2020 Listopad #2
 

05.11.2020r. Godz.22:06

 

Jezus: Aniu, córko Moja, coraz więcej osób pisze do ciebie dzieląc się swymi troskami i są to trudne sprawy, i prośby o modlitwę. Nie jesteś wstanie na wszystkie wiadomości odpisywać, lecz ważna jest twoja modlitwa. Tak, pamiętasz wiele imion i spraw, lecz niedługo to będzie niemożliwe. Dlatego mimo, że wiele ofiar ponosisz proszę byś modliła się za te wszystkie osoby co się z tobą skontaktują modlitwą różańcowa, ilekroć obudzisz się w nocy.

- Tak, Mój Jezu będę się modliła. Cóż jeszcze mogę uczynić dla tych osób, by im pomóc, by łaskę Twoją Panie mogli otrzymać?

 

Jezus: Dar Eucharystii jest największym darem i dobrze zrobisz, gdy raz w miesiącu dasz za te osoby intencje dla znajomego kapłana, którego ci wskaże.

- Dziękuję Jezu. 
Wciąż mamy nowe obostrzenia i wiele osób obawia się i zastanawia co będzie dalej.

 

Jezus: Miarą miłości jest zaufanie, zaś zaufanie jest niezłomną nadzieją, zaś nadzieja daje wewnętrzną radość. Tak, mimo bólu i cierpienia dusze wierne trwają w Moim pokoju i radości. Choć wiele jest spraw i zdarzeń co mogą zasmucić duszę, lecz smutek zabiera radość duszy i niszczy wewnętrznie duszę. Smutek jest niczym rdza, co najpierw jako osad się pojawia, lecz z czasem czyni coraz więcej szkód i dusza taka oddala się od Boga.

Wiele jest teraz wiadomości trudnych i smutnych, lecz niech to wam nie zabiera Bożej radości. Czyż nie ma piosenki, święty chodzi zawsze uśmiechnięty?

Gdy smutek chce zniszczyć waszą duszę, ofiarowujcie Mi choć jeden uśmiech, ofiarowujcie uśmiech Memu Ojcu i ofiarowujcie uśmiech Mej Matce Maryi.

A Ja wraz z Mym Ojcem i Mą Matką Maryją rozradujemy wasze serce, za każdym razem gdy z wiarą nam uśmiech poślecie.

 

- Mój Jezu Umiłowany, posyłam Ci tysiąc uśmiechów i drugi tysiąc posyłam Tobie Umiłowany Tato, a Tobie Maryjo posyłam jeszcze tysiąc i bukiet róż, by ukoić Twe serce.

 

Maryja: Wiele dusz teraz w wielkim smutku żyje i brakuje nadziei, brakuje radości i brakuje do życia siły. Pokój daje modlitwa, pokój daje Eucharystia, pokój daje godnie przyjęta Komunia Święta. A co daje radość?

Radość daje umiłowanie Boga i Jego przykazań, radość daje wypełnienie wszystkich obietnic danych Bogu i bliźniemu. Radość mieszka w sercu czystym, wysprzątanym, żyjącym w czystości, w sercu z Bogiem zjednoczonym.

Cóż czynić, by radość odzyskać?

Wszelkie zło radość zabiera, dlatego dobre jest wyrzeczenie się zła i oddanie Bogu swojego serca. Bóg w swojej dobroci serce oczyści, przemieni, uwolni, a z czasem uczyni godnym siebie mieszkaniem. Nie ma większej radości i ta radość, co wypełnia całą duszę sprawia, że dusza już tu na ziemi żyje szczęściem Boga.

Każda dusza jest powołana do świętości i świętość jest darem dla każdej duszy, która szczerym sercem o to poprosi. Bóg nie szczędzi nikomu łaski i łaska Boga przeprowadzi wszystkie wierne dusze, gdyż Bóg jest wierny i wszystko wypełni.