2020 Grudzień #6
 

31.12.2020r. Godz. 21:24

 

Jezus: Aniu, córko Moja, wiedz, że nadchodzący Rok będzie bardo trudny dla wielu Polaków. Wielu straci pracę, bo kolejne firmy będą upadały. Zaś szczepionka sprawi, że wielu Polaków zacznie chorować, zaś ci, co stracą swe życie, niech wiedzą, że śmierć jest dla nich ratunkiem.

 

- Tak, Mój Jezu Umiłowany. Ten miniony rok nie był łatwy, a jest Ci za co dziękować. Dziękuję Ci, Jezu, za wiele łask, za miłość, za ten rok próby i walki. Dziękuję Ci, Jezu, że uczysz mnie kochać coraz bardziej. Dziękuję, że królujesz w moim sercu, w sercach moich bliźnich, że jesteś naszym Królem, Królem Polski. Dziękuję, że uczysz nas kochać naszą Polskę i walczyć o nią Różańcem. Dziękuję za wszystko, co dla nas przygotowałeś, za Twoją troskę, miłość i Miłosierdzie. Dziękuję, że umiłowałeś nasz naród Polski.

 

Jezus: Moje Nowe Jeruzalem, Mój narodzie wybrany. Kraj ten wspaniały, choć teraz wyniszczany, oczyszczę i przemienię, bo jestem waszym Królem, Królem Polskiego Narodu.

 

- Jezu, nie wiem czy powinnam pytać, jaki będzie nadchodzący rok?

 

Jezus: Aniu, córko Moja, proroctwa już się skończyły, i ten prorok, co teraz chce mówić o przyszłości, światła Mojego nie dostanie. Szatan wprowadza zamęt i nieporozumienia, i tu rozeznaniem jest Mój pokój, który dusza odczuwa w sercu. Zaś zło daje niepokój serca i wprowadza zamęt. Takie są kryteria rozeznania. Nikt, kto szuka siebie, Mych proroctw nie dostanie, zaś te, co otrzymałaś, są tajemnicą. Lud Mój wierny powinien Mi ufać i wierzyć w Moje prowadzenie i łaskę. Teraz w wielu duszach jest niepewność, czasem lęk, jednak Ja jestem. Czasy Apokaliptyczne są już od wielu miesięcy i wszystko, co ujawniam w tym dzienniku, ma służyć dla dobra dusz.

Dlatego pragnę wam ujawnić, drogie dusze, że w tym roku, co nadchodzi, w Nowym Roku, ujawni się Antychryst jako Mesjasz. Lecz nie przyjdzie po to, by was zbawić, choć cuda będzie czynić i fałszywy pokój wprowadzi. Przyjdzie po to, by zniewolić Mój Naród. Strzeżcie się tego fałszywego Mesjasza i w nic mu nie wierzcie. Zło jest przebiegłe i kryje się często pod płaszczem dobra.

Ja jestem waszym Zbawicielem i wam zginąć nie pozwolę. Nie bójcie się utraty pracy, czy stanowiska. Nie bójcie się nowych chorób, nie bójcie się przymusu szczepionek, nie bójcie się zła, ani tego, co przyjść musi.

Wszystko, co dopuszczam na Polski Naród, prowadzi nie tylko do oczyszczenia Narodu Polskiego, ale do Nowego Jeruzalem, gdzie dobro króluje nad złem, gdzie lud Mój wierny i pobożny, Bogu oddany i Jemu wierny.

O Moja nowa Polsko, Jam jest wierny.

Czy Ty jesteś Mi wierna, Polsko? Czy są wierni Mi kapłani, co wytrwają w ucisku?

Czy są wierni świeccy, co się nie poddadzą, mimo zła?

Czas pokaże, kto jest wierny i kto wytrwa.

Miłość Moja jest wierna i nikogo nie opuści, nie wyrzeknie się swego dziecięcia, ani nie odrzuci. Miłość Moja przeprowadzi wierne dusze w największym ucisku i wskaże drogę i ochroni. Miłość Moja nikogo nie zawiedzie, co zaufał Mojej miłości.

Drogie dusze, Ja jestem z wami, wasz Król i Zbawiciel. Trwajcie w zaufaniu, trwajcie na wiernej modlitwie, a Nowy Rok, który nadchodzi, będzie dla was czasem łaski, czasem życia w Mojej bliskości.

 

Psalm 118