2021 Lipiec #1
 

04.07.2021.godz.15:53

 

Jezus: Aniu, córko Moja, życie każdego człowieka jest w Moim ręku, jednak jego los zależy od jego wyborów. Gdy człowiek wybiera zło, musi ponieść tego konsekwencje.

Tak, życie osób, które Mi powierzasz jest w Moim ręku. I w twojej rodzinie już wiele osób się zaszczepiło i nic nie można na to poradzić, bo każdy teraz sam decyduje.

Modlitwa twoja jest ratunkiem dla ich dusz, lecz zdrowia czy życia swego nie uratują. Tak, będę oczyszczał ich dusze przez choroby, a także przez cierpienia duchowe. Miłość bliźniego sprawia, że czujesz ból, gdy słyszysz, że ktoś poddał się szczepieniu. Jednak ufaj, gdyż Moja miłość jest ponad wszelkie zło. Teraz daję wiele prób każdej duszy i oczyszczam je niczym srebro czy złoto, i widzą dusze, jak wiele słabości mają.

Czas prób będzie trwał aż do Mojego ponownego przyjścia, gdy przyjdę jako Sędzia Sprawiedliwy. Jednak pamiętaj, że wiele ci powierzyłem, a od tych, którym wiele powierzono, wiele będzie się żądać. Sprawy twoje są Moimi sprawami i troski twoje są Moimi troskami. Jak ważne jest teraz zaufanie.

 

- Tak, Mój Jezu Umiłowany. Tyś naszą nadzieją, Tyś wszystkim, Panie.

 

Jezus: Nadzieja jest darem, co podtrzymuje dusze, a także darem, który pozwala patrzeć na wszystko Bożymi oczami. Boże spojrzenie jest pełne nadziei, gdyż we wszystkim widzi dobro nawet, gdy widzi wiele zła, które może zabrać nadzieję i zachwiać ufność w Moją miłość i miłosierdzie. Wierzy w Moją opatrzność i w to, że wszystko jest w Moim ręku. Człowiek w swojej słabości i ograniczoności niewiele może zrozumieć. Lecz gdy ufa Bogu i w Nim pokłada nadzieję, czyż musi wszystko rozumieć?

Czyż musi znać przyszłość i wiedzieć, co się stanie w najbliższym czasie?

Czy nie wystarczy ufna wiara w Moje działanie?

Każda dusza, która podda Mi się w zaufaniu, zostanie przeprowadzona przez ucisk, i każdej duszy dam wskazanie przez Ducha Świętego, jak i co ma czynić. Niech zaufanie będzie waszym kierunkowskazem, bo lęk i obawy ode Mnie nie pochodzą. Bądźcie przygotowani na trud. Jednak niech nadzieja w Moje zwycięstwo wam towarzyszy.

Zło działa w świecie szerząc podziały. Ja jednoczę wszystkie Moje wierne dusze. Bądźcie ponad te podziały i kierujcie się Moją miłością.

 

- Panie Jezu, czy możesz nam powiedzieć czym jest czyściec?

 

Jezus: Niektórzy twierdzą, że tu na ziemi jest czyściec, a potem wszyscy idą do Nieba. Jednak to nie jest prawda.

Czyż po swojej śmierci nie zszedłem do piekieł? Czyż nie przeprowadziłem dusz oczekujących do Nieba?

Czyściec to nie jest wesołe miejsce, jak i piekło nim nie jest. W czyśćcu dusze oczekują na przejście do Nieba, i wiele jest kręgów czyśćca, i wiele poziomów cierpienia.

Dusza, która spada na dno czyśćca jest torturowana przez demony i znajduje się w całkowitej ciemności. To miejsce wielkiej udręki, które od piekła nie rożni się niczym, prócz tego, że nie jest wieczne i kiedyś się skończy. W wyższych kręgach dusza aż tak bardzo nie cierpi, lecz odczuwa wielką samotność i opuszczenie. Tu także cierpi według swoich słabości, lecz ma ulgę w cierpieniu. Dusze małżonków, którzy zamordowali swe dzieci, nie cierpią samotnie, lecz razem ponoszą konsekwencje zła. Tak jak dusze cudzołożników, cierpią z tymi, co cudzołożyli. Dusze morderców i tych, co swe dzieci zabijali, są winni krwi dusz, które mordowali, i wielkie jest ich cierpienie. W kręgach wielkich cierpień są dusze, które szóste przykazanie lekceważyli, a także na dziewiąte nie zważali.

Dusze oczyszczone przechodzą do kolejnych kręgów, a w wyższych kręgach zło nie ma władzy nad duszami. W dalszych kręgach, głównym cierpieniem jest tęsknota za Bogiem, i tu dusza widzi już światło Boże. Ostatnim kręgiem jest przedsionek Nieba, tu odczuwa jego przedsmak i widzi już światło Boże. Te dusze nie czekają zbyt długo, aż przejdą do Nieba.

Teraz jest czas, gdy dusza, która żyje tu na ziemi, może się oczyścić przez cierpienie. Dusze, które cierpią w czyśćcu wiele muszą wycierpieć, by oczyścić swe dusze.

Tutaj lepiej cierpieć wiele lat, niż dzień jeden w czyśćcu cierpieć, bo bardzo tam dłuży się każdy dzień, bo i tam nie odczuwa się upływu czasu.

Dzieci Moje Umiłowane, wiele jeszcze pragnę wam Mojej nauki przekazać. Zbliża się czas, że będę was pouczać przez Pismo Święte, gdyż kończą się te przekazy.

Miłość Moja was przeprowadzi, trwajcie w miłości Mojej, zawsze ufajcie i nadzieję swoją we Mnie pokładajcie.

 

 

Ps.80

 

1 Kierownikowi chóru. Na melodię: «Lilie świadectwa...». Asafowy. Psalm.

2 Posłuchaj, Pasterzu Izraela,

Ty, co jak trzodę wiedziesz ród Józefa.

Ty, który zasiadasz nad cherubami, zabłyśnij,

3 przed Efraimem, Beniaminem i Manassesem!

Wzbudź Twą potęgę

i przyjdź nam na pomoc!

4 O Boże, odnów nas

i okaż Twe pogodne oblicze, abyśmy doznali zbawienia.

 

5 Panie, Boże Zastępów,

jak długo gniewać się będziesz,

choć lud Twój się modli?

6 Nakarmiłeś go chlebem płaczu

i obficie napoiłeś go łzami.

7 Zrobiłeś z nas powód zwady dla naszych sąsiadów,

a wrogowie nasi z nas szydzą.

8 Boże Zastępów, odnów nas

i okaż Twe pogodne oblicze, abyśmy doznali zbawienia.

 

9 Wyrwałeś winorośl z Egiptu,

wygnałeś pogan, a ją zasadziłeś.

10 Grunt dla niej przygotowałeś,

a ona zapuściła korzenie

i napełniła ziemię.

11 Góry okryły się jej cieniem,

a cedry Boże jej gałęźmi.

 

12 Swe latorośle rozpostarła aż do Morza,

a swoje pędy aż do Rzeki.

13 Dlaczego jej mury zburzyłeś,

tak że zrywa z niej [grona] każdy, kto przechodzi drogą,

14 że ją niszczy dzik leśny,

a polne zwierzęta obgryzają?

15 Powróć, o Boże Zastępów!

Wejrzyj z nieba, zobacz

i nawiedź tę winorośl;

16 i chroń tę, którą zasadziła Twa prawica,

<latorośl, którą umocniłeś dla siebie>.

17 Ci, którzy ją spalili ogniem i wycięli,

niech zginą od grozy Twojego oblicza!

18 Niech ręka Twoja będzie nad mężem Twej prawicy,

nad synem człowieczym, któregoś utwierdził dla siebie.

19 Nie odstąpimy już więcej od Ciebie;

zachowaj nas przy życiu, byśmy wzywali Twojego imienia.

20 Panie, Boże Zastępów, odnów nas

i ukaż Twe pogodne oblicze, abyśmy doznali zbawienia.

 

"Biblia Tysiąclecia" Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003”