2021 Marzec #3
 

12.03.2021.r. Godz.10:33

 

Jezus: Aniu, córko Moja, choć daję Ci wiele cierpienia i doświadczasz słabości ciała, tak że nic nie jesteś w stanie zrobić, wiedz, że czas ten przyniesie wielki owoc. Tak, wierni Moi teraz wiele cierpią i będą jeszcze wiele cierpieć, by ratować dusze od zagłady, i by oczyszczać swe własne dusze. Cierpliwość w cierpieniu jest darem Mojej łaski i wiele trzeba Mojej łaski, by dusza z poddaniem znosiła każde cierpienie.

Czas jest krótki, Moje drogie dzieci, i każdy, kto podjął się niesienia krzyża i przyjął łaskę cierpienia dla zbawienia dusz, otrzymał Moje szczególne Błogosławieństwo.

Trud wasz, Moje drogie dzieci, wynagrodzę po stokroć i obdarzę licznymi łaskami wasze rodziny i tych, za których będziecie Mnie prosić w modlitwach. Duszy, która jest złączona ze Mną w miłości i cierpieniu niczego nie odmówię, i wszystko otrzyma jeśli będzie prosić zgodnie z Moją wolą.

 

-Tak, Mój Jezu Umiłowany. Twoja wola jest największym dobrem dla nas, bo Ty wiesz, co jest dla nas najlepsze. ,,Niech mi się stanie według słowa Twego.”

 

Jezus: Maryja w sposób doskonały wypełniała Moją wolę żyjąc na ziemi, i teraz w Niebie niczego inaczej nie czyni.

Każdy człowiek, gdy jest młody, ma swój plan na życie i myśli, że jego pomysły są bardzo dobre. Często się staje, że je realizuje i wtedy widzi, że nie były najlepsze.

Moje plany w życie człowieka wprowadzam stopniowo i dusza, która pyta o Moje plany, dostaje tak czy inaczej odpowiedź. Moja wola prowadzi człowieka do świętości życia, do życia zgodnie z Moim powołaniem i życia, które jest szczęściem już tu na ziemi. Wszystko to jest darem Moim, i tak powołuję duszę do życia, piękną i ukształtowaną na Mój wzór.

Tak, daję duszy możliwość wyboru, czy chce iść Moją drogą i czy przyjmie Mój plan, i data jej śmierci jest już przy narodzinach ustalona.

Tak widzicie, Moje drogie dzieci, każdy może wybrać życie czy śmierć duchową. Ja pragnę życia dla każdej duszy i dlatego ją doświadczam i zabieram nieraz wszystko, co zdobyła, gdy myśli, że sama wszystko zdobyła i sobie zawdzięcza.

Niewiele jest dusz, co się nawraca, gdy daję jej chorobę jako łaskę, która prowadzi do nawrócenia i oczyszcza duszę z grzechów już popełnionych.

Lecz są i dusze, które potrafią iść za Mną i przyjąć łaskę cierpienia. To Moi uczniowie, dusze umiłowane, które oczyszczam i doskonalę.

 

- Tak, Mój Jezu, kocham Cię nad życie swoje i pragnę iść zawsze za Tobą. Jednak co stanie się z tymi, którzy teraz się zaszczepili i nie chcą widzieć w tym nic złego, a nawet cieszą się, że już są zaszczepieni.

 

Jezus: Dusze te są niczym ćmy, które lecą do światła i giną. Najpierw przypalają sobie skrzydełka, ale i to je nie powstrzymuje. Wciąż lgną, mimo bólu, do światła, by zginąć.

Ten je uratuje, kto zgasi zgubne źródło światła.

Zło już dawno myśli, że zwyciężyło, jednak dopóki jest modlitwa i cierpienie dusz ofiarnych, dopóty trwa bitwa. Walka duchowa każdej duszy jest też walką całego społeczeństwa i walka ta będzie wygrana. Teraz tylko od was zależy, Moje drogie dzieci, ile dusz zostanie uratowanych. Nie chodzi tu tylko o życie ludzkie tu na ziemi, lecz przede wszystkim o życie wieczne tych dusz.

Zagłada ludzkości była już dawno zaplanowana i teraz siły zła realizują swój plan. Szczepienia są częścią tego planu i wiele dusz straci życie po zaszczepieniu się tymi szczepionkami, i bardzo wielu będzie chorowało. Teraz, Moje drogie dzieci, żadne media nie podają prawdziwych informacji na temat szczepionek, i nikt was nie poinformuje, ile osób zmarło po podaniu szczepionki i ile osób choruje. Wiedzcie, że szczepienia te będą wiele razy powtarzane, by wyniszczyć całe narody. Zaś pozostałe osoby mają być według ich planu poddane czipowaniu, by doprowadzić do całkowitej kontroli.

Zagłada ta to plan masonerii, i plan ten prowadzi do wyniszczenia ludzkości, by elity, które służą szatanowi, mogły się bogacić i prowadzić wygodne życie. Masa ludzka, jak mówią o Moim stworzeniu, jest im jedynie potrzebna jako tania siła robocza, by im służyć w całkowitym poddaniu. Plan ten, zniewolenia ludzi bez wojny, oparty jedynie na strachu i manipulacji, wydaje się być niewiarygodny, lecz teraz realizuje się na waszych oczach.

 

- Mój Jezu, wierzę jednak, że Twój plan, plan odwieczny, będzie realizowany i nie pozwolisz, by wszystko to się stało. Tyś nam ratunkiem Jezu, nasz Królu i Zbawco, i ratunkiem nam nasza Matka Maryja.

 

Bóg Ojciec: Ja posłałem wam Mojego Syna Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i Odkupiciela waszych win. Wszystko to, co się teraz dzieje, stać się musi, aż do czasu, gdy przyjdzie Mój Syn. Ja nie pozwolę skrzywdzić swego dziecięcia i was zniewolić niczym zwierzęta, niczym bydło idące na rzeź. Zaślepienie Mojego narodu jest wielkie i wiele dusz odchodzi ode Mnie. Jednak Ja, Bóg Ojciec, ufam wam, Moje drogie dzieci, że się nie ugniecie pod ciężarem zła. Ja daję wam Ducha Świętego, Ja daje wam Mojego Syna Jezusa Chrystusa i Maryję jako Arkę Zbawienia.

Wierzcie Mi, że już niewiele czasu zostało, gdy będziecie iść ciemną doliną. I mimo, że ucisk i ciemność będzie wzrastać, Ja, Bóg, dam wam łaskę, że przejdziecie suchą stopą przez morze wzburzone. Jednak ufajcie, nie wątpcie w to, że was przeprowadzę, ani w to, że was uchronię od zła. Wiele jednak będziecie cierpieć. Mimo to, dam wam pokój i szczęście, nadzieję, która się nie złamie i wiarę, która się nie zachwieje.

Trwajcie na modlitwie serca i uczestniczcie jak najczęściej w Eucharystii. Ja jestem waszą mocą i odnawiam wasze dusze, i uzdalniam do wielkiego cierpienia.

Łaską jesteście zbawieni i dzięki Mojej łasce wszystko przejdziecie.

Trwajcie w Mojej nadziei i wyczekujcie przyjścia Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, by uznać Jego Królestwo nie tylko w Niebie, ale tu na Ziemi.

 

 

Księga Jeremiasza 44,15 – 23

 

15 Wszyscy mężowie, którzy wiedzieli, iż żony ich składają ofiary obcym bogom, i wszystkie kobiety stojące w wielkiej gromadzie oraz cały lud mieszkający w ziemi egipskiej, w Patros, odpowiedzieli: 16 «Nie posłuchamy polecenia, jakie nam przekazałeś w imię Pana. 17 Raczej wprowadzimy w czyn wszystko, co postanowiliśmy sobie: składać ofiary kadzielne królowej nieba, składać na jej cześć ofiary płynne, podobnie jak to czyniliśmy my, nasi przodkowie, nasi królowie oraz nasi przywódcy w miastach judzkich i na ulicach Jerozolimy. Wtedy mieliśmy pod dostatkiem chleba, powodziło się nam dobrze i nie spotkało nas nic złego. 18 Od czasu, gdy zaprzestaliśmy składać królowej nieba ofiary kadzielne i płynne, cierpimy niedostatek wszystkiego i giniemy od miecza lub głodu». 19 A kobiety powiedziały: «Ilekroć składamy królowej nieba ofiary kadzielne i płynne, czyż nie za wiedzą naszych mężów przygotowujemy dla niej ciastka z jej wizerunkiem albo wylewamy płynne ofiary?»
20
Jeremiasz zaś rzekł do całego ludu, do mężczyzn, do kobiet i do wszystkich ludzi, którzy dali mu tę odpowiedź: 21 «Czy Pan nie pamięta już i nie zachowuje w swym sercu ofiar, jakie składaliście w miastach judzkich i na ulicach Jerozolimy wy, wasi przodkowie, królowie, przywódcy i prosty lud? 22 Pan nie mógł już znieść niegodziwości waszych postępków ani ohydnych czynów, jakie popełnialiście. Dlatego kraj wasz został obrócony w ruinę, w pustkowie, stał się przedmiotem klątwy, bez mieszkańców - jak to trwa do dziś. 23 Za to, że składaliście ofiary kadzielne i grzeszyliście przeciw Panu, że nie słuchaliście głosu Pana i nie postępowaliście zgodnie z Jego Prawem, Jego przykazaniami i Jego rozporządzeniami, przyszło na was takie nieszczęście, jakie trwa dzisiaj».

 

 

Psalm 23

 

1 Psalm. Dawidowy.
Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego.
2
Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć:
3
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoje imię.
4
Chociażbym chodził ciemną doliną,
zła się nie ulęknę,
bo Ty jesteś ze mną.
Twój kij i Twoja laska
są tym, co mnie pociesza.
5
Stół dla mnie zastawiasz
wobec mych przeciwników;
namaszczasz mi głowę olejkiem;
mój kielich jest przeobfity.
6
Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni mego życia
i zamieszkam w domu Pańskim
po najdłuższe czasy.

 

"Biblia Tysiąclecia" Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003”