2020 Listopad #4
 

11.11.2020r. Godz.20:29

Jezus: Aniu, córko Moja, czy wiesz, jak teraz wiele osób boi się śmierci, choroby, cierpienia.

Duch lęku narasta w Narodzie Polskim, duch, co osłabia wiarę i zaufanie, duch zwątpienia, duch egoizmu. Jest teraz bardzo wiele zła i długo jeszcze można by wymieniać. Gdzie jest duch lęku, tam nie ma dziękczynienia, nie ma wdzięczności.

 

- Tak, Mój Jezu, ludzie coraz bardziej się boją, boją się o przyszłość i chcieli by wiedzieć, kiedy i jak wszystko się stanie.

 

Jezus: To prawda, Aniu, tam, gdzie ufność jest słaba, szuka się pewnych odpowiedzi, co do przyszłości. Lecz proroctwa już się skończyły. Teraz prowadzę wierne swe dusze przez światło Ducha Świętego, przez ten dzienniczek przez ciebie pisany, a przede wszystkim przez Pismo Święte i wiernych Mi kapłanów. Tak, trzeba też zważać na tych, co Moje owce prowadzą, gdyż teraz gubią się i kapłani, i sami nie wiedzą, jaką drogą iść mają.

 

- Panie, Jezu Umiłowany, w Tobie jest pewność, w Tobie jest schronienie, w Twoim Sercu i Sercu Maryi. Któż jak Bóg!

 

Jezus: I to wezwanie niech waszym orężem się stanie, boście Polakami. Dziś wasze Święto Narodowe.

Gdzie jest wasza wolność Polski Narodzie?

Wolność wasza, Mój drogi narodzie, jest w waszej wierze, w waszym Kościele. Wolność jest w modlitwie, co nie ma granic, i jest największym darem, gdy w ręku macie Różaniec. Wolność jest w sercu czystym i wysprzątanym, gdzie Ja, sam Bóg, mam swoje mieszkanie. Wolność jest w tym narodzie, gdzie Ja, sam Bóg, Mam swoje mieszkanie.

Wolność jest w tym narodzie, gdzie strzeże się Moich przykazań, gdzie chroni się życia i szanuje życie. Wolność jest w tym narodzie, w którym szacunek i miłość bliźniego jest priorytetem.

A czym jest patriotyzm?

Patriotyzm to umiłowanie Ojczyzny jako matki, jej piękna od morza aż do Tatr. To troska o brata, to troska o wolność i dobro kraju, i każdego obywatela z waszego narodu.

To dbanie o zasoby kraju i ich pomnażanie. Tu nie miejsca dla wrogów, dla obcych wojsk, tu nie miejsca dla nikogo, kto jest zagrożeniem dla Polskiego kraju. Każdy żołnierz powinien strzec swej Ojczyzny i walczyć o Polskę, jak i każdy ojciec rodziny winien być obrońcą rodziny.

 

- Jezu, Twój kapłan, wierny aż do śmierci męczeńskiej , Błogosławiony Jerzy Popiełuszko, jest przykładem nieugiętości. Wiele nauczył mnie o patriotyzmie.

 

Jezus: Tak, Aniu, dziś niewielu Polaków wie, co to jest patriotyzm, co to umiłowanie Ojczyzny. Dziś w szkołach się tego nie uczy, a i w domach rodzinnych zapomina.

Drodzy rodzice i dziadkowie, uczcie swe dzieci, czym jest miłość do Ojczyzny, do matki, która karmi, do ziemi przodków, co tu pomarli. Uczcie historii waszej trudnej i pełnej bólu, uczcie niezłomności Polaka, uczcie swej własnej kultury, czystości języka, a przede wszystkim, przekażcie im wiarę w Boga i umiłowanie Ojczyzny.