aniu, wzmacniam twój organizm, iż sama się dziwisz skąd masz tyle siły. I wiedz, że jeszcze bardziej go umocnię i uzdrowię, gdyż pragnę, byś Mi służyła w tym miejscu pracy, co teraz przebywasz.

Tak, drogie dusze, Ja zawsze dam wam łaskę siły dla waszego dobra i dla waszego zbawienia, byście miały łaskę wejścia do Nieba.

 

07.08.18. godz.22: 21

 

Bóg Ojciec: Dziś, w dniu Mojego Święta, wylewam wiele łask na ziemię, gdyż pragnę wspomóc całą ludzkość. Ziemia jest bardzo wyniszczona przez działalność człowieka, gdyż człowiek nie dba o Ziemię tylko o własne korzyści, o przyjemności. Nie myśli, że wyniszcza Ziemię i w jakim stanie będzie planeta, gdy narodzą się przyszłe pokolenia.

Tak, Ziemia jest już bardzo wyniszczona i ograbiona, a to, że ludzie w większości żyją w grzechu, sprawia, że jęczy w bólu, gdyż zło, co ją dotyka, staje się nie do zniesienia. Szatan wciąż pobudza złych ludzi, by prowadzili niszczącą gospodarkę, by Ziemia stała się wielkim śmietniskiem, by wody były zanieczyszczone, by gatunki zwierząt zostały wymordowane, by stworzono nowe istoty wbrew naturze niczym potwory, by warzywa i owoce były zniekształcone, choć z wyglądu lepsze, lecz w środku bardzo niezdrowe.

Tak, przyroda cała znieść już dłużej nie może tego, co czyni człowiek.

To prawda, że powiedziałem „czyńcie sobie Ziemię poddaną”, ale w tych słowach nie było nic o niszczeniu i grabieży, lecz o mądrym korzystaniu.

Tak, Aniu, twa modlitwa dziś została przeze Mnie wysłuchana, gdyż prosiłaś z serca za świat cały. I Ja mam w Sercu całą ludzkość i całe stworzenie, bo wielkie jest Serce Boga, i Serce Boga cierpi, widząc swoje stworzenie.

Tak, czas przyjścia Mego Syna jest już bliski. Módlcie się za grzeszników, Kościół Święty, kapłanów, biskupów, kardynałów, bo ocaleje Mój Kościół Święty. Choć będzie pozornie zniszczony, lecz Zmartwychwstanie i wszystko uczynię Nowe.

 

08.08.18.

 

Komunia Święta – duchowa.

 

Jezus: Aniu, córko Moja, ufaj Mi bez granic i bądź pewna, że wyjedziesz do Kodnia, Ja działam w sercach twoich przełożonych. A jeśli chodzi o twego nowego kierownika duchowego, to wkrótce dam ci rozeznanie i możliwość z nim spotkania, pamiętaj o modlitwie za niego.

 

09.08.18.

 

Komunia Święta.

 

Jezus: Aniu, córko Moja, ufaj bez granic, wierz Mojemu planowi.

 

Godz.22:22

 

Jezus: Aniu, córko Moja, wiem że poczujesz się zawiedziona, ale tym razem nie pojedziesz do Kodnia, gdyż choć taka była wola Moja, jednak opór dusz ludzkich sprawia, że opóźnia się wola Moja. Jednak wiedz, że twój wyjazd będzie możliwy w innym terminie, i wtedy wszystko się wypełni zgodnie z Moim planem. Wierz i ufaj Mi, Aniu.

 

10.08.18.

 

Komunia Święta – duchowa.

 

Jezus: Aniu, córko Moja, próba, którą ci przyniosła sytuacja w pracy, była próbą zaufania. Nadal Mi ufaj jak ufasz, Ja jestem przy tobie.

 

Godz.22:28

 

Jezus: Aniu, córko Moja, dziś zobaczyłaś jak działa łaska Moja i jak działam w sercu człowieka. Tak, twój przełożony nie miał spokoju widząc ciebie i dał ci urlop, bo nie mógł inaczej postąpić wobec ciebie. Tak, wielkie znaczenie będzie miała twoja modlitwa w Kodniu za niego i kierowniczkę twoją. Pamiętaj o swoich współpracownikach, przełożonych i właścicielach. Ja wiele w ich życiu zmienię i wiele dusz do Mnie powróci, i wiele będzie Mi służyć.

Tak, Błogosławię ci Aniu na wyjazd do Kodnia i pobyt, gdzie czeka na ciebie Maryja, i wiele łask przez ręce Mej Matki Maryi.

 

12.08.18.

 

Komunia Święta.

 

Jezus: Aniu, córko Moja, ufaj Mi Bez granic. Na ten czas udzielę ci łaski szczególnego prowadzenia.

 

13.08.18.

 

Komunia Święta.

 

Jezus: Aniu, córko Moja, ufaj Mi bez granic. Ja jestem, przeprowadzę cię i ochronię.

 

Odpust w Kodniu.

14.08.18.

Dzień pierwszy.

 

Komunia Święta.

 

Jezus: Dziś otrzymała łaskę każda osoba, za którą prosiłaś, i cały świat obdarzę łaską, bym mógł przyjść jako Król Sprawiedliwy.

 

Droga Krzyżowa.

 

Jezus: Pragnę, by życie twojej ofiary było radością, tak jak życie nieustannej modlitwy jest dla ciebie radością.

 

15.08.18.

Dzień drugi.

 

Godz.10:54

 

Jezus: Aniu, córko Moja, dni odpustu są czasem łaski dla wielu osób. Dziś Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Tak, wiele znaczy wstawiennictwo Mojej Matki. Tak, wiele znaczy jej cierpienie i ból, który nosi w Sercu, lecz najwięcej znaczą jej łzy. Jej łzy, to wielki dar dla świata.

Dlatego proś o łaski przez łzy Maryi, o zdrowie, o uwolnienie, o pokój dla świata, proś za Kodeń i mieszkańców Kodnia, za pielgrzymów i za rodziny. Jeśli zaś chodzi o Zakon Oblatów, to proś o nawrócenie kapłanów i świętość dla tych, co się nawrócili.

Tak, dziś, Aniu, obdarzę cię wielką łaską, proś za całym światem przez łzy i Serce Maryi.

 

Suma odpustowa.

Komunia Święta.

 

Jezus: Aniu, córko Moja, świat cały w Moim ręku i każda dusza łaskę otrzymała, gdyż twoje wstawiennictwo jest wstawiennictwem Maryi, i ona prosi za wszystkimi dziećmi.

Zaś łaską, którą ci udzielam, jest cierpienie nieustanne. To dar dla dusz świętych, i tą łaską obdarzę O.X.

 

Msza Święta.

Komunia Święta.

 

Jezus: Aniu, córko Moja, ufaj Mi bez granic. Misja twoja w Kodniu została zakończona, a dar modlitwy i cierpienia stanie się twoim największym chryzmatem.

 

Rozmowa z Maryją.

Naucz mnie, Maryjo, Twojej modlitwy i cierpienia, bo najlepsze jest Twoje wstawiennictwo.

 

Maryja: Ufaj Jezusowi. Dzięki Mojemu wstawiennictwu będziesz się najlepiej modliła.

Znaku Mojej obecności nie potrzebujesz, bo wiesz, że jestem obecna i wiesz, co czynię w Kodniu.

 

Apel Maryjny Podlasia.

 

Maryja: Misja twoja została zakończona na ten czas, ufaj Jezusowi i módl się za Oblatów.

 

16.08.18. godz.21:50

 

Jezus: Aniu, córko Moja, Moja łaska jest przy tobie i wiedz, że wielką Chwałę Mi oddałaś będąc w Kodniu. Modlitwa twa gorliwa i pełna oddania. Ty jesteś cała dla Boga i Maryi będąc w Kodniu. Tu, gdzie mieszkasz, masz wiele obowiązków i modlitwa twoja jest z pracą połączona. Dlatego dałem ci też łaskę cierpienia, by służba twoja stała się jeszcze bardziej owocna. Tak, twoje serce otwarte, będzie otwarte na cierpienie i z całym światem współczujące, bo nie ma miłości bez cierpienia. Dusza tak obdarowana jest złączona z Moim cierpieniem na Krzyżu i taka dusza jest Mi najbardziej oddana. Cierpienie takie jest bólem dla duszy, lecz z czasem dusza nie potrafi żyć bez cierpienia. Bo w takim cierpieniu jest najbliżej Umiłowanego Jezusa Chrystusa i to jest radością duszy.

Tak, widzisz Aniu, jak wielki to dar i dar ten jest też radością duszy.

 

17.08.18.

 

Komunia Święta – duchowa.

Jezus: Aniu, córko Moja, czas łaski został zakończony i teraz dam ci czas trudu i zmagania. Wiedz, że łaska Moja jest przy tobie i Ja cię prowadzę. Ufaj Mi bez granic.

 

23.08.18.

 

Komunia Święta.

 

Jezus: Aniu, córko Moja, ufaj Mi bez granic. Łaska Moja jest przy tobie, we wszystkim cię prowadzę.

 

24.08.18.

 

Komunia Święta – duchowa.

 

Jezus: Aniu, córko Moja, ufaj Mi bezgranicznie. Ja działam przez ciebie i wiedz, że wiele osób w twej pracy przeżyje nawrócenie.

 

26.08.18.

 

Komunia Święta.

 

Jezus: Aniu, córko Moja, ufaj Mi bez granic. Ja jestem przy tobie i prowadzi cię łaska Moja, żadne zło cię nie zwycięży.

 

27.08.18.

 

Komunia Święta.

 

Jezus: Aniu, córko Moja, ufaj Mi bez granic. Ja jestem i wiedz, że wszystko się ułoży według woli Mojej.

 

28.08.18.

 

Komunia Święta.

 

Jezus: Aniu, córko moja ufaj Mi bez granic. Wierz Mi i ufaj.

 

29.08.18.

 

Komunia Święta.

 

Jezus: Ja jestem, ufaj.