2021 Lipiec #3
 

29.07.2021 godz.09:44

 

Jezus: Aniu, córko Moja, czas, który ci dałem w Licheniu jest czasem odpoczynku, a zarazem czasem łaski dla ciebie. Twoja modlitwa jest darem dla wielu, zaś cierpienie, które ci towarzyszy jest dopełnieniem Twoich modlitw. Zdrowie twoje wkrótce się poprawi, jednak pamiętaj, by znajdować czas na odpoczynek.

Procesja, która odbyła się w sobotę w Licheniu, przyniesie wielki owoc nie tylko dla tych, co brali w niej udział, ale także dla narodu Polskiego. Matka Boża Licheńska jest znakiem na te czasy i pragnie Ona wyprosić łaskę wolności dla swych dzieci. Każda dusza, która zawierzyła się Maryi, nie zginie i będzie miała życie wieczne.

 

- Dziękuję Jezu Mój Umiłowany za wszystkie łaski, za ratunek dla nas przez Maryję.

 

Maryja: Dzieci Moje Umiłowane, wasza miłość Mi okazywana jest ukojeniem dla Mego Matczynego Serca. Wiele dusz zostało zwiedzionych i ich dusze znalazły się w wielkim niebezpieczeństwie. Jednak Ja, Matka, pragnę wszystkie swoje dzieci uratować, i te plany, które już teraz zostały wprowadzone, dobry Bóg zniweczy. Wiele osób myśli, że skończy się pandemia, jednak teraz nadejdzie inna choroba.

Dzieci Moje, nie obawiajcie się wojny ani zamieszek w waszym kraju, gdyż czas zamieszek szybko minie. Zbliża się czas, że odczujecie brak żywności, i tu osoby uprzywilejowane będą miały większy dostęp do żywności.

Dzieci wasze są narażone na wiele zła i tylko Boża miłość może je uchronić. Strzeżcie waszych rodzin niczym skarbu, a tych, co się zagubili, Mi powierzajcie, a nie zginą.

Owczarnia Mojego Syna jest coraz mniejsza, i gorliwość dusz może wynagrodzić zło popełnione.

Profanacje, które się szerzą, są oznaką złości szatana. Zaś zakaz odprawiania Mszy Świętych Trydenckich jest tego przejawem. Nikt, kto kocha Boga, Mu czci i chwały nie ujmuje. Wiara jest skarbem człowieka, strzeżcie tej wiary i nie zaniedbujcie modlitwy, postów i ofiar.

Łzy Moje płyną nieustannie, gdyż pragnę wam wyjednać łaski potrzebne do waszego zbawienia. Tak, trwajcie na modlitwie i walczcie o dusze wraz ze Mną.

Ja jestem waszą Arką i Przewodniczką na te czasy. Każdy, kto Mi się odda w niewolę miłości ujrzy zwycięstwo Mojego Syna Jezusa Chrystusa.

 

- Dziękuję Mateczko Ukochana za twoją miłość i wstawiennictwo. Proś za nami, by Duch Święty zawsze nas prowadził.

 

Duch Święty: Jestem Duchem prawdy, ale także Duchem, co daje życie i ożywia, Duchem, co odnawia i oczyszcza.

Czym jest miłość, która nie jest wciąż ożywiana? Czym jest miłość, która nie jest wciąż odnawiana?

Ta miłość przeprowadzi lud Boży, i wszystko, co jest słabe umocni i ożywi. Walka duchowa wciąż trwa i przetrwają ją mężne dusze, które pragną dochować wierności Bogu.

Wierna dusza nie myśli o swojej wygodzie, wierna dusza nie chce tego życia zachować. Wierna dusza pragnie zawsze wolę Bożą wykonać.

Wierność i miłość to dwie siostry, tak jak odwaga i męstwo. Jak zaufanie idzie z mądrością, a rozum złączony z sercem jest darem dla dusz, które są wierne.

Dary i charyzmaty są niczym wobec daru miłości Boga. Dusza, która jest wypełniona miłością Bożą niczego nie szuka, gdyż spoczęła na łonie Boga.

Pokój duszy jest darem Boga, jak i miłość, co wszystkie skarby w sobie zawiera.

Kto ma miłość Boga i tylko tego pragnie, wie co znaczy szczęście w ramionach Boga.

Ja jestem Duchem Świętym, który was prowadzi, bądźcie tylko wierni, a miłość Boża was przeprowadzi.

 

 

Księga Izajasza 7, 4 – 6

 

4 i powiesz do niego:

"Uważaj, bądź spokojny, nie bój się!...

Niech twoje serce nie słabnie z powodu tych dwóch oto niedopałków dymiących głowni,

z powodu zaciekłości Resina, Aramejczyków i syna Remaliasza:

5 dlatego że Aramejczycy, Efraim i syn Remaliasza postanowili twą zgubę, mówiąc:

6 Wtargnijmy do Judei, przeraźmy ją i podbijmy dla siebie, a królem nad nią ustanowimy syna Tabeela!

 

"Biblia Tysiąclecia" Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003”