2020 Grudzień #3
 

18.12.2020r. Godz. 10:16

 

Jezus: Aniu, córko Moja, życie każdego człowieka jest w ręku Moim, tak jak Twoje życie. Złość szatana jest na ciebie wielka, i byłaś ostatnio w wielkim niebezpieczeństwie. Wypadek samochodowy był niegroźny i wyszłaś z niego cało, lecz wiesz jaki był zamysł szatana?

 

- Nie wiem, Jezu Umiłowany, wiem tylko, że mnie strzeżesz i jestem pod opieką Maryi.

 

Jezus: To prawda, Aniu, wiele osób modli się za ciebie, lecz są i tacy, co przeklinają. Zło nienawidzi Miłosierdzia Bożego i tych, co do Mnie należą. Choć szatan pragnie cię zniszczyć, ty jesteś bezpieczna, i bezpieczna jest twoja najbliższa rodzina. Teraz Moi wierni będą atakowani w różnoraki sposób, lecz niech nie dają się zastraszyć.

Zaufanie to życie w bliskości Boga, to wiara w Jego Opatrzność , gdy wszystko, co nas dotyka, przyjmujemy jako z ręki Boga.

Teraz nadchodzi trudny czas, czas agresji szatana, która jawna się stanie. Zło, które działa już bez zasłony myśli, że rządzi światem. Lecz to Ja Jestem Panem i Bogiem, Królem Polski i wszystkich Polaków.

 

- Dziękuję, Jezu. W Tobie ufam, ufam bezgranicznie i wierzę, że przeprowadzisz wierne Ci dusze.

 

Jezus: Tak, Aniu. Moja miłość jest wierna aż po Krzyż. I po to się narodziłem, by zbawić świat, by ulitować się nad biednym stworzeniem.

Życie w czasach Ostatecznych jest wielką łaską, i trudu tych czasów nie należy przedkładać nad Moje Zbawienie i miłość pełną troski.

 

- Tak, Mój Jezu, myślę, że jesteśmy już bardzo przytłoczeni. Lecz wkrótce Twoje Narodziny, Jezu.

 

Jezus: Moje Narodziny to dar dla całego świata. Ja, Narodzony ubogo wśród skał stajenki, Bóg żywy w małym dziecięciu, bezbronny, pogromca szatana. W cichości przyszedłem, by narodzić się i umrzeć dla całego świata.

Maryja, Matka Moja, brzemienna się stała za sprawą Ducha Świętego. I Moje narodziny były nadzwyczajnym zdarzeniem, gdyż przyszedłem na świat inaczej niż rodzą się dzieci. Moje Narodziny były nadzwyczajne przez swój nadprzyrodzony charakter. Tak, Maryja Niepokalanie Poczęta, brzemienna za sprawą Ducha Świętego, gdy narodziła Mnie w nadzwyczajny sposób, pozostała w swym dziewictwie nietknięta.

Co znaczy, że narodziłem się w sposób nadprzyrodzony?

To znaczy, że mimo, iż byłem w łonie Maryi, opuściłem Jej łono bez bólu rodzenia. I Maryja urodziła Mnie w asyście Aniołów, lecz bez pomocy człowieka. Czas moich Narodzin był krótki, pełen radości i uniesienia. Gdy Niebo było otwarte nad ziemią, gdy całe stworzenie odczuło Moje przyjście i radość ogarnęła całą ziemię, łaska Moja ogarnęła każde stworzenie. Dzień ten był straszny dla szatana i dnia tego nienawidzi, gdy Bóg przyszedł na ziemię w ciele człowieka, a on nie chciał Mu służyć.

Tak, drogie dzieci, czas Moich Narodzin jest bardzo bliski. I znów się narodzę. Choć jako małe dziecię, jestem waszym Bogiem. I przyjdę jako Zbawiciel Narodu.

Mój syn, który jest Namaszczony, by przeprowadzić Polski Naród, jest wśród was ukryty. I wie kim jest i jakie jest jego zadanie, lecz ujawni się dopiero wtedy, gdy przyjdzie czas jego działania.

Tak, drogie dzieci, nie lękajcie się, Ja jestem waszym Bogiem, Królem i Zbawicielem.

Przyjmijcie Mnie do swego serca, przyjmijcie Moją Matkę, Maryję, a Ja, Bóg Narodzony z dziewicy Maryi, narodzę się w waszych sercach.