2021 Kwiecień #1
 

04.04.2021r. Godz.17:35

 

Jezus: Aniu, córko Moja. Ja, Zmartwychwstały Jezus Chrystus, błogosławię tobie i twojej rodzinie. Wierność twoja i oddanie jest radością Mojego serca.

Chwałą Moją są wszystkie dusze, co wierności Mi dochowują. Chwałą Moją są dusze, co cierpią prześladowania z powodu Mojego Imienia. Chwałą są dusze, które są wierne Moim przykazaniom i całej Ewangelii. I Chwałą są Mi te dusze, co przyjmują Mnie godnie do serca i wynagradzają za te dusze i kapłanów, co profanują Moje Ciało i Krew.

 

- Dziękuję, Mój Jezu, za Twoje Błogosławieństwo. Dziękuję, że jesteś Moją siłą. Dziękuję, że prowadzisz mnie w ciemności. Dziękuję za te promienie światła, które Mi dałeś.

Dziękuję, że jesteś Zmartwychwstaniem i życiem i nie pozwalasz, by zło nas przytłoczyło.

Tyś naszą radością i nadzieją, Tyś wszystkim nam, Panie Jezu.

 

Jezus: Ja, Zmartwychwstały, zwyciężyłem śmierć, i Krzyż Mój Święty jest znakiem zwycięstwa nad panem tego świata. Ja panuję nad wszystkim i Moja władza jest nad wszystkim. Nie dajcie się zastraszyć przez pana tego świata, lecz bądźcie wpatrzeni w Mój Krzyż, znak zwycięstwa.

Choć teraz jest czas oczyszczenia Polskiego narodu i działania Sprawiedliwości, pamiętajcie, że pragnę bardziej Miłosierdzia niż ofiary. Tak, nadal jest otwarte dla was Moje Miłosierdzie, mimo iż niektórzy sądzą, że zostało zakończone. Czas Mojego Miłosierdzia zakończy się dopiero wtedy, gdy przyjdę jako Sędzia Sprawiedliwy. A teraz są już dla was dopuszczone kary, czyli Moja Sprawiedliwość, byście do Mnie wracali i prosili o litość.

Kto tego pojąć nie może niech prosi Ducha Świętego, by otworzył jego oczy serca i dał zrozumienie. Nie po to umarłem na Krzyżu, by być Sprawiedliwy i nie okazywać wam Miłosierdzia swego. Prawdą jest, że już czas krótki pozostał i każdy, kto zwleka, by przyjść do kratek konfesjonału, swoje życie wieczne naraża.

Czyż Mój Krzyż nie jest Tronem Miłosierdzia? Czyż Ja sam nie odpuszczam wam grzechów w Sakramencie Spowiedzi?

To w konfesjonale doświadczacie Mojego Miłosierdzia po szczerej Spowiedzi Świętej.

Tak długo jak kapłani będą was spowiadać, tak długo Ja będę działać swoim Miłosierdziem. Żal doskonały jest aktem skruchy i żalu za grzechy. Lecz kto jest w stanie w sposób doskonały je wykonać?

Ja daję wam kapłanów jako narzędzia Mojej łaski. Nikt nie może zastąpić kapłana, by was rozgrzeszyć. Nikt nie może was uwolnić z władzy szatana, która was wiąże i zamyka na Moje działanie, na Moją łaskę.

Piękna jest dusza po Spowiedzi Świętej i wielkim darem jest dla duszy szata łaski. Grzechy wasze niszczą waszą duszę i zniewolą serce, dlatego warto walczyć ze słabościami, warto na nowo zaczynać i wciąż powstawać.

Ja, Moje drogie dzieci, jestem zawsze z wami, Jam Emanuel. Miłość Moja jest ponad wszelkie zło i przyjdzie czas i teraz już jest, gdy brat jest przeciwko bratu, matka przeciwko córce, a syn przeciwko ojcu. To czas, gdy i wierzący będą was prześladować, lecz wiedzcie, że oni Mojego Ducha nie mają, i w Kościele możecie być prześladowani.

Tak i ty, Aniu, doświadczyłaś, co znaczy być prześladowanym z powodu nie noszenia maseczki w kościele. Tak, Moje drogie dzieci, nie jest Moją wolą, byście zasłaniały twarze przed Obliczem Moim. Ja stworzyłem was do wolności, wolności Dzieci Bożych, a maski są dla zniewolonych. Obrzęd ten jest praktykowany przez masonów i oznacza człowieka, który jest niewolnikiem. Kogóż taka maska może uchronić, jeśli żyje w lęku i Mi już nie ufa.

Pokój w sercu odczuwa każda dusza, co Mi ufa, ona nie żyje w lęku.

Czyż do Mnie nie należy życie i zdrowie każdego człowieka?

Ja mam moc dać życie i uzdrowić każdego człowieka i do Mnie należy władza nad śmiercią. Nie lękajcie się, jeśli będą was dręczyć i prześladować w Kościele z powodu nie noszenia maski. Szukajcie innego miejsca, by móc godnie uczestniczyć we Mszy Świętej.

Czyż bardziej boicie się ludzi, czy Boga waszego obrazić?

Ja nie zasłaniam przed wami swego Oblicza i wiedzcie, że nie ukażę swego Oblicza tym, co z powodu lęku twarz zasłaniają.

Któż jak Bóg! Ja jestem Panem tego świata. Wpatrujcie się w Moje Oblicze, a Duch Święty was osłoni i przeprowadzi przez wszelkie zło.

Bo nie przeminie oblicze tego świata, a przez Mój Krzyż ujrzycie zorze poranka, Zbawianie tego świata.

 

 

Ks. Izajasza 16,13 – 14

13 Taka jest mowa, którą od dawna wypowiedział Pan przeciw Moabowi.

14 Teraz zaś tak oświadcza Pan: «Za trzy lata, takie jak są lata najemnika, za nic poczytana będzie chwalebna moc Moabu z całą jego mnogą ludnością, a jego ostatki będą nikłe, słabe, nic nie znaczące».

 

Ps. 29

 

1 Psalm. Dawidowy.

Przyznajcie Panu, synowie Boży,

przyznajcie Panu chwałę i potęgę!

2 Przyznajcie Panu chwałę Jego imienia,

na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana!

3 Głos Pański ponad wodami,

zagrzmiał Bóg majestatu:

Pan ponad wodami niezmierzonymi!

4 Głos Pana pełen potęgi!

Głos Pana pełen dostojeństwa!

5 Głos Pana łamie cedry,

Pan łamie cedry Libanu,

6 sprawia, że Liban skacze niby cielec

i Sirion niby młody bawół.

7 Głos Pana rozsiewa ogniste strzały,

8 głos Pana wstrząsa pustynią,

Pan wstrząsa pustynią Kadesz.

9 Głos Pana zgina dęby,

ogałaca lasy:

a w Jego pałacu wszystko woła: «Chwała!»

10 Pan zasiadł [na tronie] nad potopem

i Pan zasiada jako Król na wieki.

11 Niech Pan udzieli mocy swojemu ludowi,

niech Pan błogosławi swój lud, darząc go pokojem.

 

"Biblia Tysiąclecia" Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003”