2021 Kwiecień #2
 

09.04.2021r. Godz.19:15

 

Jezus: Aniu, córko Moja, cierpienie twoje jest darem dla wielu dusz i trud twój staje się coraz większy. Teraz największe kłopoty masz z nogami i czeka cię zabieg, gdyż bez pomocy lekarza nie będziesz mogła funkcjonować. Ktoś może pomyśleć, po co tyle daję ci cierpienia? Jednak niech wiedzą, że Moi wybrani muszą wiele cierpieć, bym mógł przez nich, jako naczynia doskonałe, dokonać swoich dzieł.

Któż może być doskonałym narzędziem w rękach Boga?

Człowiek prawy i nieskalany w oczach ludzkich, może nie być wcale godnym narzędziem w rękach Boga. Nawet naczynie gliniane, które jest czyste, lepsze jest od porcelany, w której bród osiadł. Miłość Moja jest czysta, i pragnę waszej czystości i życia w prawości. Ważne to jest ponad miarę, gdyż Szatan teraz bardziej bada duszę i krąży jak zwodziciel, jak wąż podstępny, co kradnie dusze.

Czym jest zbroja duchowa?

Jest to łaska, którą daje duszom jako pancerz, jako moc Ducha Świętego, jako tarczę wiary i miecz do walki. Orężem walki w czasach ostatecznych jest modlitwa, wytrwała i pełna wiary. Orężem także jest Moje słowo zawarte w Piśmie Świętym. Pamiętajcie, nigdy nie dyskutuje się z Szatanem. Nikt z nim nie wygra w dyskusji, gdyż ma on wyższą inteligencję od ludzi. Gdybyście wiedzieli jak pilnie was obserwuje, i choć nie ma poznania waszych myśli, szybko po waszym zachowaniu wnioskuje. Wiele mu mówi mimika waszej twarzy i reakcje na myśli wam podsuwane. Tak pilnie z was czyta jakby miał myśli poznanie. Jednak nie może poznać waszych myśli, ani zakamarków serca, nie może wami zawładnąć bez waszego przyzwolenia. Walka duchowa jest częścią Mojej drogi i żadna dusza za życia nie jest wolna od kuszenia szatana. Zna on drogi dostępu do waszej duszy, gdyż widzi wasze słabości i wciąż szuka możliwości, by was nakłonić do zła. Wasz grzech jest jego sukcesem, jednak wielkiej porażki doznaje, gdy zbliżacie się do kratek konfesjonału. Tam się kończy jego działanie i moc jego jest związana, lecz wciąż czeka na wasz upadek. Mówię to wam, Moje drogie dzieci, byście wiedziały jak ważna jest Spowiedź Święta. To nie jest jeden z wielu rytuałów, który można pominąć, to jest dar Kościoła.

I przyjdzie czas, gdy ten sakrament będzie bardzo ograniczony, i któż wtedy zdejmie ciężar z waszej duszy, kto was uwolni od zła.

 

- Jezu Mój Umiłowany, jak bardzo potrzebujemy sakramentu Spowiedzi Świętej. Jak bardzo potrzebujemy Twojego Miłosierdzia, Twojej łaski przebaczenia. Dzięki Spowiedzi Świętej możemy zaczynać wciąż na nowo. Bądź nam Miłosierny i zlituj się nad nami, bośmy twoi.

 

Jezus: Miłosierdzie Moje jest dla was otwarte, choć czas krótki pozostał.

Czym jest Moje Miłosierdzie?

Miłosierdzie Moje, to zdrój łaski, niczym woda żywa, co ożywia duszę, co umarła z powodu grzechów swoich. To woda żywa, co podnosi duszę i daje jej szatę łaski, by obnażona grzechem nie chodziła. Nędzna jest szata grzesznika, niczym podarte łachmany, brudne i sponiewierane, nędzne, o zapachu zgnilizny. Wielce jest nieprzyjemny smród rozpadającego się ciała, lecz taki jest zapach duszy, która tkwi w grzechach i dawno się już nie spowiadała.

Jak piękny jest zapach świętości, czystości duszy.

Czyż ciała świętych nawet po śmierci się nie rozpadają?

Piękny zapach roznoszą święci, czyści i nieskalani, niedostępni dla szatana.

Czystość wasza jest postrachem dla Szatana, i moc wasza jest mocą Ducha Świętego, to wasza zbroja. Niech wasze dusze będą czyste i nieskalane, postępowanie wasze klarowne, myśli wasze Bogu oddane, słowa wasze niech będą wyważone Moją mądrością.

Zważajcie, dusze, byście w słowach nie upadły i często uciekajcie się do milczenia, by wróg wasz, Szatan, został pokonany. Milczenie jest wielkim darem i wiele zyska dusza, która milczeć potrafi. Milcząca dusza jest w Boga wsłuchana i ona nie zajmuje się niepotrzebnymi dysputami. Choć zna prawdę, milczeć potrafi i wie, kiedy mówić powinna.

Roztropność, to dar duszy dojrzałej, która nie tylko zło od dobra odróżnić potrafi, lecz i potrafi roztropnie wybrać.

Tak, dzieci Moje, nauka Moja jest prawdą i życiem. Kto z niej umie skorzystać, przejdzie przez burzę, przez czas niepewny, przez czas ucisku. Miłość Moja pragnie was przeprowadzić, dlatego pragnę, byście byli nieskalani.

Niedziela Miłosierdzia jest Świętem, w którym miłość Moja Miłosierna czeka na dusze z wielkim utęsknieniem. Cud nawrócenia jest cudem powrotu duszy do Boga, dlatego pragnę, byście w tym dniu wypraszały łaskę nawrócenia dla grzeszników z całego świata.

Wiele zależy od waszej modlitwy, gdy tak niewiele czasu już zostało. Kończy się czas najemników i zbliża się czas, gdy w wolności Bogu będziecie Mi służyli.

Jak długi jest czas najemnika?

Rok najemnika, to rok na ziemi przeżyty przez człowieka. I tyle lat jeszcze wam w niewoli pozostało, ile lat Moab na ziemi będzie pozostawał. Choć w Księdze Apokalipsy jest czas określony, jednak wydłużam go nieco, by Moje Miłosierdzie działało.

Pamiętajcie, Moje drogie dzieci, że Ja ratuję dusze, Ja was strzegę, i włosy wasze na waszych głowach są policzone. Ufajcie, nie bójcie się przymusowych szczepień, i wiedzcie, że plany rządu zostaną zniweczone.

 

 

Ps. 28 Błaganie i dziękczynienie

 

1 Dawidowy.

Do Ciebie, Panie, wołam, Skało moja,

nie bądź wobec mnie głuchy,

bym wobec Twego milczenia nie stał się

jak ci, którzy zstępują do grobu.

2 Usłysz głos mego błagania,

gdy wołam do Ciebie,

gdy wznoszę ręce

do świętego przybytku Twego.

3 Nie gub mnie z występnymi

i z tymi, co czynią nieprawość,

co rozmawiają przyjaźnie z bliźnimi,

a w duszy żywią zły zamiar.

4 Odpłać im według ich czynów

i według złości ich postępków!

Według dzieła ich rąk im odpłać,

oddaj im własnymi ich czynami!

5 Skoro nie zważają na czyny Pana

ani na dzieła rąk Jego:

niechaj On ich zniszczy, a nie odbuduje!

6 Błogosławiony Pan, usłyszał bowiem

głos mego błagania,

7 Pan moją mocą i tarczą!

Moje serce Jemu zaufało:

Doznałem pomocy, więc moje serce się cieszy

i pieśnią moją Go sławię.

8 Pan jest mocą zbawczą dla swojego ludu,

twierdzą zbawienia dla swego pomazańca.

9 Ocal Twój lud

i błogosław Twemu dziedzictwu,

bądź im pasterzem, [na ręku] nieś ich na wieki.

 

"Biblia Tysiąclecia" Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003”