2020 Listopad #3
 

09.11.2020r. Godz.10:23

 

Jezus: Aniu, córko Moja, wiedz że modlitwy, które były zanoszone przez ostatnie dni przez Polaków w ,,Różańcu do Nieba'' przyniosą wieki owoc. Owocem tych modlitw jest nawrócenie wielu serc, zmniejszenie kar, dar pokoju dla wielu rodzin, a także uniknięcie wojny.

- Dziękuję Jezu za tak wiele łask. 
Jednak czy będą zamieszki w naszym kraju?

 

Jezus: Tak, Aniu będą jeszcze protesty i zamieszki, i wróg wejdzie do waszego kraju. Jednak wojny nie będzie takiej jak zaplanowano. Pokój na świecie jest wielkim darem, lecz rząd światowy nie chce pokoju. Dlatego wciąż trzeba modlitwy o pokój, by Polska choć tak bardzo atakowana, obronną ręką przeszła wszystko, co teraz musi nastąpić dla oczyszczenia kraju.

Ja jestem Królem Polskiego nardu i Moje Królowanie jest pełne, dzięki przyjęciu Mnie jako Króla przez Arcybiskupa i przedstawicieli rządu. Łaska Moja jest wielka, gdyż czynię to z miłości do Mojego narodu, by go chronić i uratować, by przyjść jako Mesjasz w dniu wyznaczonym.

- Króluj Chryste! 
Dziękuję, że Królujesz nad światem i nad Polskim narodem, że wraz z Maryją jesteś Królem Polski, jesteś wraz z Maryją Królem naszych serc. Jak mamy Ci dziękować za tak wielką łaskę?

 

Jezus: Tronem Moim jest Krzyż Święty i ten Krzyż jest darem dla każdego wiernego Chrześcijanina. Tak, jak Król cierpi, cierpi każdy wierny i oddany Chrześcijanin. Wyście Chrystusowi, wyście ofiarowani i cenniejsi niż złoto. Cenna jest wasza ofiara, lecz czyż nie warto cierpieć dla Króla.

Dni ucisku się dłużą, lecz czy czas nie jest waszym najlepszym sprzymierzeńcem?

Ja czas przyspieszam i nikomu nie dam, cierpieć ponad siły. Gdyż każdy kto Mój Krzyż niesie, otrzymuje łaskę, gdy z poddaniem przyjmie cierpienie. I w cierpieniu dusza powinna być radosna i pełna ufności. Czyż i Ja nie niosę waszego krzyża?

Moje brzemię jest lekkie i słodkie, nie bójcie się cierpienia, nie bójcie się Mojego Krzyża.

- Dziękuję Jezu za Twój Krzyż Święty i za łaskę cierpienia w Twojej radości. 
Lecz nie każde cierpienie jest Twoim darem.

 

Jezus: Tak, Aniu. Jest cierpienie złem spowodowane, skutkiem grzechów, błędów przeszłości, złych wyborów. Zło działa także przez przekleństwa i złorzeczenia. Tak szatan działa w wielu rodzinach i w życiu pojedynczych osób.

I tu trzeba wielu modlitw; modlitwy wyrzeczenia się zła, szczerej spowiedzi świętej często z całego życia, modlitw egzorcyzmu, trwania w łasce uświęcającej.

Tak wiele jest cierpienia fizycznego i duchowego, szatan łamie psychikę ludzi i pcha do samobójstwa. Jednak Ja jestem i pragnę uratować każdą duszę, jako Król i Zbawca.

Tak, ufajcie drogie dusze i módlcie się bezustannie, gdyż Ja wraz z Maryją jestem Panem świata i nie ma takiego zła, co ugiąć się nie musi, na dźwięk Mojego Imienia.

Wzywajcie Mojego Imienia Jezus, a zło ustąpić musi.