2021 Czerwiec #5
 

27.06.2021.godz.11:45

 

Jezus: Aniu, córko Moja, wiesz jak ważne jest posłuszeństwo, gdyż w posłuszeństwie wypełnia się wola Moja. Wszystkie zdarzenia, które są w woli Mojej wypełniają Boży plan.

Tak, życie Twoje stało się zgodne z wolą Moją i uczynki Twoje sprawiają, że Mój plan może się wypełnić. Jednak dziś większość dusz żyje jak im się podoba i nikt nie zastanawia się nad tym, co Bogu się podoba. Tylko nieliczne dusze wsłuchane w Moje Serce, Mój plan wypełniają. Miłość jest zawsze posłuszna. Ten, kto kocha Boga stara się wszystko wypełnić. Ten, kto kocha Boga w niczym nie szuka siebie, lecz radością mu jest Boża Chwała. Lekcje miłości są darem Boga samego. Dusza, co potrafi obumrzeć dla Boga, wiele postąpi w doskonałości, a jej serce stanie się mieszkaniem Boga.

Miłość zwycięża zło, a dusza, która patrzy z miłością na świat i braci swoich, jest odblaskiem Boga samego, bo przez nią promieniuje miłość.

Wiele jest braków miłości, a brak miłości, to nie tylko pustka, lecz zranienie brakiem miłości. W twojej rodzinie, Aniu, nie było miłości ani ciepła, były tylko nędzne ochłapy miłości, a rany zadane ci w dzieciństwie do dziś są bliznami, które mogą zaboleć.

Lecz Moja miłość nie tylko wszystko uleczyła, lecz także zabliźniła twoje rany. Mało jest serc, co tak bardzo były poranione w dzieciństwie. Jednak dusza wrażliwa bardziej cierpi i odczuwa ból. I dziś przemieniona Moją łaską masz wielką wrażliwość i czułe serce dla każdego. Łatwo ranić taką duszę, co jest otwarta na miłość, dlatego chronię cię przez swoje Anioły. Pamiętaj, w dzisiejszym świecie trzeba wiele roztropności w obcowaniu z ludźmi, gdyż mało kto kieruje się miłością.

 

- Tak, Mój Jezu Umiłowany, dziękuję Ci za Twoja troskę. Mój Jezu, jak mam teraz obcować z tymi, którzy się zaszczepili?

 

Jezus: Dusze, które poddały się zaszczepieniu są w wielkim niebezpieczeństwie i nie tylko chodzi o ich ciała. Dusza ich stała się otwarta na działanie zła i to jest największe niebezpieczeństwo. Gdyż wtedy jest osłabiona wola i łatwiej będzie takiej duszy słuchać szatana niż rozpoznać wolę Boga. Zaś ciała tych osób będą powoli niszczone przez toksyny, a także przez czynne substancje, które powodują trwałe zmiany w organizmie. Zmiany te mogą być widoczne już po kilku miesiącach, gdyż zachowanie tych osób może ulec zmianie, a także w wyglądzie można zaobserwować zmiany. Dopiero po kilkunastu miesiącach, osoby te zaczną chorować na różne choroby, nawet jak były zdrowe.

Jednak nikt nie będzie przypisywał tego szczepionkom. Tak, jak teraz mało mówi się o skutkach ubocznych i wielu przypadkach śmierci, nawet ludzi młodych.

Kto będzie szczepić swe dzieci wydaje je na śmierć, nie tylko ciała ale i duszy.

Teraz już jest przygotowana nowa szczepionka i nowa fala wirusa nadchodzi. Kto wie, czym jest szczepionka, nigdy się nie zaszczepi, choć może go to wiele kosztować.

Jak obcować z duszami zaszczepionymi?

Przede wszystkim ich nie oceniać, lecz współczuć, że swe życie i zdrowie tak pochopnie narazili. Módlcie się o ochronę przed złem każdego dnia, bo zło emanuje przez dusze zaszczepione. Módlcie się o ich ratunek, by ich dusze zostały uratowane.

Ja sam jestem wam obroną, i choć przyjdzie wam żyć niczym w stadzie wilków, moc Moja was ochroni. Ufajcie i do Mojej Matki Maryi zawsze się zwracajcie, by was broniła.

Nie trwóżcie się, bo to, czego obiecałem, wypełnię i przeprowadzę każdą duszę, niby przez Morze Czerwone swój lud przeprowadziłem. To i teraz nie odstąpię od żadnej wiernej duszy i dam jej wszystko, o co poprosi, by życie we Mnie miała.

Jak ważne jest teraz zaufanie?

Ufajcie, cokolwiek się stanie, bo Ja was przeprowadzę przez wszystkie zdarzenia.

Trwajcie na modlitwie, bo czas jest krótki i warto walczyć ze swymi słabościami, warto dawać opór złu, i warto walczyć o dusze przez modlitwę, post i ofiary.

Wierność waszą po stokroć wynagrodzę i będę wlewał w wasze serca pokój i radość.

Pamiętajcie, Ja jestem waszym Królem. Trwajcie w pokorze i cichości serca, trwajcie w wierności i czekajcie Mego rychłego przyjścia.

 

 

Ps. 59

 

1 Kierownikowi chóru. Na melodię: «Nie niszcz». Dawidowy. Miktam. Gdy Saul wysłał ludzi do pilnowania domu, by Dawida zabić.

2 Wyrwij mnie, mój Boże, od moich nieprzyjaciół,

chroń mnie od powstających na mnie!

3 Wyrwij mnie od złoczyńców,

i od mężów krwawych mię wybaw!

4 Bo oto czyhają na moje życie,

możni przeciw mnie spiskują,

a we mnie nie ma zbrodni ani grzechu, o Panie,

5 bez mojej winy przybiegają i napastują.

Obudź się, wyjdź mi na spotkanie i zobacz,

6 bo Ty, Panie, Boże Zastępów, jesteś Bogiem Izraela.

Przebudź się, by skarcić wszystkie ludy,

nie miej litości dla wszystkich podłych buntowników.

7 Wracają wieczorem,

warczą jak psy

i krążą po mieście.

8 Oto się chełpią swoimi ustami;

na ich wargach obelgi:

«Któż bowiem słyszy?»

9 Lecz Ty, o Panie, z nich się śmiejesz,

szydzisz ze wszystkich pogan.

10 Będę baczył na Ciebie, Mocy moja,

bo Ty, o Boże, jesteś moją warownią.

11 W swej łaskawości Bóg wychodzi mi naprzeciw,

Bóg sprawia, że mogę patrzeć na [klęskę] moich wrogów.

12 Wytrać ich, o Boże, niech lud mój nie zapomina!

Twoją mocą rozprosz ich i powal,

o Panie, nasza Tarczo!

13 Grzech na ich ustach: to słowo ich warg.

Niech spęta ich własna pycha,

za złorzeczenia i kłamstwa, które rozgłaszają.

14 Wytrać ich w gniewie, wytrać, by już ich nie było,

by wiedziano, że Bóg króluje w Jakubie

i po krańce ziemi.

15 Wracają wieczorem,

warczą jak psy

i krążą po mieście.

16 Włóczą się, szukając żeru;

skowyczą, gdy się nie nasycą.

17 A ja opiewać będę Twą potęgę

i rankiem będę się weselić z Twojej łaskawości,

bo stałeś się dla mnie warownią

i ucieczką w dniu mego ucisku.

18 Będę śpiewał Tobie, Mocy moja,

bo Ty, o Boże, jesteś moją warownią,

mój łaskawy Boże.

 

"Biblia Tysiąclecia" Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003”