2021 Luty #2
 

06.02.2021r. Godz.13:45

 

Jezus: Aniu, córko Moja, po czasie trudu i cierpienia przychodzi czas łaski. Tak, teraz daję Ci czas łaski i odpocznienia. Wiele doświadczyłaś w ostatnich tygodniach, i trud twój, i cierpienie duchowe i fizyczne owoc przyniosły. Ja daję wzrost duszy w doświadczeniu i ją wypróbowuję. Próba, którą cię poddałem, jest to próba wytrwałości, i dusza twoja przeszła tę próbę zwycięsko dzięki łasce Mojej. Służyć Bogu w doświadczeniu nie jest łatwo i to wymaga wiele wysiłku, by wszystko każdego dnia wypełnić. Zobaczyłaś też jak wiele osób chciało ci pomóc i nikt ci pomocy nie odmówił. Cenna jest w Moich oczach życzliwość, i dam łaskę swoją każdej duszy, co potrafi być życzliwa i pomocna dla innych dusz, co pomocy potrzebują.

 

- Dziękuję, Mój Jezu Umiłowany, za wszystkie osoby, które mnie wspomagały, za wszystkie, które się za mnie modlą. Dziękuję za ten czas trudu i czas łaski, który mi dałeś.

 

Jezus: Wiele dusz teraz doświadcza trudności i zmaga się ze swoimi kłopotami. Teraz nastał czas próby dla wielu wiernych Mi dusz. Dusze Moje są bardzo zajęte i zabiegane, mają tak mało czasu na modlitwę, a troski codzienności je przytłaczają. Czas niepewny jest ciężarem dla każdego i bardzo są zatroskane Moje dusze. Tak, wiele jest złych informacji, a w mediach nic nie mówią dobrego o tym, co dzieje się w Kościele. Zgorszeń jest wiele i wiele dusz porzuca Mój Kościół, i nie chce być w takim Kościele. Smutne jest Moje Serce i smutne jest Serce Mej Matki Maryi, gdy szerzy się zło.

 

- Tak, Mój Jezu, cóż mamy czynić, by pocieszyć Twe Serce i Serce Twej Matki Maryi.

 

Jezus: Ochłodą Moją i ochłodą Mej Matki Maryi są dusze wierne i ofiarne. Post, modlitwa i ofiary łagodzą falę zła i wynagradzają grzechy już popełnione. Wielu jednak pragnie się nawrócić i żyć blisko Boga. Tak, działa Duch Święty w duszach grzesznych, porusza serca, co żyją bez Boga, i daje łaskę pragnienia powrotu do Boga.

Czy człowiek może się sam nawrócić?

Wszystko jest łaską, a jedną z największych łask, które daję, jest łaska nawrócenia grzesznika. Bez Mej łaski żadna dusza nie może powrócić do Boga, gdyż szatan czyni wielkie wysiłki, by duszę oddalić od Boga, by ją zniechęcić, by zasiać zwątpienie.

Jednak Ja wciąż wołam do dusz, wołam przez wiernych Mi kapłanów, wołam przez Ducha Świętego, przez różne zdarzenia mówię do dusz. Nawrócenie to wielki dar od Boga samego i modlitwa o tę łaskę jest zawsze wysłuchana. Wiele jest ważnych intencji, lecz ta intencja jest bardzo ważna, dlatego, że już niewiele czasu pozostało, by dzieci Moje ratować. Ważna jest modlitwa o zdrowie, ważna jest modlitwa o oddalenie zła. We wszystkich kłopotach ważna jest modlitwa i Ja, Bóg, pragnę wam przychodzić z pomocą.

Jednak modlitwa o nawrócenie grzeszników jest najważniejsza. Tak, wiele osób potrzebuje teraz nawrócenia. Tak, wielu kapłanów potrzebuje nawrócenia i przemiany życia. Tak, bardzo potrzebne jest nawrócenie w rodzinach.

Powrót do Boga, to powrót do prawdziwych wartości chrześcijańskich, właściwe rozumienie, czym powinna być rodzina i jaka powinna być posługa kapłańska.

W zamyśle Bożym rodzina to kolebka, w której dar nowego życia jest przyjęty z miłością i troską. Miłość małżonków to wzajemna troska, pomoc drugiemu, zrozumienie i wsparcie; to troska o potomstwo, jego wychowanie, przekazanie wiary i wartości chrześcijańskich. Rodzina to ciepło miłości Boga, miejsce Jego przebywania, to Kościół domowy, to Nazaret.

Zaś kapłaństwo, to dar służby oddanej Bogu, to uświęcenie i prowadzenie dusz do uświęcenia. Bycie dobrym pasterzem to coś więcej niż posłuszeństwo przełożonym. Bycie dobrym pasterzem to posłuszeństwo Bogu i Jego przykazaniom. Tu nie ma miejsca na kompromis, gdyż Ja jestem Skałą i na tej Skale jest zbudowany Mój Kościół.

Słowa Mej nauki są wiernie spisywane przez Annę od Jezusa. Niech ten, co wątpi w ich prawdziwość modli się do Ducha Świętego. Mądrość tych słów i ich prostota mają Boże pochodzenie i każdy, co je czyta lub słucha, wiele łask otrzyma, a w chwili próby otrzyma łaskę Moją i Moje prowadzenie.

Tak, dzieci Moje, trwajcie na modlitwie, trwajcie blisko Mnie, często bierzcie udział w Eucharystii i ofiarujcie swe życie Bogu i Mej Matce Maryi. Ofiary wasze, posty i modlitwy są cennym darem dla wielu dusz. Dziękuję za waszą wierność i wasze posty i ofiary.

 

Księga Koheleta 12, 9 -14

 

9 A ponadto, że Kohelet był mędrcem,

wpajał także wiedzę ludowi.

I słuchał, badał i ułożył wiele przysłów.

10 Starał się Kohelet znaleźć słowa piękne

i rzetelnie napisać słowa prawdy.

11 Słowa mędrców są jak ościenie,

a zdania zbiorów przysłów - jak [mocno] wbite gwoździe.

Dane [tu] są przez pasterza jednego.

12 Ponadto, mój synu, przyjmij przestrogę:

Pisaniu wielu ksiąg nie ma końca,

a wiele nauki utrudza ciało.

13 Koniec mowy. Wszystkiego tego wysłuchawszy:

Boga się bój

i przykazań Jego przestrzegaj,

bo cały w tym człowiek!

14 Bóg bowiem każdą sprawę wezwie na sąd,

wszystko, choć ukryte: czy dobre było, czy złe.

 

"Biblia Tysiąclecia" Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003”