2021 Luty #5
 

23.02.2021r. Godz.10:12

Jezus: Aniu, córko Moja, czas Postu to nie tylko czas wyrzeczeń i rezygnacji, to nie tylko czas jałmużny i ofiary. Jest to czas przebywania na pustyni.

Czym jest pustynia ducha?
Pustynia ducha, to samotność duszy, to umiejętność przebywania z Bogiem w całkowitej ciszy.
Gdy panuje cisza zmysły są wyostrzone i słychać nawet własne bicie serca. Mało osób lubi ciszę, lecz w tej ciszy słychać głos Boży, Mój głos, głos Mej Matki, Maryi.
Bóg przemawia do ludzkiego serca w ciszy, gdy dom jego serca jest mieszkaniem Boga samego.
Czym jest dusza człowieka?
Dusza człowieka jest stworzona przez Boga i jest doskonała jak sam Bóg, lecz nie posiada całkowitej wiedzy o Bogu, tak jak ją posiadają Anioły.
Dusza ludzka na ziemi uczy się dróg Bożych, poznaje Boga stopniowo, na ile Bóg objawi jej prawdę o sobie. Gdy dusza całym swoim jestestwem dąży do Boga i jest to jej najważniejszym celem, już tu osiąga świętość i doskonałość, i jest gotowa, by przejść Bramy Nieba. Piękno duszy to piękno Boga, zaś czystość duszy to jej cnoty, a miłość Boża to klejnot i jej prawdziwa
wartość.

- Tak, Mój Jezu Umiłowany. Teraz jednak wiele dusz jest zaślepionych i na ślepo, bezmyślnie przyjmuje szczepionki.


Jezus: To prawda, Aniu, i prawdą jest, że ich zbawienie jest zagrożone. Szczepionka ta nie tylko zatruwa organizm i niszczy zdrowie, lecz wpływa na duszę, gdyż zło niszczy ją wtedy od 
wewnątrz. Prawdą jest, że szczepionka ta niesie ze sobą przekleństwo, a tam, gdzie przekleństwo, tam wpływ złego ducha.
Biedne są dusze, które ślepo przyjmują szczepionki i myślą, że to wielkie dobro.
Kłamstwo szatana jest niczym sieć pajęcza mizernie utkana. Tak, pająk wabi swoje ofiary stopniowo i nie od razu zabija swe ofiary. Niektóre gatunki pająków pozostawiają je żywe, nawet gdy są spętane pajęczą siecią. Przyjdzie czas, gdy będzie je spożywać.
Szatan jest przebiegły i jad jego mowy słychać ze wszystkich odbiorników telewizyjnych. Wspaniałe narzędzie, które teraz wykorzystuje i manipuluje całym światem.
Któż chce to wiedzieć?
Naród zawładnięty strachem, nie chce widzieć podstępu. Duch lęku sprawia, że dusza nie myśli już racjonalnie i nie jest w stanie przyjmować prawdy od Ducha Świętego. Przeciwnie, kłamstwo przyjmuje jako prawdę, zaś prawdę jako kłamstwo. Manipulacja i zaślepienie, życie w kłamstwie i zgoda na zło, to sieć pajęcza szatana.
I gdzie prowadzi ta droga?
To droga śmierci. Lecz Ja, Bóg, pragnę ratować swoje dzieci i proszę, byście Moje drogie, wierne dzieci, podjęły modlitwę za swoich braci. Przyjdźcie im na ratunek przez modlitwę, bo to jedyna droga ratunku dla nich.
Modlitwa do Maryi o obronę i ratunek dla was i waszych dzieci, była wam już podana. Odmawiajcie tą modlitwę i odmawiajcie za swych braci i siostry różaniec. Broń na te czasy, broń, co zwycięża szatana.
Pamiętajcie, by odnawiać Akt powierzenia się Niepokalanemu Sercu Maryi. I powierzcie w tym Akcie tych, za których się modlicie. 
Wzywam was, Moje drogie dzieci, do Krucjaty Modlitwy.
Niech wasze serca będą współczujące i oddane modlitwie. Niech ten Post, czas pustyni, czas słuchania Boga, będzie zwycięską walką z waszym wrogiem.
Maryja, wasza Matka, jest wam dana na te czasy. I każdy, kto Jej się zawierzy i zawierzy dusze, za które się modli, będzie zbawiony, i niech wie, że ratuje te dusze od śmierci wiecznej. Wielka to zasługa w oczach Boga, gdy dusza niczym Rycerz walczy z wrogiem.
Wyście Armią Boga, zbrojną w modlitwę, broń niewidzialną, lecz najgroźniejszą dla wroga.
Zwycięstwo należy do Mnie i zwycięstwo należy do Mej Matki, Maryi. Niech wasze ręce będą zawsze wzniesione. Do Mnie zanoście z pełnym zaufaniem wszystkie modlitwy.
 

,,Jezu Ufam Tobie, siebie powierzam Tobie przez ręce Maryi.
Orędowniczko nasza, Matko nasza, ratuj nasze dusze i ciała.
Pod Twą Obronę się uciekamy, płaszcz Twój naszym schronieniem. Tobie Ufamy, Tobie się zawierzamy i swoje rodziny i nasze dzieci.
Bądź z nami Maryjo, byśmy w chwili próby zwyciężyli dzięki łasce Bożej.” ( Modlitwa z dnia 15.01.2021r. Godz.10:27 )Psalm 52

Przeciw oszczercy

1 Kierownikowi chóru. Pieśń pouczająca. Dawidowa. 2 Gdy Edomita Doeg przybył i zawiadomił Saula w słowach: «Dawid wszedł do domu Achimeleka».

3 Dlaczego złością się chełpisz,
przemożny niegodziwcze?
Przez cały dzień 4 zamyślasz zgubę,
twój język jest jak ostra brzytwa,
sprawco podstępu.
5 Miłujesz bardziej zło niż dobro,
bardziej kłamstwo niż mowę sprawiedliwą.
6 Miłujesz wszelkie zgubne mowy,
podstępny języku!
7 Dlatego zniszczy cię Bóg na wieki,
pochwyci cię i usunie z twego namiotu,
wyrwie cię z ziemi żyjących.
8 Ujrzą sprawiedliwi i ulękną się,
a będą śmiali się z niego:
9 «Oto człowiek, który nie uczynił
Boga swoją warownią.
ale zaufał mnóstwu swych bogactw,
a w siłę wzrósł przez swoje zbrodnie».
10 Ja zaś jak oliwka, co kwitnie w domu Bożym,
zaufam na wieki łaskawości Boga.
11 Chcę Cię wysławiać na wieki za to, coś uczynił,
i polegać na Twoim imieniu6, bo jest dobre
dla ludzi Tobie oddanych."Biblia Tysiąclecia" Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003”