2020 Listopad #1
 

01.11.2020r. Godz.11:06

 

Jezus: Aniu, córko Moja, zasmuciłaś się tym, że nie możesz iść na cmentarz spotkać się ze swoimi bliskimi.

 

- Tak, Mój Jezu, te dwa dni w roku, Święto Zmarłych, to wyjątkowy czas łączności Nieba z ziemią i ziemi z czyśćcem. Trudno iść nawet pod cmentarz, gdy pilnuje go policja.

Cóż robić Jezu?

 

Jezus: Dni to trudne dla wielu dusz, i cierpienie to może być ofiarowane za dusze zmarłych. Modlitwa w domu, czy w Kościele lub przy kapliczce, jest wielkim darem dla dusz w czyśćcu. Dziś dzień, gdy Niebo łączy się z ziemią, a dusze w czyśćcu łączą się w modlitwie. I te trzy Kościoły: Kościół w Niebie, Kościół na ziemi i Kościół w Czyśćcu, mogą modlić się razem w jednej sprawie. Ważna jest teraz modlitwa wynagrodzenia za grzechy, ważna jest pokuta i ofiarowanie odpustu za dusze czyśćcowe, lecz najważniejsza jest teraz modlitwa za grzeszników. Krucjata modlitwy o ratunek dla dusz przed otchłanią piekła.

I o to proście dusze dzieci nienarodzonych, bo wielka jest siła ich modlitwy. Ta modlitwa może skruszyć zatwardziałe serca grzeszników.

Czyż nie jest to prawdziwy cud, gdy grzesznik wraca do Boga?


- Tak, Mój Jezu, teraz coraz więcej dusz idzie na zatracenie. Szatan mówi duszom, że nie ma Boga, i dusze wybierają życie bez Boga.

 

Jezus: Dusze czyśćcowe mogą już teraz modlić się tylko i cierpieć. Czyściec to nie jest miłe miejsce, w którym wygodnie czeka się na przejście do Nieba. Czyściec ma wiele kręgów i stopni cierpienia. Biada temu, kto spadnie na dno czyśćca, bo dno czyśćca jest niczym piekło, i różni się tylko tym, że kiedyś ta dusza przejdzie do Nieba. Cierpienie jest tam według grzechów popełnionych, lecz nie takie jak myśli się o tym powszechnie. To demony męczą duszę według ich grzechów i biada wam, dusze, co lekceważycie przykazania, bo tu mają największe używanie. Tak, są kręgi wielkiej samotności dla ludzi, co żyli wśród rozrywek i przyjemności, kręgi tęsknoty za ludźmi dla tych, co od ludzi uciekali. Są też kręgi, gdzie cierpią współmałżonkowie i rodzice, co swe dzieci zabili.

We wszystkich kręgach jest wielka tęsknota za Bogiem, Jego miłością światłem i szczęściem, gdyż każda dusza po śmierci staje przed Bogiem i swój sąd odbywa, by zobaczyć życie swoje niczym na filmie nakręcone. Tam uczynki wszystkie i ból wielki z powodu grzechów, przewinień, zaniedbań, zaniechań dobra. Tu dusza odpowiada z każdej swej myśli i z każdego słowa. Tak, sama wie, czy może iść prosto do Nieba, i już z niczego się nie usprawiedliwia, bo przed Bogiem jest tylko prawda.

Dlatego we wstydzie, widząc swe szaty brudne i duszę skalaną, idzie do czyśćca. Dusze, co trafiają do piekła, same odrzucają Boga. Lecz każda dusza, co szła przez całe swoje życie drogą zatracenia, może Mnie wybrać. I tu ważna jest modlitwa za grzeszników, bo ta łaska, łaska modlitwy, wyrywa duszę ze szponów diabła. Ta modlitwa umacnia jej wolę pójścia za Bogiem. Ta modlitwa już tu na ziemi sprawia, że wielu grzeszników idzie drogą nawrócenia. Tak, konająca dusza może Mnie wybrać, dzięki waszej modlitwie.

 

- Dziękuję, Jezu, za Twoją łaskę, za to, że ratujesz dusze do ostatniej chwili, do ostatniej sekundy naszego życia. Wielkie jest Twoje Miłosierdzie i cierpliwość bez granic. Dziękuję, Jezu, za Twoją litość i cierpliwość nad nami. Dziękuję Maryi, że jest ochłodą dla dusz czyśćcowych, a dla nas ratunkiem i nadzieją. Kocham Cię Jezu, kocham Cię, Maryjo.

 

Maryja: Aniu, choć wiele dusz jest dzisiaj zasmuconych i wiele się buntuje, Ja pragnę pokoju. Pragnę modlitwy o pokój i jedność w Polskim narodzie. Tak, cenna jest teraz modlitwa za nawrócenie grzeszników.

Ja każdego dnia nawiedzam dusze w czyśćcu cierpiące, by dodać im sił i otuchy. Jestem przy każdej duszy konającej i przeprowadzam dusze do Nieba. Troska Moja jest o wszystkie dusze. Ja, Maryja, pragnę wam wyprosić łaski, by Niebo stało się waszym domem, byście w nim miały życie, życie wieczne w obecności Boga.

Są dusze, co poznały czym jest Niebo, i one pragną znaleźć się tam jak najszybciej, bo wiedzą, że tam jest życie.

Tak, Aniu, i ty pragniesz tam powrócić, i dzień jest ten coraz bliższy, lecz teraz jeszcze wiele będziesz miała trudu dla dusz wielu.

Łaską jest życie tu na ziemi, łaską jest zbawienie, łaską jest życie w pełni szczęścia.

Niech zawsze towarzyszy wam, drogie dusze, ta nadzieja.