2021 Luty #4
 

19.02.2021r. Godz.13:33

 

Jezus: Aniu, córko Moja, czas cierpienia jest czasem łaski. I choć niewiele teraz się możesz modlić, lecz bardziej trwać przy Mnie i przy Mej Matce, Maryi, wiedz, że ten czas przyniesie wielki owoc.

Czas postu , to czas próby duszy, i dusza, która idzie Moją drogą, wiele będzie cierpieć, gdyż Moja droga to droga Krzyża. Wiele dusz zasiada ze Mną do stołu, lecz niewiele pragnie pić z Mojego kielicha cierpienia i goryczy. Wiele stacji krzyżowych już przeszłaś w swoim życiu. Tak, życie twoje stało się Kalwarią, ciągłym umieraniem.

Tak, miłość Moja umiera dla każdej duszy każdego dnia i z każdą duszą idę jej golgotą.

Dusza cierpiąca dla Mnie, która ma udział w dziele Mojego zbawienia, z początku wiele pociech dostaje, lecz z czasem mało ją pocieszam, a nawet daję uczucie opuszczenia.

Jednak Ja jestem najbliżej cierpiącej duszy i nad taką duszą pochla się Moja Matka, Maryja.

 

- Dziękuję, Jezu, za czas cierpienia i opuszczenia. Wiem jednak, że Jesteś blisko mnie i gdy ból jest dla mnie nie do zniesienia przychodzisz mi z pomocą i przychodzi też Maryja. Słaba jestem i znieść mogę tylko do pewnej granicy. Tyś mi wspomożeniem, Panie Mój, w każdej chwili mojego życia.

 

Jezus: Ból i cierpienie ciała i duszy są oczyszczeniem, i każdy ma swoją granicę bólu, lecz Ja podtrzymuję duszę i wlewam w jej serce pokój. Tak, pokorna dusza wiele może znieść, gdy ufa.

Łatwo jest ufać, gdy sprawy dobrze się układają, mili są ludzie i nie urągają, gdy jest zdrowie w miarę dobre i nie brakuje pieniędzy, wszystko wydaje się proste i łatwe.

Wtedy człowiek mówi, Bóg mi błogosławi, mam Jego łaskę, jakże jestem dobry i wspaniały. Tak, patrzy krzywym okiem na tych , którym źle się powodzi i różne choroby i kłopoty są ich codziennością, borykają się z wieloma trudnościami.

Lecz oko Boga patrzy inaczej i miłość Boga jest taka sama dla wszystkich swoich dzieci. Łaską i Błogosławieństwem jest doświadczenie, i zło dopuszczam na człowieka, by go wypróbować, by poznał swoją słabość, by nauczył się cierpieć dla Boga.

Nie ma miłości bez cierpienia i każdy, kto doświadczył cierpienia i oddał je Bogu wie, jak wielkim jest darem. Cierpienie różnego rodzaju, gdy jest przyjęte jako z ręki Boga, jest bogactwem, co zmienia świat i oczyszcza duszę.

Życie ofiarne jest ekspiacją za grzechy wielu i dusza taka jest stworzona i uposażona, by życie takie prowadzić, by świecić dla innych przykładem.

Cierpienie w buncie staje się nie do zniesienia i zamyka człowieka na łaskę Boga. Tu grzech dodaje się do grzechu, gdy człowiek przeklina Boga i swoje życie.

 

- Tak, Mój Ojcze, jednak warto tutaj cierpieć i ratować wiele dusz dla Nieba.

 

Bóg Ojciec: Dzieci Moje Umiłowane, jakże tęsknie za wami, byście do Mnie powrócili.

Czas postu jest nie tylko czasem oczyszczenia duszy, ale to czas powrotu na drogę życia.

Wiele dusz zeszło z Mojej drogi i myśli, że szczęście jest poza Bogiem. Lecz miłość Moja szuka każdej duszy i pragnę, jak kochający Ojciec i Matka, przyjąć was do swego domu.

W domu Moim jest mieszkań wiele i każdy dom jest przygotowany dla każdej duszy, by zaznała szczęścia ze Mną w Niebie.

Czym jest Niebo, czy w ogóle jest czyściec, a może w ogóle nie ma piekła i wszystkie dusze Bóg od razu przyjmuje do Nieba?

Naiwność to wielka, gdy ktoś tak myśli, że bez cierpienia i oczyszczenia może wejść do Nieba. Piekło istnieje i wiele dusz teraz trafia do piekła. Nie znają Boga i Jego miłości, Mojej miłości. Ich serca nie mają pragnienia życia w miłości. Tak, słaba ich wola zło wybiera i szatan zabiera te dusze do piekła. Śmierć wieczna jest śmiercią duszy i żadna dusza piekła nie opuści.

Niektórzy mówią, że na ziemi jest czyściec, lecz to nie prawda. Czas dany duszy tu na ziemi jest czasem doskonalenia, gdy dusza idąc drogą wiary poznaje miłość Boga.

To czas, gdy wypróbowuję dusze i je oczyszczam, by mogły znaleźć się jak najszybciej w Moim domu.

Czym Jest Niebo, pyta wiele dusz?

Niebo to miejsce, gdzie Bóg wypełnia wszystko swoją miłością. Miłość ta wypełnia i upiększa wszystkie dusze i daje im ciągły wzrost. Piękność dusz to światło Boga, to służba Bogu dla wielu dusz. Nie ma nigdy nudy w domu Boga i tam dusze służą Bogu i wypełniają wszystko zgodnie z Jego wolą.

Anioły w Niebie to nie słodkie dzieci ze skrzydełkami. Wielkość Anioła to jego dary, którymi Mi służy. Tak, Anioły są mniejsze i większe, a ich wielkość zależy od ich zadań i uprzywilejowania. Piękność Anioła to odblask Boga, jak i wielkość, zaś wzrost jest uzależniony od jego zadania.

Tak, są Anioły mniejsze i wzrost ich jest nieco większy od człowieka, i są Anioły większe w hierarchii, i jeszcze wyższego wzrostu. Zaś Archaniołowie mają ponad trzy metry wzrostu, a Cherubini jeszcze ich przewyższają. Tak, Lucyfer był wielkim Aniołem i pięknym doskonale, jednak przez swój bunt stał się niczym karzeł.

Tak, dzieci Moje, pragnę Ja, wasz Bóg, byście wzrastały, byście swe dusze oczyszczały, by drogi wasze były zawsze Moimi drogami. Czystość wasza i świętość zależy od łaski Mojej, zaś dar przejścia do Nieba jest wielkim darem dla nielicznych, dla tych, co otworem stoją Bramy Nieba.

Walka wasza i cierpienie sprawiają, że Bramy Nieba dla was się otwierają.

Walczcie całym sercem o Niebo, bo gwałtownicy je zdobywają.

 

 

Psalm 75

 

Bóg sądzi świat

 

1 Kierownikowi chóru. Na melodię: «Nie niszcz...». Psalm. Asafowy. Pieśń.

2 Wysławiamy Cię, Boże, wysławiamy,

wzywamy Twego imienia, opowiadamy Twe cuda.

3 «Gdy Ja naznaczę porę,

odbędę sąd sprawiedliwy.

4 Choćby się chwiała ziemia z wszystkimi jej mieszkańcami,

Ja umocniłem jej filary.

5 Mówię zuchwalcom: "Nie bądźcie zuchwali!"

a do niegodziwych: "Nie podnoście rogu!"

6 Nie podnoście rogu ku górze,

nie mówcie bezczelnie przeciw Skale.

7 Bo nie ze wschodu ani z zachodu,

ani z pustyni, ani z gór [przychodzi] wywyższenie,

8 lecz Bóg jedynie jest sędzią -

tego zniża, tamtego podnosi5.

9 Bo w ręku Pana jest kielich,

który się pieni winem, pełnym przypraw.

I On z niego nalewa: aż do mętów wypiją,

pić będą wszyscy niegodziwi na ziemi».

10 Ja zaś będę się radował na wieki,

zaśpiewam Bogu Jakuba.

11 I połamię cały róg niegodziwych,

a róg sprawiedliwego się wzniesie.
 

"Biblia Tysiąclecia" Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003”