2021 Listopad #1
 

21.11.21 godz.11:25

 

Jezus: Aniu, córko Moja, czas pokus jest zbawienny dla duszy dlatego, że w tym czasie dusza może poznać swoje słabości i złe skłonności.

Tak, widzisz, że wciąż myślisz, jak wiele masz prac do wykonania i zapominasz o odpoczynku. Człowiek z natury jest leniwy i bardziej skłania się do złego. Lecz Ja, Bóg, działam w sercach ludzkich, by dobro w nich zwyciężało, by nawet dusze słabe mogły zwyciężyć swój egoizm.

Dusza egoistyczna jest pełna pychy i próżności, i z wielkim trudem przychodzi jej myśleć o innych, i z wielkim trudem może Mi coś ofiarować, a cierpienie wydaje się jej czymś niepotrzebnym. Dusza pełna egoizmu pragnie życia wygodnego i dba o swój komfort, pragnie często bogactwa, a także znaczących stanowisk. Dlatego nie daje jej szczęścia przebywanie w Mojej bliskości, gdyż zmysłowe są jej pragnienia. Tak, gdy ziarno egoizmu obumrze, tak narodzić się może człowiek na nowo.

Duch rączy, który biegnie ochoczo na drodze łaski, łatwo umiera, łatwo rezygnuje z siebie, a nawet, gdy cierpienie go przytłacza, potrafi wszystko oddać Bogu.

Proście, dusze, by wasze serca stały się miejscem królowania Boga.

Ja jestem Królem Wszechświata, lecz czy jestem Królem w waszych sercach?

Pragnę waszych dusz, by nie tylko królować w waszych sercach, ale także w wieczności.

Czy widzicie we Mnie Króla Wieczności, Króla Nieba i Ziemi?

Potęga Moja nie polega na posiadaniu dóbr ziemskich, choć do Mnie wszystko należy.

Potęga Moja, to potęga miłości, i to jest władza, która króluje nad wszelkim złem.

Zło teraz się panoszy i jest pewne swojego zwycięstwa, gdyż widzi, jak ludzkość upada.

Jednak kto zwycięży Boga, Boga w Trójcy Przenajświętszej?

Pokój serca świadczy o tym, że Ja, Bóg, zamieszkuję ludzkie serca. Lecz gdy przez serca ludzkie działam swą miłością i miłosierdziem znaczy to, że króluję w ludzkim sercu.

Wiele jest dróg, co prowadzi do Boga, lecz najprostszą i najbezpieczniejszą drogą jest droga przez Niepokalane Serce Maryi.

Dusze, które oddały się w niewolę Niepokalanemu Sercu Maryi, będą zbawione. Nie znaczy to jednak, że unikną cierpienia, nie znaczy to, że nie poniosą konsekwencji swoich grzechów. Dusze w czyśćcu cierpiące o tym wiedzą i wiele z nich chciałoby na ziemię powrócić, by winy swe odkupić. Tu muszą cierpieć o wiele więcej i wiedzą, czym jest zło i jakie niesie za sobą konsekwencje.

Wiele jest serc, co oddało swe życie Maryi, i wiele serc do Mnie należy, lecz czy wytrwają, gdy przyjdą ciężkie próby?

Łatwo służyć Bogu w pomyślności, lecz czy służyć Mi będziecie, gdy wkroczy zło w wasze życie?

Koroną Chwały Mi jesteście, gdy zwyciężacie w imię miłości, w Imię waszego Boga.

Ja zaś podnoszę was do swojej Chwały, gdyż pragnę w waszym życiu królować.

 

- Dziękuję, Mój Jezu Umiłowany za to, że jesteś naszym Królem, Królem Polski i Wszechświata. Króluj Chryste wraz z Maryją.

 

Jezus: Królestwo Moje to także Królestwo Mej Matki Maryi, gdyż nasze Serca są ustawicznie złączone. To Serca pełne miłości i miłosierdzia, złączone tym samym bólem cierpienia za ludzkość. Kres tego cierpienia nadchodzi, tak jak nadchodzi kres działania zła. Wielu zastanawia się, jak i co się stanie i kiedy przyjdę jako Sędzia Sprawiedliwy, a kiedy Antychryst się objawi? Czy będzie wojna i kiedy, i w jakiej kolejności się wszystko wydarzy?

Czy Mi ufacie? Czy strach zwycięża w waszych sercach?

Dusza, która Mi ufa i wierzy w Moją dobroć wie, że wszystko, co się wydarzy, jest dobrem dla Polskiego Narodu. Polski Naród winien jest oczyszczenia, i nie oczyści się bez cierpienia, nie oczyści się bez prób, nie oczyści się bez dokonywania wyborów.

Ten, kto wytrwa, zwycięży. Ten, kto nie podda się lękowi, zwycięży. A przede wszystkim zwycięży ten, co będzie Mi ufać jako Skale. Ten zwycięży, co będzie Mi ufać jako Najwyższemu Królowi. Ten zwycięży, kto będzie Mi wierzyć mimo wszystko podczas najcięższej próby.

Wyście Polakami, narodem wybranym, i do was należy zwycięstwo w Bogu samym.

Pamiętajcie o wierności Mojej, pamiętajcie o tym, że to Ja jestem Królem waszych serc i Królem Polskiego Narodu. A przede wszystkim, że Ja ocalę Moje Jeruzalem i odbuduję na nowo.

 

 

Mądrość Syracha 41,14-27

 

14 Dzieci, zachowujcie w pokoju moją naukę!

Mądrość zakryta i skarb niewidzialny -

jakiż pożytek z obojga?

15 Lepszy jest człowiek ukrywający swoją głupotę,

niż człowiek ukrywający swą mądrość.

16 Dlatego wstydźcie się tego, co powiem,

bo nie jest dobrze każdy wstyd zachowywać

i nie wszystko przez wszystkich będzie wiernie ocenione.

17 Wstydźcie się przed ojcem i matką - nierządu,

przed księciem i władcą - kłamstwa,

18 przed sędzią i urzędnikiem - przestępstwa,

przed zgromadzeniem i ludem - bezprawia,

19 przed towarzyszem i przyjacielem - nieprawości,

przed miejscem, gdzie mieszkasz - kradzieży;

20 zapomnienia prawdy Boga i Przymierza -

opierania się łokciem na chlebie,

21 obelżywego postępowania, gdy coś bierzesz czy dajesz,

milczenia przed tymi, którzy cię pozdrawiają,

22 patrzenia na nierządnicę,

odwracania oblicza od krewnego,

23 zabrania dziedzictwa i podarunku

i przyglądania się kobiecie zamężnej,

24 poufałości z jego służącą

- i nie zbliżaj się do jej łoża! -

25 słów obelżywych na przyjaciela,

- a gdy coś dasz, nie czyń wyrzutów! -

26 powtarzania mowy usłyszanej

i wyjawiania tajemnic:

27 a będziesz prawdziwie wstydliwy

i znajdziesz łaskę u wszystkich ludzi.

 

 

Ps. 106, 1-5

 

1 Alleluja.

Chwalcie Pana, bo dobry,

bo na wieki Jego łaskawość.

2 Któż opowie dzieła potęgi Pana,

ogłosi wszystkie Jego pochwały?

3 Szczęśliwi, którzy strzegą przykazań,

w każdym czasie czynią to, co sprawiedliwe.

4 Pamiętaj o nas, Panie, gdyż masz upodobanie w swym ludzie.

Przyjdź nam z pomocą,

5 abyśmy ujrzeli szczęście Twych wybranych,

radowali się radością Twojego ludu,

chlubili się razem z Twoim dziedzictwem.

 

 

"Biblia Tysiąclecia" Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003”