2021 Kwiecień #4
 

23.04.2021r. Godz.09:07

 

Jezus: Aniu, córko Moja, czas cierpienia jest czasem łaski i wzrostu duchowego.

Wkrótce wracasz do pracy i zdrowie twoje się bardzo poprawi, zwłaszcza twoje nogi, gdyż pragnę, byś była zdrowa i mogła normalnie funkcjonować w domu i w pracy. Wczorajsza rehabilitacja bardzo ci pomogła, lecz łaskę uzdrowienia chorej nogi otrzymałaś przez wstawiennictwo świętego Charbela. Podczas Nabożeństwa w Kościele, modliłaś się za wielu i prosiłaś o łaskę uzdrowienia, lecz tylko kilka osób dostało łaskę fizycznego uzdrowienia. Zaś Ja uleczyłem wiele serc, które są pełne lęku, i teraz działam w ich sercach, by uwolnić ich od życia w lęku. Święty Charbel jest twoim przyjacielem i serdeczna była twoja z nim rozmowa. Wiesz, że twoja noga będzie zdrowa i teraz pójdziesz do lekarza, by dał ci potwierdzenie twego uzdrowienia. Tak, przekażesz tę wiadomość proboszczowi tej parafii, na świadectwo dla wielu.

 

- Dziękuję, Jezu, za łaskę uzdrowienia, dziękuję za Twoją miłość i troskę. Ty jesteś wszystkim mi, Panie, i pragnę być narzędziem w Twoim ręku, by służyć Ci najlepiej.

 

Jezus: Narzędzia Mojej łaski są czyste i zawsze gotowe, gdyż żyją w stanie łaski i często oczyszczają się w Sakramencie Spowiedzi Świętej. Mogą też służyć Mi darami i charyzmatami, które są darem Mojej łaski. Nawet gdy nie posiadają daru, Ja je uzdalniam, gdyż jako czyste narzędzia nie stawiają Mi żadnego oporu. Siebie w niczym nie szukają, lecz są otwarte i posłuszne działaniu Ducha Świętego. Te dusze idą prostą drogą do zbawienia, mimo zamętu, szerzącego się kłamstwa, manipulacji, ataków szatana, krytyki, czy prześladowania. Dusza prawa idzie prostą drogą i nie daje się zwieść szatanowi. We wszystkim widzi rękę Boga i za wszystko potrafi dziękować.

 

- Tak, Mój Jezu, tak bardzo nam potrzeba Twojego prowadzenia, potwierdzenia, że idziemy drogą prawdy. Trudno wielu osobom rozeznać, co mają czynić, i tak wielu odchodzi od Boga.

 

Jezus: To prawda, Aniu. Wielu już odeszło i jeszcze więcej Minie opuści. Dlatego dałem ci odczuć przez wiele dni Moją samotność, i dam ci jeszcze wiele poznać i cierpieć ze Mną w duchu. Nie obawiaj się, sił ci nie zabraknie, choć dam ci trud ducha, trud Mojego bólu i ran Mi zadawanych z powodu profanacji, bluźnierstwa, letniości wiary. Ból wewnętrzny duszy jest ci dobrze znany, lecz teraz będzie on przenikał całe twoje ciało. Tak, doświadczyłaś, jak wiele dusz chce żyć po swojemu i woli oglądać Mszę Świętą przez internet i spowiadać się po swojemu. Są i tacy, co wolą kościół liberalny, gdzie nie ma spowiedzi i można zawsze iść do Komunii Świętej.

Teraz nadchodzi czas i już jest, gdy wszystkie prawdziwe orędzia, które są głoszone przez Moich prawdziwych proroków, będą bardzo krytykowane i uznawane za fałszywe. Dlatego zbliża się czas, gdy twoja strona w internecie przestanie być aktywna. Wszystko to, co jest tam zapisane nie zginie i wielu będzie mogło korzystać z tej nauki, gdyż ta nauka jest zgodna z Ewangelią i Moimi przykazaniami.

Teraz jest czas oczyszczenia i ucisk będzie wciąż wzrastał. Jednak ducha nie gaście, wiary waszej strzeżcie niczym skarbu i módlcie się nieustannie, by ratować dusze waszych braci i sióstr.

Nagonka i propaganda, by masowo się szczepić, jest nagonką zła. Wiecie czym jest szczepionka i tu wątpliwości nie ma. Prawdą jest, że dusze, które się powierzą Maryi, będą uratowane. Prawdą jest, że ci, co będą zmuszeni, przez wiarę i modlitwę swoją i bliskich będą uchronieni od jej zgubnego działania. Lecz pamiętajcie, tu nie ma miejsca na lekkomyślny wybór, gdyż wtedy możecie doświadczyć konsekwencji zła, które działa w szczepionce. Tak, wiele osób, co przyjęło szczepionkę, będzie pod wpływem zła.

Dlatego módlcie się za tych, co przyjęli szczepionkę, i ufajcie mimo wszystko, gdy doświadczycie od nich zła.

Łaską Moją są te słowa, i pragnę was, Moje drogie dzieci, jeszcze przez jakiś czas pouczać przez ten Dziennik, byście mogły czerpać siłę z tych słów, byście mogły trwać w Moich przykazaniach i Mojej nauce, byście byli świadkami życia według Mojej Ewangelii.

Ja jestem z wami, i wszystkie dusze, które w Mojej wierności wytrwają, przejdą przez ucisk i nie będzie im straszny czas panowania zła.

Ja jestem Królem i to Ja mam władzę. Pamiętajcie, krótki jest czas, krótki jest czas panowania Moabu.

 

Ps. 28

 

1 Dawidowy.

Do Ciebie, Panie, wołam, Skało moja,

nie bądź wobec mnie głuchy,

bym wobec Twego milczenia nie stał się

jak ci, którzy zstępują do grobu.

2 Usłysz głos mego błagania,

gdy wołam do Ciebie,

gdy wznoszę ręce

do świętego przybytku Twego.

3 Nie gub mnie z występnymi

i z tymi, co czynią nieprawość,

co rozmawiają przyjaźnie z bliźnimi,

a w duszy żywią zły zamiar.

4 Odpłać im według ich czynów

i według złości ich postępków!

Według dzieła ich rąk im odpłać,

oddaj im własnymi ich czynami!

5 Skoro nie zważają na czyny Pana

ani na dzieła rąk Jego:

niechaj On ich zniszczy, a nie odbuduje!

6 Błogosławiony Pan, usłyszał bowiem

głos mego błagania,

7 Pan moją mocą i tarczą!

Moje serce Jemu zaufało:

Doznałem pomocy, więc moje serce się cieszy

i pieśnią moją Go sławię.

8 Pan jest mocą zbawczą dla swojego ludu,

twierdzą zbawienia dla swego pomazańca.

9 Ocal Twój lud

i błogosław Twemu dziedzictwu,

bądź im pasterzem, [na ręku] nieś ich na wieki.

 

"Biblia Tysiąclecia" Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003”