2021 Maj #3
 

14.05.21.godz11:34

 

Jezus: Aniu, córko Moja, twoje dolegliwości są konieczne, by ofiara twoja była wystarczająca. Znów trudno jest ci funkcjonować, jednak nie dam ci cierpieć ponad siły, i tym razem nie będziesz musiała iść na zwolnienie lekarskie. Wiele dni minie zanim poczujesz się lepiej. Jednak na nic nie narzekasz, tylko starasz się wspomóc swój organizm.

Myślisz sobie, że dobrze by było, gdybym dał ci nieuleczalną chorobę i dni twoje tu na ziemi zostały skrócone. Jednak nie dam ci tej łaski, gdyż potrzebuję cię na Nowej Ziemi do szczególnej posługi. Życie jest darem Boga i wszystkie dusze, które zostały stworzone mają wyznaczony czas narodzin i swojej śmierci. Może się wydawać komuś, że może przedłużyć swoje życie przez zdrowy styl życia, jednak nie jest to możliwe. Zaś życie może być skrócone prze zły styl życia, ingerencję szatana, złe decyzje człowieka.

Dopuszczam zło, by większe dobro wyprowadzić, bo Ja mam moc z największego zła dobro wyprowadzić.

Szczęściem życia człowieka tu na ziemi jest życie w Bogu, życie zgodne z Jego wolą i jej wypełnianie w służbie Bogu.

Czym jest poznanie woli Mojej?

Poznanie woli Bożej, jest to poznanie zamysłów Boga co do życia człowieka, to poznanie planów Bożych i pragnień Serca Boga. Gdy dusza jest złączona z Bogiem sama przeczuwa, co jest w Jego woli, a co jej się sprzeciwia.

Jak poznać wolę Bożą?

Każdy kto chce i pragnie całym sercem poznać wolę Boga, łaskę tę otrzyma. Ja sam przemawiam do człowieka przez słowo z Pisma Świętego, przez natchnienia od Ducha Świętego, także przez inne światłe osoby. Przemawiam też do dusz świętych w słowie Pisma Świętego, a także daję im słowa poznania.

Każda dusza, która zgłębia relację ze Mną wie i poznaje, jak ważne jest życie według Mojej woli. Zaś wszystko, co sprzeciwia się Mojej woli, daje ból i rozgoryczenie.

 

- Tak, Mój Jezu Umiłowany, a co mają czynić dusze, które nie mają rozeznania? Jak mają odczytać Twoją wolę?

 

Jezus: Te dusze, które kroczą niczym na oślep, powinny prosić Ducha Świętego o rozeznanie i łaskę poznania woli Mojej. Każda dusza, co pragnie żyć i postępować zgodnie z Moją wolą, dar ten otrzyma. Świętość, to życie zgodnie z Moją wolą, zaś pragnienie takiego życia uprzedza łaskę i sprawia, że dusza wypełnia Moją wolę. Jednak, ważne jest tu rozeznawanie duchów, gdyż łatwo się pomylić i zejść z obranej drogi.

Wkrótce dzień Pięćdziesiątnicy, i wyleję łaski Moje na Mój wierny lud. Dar Ducha Świętego jest wielkim darem, gdyż Duch Święty przychodzi z bogactwem swoich darów. Proście Mnie, dusze, o dary Ducha Świętego i odmawiajcie Litanię do Ducha Świętego, gdyż Duch Święty wnosi wielkie bogactwo do duszy, a przede wszystkim daje jej mądrość.

Mądrość Boża jako dar Ducha Świętego, przewyższa wszystkie dary, gdyż dusza, która go posiada, nie jest w stanie żyć w grzechu. Ktoś może powiedzieć, że dar uzdrawiania jest wielkim darem. Jednak dusza mądra nie choruje, gdyż chodzi w szacie łaski i promieniuje mocą Mojej miłości. Piękna jest dusza, co żyje w Bogu i promieniuje Moją świętością.

Nie znaczy to, że nie daję jej Krzyża choroby, ani żadnych dolegliwości. Spójrzcie na Moje rany, nie ma miłości bez cierpienia, dlatego duszom świętym daję wiele cierpienia.

Czym jest radość w cierpieniu?

Radość w cierpieniu, to łaska, którą otrzymuje dusza, która godzi się w swej woli na cierpienie. Pragnie cierpieć wraz ze Mną i pragnie mieć udział w Moim cierpieniu. Cierpienie wymaga cierpliwości i postawy trwania przy Bogu.

Cierpienie wymaga, by żyć w łasce uświęcającej.

Cierpienie wymaga, by cicho znosić swoje dolegliwości i upokorzenie.

Cierpienie jest darem współudziału z Moim cierpieniem i nie z każdą duszą dzielę się z tym darem. Dlatego radujcie się dusze, bo wasz smutek i ból, zmieni się w radość, gdy przyjmiecie swój ból i cierpienie. Każda dusza, co współcierpi ze Mną, będzie też żyć w Mojej Chwale. Tak zdobywa się Niebo.

Ten, kto nie chce cierpieć, traci Moją łaskę i Niebo sobie zamyka. Czyściec niczym nie rożni się od piekła, prócz tego, że nie jest wieczny. Boicie się piekła, lecz i czyśćca powinniście się obawiać.

Duch Święty pragnie was pouczyć co do życia w łasce i życia w pełni darów Moich.

Wzywajcie Parakleta, Ducha światła, Ducha miłości, Ducha, co ożywia życie waszej wiary, Ducha, co daje moc w działaniu, Ducha roztropności i dojrzałej wiary.

Proście o Ducha mądrości i zaufania, proście też o nadzwyczajne dary, a wszystkiego wam udzielę, byście wzrastali, by bogactwo waszej duszy promieniowało na inne dusze.

Tak, dzieci Moje, czas jest bliski i nadchodzi wielkimi krokami. Zawdziejcie szatę łaski, a dary Ducha Świętego będą wam dane.

 

Ps. 29

 

1 Psalm. Dawidowy.

Przyznajcie Panu, synowie Boży,

przyznajcie Panu chwałę i potęgę!

2 Przyznajcie Panu chwałę Jego imienia,

na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana!

3 Głos Pański ponad wodami,

zagrzmiał Bóg majestatu:

Pan ponad wodami niezmierzonymi!

4 Głos Pana pełen potęgi!

Głos Pana pełen dostojeństwa!

5 Głos Pana łamie cedry,

Pan łamie cedry Libanu,

6 sprawia, że Liban skacze niby cielec

i Sirion niby młody bawół.

7 Głos Pana rozsiewa ogniste strzały,

8 głos Pana wstrząsa pustynią,

Pan wstrząsa pustynią Kadesz.

9 Głos Pana zgina dęby,

ogałaca lasy:

a w Jego pałacu wszystko woła: «Chwała!»

10 Pan zasiadł [na tronie] nad potopem

i Pan zasiada jako Król na wieki.

11 Niech Pan udzieli mocy swojemu ludowi,

niech Pan błogosławi swój lud, darząc go pokojem.

 

"Biblia Tysiąclecia" Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003”