2021 Luty #3
 

12.02.2021r. Godz.10:44

 

Jezus: Aniu, córko Moja. Wiedz, że Ja odnawiam twoją duszę, gdyż każda dusza wymaga odnowienia. Duch Święty odnawia duszę i ją oczyszcza, gdyż Ja oczyszczam naczynia gliniane, by stały się srebrnymi naczyniami, zaś srebrne oczyszczam, by stały się złotymi, a złote oczyszczam, by świeciły niczym kryształ i były odblaskiem Mojej Chwały.

Któż jak Bóg! To okrzyk Świętego Michała Archanioła. Kiedyś ten Anioł był mały i bardzo skromny. Gdzież mu było do Archanioła, lecz Ja podniosłem go do tej rangi.

Tak, człowiek mały, co wciąż upada i z niczym sobie nie radzi, może wejść na wyżyny świętości. Droga do świętości jest pełna zmagania, lecz czy Ja nie powiedziałem, „Bądźcie święci jak Ja jestem święty”? Zaproszenie do świętości jest darem, ale i wyzwaniem, gdyż jest to także zaproszenie do cierpienia i życia w czystości. Wielu świętych rezygnuje ze współżycia seksualnego, i tu wszystkie osoby konsekrowane czynią tę ofiarę, by lepiej służyć Bogu.

 

- Tak, Mój Jezu Umiłowany. Lecz wiele osób myśli, że lepiej by było, gdyby kapłani zakładali rodziny.

 

Jezus: To prawda, jednak takie myślenie jest błędne. Kapłan, który miałby mieć rodzinę, musiałby dzielić swój czas między służbą kapłańską, a obowiązkami wobec rodziny.

Jakże by wtedy mógłby w oddany sposób służyć ludziom?

Żona, dzieci wiele wymagają od ojca rodziny i wtedy jego ojcostwo stało by się kulawe, a kapłaństwo ubogie, pozbawione daru czystości i daru całkowitego oddania Bogu.

Osoba konsekrowana jest poświęcona Bogu na całe swoje życie i tak tutaj bez łaski powołania nikt nie powinien się decydować, by być Moim kapłanem.

Wielu jest też takich, których powołałem do kapłaństwa i służby zakonnej, lecz dzisiaj niewielu Mi odpowiada. Strach zagląda w oczy przyszłych kapłanów i sióstr zakonnych i odrzucają łaskę, łaskę Mojego powołania.

Są także kapłani, którzy wierności nie potrafią dochować, tak ich życie stało się szyderstwem szatana. Zaś wierność to dar dla mężnych kapłanów i dzielnych sióstr zakonnych.

Wierność Bogu, wierność powołaniu, wierność codziennym obowiązkom.

Kto wytrwa dziś w wierności?

Czas próby to czas, gdy oddzielam ziarno od plew, i widać teraz, kto jest wierny, a kto odchodzi od Moich przykazań i praw Bożych.

 

- To prawda, Jezu. Lecz teraz wiele osób jest zagubionych, gdyż przyszedł czas podziału. Nie tylko poglądy dzielą Polski Naród, teraz jest czas szczepień, i tu są podziały.

 

Jezus: Szczepienia są częścią oczyszczenia Narodu Polskiego. Lękiem się kierują dusze słabe i te, co wiary nie mają. Duch lęku nie tylko wpływa na ludzki umysł, ale sięga do serca. Tak, jeśli dusza ma nieoczyszczone serce może doświadczać wielkiego lęku. Duch lęku zaślepia i sprawia, że myśli są przytępione, zamyka też możliwość przytomnego myślenia i doprowadza duszę do złych decyzji.

Tak, we wspólnotach zakonnych jest podział, i także w rodzinach jest podział. Często jest tak, że jeden z współmałżonków chce się szczepić i nie przyjmuje żadnych argumentów, by się nie szczepić. Cóż robić ma drugi współmałżonek, by ratować jego duszę?

Wielką ma moc modlitwa współmałżonka i w tej modlitwie niech pokłada nadzieję mąż, czy żona. Nawet gdy tak się stanie, gdy mąż przyjmie szczepionkę lub żona, Ja mogę sprawić, że dusza współmałżonka nie zostanie potępiona. Walka ta toczy się w sferze ducha i nie jest widoczna dla oka ludzkiego. Miłość braterska może wiele uczynić. Módlcie się bracia i siostry za swoich współbraci w zakonach. Módlcie się drodzy rodzice za swoje dzieci, dziadkowie za wnuki, a dzieci i wnuki wasze zostaną uchronione od wpływu szatana. Skutki zgubnej szczepionki mogą być znacznie zmniejszone lub zniwelowane.

Tak, pokazuję wam drogę wyjścia z tej trudnej sytuacji, gdy wiele osób może być zmuszone do przyjęcia zgubnej szczepionki. Wiara rodziców uchroni ich dzieci, a wiara dzieci uchroni rodziców. Więź miłości wzajemnej i wzajemne oddanie w modlitwie może wiele zmienić.

 

- To znaczy, Jezu, że osoby, które będą zmuszone do szczepienia np. z powodu utrzymania pracy, będą chronione.

 

Jezus: Tak, Aniu. Ja jestem Królem Polski i pragnę ratować Mój Naród.

Czyż nie jest powiedziane, że nawet gdybyście wypili coś zatrutego nic wam się nie stanie? Trucizna jest niewątpliwie w szczepionkach i jej prawdziwy skład nie jest ujawniany, tak jak nie mówi się wiele, że są tu używane komórki dzieci abortowanych.

Teraz widzicie, Moje dzieci, jak wszystko jest zakłamane. Nikt nie mówi prawdy, co zajmuje się szczepionkami, gdyż korzyści zaślepiają serce i sumienie tych, co na nich zarabiają.

Wczoraj był Dzień Chorych przez Papieża Jana Pawła II ustanowiony. Jakże bardzo Mój Naród jest chory i pozbawiony prawdy.

Prawda to mądrość nauki Mojej, kto wytrwa w prawdzie ten będzie zbawiony.

 Księga Izajasza 55,10 – 11
Skuteczność słowa Pańskiego

10 Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg

spadają z nieba

i tam nie powracają,

dopóki nie nawodnią ziemi,

nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju,

tak iż wydaje nasienie dla siewcy

i chleb dla jedzącego,

11 tak słowo, które wychodzi z ust moich,

nie wraca do Mnie bezowocne,

zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem,

i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa.

 

"Biblia Tysiąclecia" Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003”