2020 Grudzień #2
 

12.12.2020r. Godz.11:05

 

Jezus: Aniu, córko Moja, Duch Święty jest darem dla dusz otwartych na miłość Boga. Zaś Boża mądrość prowadzi dusze, co ufają Bogu.

Duch zamętu zaś pochodzi od szatana, i tu nie ma ani mądrości, ani logiki, ani dobra.

Cóż mają robić dusze zwiedzione przez szatana?

Każda dusza od Boga pochodzi i nosi w swym sercu cząstkę Boga. Wielka to godność być stworzonym na obraz i podobieństwo Boga. Miłość Moja pragnie przyciągnąć każdą duszę do siebie, i miłość Moja szuka dusz i wyczekuje ich powrotu.

Dusza, która się zagubiła, lecz pragnie życia w bliskości Boga, powinna trwać na modlitwie, czytać często Pismo Święte, korzystać często z Sakramentów Świętych i karmić się Eucharystią.

 

- Tak, Mój Jezu Umiłowany. A cóż mają czynić dusze, co gubią się na Twojej drodze nawrócenia?

 

Jezus: Dusze, co gubią się na drodze nawrócenia, są kuszone i zwodzone przez szatana. Tak, tym bardziej powinny Mi ufać i zwracać się do Maryi o obronę, walczyć z szatanem modlitwą różańcową i nigdy się nie poddawać. Czas walki jest czasem oczyszczenia dla takiej duszy. To czas, gdy ją urabiam i przemieniam. Ważne jest, by trwała w walce będąc ciągle w stanie łaski uświęcającej, a gdy grzech popełni, niech nie traci ani chwili, by Mą łaskę odzyskać i pójść jak najszybciej do spowiedzi.

Grzeszna jest natura człowieka i grzech pierworodny nad nim ciąży, grzech Adama i Ewy. I wielu myśli, że winna jest Ewa, lecz wina jest obopólna, gdyż Adam i Ewa obydwoje zjedli z drzewa owoc zakazany. Tam, gdzie jest pokusa powinna być i walka z pokusą. Tak, obydwoje ulegli, choć zdaje się, że słabsza była Ewa i zwiódł ją szatan, lecz Adam swej siły nie pokazał. Tak, natura ludzka skażona jest grzechem i słabość ta jest w każdym człowieku. Tylko Maryja bez grzechu poczęta jest wolna od skażenia słabością Adama i Ewy. Dlatego, mimo że jest człowiekiem, ma dar walki z szatanem jak żadna istota ludzka. Tak, zmiażdży mu głowę, choć pięta jej też zostanie zmiażdżona. Tą piętą jesteście wy, Moje drogie dzieci. Dlatego tak bardzo szatan was atakuje, niszczy wasze rodziny, bliskie relacje, wprowadza chaos i zamęt.

 

- Mój Jezu Umiłowany, Tyś nam ratunkiem w czasach zamętu i knowania szatana, gdzie brat przeciwko bratu staje. Prowadź nas w walce niczym rycerzy, sił nam dodawaj, byśmy nie ustali. Prowadź nas w mocy Ducha Świętego i spraw, by nasze serca w modlitwie były zawsze zapalone ogniem Twojej miłości.

Maryjo, niech płaszcz Twojej opieki osłania całą naszą Polskę i każdego z nas, byśmy byli niewidoczni dla wroga. Niech Krew Twojego Syna będzie nam ratunkiem, byśmy zwyciężali każdego dnia, by Naród Polski, Naród wybrany, wyszedł zwycięsko z opresji szatana i stał się Chwałą Boga samego.

 

Maryja: Ja, Maryja, pragnę przyprowadzić każdą duszę przed Oblicze Mojego Syna. Lecz, drogie dzieci, nie traćcie nadziei, nie traćcie Ducha Mojego Syna.

Czyż Mój Syn nie zwyciężył na Krzyżu? Czy Krew Jego, Krew Baranka ofiarnego nie jest łaską dla całego świata?

Miłość Boga wyleje się na cały świat w obfitości, gdy czas próby minie. Lecz teraz jest czas walki, walki modlitwą, walki postem i ofiarą. Czas, gdy dusze ofiarne wynagradzają za zło. Wkrótce czas żniw nastanie i czas przyjścia Mojego Syna na Sąd. Tak, wiele dusz czeka na Prześwietlenie Sumień i wielkie jest wasze zniecierpliwienie. Mój Syn przyjdzie w wyznaczonym czasie i wszystko się wypełni w swoim czasie. Czas jest wciąż przyspieszany dla dobra ludzkości i krótsza jest doba, i godzina, i minuta, i sekunda szybciej płynie dla dobra ludzkości.

Tak, drogie dzieci, żyjcie nadzieją na przyjście Mojego Syna, gdyż wkrótce się narodzi.

Czy wasze serca są już gotowe, otwarte i pełne ufności?

Miłość Boga jest wielką łaską, i Jego radość i nadzieja, co się nie łamie. Trwajcie w bliskości Boga, a Ja, Maryja, będę wam wypraszać łaski u Mego Narodzonego Syna.