2021 Lipiec #2
 

11.07.2021.godz.10:39

 

Jezus: Aniu, córko Moja, dziś daję ci ostatni wpis do dziennika, który będziesz mogła opublikować. Teraz tylko niektóre przekazy będą publikowane, by umocnić Mój lud i rozwiać wątpliwości, by utwierdzić dusze na drodze Mojej. Czeka cię jeszcze wiele trudu i wszystko, co robisz na Moją Chwałę owoc obfity przyniesie, bo zdajesz się na Moje działanie. Nadal jest ważne byś była ukryta, choć wielu jest ciekawych jak wyglądasz, jakie jest twoje codzienne życie.

Wkrótce rozpoczną się ataki na wszystkie orędzia z Nieba, i te, co są prawdziwe, zostaną uznane za fałszywe. Wielkimi krokami idą zmiany i jest to czas złudnego spokoju, a jednocześnie jest to dobry czas, by przygotować się na zmiany. Warto na nowo uzupełnić zapasy i mieć wszystko w nadmiarze.

 

- Dziękuję, Jezu Umiłowany, za Twoje pouczenie i prowadzenie. Ty jesteś Panem czasu i wszystko, co się wydarzy jest w Twoim ręku.

 

Bóg Ojciec: Świat dąży do zagłady, a dzieci Moje są zaślepione i żyją, jakoby nie żyły. Dlatego Ja, Bóg Ojciec, dam łaskę przebudzenia dla Polski i wielu narodów. Zbliża się czas wojny, Moje drogie dzieci, i ucisk wasz będzie wielki. Jednak nie ulegajcie lękowi, gdyż wszystko, co dla was przygotowałem, stać się musi, by oczyścić wasz naród. Modlitwy wasze i ofiary sprawiają, że nie mogę was zbytnio karać, choć zasługujecie. Maryja wiele łask dla was wyprasza i wciąż powstrzymuje Mą rękę od karania. Wszystko, co się wydarzy, będzie łaską Moją, i prawdą jest, że wielu będzie cierpieć. Cierpienie nie tylko oczyszcza, ale także toruje łaskę, tak jak łaskę toruje modlitwa.

Wielu będzie przeklinać swój los, i ci, co się zaszczepili, zobaczą swój błąd. Jednak wierne Mi dusze przeprowadzę i dam im wiele łask, by mogły przejść suchą stopą. Miłość Moja jest wierna, jak i troska Moja ponad wszystkie troski. Wierzcie Mi i ufajcie, a czas ucisku przejdziecie obronną ręką.

Wielu Mi się sprzeniewierzy, zwłaszcza kapłanów, dlatego módlcie się zwłaszcza za kapłanów, a także o nawrócenie grzeszników. Szatan szykuje wiele zasadzek na każdą wierną Mi duszę. Dlatego czuwajcie i bądźcie ostrożni, niech roztropność wasza będzie przebiegłością węża, byście przeszli obronną ręką i pozostali nieskazitelni niczym gołębie.

Potrzeby wasze materialne są w Moim ręku, i choć przyjdzie wam zrezygnować z wielu rzeczy, to otrzymacie wszystko to, co wam jest niezbędne.

Ten, kto potrafi rezygnować, przetrwa ucisk, tak jak i ten, który zaufa Mi pośród wielu nieszczęść.

Szczęściem każdej wiernej duszy jest Moja obecność i prowadzenie przez Ducha Świętego.

Szczęściem jest opieka Maryi i Jej orędownictwo.

Szczęściem jest życie w łasce i nie uleganie pokusom i zachciankom ciała.

Zbroją wiernej duszy jest modlitwa, życie ofiarne, Eucharystia, częsta Adoracja, wyrzeczenia i rezygnacja z przyjemności.

Ja, Bóg Ojciec, przeprowadzę was przez Mojego Ducha, gdyż Mój lud jest Mi bardzo drogi, i nie ma duszy, o której bym Mógł zapomnieć. Wszystkie wasze włosy na głowach waszych są policzone, i wszystkie wasze sprawy są Moimi. Komuż możecie tak zaufać?

 

- Boże, Ojcze Wszechmogący, ufam Tobie, ufam Twojemu Synowi Jezusowi Chrystusowi, ufam prowadzeniu Ducha Świętego, ufam naszej kochanej Matce Maryi.

 

Maryja: Moje drogie, umiłowane dzieci. Serce Moje krwawi jak widzę, jak wiele dzieci idzie na zatracenie. Każda matka wie, co znaczy, gdy jej dziecko swe życie traci. Tak jak i ojciec wie, co znaczy patrzeć na syna swego, który wszedł na drogi marne i nie chce znać Boga. Walka Moja, drogie dzieci, wciąż się toczy, dlatego wciąż was proszę i błagam o modlitwy, posty i ofiary. Łatwo jest dogadzać ciału, jak i łatwo wieść przyjemne życie.

Jednak ci, co Mnie posłuchali i walczą ze Mną o dusze, wiele łask otrzymają, gdyż Bóg ich nie pozostawi bez pomocy. Zapewnienie Boga Ojca jest także Moim zapewnieniem.

Wierna jest miłość Boga, i wy, Moje drogie dzieci, dochowajcie tej wierności i nie ulegajcie lękowi.

Pokój serca jest darem Boga, trwajcie w Jego pokoju, trwajcie w Jego obecności, a serca wasze pozostaną czyste. Bądźcie radośni, radością Boga i żyjcie tą nadzieją, że wszystko jest w Jego ręku, i przyjdzie czas, gdy skończy się trwoga i nastanie Jego Królestwo.

Bądźcie gotowi na przyjście Mojego Syna i żyjcie w łasce uświęcającej.

Wciąż się nawracajcie, by dusze wasze stawały się godne na przyjście Mojego Syna.

Pamiętajcie, że miłość Moja wam towarzyszy, pamiętajcie, żeście dziećmi samego Boga i Króla.

Ja, Maryja, przygarniam was do swego Matczynego Serca i we wszystkim wam towarzyszę.

 

 

Ps. 54

 

1 Kierownikowi chóru. Na instrumenty strunowe. Pieśń pouczająca. Dawidowa.

2 Gdy Zifejczycy przybyli do Saula, mówiąc: «Oto Dawid u nas się ukrywa».

3 Boże, zbaw mnie, w imię swoje,

swoją mocą broń mojej sprawy!

4 Boże, słuchaj mojej modlitwy,

nakłoń ucha na słowa ust moich!

5 Bo powstają przeciwko mnie pyszni,

a gwałtownicy czyhają na moje życie;

nie mają Boga przed swymi oczyma.

6 Oto Bóg mi dopomaga,

Pan podtrzymuje me życie.

7 Niechaj zło spadnie na moich przeciwników

i przez wzgląd na Twą wierność zniwecz ich!

8 Będę Ci chętnie składać ofiarę,

sławić Twe imię, bo ono jest dobre,

9 bo wybawi mię z wszelkiej udręki,

a moje oko ogląda hańbę moich wrogów.
"Biblia Tysiąclecia" Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003”