2021 Marzec #4
 

17.03.2021r. Godz.09:55

 

Jezus: Aniu, córko Moja, wiedz, że wkrótce będziesz zdrowa, a test na covid będzie negatywny. Nie jest Moją wolą, byś była poddana kwarantannie wraz z całą rodziną. Daję Ci wiele trudności i cierpienia w tym Wielkim Poście i dusza twoja jest umęczona.

Jednak wiedz, że to cierpienie jest darem dla wielu grzeszników, a także dla tych, co napisali do ciebie z wieloma prośbami. Ja jestem Bogiem litościwym i dam wiele łask przez ciebie. Tak, wiele osób doświadczy wzrostu duchowego i czuwania ręki Mojej Opatrzności. Wiele też uwolnię od działania złego ducha i ciężkich pokus cielesnych. Dam też łaskę uzdrowienia kilku osobom na świadectwo prawdziwości słów Moich tutaj spisanych przez ciebie. Będę też działał w małżeństwach zagrożonych rozpadem, by przetrwały i odnowiły łaskę Sakramentu małżeństwa. Prosisz też o łaskę dla wielu kapłanów i ich obdarzę wieloma łaskami, by wierności dochowali. Jednak niech wiedzą, że im dam wiele cierpienia, gdyż teraz jest czas oczyszczenia dla Kościoła i całego narodu Polskiego.

 

- Dziękuję, Mój Jezu Umiłowany, za te wszystkie łaski, za Twoją miłość dla nas, litość i cierpliwość. Nie bądź na nas zagniewany, lecz lituj się nad biednymi duszami i ratuj nas od zagłady tego świata. Daj nam ducha pokuty, modlitwy i ofiary, daj nam wytrwałość i łaskę, byśmy w niczym nie ustali i szli zawsze Twoimi śladami w pełnym zaufaniu.

 

Jezus: O wiele prosisz Mnie, Aniu, lecz Ja jestem hojnym Bogiem i prawdą jest, że wszystko pragnę dać Moim dzieciom i daję w nadmiarze. Gdy przyjdzie głód i wielu ludzi biedy doświadczy, pamiętajcie, że Ja mogę rozmnożyć każdy bochenek chleba i wszystko, co wam jest potrzebne do życia. Łaska Moja i dobroć dla swego stworzenia nie ma granic, jak i miłość jest nie pojęta, a w Miłosierdziu Moim ratunek w każdej sprawie. Wiele jeszcze trudu przed wami, Moje drogie dzieci, lecz wszystko to stać się musi. Teraz tylko od was zależy, jak bardzo będziecie cierpieć, by się oczyścić.

Dlatego pamiętajcie, że wasze ofiarne życie przyniesie wielki owoc dla was wszystkich.

Serce Moje i Mojej Matki jest wielce zbolałe, gdy tak wiele Moich dzieci idzie na zagładę. Choć jestem Bogiem i Ja jestem bezradny, gdyż z miłości szanuję waszą wolną wolę.

Tak, każda dusza może wybrać Boga lub Go odrzucić. Lecz Ja czekam powrotu każdej duszy z Sercem otwartym pełnym Miłosierdzia. Wszystko, co do tej pory powiedziałem przez Annę od Jezusa, jest prawdą i słowa te niech będą wam ukojeniem.

Nie lękajcie się, czas cierpienia minie, i obdarzę was wieloma łaskami już tu na ziemi, gdy wierności Mi dochowacie. Ucisk wciąż wzrasta i wasze dusze są zmęczone, dlatego pamiętajcie, by we Mnie odnajdywać odpoczynek.

Jakże cenna jest Adoracja, gdy wpatrujecie się w Moje Oblicze w milczeniu, gdy mówicie Mi o wszystkich swoich sprawach, gdy w ufności do Mnie przychodzicie jak do Ojca, co wszystko wybaczy i wszystko zrozumie. Pokój Mój w waszych sercach jest darem Nieba i wasze serce też będzie wypełniać nadzieja na rychłe Moje przyjście. Ja jestem Bogiem sprawiedliwym, ale i litościwym, wiele mogą wyprosić wierne Mi serca.

 

- Dziękuję, Jezu, za każde Twoje słowo, bądź nam ratunkiem Panie i nie pozwól nam zginąć.

Ratuj nasze rodziny, ratuj wiernych kapłanów i przychodź nam z pomocą w każdej chwili naszego życia.

 

Jezus: Pamiętajcie, Moje drogie dzieci, że ratunkiem wam na te czasy jest wam Maryja i Ona was przeprowadzi przez czasy zamętu, czasy Antychrysta.

 

Maryja: Ja, Maryja, pragnę z całego serca was uchronić od zła. Pragnę, by jak najwięcej dusz było przyprowadzanych do Mojego Niepokalanego Serca, by wszystkie Moje dzieci były uratowane. Ja jestem Królową Polskiego Narodu i płaszcz Mój okrywa całą Polskę, lecz szatan wciąż wyrywa Mi dusze, sieje zamęt, sieje kłamstwo, sieje zgorszenie. Wielu teraz służy szatanowi, lecz są też Moi Rycerze, moi Wojownicy. Tak, pragnę, by jak najwięcej dusz stanęło do walki z Różańcem jako Armia Boga. Choć prawdą jest, że Moja stopa depcze węża i żaden zły duch nie zniesie Mojej obecności, to wiedzcie, że teraz walczy w sposób zajadły o wasze dusze. Niszczy wasze rodziny, rozbija małżeństwa, psuje dzieci i młodzież. Wiele teraz ma możliwości, by dzieci Moje odciągnąć od Boga. Jednak Ja, Matka wasza, nie ustaję w modlitwach i wciąż z bolesnym sercem wypraszam za wami. Nigdy was nie opuszczę i zrobię wszystko, by was ratować.

Proszę was teraz tylko, byście trwały na modlitwie. Proszę was o Różaniec, post i ofiarę waszego życia. Gorliwość wasza będzie wam wynagrodzona po stokroć, a miłość Boga samego i Jego obecność radością waszego życia.

Ja, Maryja, pragnę was pocieszyć, bo i wy, Moje drogie dzieci, jesteście Moją radością i pocieszeniem. Dziękuję za wasze modlitwy i posty, ofiary serca. Dziękuję za wszystkie dusze, co wyjmują ciernie z Mojego Serca i wyjmują też ciernie z Serca Mojego Syna.

Niech miłość Mojego Syna was prowadzi w czasach zamętu i kłamstwa, niech Jego pokój i radość wypełni wasze serca. Ja, Maryja, jestem zawsze z wami, uciekajcie się do Mnie, uciekajcie się do Mojego Syna, a wasze dusze będą zbawione.Księga Jeremiasza 21,11 – 14


11 Odnośnie do domu króla judzkiego:
Słuchajcie słowa Pańskiego!
12 Domu Dawida, to mówi Pan:
«Od wczesnego rana sprawujcie sprawiedliwe sądy,
uwalniajcie uciśnionego z ręki ciemięzcy!
Inaczej bowiem gniew mój wybuchnie jak ogień,
będzie płonął i nikt nie zdoła go zgasić,
z powodu waszych przewrotnych uczynków.
13 Oto Ja zwracam się do ciebie, Mieszkanko Doliny,
Skało na Równinie - wyrocznia Pana.
Wy, co mówicie: "Kto może wystąpić przeciw nam
i wkroczyć do naszych siedzib?"
14 Ukarzę was według plonu waszych uczynków
- wyrocznia Pana -
i w lesie jej podłożę ogień.
by pochłonął wszystko, co ją otacza».

Psalm 25


1 Dawidowy.
Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę,
2 mój Boże,
Tobie ufam: niech nie doznam zawodu!
Niech moi wrogowie nie triumfują nade mną!
3 Nikt bowiem, kto Tobie ufa, nie doznaje wstydu;
doznają wstydu ci, którzy łamią wiarę dla marności.
4 Daj mi poznać drogi Twoje, Panie,
i naucz mnie Twoich ścieżek!
5 Prowadź mnie według Twej prawdy i pouczaj,
bo Ty jesteś Bóg, mój Zbawca,
i w Tobie mam zawsze nadzieję.
6 Wspomnij na miłosierdzie Twe, Panie,
na łaski Twoje, co trwają od wieków.
7 Nie wspominaj grzechów mej młodości <ani moich przewin>
ale o mnie pamiętaj w Twojej łaskawości
ze względu na dobroć Twą, Panie!
8 Pan jest dobry i prawy:
dlatego wskazuje drogę grzesznikom;
9 rządzi pokornymi w sprawiedliwości,
ubogich uczy swej drogi.
10 Wszystkie ścieżki Pana - to łaskawość i wierność
dla tych, co strzegą przymierza i Jego przykazań.
11 Przez wzgląd na Twoje imię, Panie,
odpuść mój grzech, a jest on wielki.
12 Kim jest człowiek, co się boi Pana?
Takiemu On wskazuje, jaką drogę wybrać.
13 Będzie on przebywał wśród szczęścia,
a jego potomstwo posiądzie ziemię.
14 Pan przyjaźnie obcuje z tymi, którzy się Go boją,
i powierza im swoje przymierze.
15 Oczy me zawsze zwrócone na Pana,
gdyż On sam wydobywa nogi moje z sidła.
16 Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną,
bo jestem samotny i nieszczęśliwy.
17 Oddal uciski mojego serca,
wyrwij mnie z moich udręczeń!
18 Spójrz na udrękę moją i na boleść
i odpuść mi wszystkie grzechy!
19 Spójrz na mych nieprzyjaciół: jest ich wielu
i gwałtownie mnie nienawidzą.
20 Strzeż mojej duszy i wybaw mnie,
bym się nie zawiódł, gdy się uciekam do Ciebie.
21 Niechaj mnie chronią niewinność i prawość,
bo w Tobie, Panie, pokładam nadzieję.
22 Boże, wybaw Izraela
ze wszystkich jego ucisków!

"Biblia Tysiąclecia" Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003”