2021 Marzec #2
 

07.03.2021r. Godz.11:10

 

Jezus: Aniu, córko Moja, wiedz, że twoja ciemność, ciemność duszy, jest darem nie tylko dla ciebie, ale łaską dla wielu dusz, które żyją teraz w ucisku.

Czym jest ciemność duszy?

Są różne rodzaje ciemności. Jest ciemność, która jest owocem grzesznego życia. Jest ciemność wynikająca z braku wiary i odejścia od Boga. Jest ciemność, która idzie za człowiekiem jako zło przez całe pokolenia, i jest też ciemność, która jest darem, co oczyszcza duszę. Ciemność duszy, która prowadzi do świętości, oczyszcza zmysły i pokazuje wszystkie słabości duszy. Jest też ciemność co wiarę, nadzieję i miłość oczyszcza, zwana jako druga ciemność. I jest też trzecia ciemność, co wypróbowuje duszę.

Mym wybranym daję wiele ciemności, które doskonalą ich duszę. Tak, Święta Matka Teresa z Kalkuty przeżywała ciemność duszy ponad 20 lat.

Dusza twoja, Aniu, przeżywa ciemność co jakiś czas, i ty bardzo ją przeżywasz, bo zabieram ci odczucie Mojej bliskości i daję ci całkowite opuszczenie, a czasem odczuwanie zła, a także walkę duchową. Tym razem nie walczysz z szatanem, a kusiciel niewiele może ci uczynić.

Wszystko to jest darem dla dusz, które nie tylko zasiadają ze Mną za stołem biesiadnym, są przy Mnie, gdy wszystko dobrze się układa. Dar ten daję duszom, które idą ze Mną na Kalwarię. Dar ten daję duszom, które przyjmują Moje zaproszenie do współcierpienia ze Mną na Krzyżu. Ja w swej dobroci zapraszam je, by wraz ze Mną świat zbawiały, a także zapraszam je, by miały udział w Mojej Chwale.

Ewangelia cierpienia, to Ewangelia zbawienia świata. Każdy chce słuchać o Mojej miłości i prawdą jest, że jestem Miłością i umarłem za każdą duszę, która pragnie zbawienia.

Tak, na Krzyżu umarłem za wielu, bo wielu dusz pragnę, pragnę ich zbawienia. Wszystkie dusze noszą w sobie cząstkę Boga, lecz nie wszystkie do Mnie należą.

 

- Tak, Mój Jezu Umiłowany. Jednak jeśli to jedno słowo podczas konsekracji zostanie zmienione, czy nadal będziesz z nami.

 

Jezus: Zmiana słowa z ,,wielu” na ,,wszystkich” nie sprawi, że już nie będę obecny w konsekrowanej Hostii. Jednak większe zmiany spowodują, że nie będzie już daru Mojej obecności. Braterstwo właściwie rozumiane w chrześcijaństwie to miłość bliźniego, a nie bratanie się z innymi wyznawcami religii.

Spójrzcie jak teraz jest wiele profanacji i wciąż dodaje Mi to cierpienia. Tylko ręce kapłana mogą dotykać Mojego Ciała i Krwi. Choć dusze wasze są także konsekrowane przez chrzest, to nie macie tej godności i łaski, co pozwala dotykać Me święte Ciało. Dusze, co to czynią, nie tylko Mnie ranią, lecz na swoją zgubę karmią się Moim Ciałem.

Módlcie się za te dusze, by mogły Mnie godnie przyjmować, i przepraszajcie majestat Boga za profanacje Komunii Świętej i wszystkie profanacje, które są teraz dokonywane.

 

- Mój Jezu, Obraz Maryi też jest profanowany, a także Jej święte figury.

 

Jezus: Wszystko to jest działaniem zła i osoby biorące w tym udział są manipulowane i często opłacane. Deptanie świętości, obrażanie Boga i Mojej Matki Maryi, podpalanie Kościołów, niszczenie świątyń, to znaki czasów, które nastały.

Apostazja to znak Mojego rychłego przyjścia. Niech ta nadzieja zawsze będzie w waszych sercach. Ja jestem blisko dzieci, które cierpią, i jestem w każdej ciemności człowieka. I Ja byłem w ciemności Ogrójca, w niewypowiedzianym bólu przyjąłem cierpienie za ludzkość.

Czy kielich ten, cierpienia i goryczy, pić ze Mną będziecie? Któż powie Mi „tak”?

Dusze, które Mi „tak” powiedzą, są dla Mnie wielkim pocieszeniem, i gdy wytrwają przy Mnie do końca będą mieć udział w Mojej Chwale. Cierpień dzisiejszych nie rozważajcie, bo szybko przeminą, a wieczność to Niebo, które dla was przygotowałem.

Dziś patrzę na ciebie, córko Moja, z Obliczem cierpiącego Boga, lecz w Mym sercu jest miłość. Miłość i cierpienie jest ze sobą ustawicznie złączone.

Czy w cierpieniu jest szczęście?

Szczęściem duszy cierpiącej jest sam Bóg. I tak jak dusza nie może żyć bez Mojej obecności, tak trudno jej żyć bez Krzyża cierpienia. Nie znaczy to, by szukać cierpienia, lecz by wszystko przyjmować jako dar, by kielich Mój pić do końca.

Słowa te są trudne, gdyż nikt nie chce cierpieć dobrowolnie. Któż przyjmie tę naukę z otwartym sercem i pomyśli, że warto cierpieć, i nieść swój krzyż, i pomagać innym w niesieniu krzyża? Niech wszyscy, którzy idą Moją drogą wiedzą, że Mój Krzyż nie tylko jest lekki, a Miłość Moja jest słodka. Niech wiedzą, że Ja sam niosę krzyż każdego, co Mój Krzyż niesie, i jestem blisko każdego cierpiącego człowieka.

Czas trudny, Moje dzieci. Bierzcie swój krzyż i ze Mną idźcie zbawiać świat. Gdyż czas jest bliski, gdy przyjdę jak złodziej, i dnia tego nie zna żaden człowiek, tylko Bóg.

Niech serca wasze będą zawsze gotowe i oczyszczone w Sakramencie Spowiedzi, zapalone w modlitwie. Gdy Krzyż pojawi się na niebie, módlcie się o nawrócenie grzeszników i za wszystkie dusze, by przeżyły Mój Sąd. Chwalcie Boga, gdy Mój Krzyż zobaczycie, bo to znak waszego zbawienia. Wiele dusz wtedy się nawróci, lecz nietrwałe będzie ich nawrócenie.

Łaską Moją są te słowa przekazane przez Moją córkę Annę od Jezusa, i wiele jeszcze wam słów przekażę, które wiernie spisuje niczego nie dodając od siebie. Niech słowa te będą wam kierunkowskazem i wzajemnie was budują.

Pamiętajcie, by trwać zawsze na modlitwie, a jest to postawa serca przylgniętego do Boga. Pamiętajcie, że dałem wam Moją Matkę Maryję jako Arkę zbawienia. Pamiętajcie, że jestem z wami jako Król, Król Polski, i pragnę waszego zabawienia.

 

Księga Izajasza 26,1 – 6 Druga pieśń dziękczynna za zwycięstwo

 

1 W ów dzień śpiewać będą
tę pieśń w Ziemi Judzkiej:
«Miasto mamy potężne;
On jako środek ocalenia
sprawił mury i przedmurze.
2
Otwórzcie bramy!
Niech wejdzie naród sprawiedliwy,
dochowujący wierności;
3
jego charakter stateczny
Ty kształtujesz w pokoju,
w pokoju, bo Tobie zaufał.
4
Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze,
bo Pan jest wiekuistą Skałą!
5
Bo On poniżył przebywających na szczytach,
upokorzył miasto niedostępne,
upokorzył je aż do ziemi,
sprawił, że w proch runęło:
6
podepcą je nogi, nogi biednych
i stopy ubogich».

 

"Biblia Tysiąclecia" Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003”