2018 Styczeń
 

Zeszyt 6.

 

01.01.18. godz.21:40

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest odnowa duszy.

Czym jest odnowa duszy? To łaska, co polega na wylaniu Ducha Świętego. I każda dusza, co blisko Mnie przebywa, otrzymuje tę łaskę, bo tylko dusza odnawiana mocą Ducha Świętego może Mi służyć jako narzędzie Mojej łaski. Tak odnawiam każdą duszę, przemieniam i oczyszczam, by była godnym narzędziem Mojej łaski.

Dziś świat cały wymaga odnowienia jednak dusze są zamknięte na dary łaski.

Tak, dusze stawiają Mi opór i tamę, i nie chcą otwierać się na działanie Mojej łaski. Dziś zło przenika dusze i złe podszepty daje. Wielkim smutkiem napełniają Mnie takie dusze co żyją, jakby Mnie nie znały. Są jednak dusze Mi wierne i Mi oddane, te są radością Mego serca, miłe jest Mi ich ofiarowanie.

 

03.01.18. godz.21:05

 

Komunia Święta.

 

Jezus: Ufaj zawsze, pytaj Mnie o wszystko, ufaj bezgranicznie.

 

Jezus: Aniu, córko Moja, Moja miłość nie jest zwodzeniem. I choć dałem ci wiele obietnic pracy, to wiedz, że obietnicy dopełnię. Widzę jak ufasz Mi bez granic i jak jesteś rozczarowana, że mimo iż łaskę pracy dostałaś nie ma dla ciebie żadnej pracy. Ja pragnę byś ufała Mi w każdym doświadczeniu, bo drogi kręte są na tym świecie i wiele czyha zasadzek. Ja pragnę cię przez wszystko przeprowadzić, choć nadziei masz mało, ufaj Mi bez granic.

 

06.01.18. godz.21:18

 

Jezus: Aniu, córko Moja, czas twojej choroby wkrótce się skończy. Jednak dbaj o swoje zdrowie i dobrze zrobisz pozostając jutro w domu. Choć praca, którą mogłabyś podjąć, wydaje się kusząca, to nie jest praca do której cię posyłam. Tak, Aniu, gdy masz poznanie woli Mojej wiesz, co jest dobre dla ciebie. Ufaj Mi i wiedz, że wypełnię wszystkie obietnice, bo wola Moja jest stała i niezmienna, choć drogi do jej spełnienia mogą być zmienne.

 

07.01.18. godz.21:40

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest ofiarne cierpienie duszy.

Czy każda dusza może ponosić ofiarę za inne dusze?

Dusza, co w grzechach żyje, sama cierpi i innym ból zadaje, i taka dusza nie może ponosić za inne dusze ofiary.

Zaś dusza, która Mnie szuka, nie wie jeszcze jak cierpieć i co znaczy żyć życiem ofiarnym.

Dusza, która Mnie odnalazła, ona jest oczyszczana i nie jest zdolna do ofiary.

Zaś dusza, która idzie drogą doskonałości może taki dar otrzymać i jej życie jest cennym darem.

Są też dusze naznaczone znamieniem cierpienia i ich życie jest ciągłym ofiarowaniem.

Są też dusze powołane do cierpienia, te niosą ze Mną na swych barkach świat cały. To dusze święte i heroiczne, to dusze, co nie cofną się przed żadną ofiarą.

Tak, cenna jest krew męczenników.

Twa dusza, Aniu, na ofiarę cierpienia została posłana, dlatego obdarzę cię specjalną łaską cierpienia. Dlatego praca, którą ci przeznaczę, będzie łaską i nie będzie przeszkodą do znoszenia cierpienia.

Tak, drogie dusze, w Miłosierdziu Moim jest Źródło Życia i Źródło Ofiary.

 

08.01.18. godz.22:00

 

Bóg Ojciec: W Miłosierdziu Moim jest troska o dusze.

Tak jak matka i ojciec troszczą się o dzieci swoje, Ja troszczę się o każdą duszę.

Jam Ojcem i Matką, gdyż we Mnie wszystkie miłości, od Mej miłości nie ma większej troski. Ojciec i matka pragną dać wszystko swemu dziecku i Ja pragnę dać wszystko moim dzieciom. Lecz gdy rodzice nie wszystko dać mogą, Ja nie mam granic w łasce Mojej. Moim pragnieniem jest szczęście wszystkich ludzi, lecz dzieci Moje nie przyjmują łask Moich i jak często sprzeciwiają się woli Mojej. Nie wszystkie prośby mogą być wysłuchane, choć wszystkie modlitwy są wysłuchane.

Ja, jako Ojciec opiekuńczy i łaskawy wiem, co jest dobre dla Moich dzieci, i tylko to co dobre daję.

Tak, Aniu, ty prosisz zgodnie z Moją wolą, dlatego łaski ci są udzielane. Proś Mnie o więcej, a wszystko, o co poprosisz otrzymasz, bo pełne troski są prośby twoje.

Tak, dzieci Moje, Źródło Miłości Mojej jest pełne troski o życie dzieci swoich.

 

09.01.18. godz.22:28

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim napominam dusze.

Łaska napomnienia jest wielką łaską, która prowadzi do nawrócenia. Są dusze wrażliwe, które słyszą w swym sercu głos napomnień Moich i im wystarczy lekki podmuch Ducha Świętego.

Są też dusze, które początkowo nie uznają swych przewinień, ale z czasem słuchają Mojego napomnienia.

Są dusze, co się ze Mną spierają i nie chcą słuchać głosu Mego napomnienia.

I są dusze, które wcale Mnie nie słuchają i wiedzą lepiej, i łatwo się usprawiedliwiają. Do tych dusz trafić trudno szczególnie, gdy tkwią w uporze i tu sam Bóg bezradny być może.

Dlatego pragnę ci powierzyć dusze krnąbrne i uparte, co Mego głosu nie słuchają, byś się za nie modliła, a gdy postawię je na twojej drodze, do nich mówiła. Słowa twe będę namaszczał Duchem Świętym i ich serca nie będą mogły być obojętne. Dar nawracania jest wielkim darem i pragnę cię obdarować tym darem.

Tak, drogie dusze, co łaską napomnienia was obdarzam, wiedzcie i pamiętajcie, przez napomnienia prowadzę was drogą do zbawienia.

 

10.01.18. godz.22:09

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest Serce Boga.

Krew i Woda, które wytryskają z Serca Mojego, co otwarte jest dla świata całego, jest Sercem Mojego Ojca.

Ojciec Mój ze Mną umarł na Krzyżu, zszedł do piekieł i Zmartwychwstał. Tak Serce Mojego Ojca jest otwarte dla świata całego. Choć Krew i Woda wypływają z Serca Mojego to Serce Ojca jest otwarte tak samo jak Moje Serce. Serce Moje jest Bramą do Nieba, a Serce Ojca Mego jest Bramą i Niebem samym. Tak samo jak w Moim Sercu wszystko znajdziecie, tak samo wszystko w Sercu Mego Ojca znajdziecie. Serca nasze jednym rytmem biją i jedno pragniemy i jedno cierpimy.

Tak, miłość nasza i Miłosierdzie jest jedno jak jedno tchnienie Ducha Świętego. Dlatego tak samo tęsknimy za wami, drogie dzieci, bo pragniemy byście z Nami jedno byli.

Dziś, kiedy czasy ostateczne idą wielkimi krokami, trzeba wiele modlitwy i wiele ofiary, bo dusz wiele idzie na zatracenie i czas próby niewiele dusz przejdzie.

Tak ,córko Moja, wiedz, że miłe Mi są twe modlitwy i ofiary, staraj się wszystko wypełnić, bo czasu już jest mało.

 

12.01.18. godz.21:58

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest łaska ofiarowania dusz na ołtarzu Moim.

Czym jest łaska ofiarowania na ołtarzu Moim?

Łaska ta to zaproszenie, by składać na Moim ołtarzu nie tylko dary ołtarza, swe troski, kłopoty, prośby. Ale to łaska, która zaprasza, by siebie ofiarować, swe serce, duszę i ciało i ofiarować swą rodzinę i dusze omadlane, by złożyć Mi w ofierze świat cały. Im więcej darów i ofiar złożonych, tym większa łaska i radość Moja, i Mojego Ojca. Tu nie ma ograniczeń, jak miłość i Miłosierdzie ich nie ma. Tu zdroje łask nieprzebrane, tak bezcenna jest Najświętsza Ma Ofiara.

Krew i Woda ze Zdroju Miłosierdzia Mojego wylewa się szerokim strumieniem i nie ma na tym świecie nic cenniejszego. Jak miłość nie ma ceny, tak Krew Moja i łaska Moja jest bez ceny. Każda dusza, co serce ma otwarte, ceni dar Najświętszej Eucharystii. Lecz teraz wielu jest kapłanów, co wątpi, że Ja sam z Nieba zstępuję i Jestem w kawałku chleba.

Tak, drogie dusze, co wątpicie i wiary nie macie, że Ja sam jestem w ofierze Ołtarza, i że Mój chleb jecie jako Mnie samego i Krew Moją pijecie, złóżcie swe serca na Ołtarzu podczas Mszy Świętej, a zobaczycie oczami serca, że Ja oddaję za was swe życie.

 

16.01.18. godz.21:24

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest łaska, co pozwala cierpliwie znosić trudności.

Dusze, które idą za Mną ,nie mają łatwego życia, bo droga Moja nie jest łatwa i nie prowadzi pośród przyjemności i rozrywek. Droga Moja to droga wyrzeczenia i ofiary, to droga postu i modlitwy, to droga miłości i cierpienia. Dusza, która idzie Moją drogą, powinna być ufna i wierna, wpatrzona w Moje Oblicze. Dusza, co idzie za Mną powinna słuchać Mnie w prostocie serca i wierzyć Mi, że wszystko, co otrzymuje z Mojej ręki jest dobrem największym. Ja wlewam miłość w serce takiej duszy i sprawiam, że wzrasta we Mnie.

To tajemnica wąskiej drogi, co prowadzi do zbawienia. Choć wąska jest, to prowadzi prosto do zbawienia.

Tak, drogie dusze, co za Mną pójść pragniecie, wiedzcie i pamiętajcie, tylko wąską drogą do zbawienia dojść możecie.

 

19.01.18. godz.21:44

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest laska nieustannej modlitwy.

Czym jest łaska nieustannej Modlitwy?

To wielka łaska i dusza, która ją otrzymuje, nie tylko trwa przy Sercu Moim i Maryi, a także ofiarowuje Mi wszystkie prace, spotkania, rozmowy, swój sen, wszystko, co czyni modlitwą stać się może. Modlitwa taka polega nie tylko na modlitwie myślnej, gdyż taka modlitwa nie zawsze jest możliwa, lecz na ofiarowaniu intencji i trwaniu w obecności Mojej. Tak życie staje się modlitwą nieustannie zanoszoną do Boga. Gdy czysta jest intencja nieograniczona jest łaska Moja. Duch Mój prowadzi taką duszę i umacnia, i żadna chwila nie jest marnowana, lecz dobrze wykorzystana. Tak radość Moja i pokój wypełnia taką duszę, a życie jej jest szczęściem i radością duszy.

Tak, Aniu, wierna twa dusza i wytrwała, i łaska ta jest ci darowana, byś świat cały swą modlitwą obejmowała. Tyś radością Mej duszy i odpocznieniem Moim, trwaj na modlitwie w Sercu Moim.

Tak, drogie dusze, co łaskę trwania na modlitwie nieustannej otrzymujecie, wiedzcie i pamiętajcie, jak wielki dar otrzymujecie.

 

21.01.18 godz.22:05

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest łaska ofiary.

Łaska współ-ofiary z Moją ofiarą polega na udziale w Moim cierpieniu. To wielki dar, który otrzymują dusze święte. Krew i Woda Mojego Miłosierdzia obmywa taką duszę i uzdalnia do ofiary ze Mną. Serce Moje cierpi wiele i pragnę dzielić się cierpieniem, by uczyć dusze cierpienia, by doświadczyły radości w cierpieniu, by szczęście miały ze Mną w Niebie.

Cierpienie jest wielką łaską, której Anioły nie mają, choć nieustannie Mnie wychwalają. Mój kielich jest pełen goryczy, żalu, bólu duszy i serca, to ,,płomień miłości” nieustanny, co płonie niczym Serce gorejące.

Dziś miara grzechów jest przepełniona, dlatego trzeba więcej ofiar dla ukojenia gniewu Bożego. Tak, gdy czasy ostateczne się zbliżają, trzeba wielu wiernych dusz, które miarę grzechów wyrównają.

Tak, Aniu, obdarzam cię wielką łaską współcierpienia wraz ze Mną, bo szkoła miłości to szkoła cierpienia, ale i też radości.

Tak, drogie dusze, co za Mną pójść pragniecie, wiedzcie i pamiętajcie, że nie ma miłości bez cierpienia, a dusza ofiarna i Mi oddana jest gotowa przyjąć łaskę cierpienia.

 

22.01.18 godz.22:17

 

Komunia Święta.

Jezus: Aniu, córko Moja, dziś dam ci oschłość serca z powodu dusz, które Mnie nie kochają i mają zamknięte serca.

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest łaska otwartego serca.

Miłość Moja i miłość Boga Ojca Wszechmogącego czeka na otwarcie serca każdego. Dziś niewiele dusz pragnie, bym wszedł do ich serca i ich życia, bo boją się, że coś stracą, i że będę ich życie zmieniał. Moje zmiany są zawsze dobre i pożądane. Moje przyjście powinno być wyczekiwane, lecz nie dziś, dziś Moje łaski są odrzucane.

Cóż może począć miłość niekochana, miłość Boga odrzucana? Czyż nie ma większego smutku?

Tak, dzieci Moje, co znacie Mnie i przyjmujecie, kochacie jak potraficie. Módlcie się za waszych braci i siostry, by miłości Boga samego nie odrzucali, by Mnie przyjmowali, by się Mnie nie bali. Bo miłość Moja jest wszystkim, pragnę być wyczekiwany.

 

23.01.18.

 

Komunia Święta.

 

Jezus: Dzisiaj twoja ofiara będzie za kapłanów, którzy Mnie nie kochają.

 

24.01.18.

 

Komunia Święta.

 

Jezus: Dzisiejszy dzień ofiaruj za dusze, które przyjmują Komunię Świętą bez miłości i tylko proszą.

 

25.01.18.

 

Msza Święta – Ofiarowanie.

Podniesienie Hostii.

 

Jezus: Ciało Moje jest ofiarą przebłagalną za was.

 

Podniesienie Kielicha.

 

Jezus: Krew Moja jest ofiarą za wszystkich ludzi.

 

Komunia Święta.

 

Jezus: Dzisiejszy dzień ofiaruj za grzeszników, którzy się ode Mnie odwrócili.

 

26.01.18.

 

Msza Święta – Ofiarowanie.

Jezus: Oddaje się wam cały.

 

Komunia Święta.

 

Jezus: Dzisiejszy dzień ofiaruj za tych, którzy Mi nie ufają i żyją po swojemu.

 

27.01.18.

 

Komunia Święta – duchowa.

 

Jezus: Dziś twoje ofiarowanie było za dusze, które nie chcą znać prawdy o sobie i żyją w złudzeniu.

 

28.01.18.

 

Jezus: Dziś ofiaruj ten dzień za dusze, które się same ranią swoim grzechem.

 

Msza Święta – Ofiarowanie.

 

Jezus: Dziś ofiarowanie twoje było za grzeszników, co sami siebie ranią.

 

Komunia Święta.

 

Jezus: Aniu, córko Moja, jestem z ciebie bardzo zadowolony. Kielich twój, który jest Moim kielichem, został opróżniony.

Ofiara spełniona.

 

30.01.18 godz.21:51

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest łaska cierpliwego znoszenia cierpienia.

Czym jest łaska cierpliwego znoszenia cierpienia?

Łaska ta polega na ufnym przyjęciu cierpienia i cierpliwego znoszenia wszystkiego co przynosi. Ja jestem najbliżej duszy cierpiącej i dusza taka, co tak przyjmuje cierpienie, jest Mi odpocznieniem.

Dziś, gdy na świecie grzech się panoszy i zło zdaje się zwyciężać, Ja świat ratuję przez dusze mężne. Dusze takie, co cierpią cierpliwie bez buntu i narzekania, są Mi szczególnie miłe i przez nie najwięcej Mogę działać. Modlitwa tych dusz jest Mi kadzidłem u tronu Ojca Mego i nie ma takiej łaski, której dusza taka nie mogłaby wyprosić.

Tak, Aniu, modlitwa twoja jest szczególnie cenna w tym czasie i wielkie jest twoje zaangażowanie. Trwaj na modlitwie myślnej i nie ustawaj w ofiarach.

Tak, drogie dusze, co wiele cierpicie, bo zdrowia nie macie, wiedzcie i pamiętajcie, przez swą modlitwę wiele zdziałacie. Te dusze, co do czynu są powołane i one mają swoje zadanie. Lecz dusze, które w modlitwie i cierpieniu dają swe ofiarowanie, niosą wraz ze Mną świat i dusze w czynie wspierają. I choć dusze cierpiące nie widzą wyproszonych przez siebie łask, to Ja dam im poznać owoc ich cierpień i modlitw i zobaczą, jak wiele wyprosiły łask.