2021 Czerwiec #1
 

03.06.21 godz.20:20

 

Jezus: Aniu, córko Moja. Wiedz, że rozmowy, które prowadzisz ze swoim kierownikiem duchowym są bardzo dobre w oczach Moich. Dziś przeżyłaś wiele trudności, by mogła odbyć się ta rozmowa. Zło działa w wieloraki sposób i może wpływać na urządzenia mechaniczne, na urządzenia elektroniczne i wszystkie rzeczy materialne.

Tak, dopuściłem to zło, byś zobaczyła, jak ważne są te rozmowy i jak chroni cię Moja łaska, a także jak chronię twoją rodzinę.

Święto Bożego Ciała i Krwi Pańskiej, to uczczenie Mojego Ciała i Krwi. Wszystkie procesje, które się odbyły były radością Mojego Serca.

Procesja Bożego Ciała jest Procesją wielu Świętych i Moich Aniołów. Tam, gdzie jest Moje Ciało i Krew jest obecna Trójca Przenajświętsza, a tam, gdzie Ja jestem jest też i Maryja.

Niektóre procesje były przeprowadzone skrótowo, jednak zaangażowanie wiernych dusz i ich modlitwa sprawiły, że Moja łaska spłynęła na Mój wierny lud.

Niewiele jest domów, które są przyozdobione na Moje przyjście, jednak Ja pragnę przyjść do wszystkich domów i przechadzam się wszystkimi ulicami by wam błogosławić i Swą łaską obdarzyć.

Czas pandemii wydaje się dobiegać końca, lecz jest to złudne wrażenie.

Moje drogie wierne dusze, dziękuję wam za wszystkie procesje, które odbywają się, by uczcić Mnie jako Króla waszego narodu. Procesje te wynagradzają za zło i ważne jest, by odbyło się ich jak najwięcej. Miłość Moja jest blisko każdej wiernej Mi duszy i niech was żadne zło nie przeraża. Wszystko to musi się wydarzyć, gdyż wiele dusz musi być oczyszczonych. Świętości nie osiąga się przez zasługi, lecz przez cierpienie, które jest łaską oczyszczenia i uświęcenia dla duszy.

Ja jestem Bogiem cierpliwym i pragnę uratować każdą duszę. Teraz toczy się walka o każdą duszę. Nie ustawajcie w modlitwach, ofiarach i postach. Ja czuwam nad wami i waszymi rodzinami, i wiedzcie, że każdy włos jest policzony na waszych głowach. Ja daję wam odpocznienie w sobie, dlatego ważny jest dar Mszy Świętych, a także częsty udział w Adoracjach. Wasze troski są Moimi troskami, powierzajcie Mi swoje troski.

Ciało Moje i Krew jest pokarmem dla waszych dusz na trudny czas. Przyjdzie czas, gdy łaska ta będzie wam zabrana i tylko w ukryciu będzie sprawowana Eucharystia.

Mówię wam o tym, Moje drogie dzieci, i przypominam, byście cenili dar Eucharystii, byście zawsze godnie Mnie przyjmowali i czcili w Najświętszym Sakramencie.

 

- Dziękuję, mój Jezu Umiłowany, za dar Eucharystii, za wszystkie procesje, za Ciało Twoje i Krew, które nas umacniają każdego dnia. Wiele jest dusz, które żyją w lęku i nie biorą udziału w Eucharystii myśląc, że w Kościele jest bardzo niebezpiecznie.

Mój Jezu, czy wierni wrócą do Kościoła?

 

Jezus: Są dusze Mi wierne, które nigdy Mnie nie opuściły. Są dusze, które uległy lękowi i jakiś czas nie brały udziału w Eucharystii. I są dusze, które odeszły i nadal boją się przyjść, lub kierują się wygodą. Strach nie powinien oddzielać żadnej duszy od Boga, a w chwilach trwogi dusza powinna zwracać się do Boga. Ograniczenia, limity, reżim sanitarny jest dobry w miejscach, gdzie nie ma Boga, lecz tam, gdzie Ja jestem, każda dusza powinna czuć się bezpiecznie. Przecież jest w domu Ojca, a Ojciec każde swe dziecko chroni i pragnie jego dobra. Jakie jest zaufanie, taka jest wiara, jaka jest miłość, taka i ufność, jaka nadzieja, taka wiara w miłość Boga i Jego opatrzność.

Dusze teraz bardziej opierają się na sobie i nie myślą, by powrócić do Kościoła. Tam, gdzie spotkanie ze Mną było obowiązkiem, lub rytuałem, tam dusze nie pragną ze Mną spotkania, ani nie tęsknią. Dlatego niewielu do Mnie powróci, tym bardziej, że niedługo znów zaczną się obostrzenia.

Wierność to miłość, a zaufanie jest miarą wiary i miłości. Dusze Moje Umiłowane, trwajcie wiernie w Mojej miłości i zważajcie na podszepty szatana, na pokusy, które atakują duszę.

Krew Moja jest dla was ratunkiem, a Ciało Moje umocnieniem dla waszych dusz, a dla ciał lekarstwem.

Wierne Mi dusze przejdą przez ucisk i nie poddadzą się wpływowi zła. Ja każdą duszę Mi wierną przeprowadzę. Ufajcie Mi i trwajcie w wierności Mojej. Ja jestem waszym Bogiem i Królem. Eucharystia jest darem dla was, a Ciało Moje i Krew pokarmem na wieczność.

 

 

Ps. 25

 

1 Dawidowy.

Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę,

2 mój Boże,

Tobie ufam: niech nie doznam zawodu!

Niech moi wrogowie nie triumfują nade mną!

3 Nikt bowiem, kto Tobie ufa, nie doznaje wstydu;

doznają wstydu ci, którzy łamią wiarę dla marności.

4 Daj mi poznać drogi Twoje, Panie,

i naucz mnie Twoich ścieżek!

5 Prowadź mnie według Twej prawdy i pouczaj,

bo Ty jesteś Bóg, mój Zbawca,

i w Tobie mam zawsze nadzieję.

6 Wspomnij na miłosierdzie Twe, Panie,

na łaski Twoje, co trwają od wieków.

7 Nie wspominaj grzechów mej młodości <ani moich przewin>

ale o mnie pamiętaj w Twojej łaskawości

ze względu na dobroć Twą, Panie!

8 Pan jest dobry i prawy:

dlatego wskazuje drogę grzesznikom;

9 rządzi pokornymi w sprawiedliwości,

ubogich uczy swej drogi.

10 Wszystkie ścieżki Pana - to łaskawość i wierność

dla tych, co strzegą przymierza i Jego przykazań.

11 Przez wzgląd na Twoje imię, Panie,

odpuść mój grzech, a jest on wielki.

12 Kim jest człowiek, co się boi Pana?

Takiemu On wskazuje, jaką drogę wybrać.

13 Będzie on przebywał wśród szczęścia,

a jego potomstwo posiądzie ziemię.

14 Pan przyjaźnie obcuje z tymi, którzy się Go boją,

i powierza im swoje przymierze.

15 Oczy me zawsze zwrócone na Pana,

gdyż On sam wydobywa nogi moje z sidła.

16 Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną,

bo jestem samotny i nieszczęśliwy.

17 Oddal uciski mojego serca,

wyrwij mnie z moich udręczeń!

18 Spójrz na udrękę moją i na boleść

i odpuść mi wszystkie grzechy!

19 Spójrz na mych nieprzyjaciół: jest ich wielu

i gwałtownie mnie nienawidzą.

20 Strzeż mojej duszy i wybaw mnie,

bym się nie zawiódł, gdy się uciekam do Ciebie.

21 Niechaj mnie chronią niewinność i prawość,

bo w Tobie, Panie, pokładam nadzieję.

22 Boże, wybaw Izraela

ze wszystkich jego ucisków!

 

"Biblia Tysiąclecia" Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003”