2021 Kwiecień #3
 

13.04.2021r. Godz.14:00

 

Jezus: Aniu, córko Moja, wiedz, że choroba Twoja się przedłuży. Jednak ufaj i wierz Mi, że czas ten jest przez ciebie dobrze wykorzystany, bo modlitwa złączona z cierpieniem wiele łask może wyjednać u Tronu Boga Najwyższego.

Jakże ważna jest teraz modlitwa o nawrócenie grzeszników i ważna jest modlitwa za rodziny, a także za kapłanów, za młodzież pogubioną w tym świecie. Wiele jest intencji, lecz tą najważniejszą, która dusze ratuje, jest modlitwa za grzeszników.

Nie każde cierpienie jest darem Boga. Przeważnie cierpienie jest konsekwencją grzechów, złych wyborów. Jest też cierpienie niewinnych, tych dusz czystych, co świat wraz ze Mną zbawiają. Cierpienie małych, niewinnych dzieci, zabijanych przez swoich rodziców, niechcianych, porzucanych.

Ja, Bóg, Jezus Chrystus, jestem najbliżej cierpiącej duszy i wraz z nią cierpię. Zło tego świata jest konsekwencją grzechów i Sprawiedliwość Moja dotknie wielu.

Zło szczepionek stało się jawne, lecz machina manipulacji wciąż działa i wielu się spieszy, by być zaszczepionym, nie chcą wiedzieć o zagrożeniach. Szukają argumentów, by się usprawiedliwić i potwierdzić, że nie jest błędem poddanie się szczepieniom. Lecz ta propaganda obróci się przeciwko tym, co ją rozpowszechniają, co zło dobrem nazywają, grzech przyjemnością, głupotę odpowiedzialnością.

Tak, ludzkość bardzo boi się choroby i śmierci, że we wszystko chce uwierzyć, nawet w największe kłamstwo.

Dzieci Moje, gdzie jest prawda?

Prawda jest w nauce Mojej. Nie słuchajcie ducha kłamstwa. Prawda jest w Moich przykazaniach i one nadają właściwy kierunek waszej drodze. Niech wasze ,,tak” dla Mnie będzie wierne.

 

- Mój Jezu Umiłowany. Co ma czynić człowiek, który chce w tych czasach zamętu wytrwać na Twojej drodze i co ma czynić, by być zawsze otwartym na Twojego Ducha?

 

Jezus: Droga Moja to droga prawdy i nie ma miejsca na tej drodze na kompromis.

Kiedy dusza się osłabia na drodze Mojej?

Każda dusza jest słaba, gdyż żyje w ciele i ma swoje słabości i złe skłonności. Tylko dzięki łasce Mojej jest w stanie iść wiernie Moimi śladami. Dusza ufna idzie za Mną mimo ciemności i zła, które je otacza, bo jest cicha i pokorna, wpatrzona w Moje ślady. Tam stawia swoje stopy i tak idzie za Mną pewną drogą. Zaś ta dusza, co w pełni nie przyjmuje Mojej drogi i ma swoje tak zwane poglądy i zasady, gubi się i schodzi z Mojej drogi.

Duch chaosu i zamętu tego świata wciąż rozsiewa swoje kłamstwa i wielu z was zwodzi.

Czy jesteście pewni tego, co słyszycie? Czy znacie głos swego przewodnika?

Każda wierna dusza zna Mój głos i tylko Mego głosu chce słuchać. Zaś Szatan próbuje Mnie naśladować i wszystko może małpować oprócz pokory.

Jaka jest dusza pokorna i cicha?

Dusza pokorna i cicha nie szuka w niczym siebie, nie pragnie sukcesu, ani popularności.

Dusza pokorna często przystępuje do Spowiedzi Świętej i Szatan jej nie odwodzi od kratek konfesjonału.

Czym jest Sakrament Spowiedzi Świętej?

Sakrament Spowiedzi Świętej, to wielki dar Kościoła katolickiego, gdzie dusza, co szczerze wyzna swoje grzechy, doświadcza odpuszczenia win, doświadcza uwolnienia od Szatana, a przede wszystkim otrzymuje szatę łaski. Nie jest już naga i nie chodzi w łachmanach, lecz wstępuje na drogę życia.

Czyż nie wiecie, że Ja sam zasiadam w każdym konfesjonale? Dlaczego patrzycie na kapłana krzywym okiem?

To Ja oceniam każdą duszę i tylko Ja znam prawdę o każdej duszy.

Czy znacie prawdę o własne duszy? Czy wiecie do jakich grzechów jesteście zdolni?

Ja wiem o was wszystko, ale wami nie pogardzam, lecz was miłuję. I pragnę, byście jak najczęściej przystępowali do kratek konfesjonału i przychodzili do Spowiedzi Świętej, jako do Tronu Mojego Miłosierdzia.

Ja jestem Bogiem przebaczania, a Mój Krzyż Tronem Mojego Miłosierdzia. Nikt tak jak Ja nie pragnie waszego odkupienia i nie ma innej drogi zbawienia, gdyż Moje Serce jest Bramą Zbawienia. Tam jest Moje Miłosierdzie.

Tak, dzieci Moje, teraz czas walki o dusze nastał. Włóżcie na siebie zbroję duchową, bądźcie zawsze odziani w szatę łaski.

Ja jestem Królem i Panem tego świata i króluję nad waszym narodem. To czas walki, to czas oczyszczenia Polskiego narodu. Ducha nie gaście, lecz siebie nawzajem do walki zagrzewajcie, i pamiętajcie, że waszym orężem jest Różaniec.

 

- Dziękuję, Jezu, za każde Twoje słowo, za Twoje niepojęte Miłosierdzie. Wszystko jest łaską i łaską dla nas na te czasy jest nasza Matka i Królowa Polski, Maryja.

 

Maryja: Dzieci Moje, wiedzcie, że Moje Serce i Serce Mojego Syna wielce cierpi, bo każdego dnia tracimy wiele dusz. Dlatego pragnę prosić was raz jeszcze o Różaniec, o post i ofiary. Giną wasi bracia i siostry w czeluściach piekła, idą na mękę wieczną.

Wiem, jak cierpicie, gdy tak wiele dusz poddaje się szczepieniom. I są to wasi bliscy, są to znajomi. I widzicie, jak ciężko chorują, jak umierają, a ci, którzy żyją, jak bardzo ich dusze się zmieniają. Agresja, złość, wielka niegodziwość panoszy się na tym świecie.

Tylko wasza modlitwa i ofiarne życie może zatrzymać falę zła, która nadchodzi.

Serce Moje jest dla was schronieniem, i Ja pragnę przygarnąć każdą duszę.

Ja jestem Arką zbawienia. Przyprowadzajcie do Mnie w modlitwie dusze, dusze waszych najbliższych, co żyją bez Boga, co teraz żyją w lęku i te, co się szczepią. To przeze Mnie przyjdzie dla nich ratunek.

Ufajcie, ufajcie Mi i Mojemu Synowi, bo czas jest krótki. Każdego dnia, w cichości i pokorze zwyciężajcie, bo Szatan nienawidzi maluczkich. Jednak wielkość wasza, to moc Boga samego, tylko przez dusze pokorne Bóg wielkie rzeczy może zdziałać.

Amen.

 

Ps. 56

 

1 Kierownikowi chóru. Na melodię: «Gołębica z dalekich terebintów». Dawidowy. Miktam. Gdy go Filistyni zatrzymali w Gat.

2 Zmiłuj się nade mną, Boże, bo czyha na mnie człowiek,

uciska mnie w nieustannej walce.

3 Wrogowie moi nieustannie czyhają na mnie,

tak wielu przeciw mnie walczy.

Podnieś mnie, 4 ilekroć mnie trwoga ogarnie,

w Tobie pokładam nadzieję.

5 W Bogu uwielbiam Jego słowo,

Bogu ufam, nie będę się lękał:

cóż może mi uczynić człowiek?

6 Przez cały dzień mi uwłaczają,

przeciw mnie obracają wszystkie swe zamysły.

Ku [mojej] zgubie 7 się schodzą,

śledzą moje kroki,

godzą na moje życie.

8 Za niegodziwość - pomoc dla nich?

Boże, powal w gniewie narody!

9 Ty zapisałeś moje życie tułacze;

przechowałeś Ty łzy moje w swoim bukłaku:

<czyż nie są spisane w Twej księdze?>

10 Wtedy wrogowie moi odstąpią

w dniu, gdy Cię wezwę:

po tym poznam, że Bóg jest ze mną.

11 W Bogu uwielbiam Jego słowo,

wielbię słowo Pana.

12 Bogu ufam, nie będę się lękał:

cóż może mi uczynić człowiek?

13 Wiążą mnie, Boże, śluby, które Ci złożyłem,

Tobie oddam ofiary pochwalne,

14 bo ocaliłeś moje życie od śmierci

<i moje nogi od upadku>,

abym chodził przed Bogiem

w światłości życia.

 

"Biblia Tysiąclecia" Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003”