2021 Sierpień #1
 

15.08.2021. godz.09:51

Jezus: Aniu, córko Moja, wiedz, że choć masz wiele zaniedbań w domu, to teraz daję ci czas, by wszystko uporządkować. Wiele czasu zajmuje ci praca w Mojej winnicy i wiele masz obowiązków. Teraz, gdy pracujesz na pół etatu, będziesz mogła zadbać o swoje domostwo.

Maile, które otrzymujesz, wymagają nie tyle odpowiedzi co modlitwy. Lecz gdy dajesz odpowiedzi, nie są to twoje odpowiedzi, ale Moje słowa. Dusza, która ma ducha Bożego, wiele może skorzystać, gdyż rady, które dajesz nie są twoimi radami, ani pouczenia, które dajesz nie są twoimi pouczeniami.

Posłuszeństwo Duchowi Świętemu jest wielką łaską, dlatego pamiętaj, by w każdej chwili słuchać Jego głosu. Prowadzenie to ma na celu nauczyć cię życia w ciągłej obecności Boga.

Miłość Moja pragnie tak prowadzić każdą duszę, gdyż czas jest trudny i walka wciąż trwa.

Zwycięstwo należy do Boga, lecz czy dusze będą wybierać Boga? Czas rozruchów i manifestacji jest bliskim czasem, dlatego ważne jest trwanie dusz przy Bogu. Wierność idzie pod rękę z posłuszeństwem, a nadzieja ożywia skruszone serce. Kto słucha Mojej nauki nie zginie, lecz ten, co już wybrał życie bez Boga, doświadczy wielkiego lęku.

- Tak, Mój Jezu Umiłowany. Jak mamy walczyć o grzeszników, by pragnęli powrócić do Boga?


Jezus: Darem Boga na te czasy jest Maryja, i wiele dusz już oddało Jej swe życie. Jednak wierność nie jest udziałem każdej duszy, ani posłuszeństwo Duchowi Świętemu. Dlatego tak bardzo jest ważne, by powierzać dusze Niepokalanemu Sercu Maryi. Maryja jest najlepszą z Matek, najbardziej troskliwą, przyjmuje z miłością swoje dzieci. Troska Matki jest także troską Boga Ojca, gdyż w Bogu jest też miłość Matki.


- Dziękuję, Mój Jezu, za miłość Twoją, miłość Boga Ojca i naszej Matki Maryi.


Maryja: Moje drogie dzieci, choć teraz są czasy zamętu i wielki ucisk nadchodzi, nie 
traćcie nadziei. Cieszcie się każdym dniem i dziękujcie Bogu za wszystko, co wam daje każdego dnia, by wasze dusze przy życiu utrzymać.

Wdzięczna dusza widzi dobro w każdej sytuacji i nie narzeka. Duch narzekania jest duchem, który nie tylko nadzieję zabiera i podkopuje ufność w Boże działanie. To duch, który sieje zamęt. To duch, który powoduje rezygnację. To duch, który sprawia, że dusza odsuwa się od Boga. Zaś dusza wdzięczna nie tylko dziękuje Bogu za wszystko, ale potrafi skorzystać z każdej łaski.

Bóg daje wszystko w obfitości i nadmiarze, lecz czy dusza potrafi przyjąć wszystko z reki Boga?

To, co daje Bóg, ma służyć duszy, by wzrastała i każdego dnia mogła zbliżyć się do Boga. Lecz teraz zło czyni wielkie wysiłki, by dusze od Boga oddalić. Dlatego proszę was raz jeszcze, byście nie rezygnowali i walczyli o każdą duszę.

Różaniec, post, jałmużna, ofiara ze swego czasu i wszystkie ofiary oddawane Bogu sprawiają, że wiele dusz może być uratowanych od piekła. Choć teraz dusze w większości są zaślepione, warto walczyć. Choć dusze Bogu nie ufają, warto walczyć, choć cierpią i Boga nie wzywają, warto walczyć.

Wierna dusza walczy do końca, choć nadziei nie widzi, bo jej nadzieją jest sam Bóg. Wzywajcie Boga, Moje drogie dzieci, gdyż wtedy w waszym imieniu walczy sam Bóg.

Ja, Maryja, wasza Matka, jestem z wami i każdego dnia wypraszam za wami, wypraszam wam każdą łaskę. Proszę, przyjmujcie łaski i żadnej nie marnujcie, gdyż Bóg da wam wszystko, czego potrzebujecie.

Dobra tego świata nie są dobrami wiecznymi, lecz przemijają niczym trawa, którą rolnik kosi, by swe zwierzęta nakarmić. Tak, dobra tego świata są niczym, i nikt, kto ufa Bogu, nie stawia ich na piedestale, lecz szuka tego, co pożytek duszy przynosi.

Skarb wasz i wszelkie dobro, co nie przemija, jest w Niebie.

Z czym staniecie przed Bogiem, gdy wasz spichlerz będzie pełen, a ręce wasze i serce będą puste?

Zbierajcie skarby w Niebie, gdzie żaden mól ich nie zniszczy. Ubogacajcie swe serce, a wasze ręce będą pełne dobrych uczynków. Miłość Moja pragnie waszego prawdziwego bogactwa i godności dzieci Bożych.

Trwajcie w szacie łaski, która jest prawdziwym bogactwem, trwajcie na modlitwie i ofiar swych nie żałujcie, by Spichlerz wasz w Niebie był pełen.

Ufajcie Bogu, a ujrzycie Jego Królestwo i Mnie, waszą Królową Maryję.Ps. 119, 41 – 48


41 Niech zstąpi na mnie, Panie, Twoja łaska,

Twoje zbawienie, według Twojej obietnicy,

42 bym mógł dać odpowiedź tym, którzy mnie znieważają,

bo polegam na Twoich słowach.

43 Nie odbieraj moim ustom

słowa prawdy,

bo ufam Twoim wyrokom,

44 a Prawa Twego zawsze strzec będę,

na wieki, na zawsze.

45 Chcę kroczyć drogą przestronną,

bo szukam Twoich postanowień.

46 O Twych rozkazach chcę mówić

w obecności królów,

a nie doznam wstydu.

47 I będę się weselił z Twoich przykazań,

które miłuję.

48 Wznoszę ręce moje

ku Twym przykazaniom,

które kocham,

i rozważam Twoje ustawy.

 

"Biblia Tysiąclecia" Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003”