2021 Maj #1
 

03.05.2021r. Godz.11:46

 

Jezus: Aniu, córko Moja. Życie duszy w dzisiejszym świecie jest ciągłym zmaganiem. Tak, twoje życie jest walką i trudem. Jednak Ja daję każdej duszy odpoczynek i czas wytchnienia. Tak, twoja dusza doświadcza odpoczynku i ulgi, gdyż żadna dusza nie może wytrwać do końca na Mojej drodze bez odpoczynku i wytchnienia. Jak ważny jest umiar i rozwaga na drodze Bożej. Szatan nie wie co to umiar i rozwaga i chce zepchnąć duszę z Mojej drogi, wmawiając jej, że zbyt mało czyni, zbyt mało się modli. Albo chce ją zniechęcić i wprowadzić w marazm, wmówić jej, że to, co czyni nie ma znaczenia ani sensu. Mówi jej, że Bóg wszystko i tak przeprowadzi, więc po co te modlitwy i posty.

Dlatego rozwaga i umiar, a także rozeznawanie Mojej woli w czynieniu dobra, jest bardzo ważne. Tu pośpiech jest złym doradcą i ten, co się spieszy, łatwo może upaść. Co innego zaś, gdy duszy daję przynaglenie do czynienia dobra. Wtedy nie należy zwlekać z czynieniem dobra i posłużyć bratu swemu, i dać mu to, o co prosi.

Królestwo Moje jest w sercach ludzi, którzy spełniają Moją wolę i nie mają w sobie upodobania. Któż jak Bóg!

Któż jak Bóg Wszechmogący i Wszechmocny panuje nad światem.

Teraz jest czas oczyszczenia narodu Polskiego. Ten, kto wytrwa i przejdzie czas ucisku otrzyma Palmę Zwycięstwa, Palmę Radości, Palmę Świętości.

 

- Jezu Mój Umiłowany, jak długo będzie trwać oczyszczenie?

 

Jezus: Czas nie jest długi, lecz będzie bolesny dla wielu. Ten, kto potrafi zrezygnować z przywilejów, przejdzie czas próby. Ten, kto woli swe życie stracić niż Mnie zdradzić, przejdzie czas próby. Ten, kto trwa we Mnie i Moją Matkę obrał sobie za Arkę Zbawienia, przejdzie czas próby.

Czasy są ostatnie, Moje dzieci, i teraz oddzielam ziarno od plew, a żeńcy w Niebie są już gotowi do żniw. Choć nadchodzi czas trwogi i ból doświadczy wasze dusze, i samotność będzie waszym udziałem, to pamiętajcie, że Ja jestem zawsze z wami. Miłość Moja i Mojej Matki otacza każdą wierną duszę, zwłaszcza tę, która cierpi. Proście Mnie przez ręce Maryi, byście wytrwali, byście w chwili próby się nie załamali, a dam wam moc i łaskę, i odwagę działania, by złu się przeciwstawić.

 

- Panie Mój, Jezu, Tyś Królem, Tyś nadzieją naszą i nagrodą w tym czasie, co już jest i nadchodzi. Spraw, by wierni Twoi wytrwali, by wiary swej nie oddali, by serca nasze były zawsze Tobie wierne i Maryi.

 

Maryja: Dzieci Moje Umiłowane. Ja jestem Królową Polski, Królową Polskiego Narodu.

Co to oznacza?

To oznacza wasze wielkie uprzywilejowanie, gdyż kraj, który jest w Mojej opiece, zwycięży wszelkie zło, gdy wierny Bogu pozostanie.

Co znaczy być wiernym w tych czasach próby?

Wiernym być, nie znaczy to, że każdego dnia wypełniamy swoje obowiązki i wywiązujemy się z modlitw, a także pościmy i prowadzimy ofiarne życie.

Wierność, to całkowite oddanie Bogu i przyjmowanie z ufnym sercem Jego wyroków.

Czy wierności dochowacie, gdy wasze życie będzie zagrożone?

Wierność, to postawa życia, to świadectwo życia według Ewangelii.

Wierność, to miłość do Boga, a także umiłowanie Jego praw i przykazań.

Wierność, to pragnienie wypełnienia wszystkiego, co Bóg przykazał.

Wierność swemu powołaniu, wierność w codziennych obowiązkach, wierność w misji, którą Bóg nam powierzył.

Szatan teraz próbuje zwieść was z drogi, zniechęcić, a także wprowadzić w pułapkę.

Ważne jest, byście trwali na rozmowie z Bogiem, a także znajdowali czas na Adorację Boga w Najświętszym Sakramencie.

Płaszcz Mój otacza nadal całą Polskę i każdego z was z osobna. Jednak walka wciąż trwa i toczy się o każdą duszę. Dlatego nie ustawajcie w niczym i módlcie się za siebie nawzajem, za rodziny, za cały naród Polski i wszystkie dusze, by wytrwały w wierności Bogu. Pragnę wam podziękować za wasz trud, za waszą modlitwę, ofiary i posty.

Przychodźcie do Mojego Syna i pocieszajcie Jego Serce. Pocieszajcie Serce Boga Ojca Wszechmogącego. I Moje Serce pragnie waszego pocieszenia.

Miłość pragnie wzajemności, i w wasze serca będzie wlana miłość Boża, a łaska pocieszenia będzie wam dana. Radość jest darem dla duszy nawróconej, zaś szczęście jest darem dla dusz, co pełnią Bożą wolę.

Niech łaska Boża prowadzi was po prostej drodze. Trwajcie w miłości Boga, dbajcie, by szata waszej łaski była zawsze czysta, bo czas ten przejdzie tylko dusza prawa.

Ja jestem Królową Polski, ale przede wszystkim waszą Matką. Pragnę, byście przeszli czas ucisku w radości i zaufaniu Bogu. Któż jak Bóg!

Niech wola wasza będzie umocniona łaską Boga, a Miłosierdzie Boże będzie ratunkiem dla dusz, co się gubią i idą złą drogą. Przygarniam was, Moje dzieci, swoim płaszczem miłości i opieki. Pragnę was pocieszyć, by dusze wasze szły drogą Bożą w nadziei.

Ufajcie i wierzcie Mojemu Synowi, i czyńcie wszystko, co wam powie.

 

Ps.102

 

1 Modlitwa trapionego, który znękany wypowiada przed Panem swą udrękę.

2 Panie, słuchaj modlitwy mojej,

a wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie!

3 Nie kryj przede mną swego oblicza

w dniu utrapienia mojego!

Nakłoń ku mnie Twego ucha:

w dniu, w którym Cię wołam, szybko mnie wysłuchaj!

 

4 3 Dni bowiem moje jak dym znikają,

a kości moje płoną jak w ogniu.

5 Moje serce wysycha spalona jak trawa,

zapominam nawet o spożyciu chleba.

6 Od głosu mojego jęku

moje kości przywarły do skóry.

7 Jestem podobny do kawki na pustyni,

stałem się jak sowa w ruinach.

8 Czuwam i jestem jak ptak

samotny na dachu.

9 Każdego dnia znieważają mnie moi wrogowie,

srożąc się na mnie przeklinają moim imieniem.

10 Albowiem jak chleb jadam popiół

i z płaczem mieszam mój napój,

11 na skutek oburzenia Twego i zapalczywości,

boś Ty mnie podniósł i obalił.

12 Dni moje są podobne do wydłużonego cienia,

a ja usycham jak trawa.

 

13 Ty zaś, o Panie, na wieki zasiadasz na tronie,

a imię Twoje [trwa] przez wszystkie pokolenia.

14 Powstaniesz i okażesz litość Syjonowi,

bo czas już, byś się nad nim zmiłował,

<bo nadeszła godzina>.

15 Twoi bowiem słudzy miłują jego kamienie

i użalają się nad jego gruzami.

16 Narody będą się bały imienia Pańskiego,

i wszyscy królowie ziemi - Twej chwały,

17 bo Pan odbuduje Syjon

i ukaże się w swej chwale,

18 przychyli się ku modlitwie opuszczonych

i nie odrzuci ich modłów.

19 Należy to spisać dla pokolenia, co przyjdzie,

a lud, który zostanie stworzony, niech wychwala Pana!

20 Bo Pan wejrzał z wysokiego przybytku swojego,

popatrzył z nieba na ziemię,

21 aby usłyszeć jęki pojmanych,

aby skazanych na śmierć uwolnić,

22 by imię Pańskie głoszono na Syjonie

i Jego chwałę w Jeruzalem,

23 kiedy zgromadzą się razem narody

i królestwa, by służyć Panu.

 

24 Siła moja w drodze ustała,

dni moje uległy skróceniu.

25 Mówię: Boże mój,

nie zabieraj mnie w połowie moich dni:

Twoje lata trwają poprzez wszystkie pokolenia.

26 Ty niegdyś założyłeś ziemię

i niebo jest dziełem rąk Twoich.

27 Przeminą one, Ty zaś pozostaniesz.

I całe one jak szata się zestarzeją:

Ty zmieniasz je jak odzienie i ulegają zmianie,

28 Ty zaś jesteś zawsze ten sam

i lata Twoje nie mają końca.

29 Synowie Twoich sług będą mogli osiąść na stałe

i potomstwo ich będzie trwało wobec Ciebie.

 

"Biblia Tysiąclecia" Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003”