2020 Październik #4
 

25.10.2020r. Godz.10:23

 

Jezus: Aniu, córko Moja, wiele zła dzieje się na tym świecie i wiele dusz już dawno zagubiło prawdę Moją. Dziś Ja Króluję nad Polską i Polskim narodem, i choć wydaje się, że zło zwycięża i nadal będzie działało, to do Mnie należy zwycięstwo. Miłość Moja ochrania wierne dusze i każdą przeprowadzę pośród burzy i cierpienia, jednak wiele dusz stracę, mimo wielkiego pragnienia. ,,Pragnę” wypowiedziane z Krzyża, to pragnienie dusz, ból niewypowiedziany.

Czyż teraz, gdy życie nic nie znaczy, ktoś szanuje życie?

- Tak, Mój Jezu, większość ludzi myśli o sobie, o swoim komforcie i przyjemności. Jednak są dusze, które podejmują trud, są wierni kapłani i wierni świeccy. Teraz bunt i złość zostały przekierowane na Kościół. A co w tym czasie czyni Rząd ?

 

Jezus: Tak, Aniu, działania Rządu prowadzą do wyznaczonego celu. I teraz ,gdy wszyscy śledzą sensacje strajków i bunt kobiet, które żyją w ciemności, Rząd uchwala kolejne ustawy’ co zniewolą naród. Lecz nie wszystkie ustawy Ja dopuszczę, i zniweczę plany Rządu. Namaszczony wkroczy w dzień wielkiego chaosu i on wyprowadzi Polski naród niczym rycerz zbrojny, a i Cyprian Polak będzie miał tu swoją rolę i zadanie, które mu przyobiecałem.

- Jezu, a co z naszą Polską młodzieżą? Większość młodzieży żyje bez Boga. Czy oni będą potrafili stanąć po właściwej stronie?

 

Jezus: Wielka jest Moja troska o dzieci i młodych ludzi w Polskim narodzie. Niestety, niewielu dokona dobrego wyboru, niewielu pójdzie walczyć w obronie swojej Ojczyzny w Imię Boga. Zaś twój syn doświadczy przebudzenia i przejrzą jego oczy, i wróci do Boga. I będzie jeszcze garstka, co odzyska rozum.

Tak, drogie matki i ojcowie, drogie babcie i dziadkowie, módlcie się nieustannie za młodzież i wszystkie dzieci swoje, by zostały wyrwane ze szponów szatana, by w ich sercach zagościła wiara, by oczyszczeni w mocy Ducha Świętego szli drogą Boga.

- Jezu, cóż mam czynić, gdy słowa konsekracji podczas Mszy Świętej zostaną zmienione?

 

Jezus: Słowa Moje są niezmienne i od stworzenia świata ustalone. Każdy, kto ośmiela się je zmienić, grzeszy obrażając Boga, obrażając Trójcę Przenajświętszą.

Msza taka staje się nieważna, zniszczona. Msza taka jest niczym profanacja prawdziwej Mej Ofiary. Msza taka jest szyderstwem i zemstą szatana.

Każdy kapłan, co taką Mszę będzie odprawiał, będzie brał udział w planie szatana. I tu nie ma usprawiedliwienia, bo żaden kapłan nie może powiedzieć, że zmiany nie zauważył, albo że to niewielka zmiana.

Cóż macie robić Moje wierne dzieci?

Wtedy, gdy zauważycie zmianę w słowach konsekracji, powinniście opuścić Kościół, gdyż taka Msza Mnie obraża. Będą jeszcze kapłani, co słów nie będą zmieniali, lecz i oni będą musieli opuścić Kościół, lub będą suspendowani.

Ja z Mymi wiernymi kapłanami utworzę podziemny Kościół i tam Msze Święte będą dla wiernych sprawowane. Dusze, które zebrały naczynia liturgiczne, niech także zbierają stare Mszały. Zaś dusze, które nie mają ani naczyń liturgicznych, ani Mszałów, Ja sam poprowadzę, by mogły brać udział w Mszy Świętej sprawowanej przez wiernych kapłanów.

Ty, Aniu, niczego nie posiadasz, gdyż nie dałem ci takiego pokierowania, i wiesz czego możesz się spodziewać. I ty znajdziesz odpowiedniego kapłana.

 

- Dziękuję, Jezu, za Twoją troskę. Ty Jesteś Królem i chronisz naszą Polskę. Każda dusza jest Ci droga, dodaj nam sił, byśmy trwali i walczyli razem z Tobą o dusze. Obdarz swoją łaską cały Polski naród, wszystkich kapłanów, by w nadziei na Twoje przyjście trwali w wierności i zaufaniu. Miej w opiece naszą młodzież i nasze Polskie dzieci, strzeż życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. W Miłosierdziu Twoim zanurz nas Panie, i obmyj we Krwi Baranka, byśmy przez Krew Twoją zwyciężali.

 

Jezus: Modlitwa wiernych dusz jest Mi kadzidłem, i w twej duszy odpoczywam, Aniu.

Wielkim Moim pragnieniem jest zbawienie każdej duszy, lecz niewielu Mi wiernych pozostanie.

Jam Królem Polskiego narodu i żaden rząd na tej ziemi władzy nie ma. Zaś to, co się teraz dzieje, jest dopustem Boga dla oczyszczenia Polskiego narodu. I tu przetrwają dusze wierne, dusze oczyszczone, dusze, co powrócą do Boga i pozostaną wierne. Miłość Moja jest przy każdej duszy, co idzie drogą Boga, a miłość Moja jest wierna.

Wszystko, com obiecał, wypełnię. Trwajcie i czekajcie na Moje przyjście, na przyjście Mesjasza, bo wkrótce staniecie przed Obliczem Boga.