2021 Październik #2
 

10.10.21 godz. 10:29

 

 

Jezus: Aniu, córko Moja, ty wiesz, że świat zmierza do samozagłady, i choć Ja wszystko kontroluję, sprawy te, które wydają się trudne dla całej ludzkości, muszą się wydarzyć.

 

Księga Apokalipsy nie jest częścią historii, ani proroctwem na odległe czasy, to Księga, która dzieje się w czasie obecnym, na oczach tych, którzy widzą oczami Boga, na oczach tych, którym Duch Święty podpowiada, co jest prawdą a co kłamstwem.

 

W miłości nie ma kalkulacji, tak jak i nie ma lęku, lecz jest ufność, co granic nie ma. Tak jak i miłość nie ma swej granicy.

 

Wiele jeszcze się wydarzy zanim przyjdę jako Sędzia Sprawiedliwy, i wiele będą musieli cierpieć prawdziwi prorocy. Lecz Miłosierdzie nie ma granic, mimo kar, którymi ćwiczę swoje dzieci. Każdy, kto przychodzi do Mojego Miłosierdzia z naczyniem ufności niech wie, że łaskę otrzyma. Każdy, kto w pełnym zaufaniu odda Mi swoje życie otrzyma łaski potrzebne do zbawienia, tak jak i ten, co zawierzył swe życie Maryi.

 

Zaufanie to nie akt desperacji, który w lęku czyni dusza, co znalazła się bez wyjścia. To akt woli, czyniony przez duszę, która pragnie iść drogą Bożej Sprawiedliwości.

 

Miłość Boża to wielki dar, którym napełniane są dusze prawe, zaś ufność to akt woli czyniony przez duszę, i tu można wołać pomocy Bożej.

 

 

,, Panie Boże, Ojcze Wszechmogący, spraw, by moje serce stało się ufne, proste i pełne Twojej miłości. Oczyść mnie, przemień mnie i uczyń świątynią Ducha Świętego. Niech moje „tak”, będzie oddaniem się Tobie w całkowitej ufności, niech moje „tak” dla Maryi, będzie oddanie się w Jej niewolę miłości, niech moje „tak” będzie całkowitym zawierzeniem się Bogu. Ufam, Panie, i pragnę Ci zaufać całkowicie i bez reszty, by życie moje stało się całkowicie oddane woli Bożej. Amen.”

 

 

Modlitwa ta ma moc przemiany duszy, i każda dusza, która będzie ją codziennie odmawiać doświadczy Mojej łaski.

 

 

- Dziękuję, Mój Ojcze Umiłowany, za tę piękną modlitwę. Dziękuję, Jezu, że wciąż nam przychodzisz z pomocą. Dziękuję za Twą Matkę Maryję.

 

 

Jezus: Wiesz, Aniu, że przyszedł czas zwodzenia szatana, dlatego dam Ci już tylko kilka wpisów do dziennika, które będziesz mogła umieścić w internecie. Modlitwa, którą spisałaś zostanie zamieszczona, ale nie teraz, lecz w innym czasie, choć już teraz możesz ją przekazać wybranym osobom. Dziennik ten będzie jeszcze przez jakiś czas kontynuowany i dam Ci pouczenie, kiedy ma być wydany. Pragnę przez ten dziennik pouczać dusze, by mogły się doskonalić, dlatego od teraz będziesz w nim spisywać duchowe nauki. Terror się zbliża, i choć pewne sprawy opóźniam, czas przyjdzie, tak jak przychodzi czas na żniwa. Teraz w codziennym zmaganiu prowadzę twoją duszę i ćwiczyć cię będę w pokorze, byś mogła w tym życiu doświadczyć radości życia w ciągłym upokorzeniu. Sposobności masz wiele i przyjmuj je jako łaskę dla dobra twej duszy.

 

Tak, wiele dusz skorzysta przez twoje doświadczenie, i wiele dusz będzie mogło dojść do świętości, ćwicząc swe dusze według tych pouczeń, które będę ci dawał.

 

Wiele też nauki przekażę o swoim Miłosierdziu, by dusze przychodziły do Mnie z ufnym sercem i rozumiały czym jest Moje Miłosierdzie.

 

Miłosierdzie jest największym przymiotem Boga, ale i także tajemnicą zbawienia ludzkości. Tak, uchylę rąbka tej tajemnicy, by Mój lud, lud wybrany, Mój umiłowany lud Polski przeprowadzić przez czas grozy. Każda dusza, która ten dziennik przeczyta w całości i zawierzy swe życie Bogu otrzyma łaskę zbawienia.

 

Ufajcie Mi, Moje drogie dzieci. Wiara wasza będzie wystarczająca, by iść drogą do zbawienia swej duszy. Miłość, która was poprowadzi, to miłość Boga Ojca, to Moja miłość i miłość Ducha Świętego.

 

Czy kroki wasze będą niepewne, gdy pójdziecie drogą Bożej miłości pod opieką Trójcy Przenajświętszej?

 

Koleje losu każdej duszy są znane Bogu i tylko Bóg ma moc doprowadzić każdą duszę do świętości.

 

Czy przyjmiecie to zaproszenie, czy zaufacie całkowicie Bogu?

 

Miłosierdzie jest ,, Kołem Ratunkowym” dla dusz zagubionych.

 

Dziś na te czasy rzucam na ludzkość ,,Koło Ratunkowe”, by ratować ludzkość.

 

Proście o ten dar nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla innych. Proście za grzeszników, by przyszli do Mnie w zaufaniu. Pragnę ratować wszystkie dusze, lecz jestem odrzucany, jestem przybijany do Krzyża niewiary, jestem opluwany przez tych, co Mi się oddali w akcie konsekracji. Jednak wciąż patrzę z nadzieją i ufnością na ludzkość, że cała ludzkość Mną nie wzgardzi, i pragnę umrzeć dla każdej duszy, by ją zbawić.

 

Czy nie jestem wart waszego zaufania?

 

Królestwo Moje nie jest z tego świata, lecz zbliża się czas, że i na ziemi będę Królować, i już Króluję w sercach wiernych dusz, bo Ja Jestem Panem tego świata.

Amen

 

 

Księga. Koheleta 8,11 - 15

 

11 Nie ma pamięci o tych, co dawniej żyli,

ani też o tych, co będą kiedyś żyli,

nie będzie wspomnienia u tych, co będą potem.

12 Ja, Kohelet, byłem królem nad Izraelem w Jeruzalem.

13 I skierowałem umysł swój ku temu,

by zastanawiać się i badać,

ile mądrości jest we wszystkim,

co dzieje się pod niebem.

To przykre zajęcie dał Bóg

synom ludzkim, by się nim trudzili.

14 Widziałem wszelkie sprawy, jakie się dzieją pod słońcem.

A oto: wszystko to marność i pogoń za wiatrem.

15 To, co krzywe, nie da się wyprostować,

a czego nie ma, tego nie można liczyć.

 

"Biblia Tysiąclecia" Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003”