2020 Grudzień #4
 
22.12.2020r. Godz. 10:41

Jezus: Aniu, córko Moja, wiele niepokoju jest wokół ciebie, lecz ty trwaj w Moim pokoju.
Przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia są bardzo ważne, jednak niech twoja dusza będzie zatopiona w Mojej obecności. Ja jestem i prowadzę wierne Mi dusze, ochraniam je i nie pozwolę, by stało się im coś złego. Jednak są dusze ekspiacyjne, ich ofiara i cierpienie jest darem dla wielu, zwłaszcza, gdy jest złączona z Moim cierpieniem.

- Tak, Mój Jezu, cierpienie jest wielkim darem, ale teraz każdy ucieka od cierpienia, a co dopiero by miał je cenić.

Jezus: Tak, to prawda. Taka jest nauka świata i każdy prawie tak myśli, i wielu wierzy, że ci, co cierpią nie mają Błogosławieństwa Boga.
Lecz czy Moi święci nie cierpieli najwięcej? Czy nie umierali dla Mego Imienia?
Natura ludzka wzdraga się przed cierpieniem i ucieka od niego. To nie znaczy, że nie trzeba szukać pomocy lekarza i zażywać odpowiednich leków.
Czym jest przyjęcie cierpienia jako daru?
Przyjęcie cierpienia to jego akceptacja jako łaski od Boga. To łączenie swego cierpienia z Moim na Krzyżu. I to jest wielka łaska, gdyż dusze, które są zaproszone do cierpienia wraz ze Mną, mają udział w dziele Zbawienia.
A ten, co pije z kielicha Mojej goryczy, to i pije z Kielicha Mojej Chwały.
Wiele osób prosi cię o modlitwę o uzdrowienie, jednak nielicznym dam tę łaskę.
Czy przyjmiecie Moje zaproszenie do udziału w dziele Zbawienia?

- Tak, Mój Jezu, wiele zyska ten, co przyjmie to zaproszenie. Jednak co mają robić ci, co tak bardzo boją się szczepień?


Jezus: Większość Polaków myśli, by się zaszczepić, i wielu czaka na tę szczepionkę.
Jednak ci, co to zrobią, skazują się na wielkie cierpienie, bo z powodu swego lęku chcą uciec od cierpienia. Szczepionka ta niesie w sobie przekleństwo i wiele szkodliwych substancji, co wpłyną niszcząco na organizm. Ci, co mieli już różne choroby, zaczną chorować na nowe, zaś ci, co ich nie mieli, i oni poznają, co to ból i cierpienie.
Kontrola społeczeństwa, która ma na celu wyeliminowanie słabszych i starszych osób, jest wielkim złem. Dlatego w tym czasie ucisku uciekajcie się do Maryi, chrońcie pod jej płaszczem i proście ją o ratunek dla was i dla waszych rodzin. Ja sam chronię wierne Mi dusze i te, co pozostaną Mi wierne, uratuję.
Słuchajcie Ducha Świętego, a On was wyprowadzi i znajdzie się sposób, by uniknąć szczepionki. Są wierne Mi dusze co wam pomogą, ufajcie, bądźcie wierni i wierzcie Mi Ja was przeprowadzę.

- Tak, Mój Jezu, wierzę i ufam Twemu prowadzeniu. I wierzę, że nas przeprowadzisz, gdyż jesteśmy Twoim ludem, Tobie oddanym.

Jezus: Ja Jestem Bogiem i dawcą życia. Moje Błogosławieństwo jest łaską, która sprawia, że dusza wierna przejdzie przez ogień oczyszczenia nie tknięta.
Tak, drogie dzieci, przychodzę do was w małym bezbronnym Dziecięciu, Ja, Bóg wasz, Zbawiciel. Proszę, przyjmijcie Mnie do swego serca, a serce wasze wypełnię radością i pokojem, byście byli pewni, że Ja wasz Zbawiciel, zginąć wam nie pozwolę.