2020 Październik #5
 

28.10.2020r. Godz.12:09

 

Jezus: Aniu, córko Moja, teraz jest coraz więcej zamieszek i niepokojów. Szatan działa ze wzmożoną siłą i teraz okazuje się jak kto myśli, i czy kocha Boga prawdziwie. Nie chce zabić swego brata, lecz sam pierwej odda swe życie. Wielka to manipulacja, gdy dobra się używa by zwieść ludzi.

Dusze wierne teraz cierpią w dwójnasób. Nie tylko z powodu zła wokół i jego wielkiej agresji, ale także z powodu ataków na Kościół i nienawiści do kapłanów, i wszystkiego, co jest z wiarą związane.

- Tak, Mój Jezu Umiłowany. Jestem z Tobą na Drodze Krzyżowej podczas każdej stacji. Znów jest biczowanie, cierniem koronowanie, odarcie , bezwstyd ludzi, tyle upadków, Twoja męka w ciemnicy. Wielka to męka, Mój Panie.

 

Jezus: To, prawda Aniu, zwłaszcza, że teraz cierpię przez swych wybranych, wybranych świeckich, a także kapłanów. Ból ten zdwojony, lecz męka Moja bezustanna prowadzi nie tylko do śmierci, ale do Zmartwychwstania. I tak, jak Moje ciało zdjęto z Krzyża i obumarłe zaniesiono do grobu, tak jak Ja Zmartwychwstałem, Mój Kościół Zmartwychwstanie.

Żyjcie tą wielką nadzieją, bo choć zło czyni teraz wiele hałasu, zakończy się jego działanie.

- Tak, Mój Jezu, żyje tą nadzieją i w Tobie odpoczywam. Tyś ukojeniem, Twoje Oblicze Święte pełne pokoju, choć umęczone na Krzyżu.

 

Jezus: Matka Moja, Maryja, we wszystkim Mi towarzyszy i cierpienie jest Jej wielkie, lecz i wielka jest siła modlitwy. I ta siła modlitwy różańcowej zwycięży, bo do Mnie należy zwycięstwo, a zwycięstwo przyjdzie dzięki wstawiennictwu Maryi. Bo Ja, sam Bóg, narodziłem się z Maryi i z Niej na nowo narodzi się Mój Kościół Święty wielkiej potęgi, i żadne zło go nie przemoże.

Trud, Moje dzieci, teraz wielki dla wielu dusz, lecz nie ustawajcie i trwajcie w Mej nadziei, bo Ja Jestem. Ja Jestem tam, gdzie jest Mój lud.

 

Ps. 145, 13-21 Wielkość i dobroć Boga

 

13 Królestwo Twoje jest królestwem wszystkich wieków,

Twoje panowanie trwa przez wszystkie pokolenia.

14 Pan podtrzymuje wszystkich, którzy padają,

i podnosi wszystkich zgnębionych.

15 Oczy wszystkich wyglądają Ciebie,

Ty zaś dajesz im pokarm we właściwym czasie.

16 Ty otwierasz swą rękę

i wszystko, co żyje, nasycasz do woli.

17 Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach

i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.

18 Pan jest blisko tych wszystkich, co wzywają Go,

wszystkich wzywających Go szczerze.

19 Spełnia wolę tych, którzy się Go boją,

usłyszy ich wołanie i przyjdzie im z pomocą.

20 Pan strzeże wszystkich, którzy Go miłują,

a wytępi wszystkich występnych.

21 Niech usta moje głoszą chwałę Pana,

by wszelkie ciało wielbiło Jego święte imię

[zawsze i na wieki].