2021 Czerwiec #4
 

20.06.2021.godz.11:39

 

Jezus: Aniu, córko Moja, twoje wpisy do dzienniczka wkrótce zakończysz. I tak pozostało już kilka wpisów, które będą podane do publicznej wiadomości. Tylko czasami dam ci polecenie, byś mogła zamieścić wpis w Internecie. Książka o Moim Miłosierdziu zostanie wydana na koniec roku, choć teraz wydaje się, że nie zostanie wydana w tym roku. Wiele teraz czasu spędzasz nad sprawdzaniem rzetelności korekty, i ten czas jest czasem, gdy powracasz do spraw minionych i możesz obcować z Moim słowem.

Osoba, która robiła korektę Mojej książki potrzebuje twojej modlitwy, by mogła zrozumieć Moje słowa, słowa Mojego Ojca, słowa Ducha Świętego i Maryi. Duch Święty daje zrozumienie słów, co z Nieba pochodzą, a sposób, w który do ciebie mówię, jest potwierdzeniem, że te słowa z Nieba pochodzą. Zasady pisowni tu nie obowiązują, jak teraz jest to przyjęte, i w dzisiejszym świecie nikt już nie wypowiada się w taki sposób.

Wiedz też, że syn twój, który jest dla ciebie największym zmartwieniem, do Mnie powróci, gdyż potrzebuję go w Nowym Kościele. Teraz wciąż się gubi, aż zobaczy, że szczęściem jest życie blisko Boga. Wytrwała jest twoja modlitwa za niego, i mąż twój modli się za niego.

 

- Dziękuję, Mój Jezu, za łaskę nawrócenia mojego syna. Wierzę i ufam, że do Ciebie powróci.

 

Jezus: Teraz wiele dusz ode Mnie odchodzi, a zwłaszcza młodzież, a i dzieci nie mają dobrego przykładu, i w nich mało jest wiary. Czas żniw się zbliża i wiele dusz pójdzie na zatracenie. Jednak dusze, które walczą o innych zbawienie, mogą wiele wyprosić i wiele dusz uratować. Wielu zginie Polaków, jednak ci, co pozostaną jako Mój naród wybrany, przeprowadzę przez trudny czas.

Czym jest wiara niezachwiana?

To wiara, co w pełni ufa Bogu, to wiara, która - choć doświadcza wiele zła, nie załamuje się.

Dusza w Bogu ukształtowana nie chwieje się z byle powodu, nie upada.

Czym jest wiara dojrzała?

Wiara dojrzała to mądrość serca i umysłu. To duch niezłomny, co jasno ma wyznaczony kierunek. To duch, co promieniuje na innych, by dawać swoje świadectwo zgodnie z wolą Bożą.

Co znaczy żyć zgodnie z wolą Bożą? 

Życie zgodnie z wolą Bożą jest darem dla dusz świętych. Gdyż serca, co są wsłuchane w Serce Boga, wolę Bożą odczytują łatwo i pragną iść tylko tą drogą. Życie zgodnie z wolą Bożą nie oznacza, że dusza wszystko rozumie i zna zamysły Boga. Ona tak wierzy i ufa, iż wszystko pragnie wypełnić, by służyć Bogu.

Życie świętych, które jest teraz przykładem, nie było życiem łatwym, i każdy, kto idzie tą drogą, powinien z tego zdawać sobie sprawę. Jednak warto się trudzić, warto cierpieć, warto doświadczać strat, i warto zaprzeć się zła, by Bogu wierności dochować.

 

- Tak, Mój Jezu, tylko dzięki Twojej łasce możemy być wierni. Mój Jezu, czy możesz powiedzieć, czym jest Niebo, życie wieczne, cel naszej wędrówki?

 

Jezus: Nikt z żyjących Nieba nie widział, choć są dusze, które mogły poznać pierwsze kręgi Nieba. Są taż dusze święte, które to miejsce odwiedziły, jednak i one nie poznały w pełni czym jest to miejsce.

Cóż można powiedzieć człowiekowi, który jest zmysłowy i sprawy ducha są dla niego tajemnicą? 

Posłużę się porównaniami, by wam przybliżyć to miejsce, miejsce przebywania Boga samego. Gdy jesteście na Adoracji, jesteście przed Moim Obliczem, lecz Ja jestem ukryty, gdyż blasku Mojej Chwały byście nie znieśli. Tam spotykacie się z Trójcą Przenajświętszą, z Ojcem Niebieskim, z Jezusem Chrystusem, który za was umarł i wciąż cierpi, a także z Duchem Świętym. Głębia tego spotkania jest przed wami zakryta. Lecz wyobraźcie sobie, co by się stało, jakby wszystko zostało odkryte. Czyż dusza wasza nie doznała by pełni szczęścia?

A teraz wyobraźcie sobie miejsce pełne słońca, gdzie słychać szum strumieni, gdzie są niezmierzone przestrzenie pełne zieleni i wszelkiego ptactwa – wypełniają całą przestrzeń.

Tu nie ma odczucia upływu czasu. Tak, wyobraźcie sobie, że nie musicie się nigdzie spieszyć, bo macie nadmiar czasu. To miejsce, gdzie dusza nie odczuwa pustki, ani żadnego braku czy niespełnienia. Każda dusza ma swoje zadania i służy Mi chętnie. Tak ją posyłam i daję jej zadania. Tu każdy jest wypoczęty i nie jest zmęczony. To miejsce szczęśliwe, bez chorób, wojen, konfliktów. To miejsce, gdzie dusza wciąż wzrasta w miłości i wciąż się rozwija, by w pełni promieniować Moim blaskiem.

Wiele jest kręgów Nieba i każda dusza w chwili stworzenia jest przeznaczona do danego kręgu. Gdy na ziemi się nie wydoskonali, wtedy w czyśćcu musi pozostać, aż trafi do miejsca swego przeznaczenia.

Czy dusze Moje drogie zastanawiacie się, czym jest wieczność?

Trudno to sobie wyobrazić, lecz pomyślcie, że to czas nieskończony, który trwa na wieczność. I Ja pragnę, byście ze Mną w wieczności żyli i doświadczyli pełni szczęścia przebywania z Bogiem. Miłość Boga jest wszystkim, czego człowiek potrzebuje, zaś marność tego życia to ciągła troska.

 

- Dziękuję, Jezu Umiłowany, za każde Twoje słowo. Prowadź nas i nie pozwól byśmy się pogubili, bo pragniemy być zawsze z Tobą.

 

Jezus: To pragnienie jest Moim największym pragnieniem, i tęsknię za każdą duszą, która ode Mnie odchodzi. Wasze modlitwy są teraz bardzo potrzebne, tak jak i ofiary i posty. Trud, który podejmujecie chodząc na procesje, pragnę wam wynagrodzić. Tak, każdy, kto bierze udział w procesjach, by Mnie uczcić jako Króla Polski, łaskę głębokiej wiary otrzyma, a także łaskę prowadzenia w tych trudnych czasach.

Dziękuję wam, Moje drogie dzieci, za waszą miłość, bo Serce Moje, Serce Mojego Ojca i Serce waszej Matki Maryi potrzebuje waszej miłości. Kto czci Moje Serce, to czci Serce Mojego Ojca. Czcijcie Serce Mej Matki, gdyż Jej Serce jest Świątynią Trójcy Przenajświętszej.

Wiara wasza niech będzie niezłomna i niezachwiana. Kto takiej wiary nie posiada, niech zwraca się do Mej Matki, by mu tą łaskę uprosiła.

Przychodźcie do Zdroju Mojego Miłosierdzia i proście o tę łaskę Mą Matkę, Maryję.

 

 

Ps. 119,4 - 8

 

4 Ty na to dałeś swoje przykazania,

by pilnie ich przestrzegano.

5 Oby moje drogi były niezawodne

w przestrzeganiu Twych ustaw!

6 Wtedy nie doznam wstydu,

gdy zważać będę na wszystkie Twe przykazania.

7 Chcę Ci dziękować szczerym sercem,

gdy nauczę się wyroków Twej sprawiedliwości.

8 Przestrzegać będę Twych ustaw:

nie opuszczaj mnie nigdy!

 

"Biblia Tysiąclecia" Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003”